Hikayat Amir Hamzah
bibliography
text notes
list of words

Text notes


MCP text
 

AHmz 36:2 fudhul hampas
AHmz 289:6 hana kosong
AHmz 208:27 hukama cendekiawan
AHmz 559:13 kerama bencana
AHmz 235:21 kerempaginya pisau cukur
AHmz 470:33 kesumatku kebencian
AHmz 313:20 khana penjara (Parsi)
AHmz 55:5 namad dibuat dari benang bulu
Ahmz 61:2 Nu`man salinan:   Ni'man
Ahmz 61:8 Nu`man salinan:   Ni'man
Ahmz 61:10 Nu`man salinan:   Ni'man
Ahmz 61:12 Nu`man salinan:   Ni'man
Ahmz 61:14 Nu`man salinan:   Ni'man
Ahmz 61:14 Nu`man salinan:   Ni'man
Ahmz 66:15 Nu`man salinan:   Ni'man
Ahmz 66:18 Nu`man salinan:   Ni'man
Ahmz 66:20 Nu`man salinan:   Ni'man