Pelayaran Abdullah ke Kelantan
bibliography
text notes
list of words
    combined list of words in Abdullah texts
list of rhyme words

Text notes


MCP text
 

Abd.PK 53, 103 Aloh salah faham: yang didengarnya baik di Terengganu mahupun di Kelantan ialah ala, iaitu kata yang manyatakan kesal atau frustrasi
Abd.PK 109 dahulu maksudnya tertutup lubang semua
Abd.PK 149 Ewok a.w.q; versi rumi: Wok
Abd.PK 25 Haya Hakka
Abd.PK 63 Kawannya maksudnya di sini bukan teman, malah awak sekoci
Abd.PK 117 Kelantan maksudnya, daerah di sekitar Sungai Kelantan
Abd.PK 155 Loch l.q; versi rumi: Lak [Loch]
Abd.PK 147 reduh redah;  beginilah ejaan yang biasa digunakan Abdullah.  Versi rumi: rudah, diubah menjadi rudoh dengan tulisan tangan