Bo´ Sangaji Kai
bibliography
summary
text notes
list of words

Text notes


MCP text
 

BSK 72/35b [...] [tidak terbaca<]
BSK 76/35c [...] [tidak terbaca]
BSK 79/35d [...] [tidak terbaca]
BSK 88/35f [...] [tidak terbaca]
BSK 88/35f [...] [tidak terbaca]
BSK 88/35f [...] [tidak terbaca]
BSK 256/22 117 [angkanya tidak lengkap]
BSK 343/95 1701 Naskah:  171
BSK 182/58 ada ? tiada
BSK 433/114 adanya Naskah:  padanya
BSK 208/64 adapnya ? adiknya
BSK 383/104 Adat = Hadat, majelis adat
BSK 230/69 adatmu `.a.d.a.n.m
BSK 196/57 adinda Naskah:  adanya
BSK 215/65 Ahad dikoreksi menjadi Arbaa
BSK 94/35f akal a.q.l.y
BSK 276/75 akan Naskah:  anak
BSK 94/35f akhlak Naskah:  m.kh.a.l.q.h, makhalaqah [?]
BSK 288/79 al-menterinya Naskah:  menteri2nya
BSK 476/1 al-Muaziz i.e.  Abdul Aziz ibn Yunus
BSK 103/36 alang muka d.a.l.ng m.r.q
BSK 368/102 Alberdah a.l.b.r.d.a.h
BSK 84/35e alferes l.a.p.y.r.s
BSK 144/46 Alzarsa Bruno a.l.dh.r.s b.r.w.n.w
BSK 247/20 ambil Naskah:  empelas
BSK 116/40 Amiral a.m.r.l passim
BSK 135/44 Ampini a.m.p.y.n.y
BSK 124/42 ampun Naskah:  Ompu Mani
BSK 45/26 anak ? ibu
BSK 463/6 Anangguru Naskah:  Anangguru m.ng.a
BSK 146/47 A[na]nggu[ru] Rato a.ng.g.w.r.t.w
BSK 103/36 anjung Naskah:  anjing
BSK 349/97 apakah a.p.a.k.h / p.a.k.h
BSK 185/58 api p.y
BSK 104/36 api tupainya Naskah:  ataukan tetap
BSK 389/105 arah a.r.a.w
BSK 105/36 arta a.r.n
BSK 365/101 [a]rumbanga(n)nya r.m.b.a.ng.n.ny, < bah. mBojo:  arumbanga, berlayar atau berjalan bersama-sama
BSK 309/84 Aru]mpo[ne] t.w.a.m.m.p.w
BSK 224/68 Arung a.w.r.ng
BSK 435/115 Asikin a.l.s.b.k.y
BSK 237/71 astarman < Bah.  Belanda:  stuurman, ‘ jurumudi ’
BSK 289/79 atas = ke timur
BSK 310/84 atas = ke timur
BSK 107/37 atasnya a.t.s.ny
BSK 95/35f awak w.a.w, selanjutnya:  a.w, a.w.w, a.w.w.´, a.w.´
BSK 95/35f awalah a.w.a.l.h./ l.w.a.l.h
BSK 99/35h ayut-ayutan Naskah:   a.l.y.w.h a.b.w.t.n
BSK 91/35f baburi ? taburi
BSK 306/83 bahasa Naskah:  baharu
BSK 270/73 Balak b.l.q, kemudian b.l.w.´, b.a.l.w
BSK 391/106 Balak Naskah:  Balo
BSK 262/23 Bandar Reok b.n.d.r.y.q
BSK 106/37 bangat b.a.ng.t
BSK 208/64 bangsi b.ng.a.s.y
BSK 205/62 banyak Naskah:  baik
BSK 292/80 banyak-banyak b.a.y.q.2, passim
BSK 178/55 “Bapak b.a.p.w.´
BSK 247/20 Baralau Naskah:  Bara Laut
BSK 270/73 Baralau b.r.l.a.w.t
BSK 324/88 Barang siapa b.r.n.a.m ng.s.y.a.p
BSK 209/64 Bari b.r.y.´
BSK 227/68 Bari b.r.y.´
BSK 352/97 bari = kerek kecil untuk menarik tali-temali
BSK 290/80 bawah = ke barat
BSK 91/35f bebunyinya b.b.w.r.y.ny
BSK 39/26 Bedi Naskah:  b.y.d.l, ‘  bedil ’
BSK 455/120 Beer b.y.y.r
BSK 101/35h belanja b.l.n.c.a
BSK 108/37 beliung b.l.y.ng
BSK 114/39 Belo b.y.l.q
BSK 93/35f bendaharanya bendaharannya, passim
BSK 81/35d berajak b.r.a.j.q, ? berajak, berajuk, berhak
BSK 188/59 berang b.a.r.ng
BSK 383/104 berangkat Chambert-Loir:  = diangkat
BSK 239/19 berantang ? = menantang
BSK 310/84 berbuang [sauh] b.r.b.w.ng
BSK 256/22 bercakaplah Naskah:  bercakaplah dan
BSK 381/104 berdiri Naskah:  bersiri
BSK 164/52 berdua Chambert-Loir:  kedua
BSK 5 Berembata b.r.b.a.t
BSK 138/45 bergelar b.r.k.l.a.h.y, berkelahi [sic]
BSK 292/80 berhormat ? = beri hormat
BSK 297/81 berhormat ? = beri hormat
BSK 269/73 beriang b.r.y.n,  Held:  beriang
BSK 269/73 beriang-riang b.r.y.n.2,  Held:  berriang2;  Chambert-Loir:  ? = bernyanyi
BSK 300/82 berjumpa Naskah:  bercampur
BSK 182/58 berlabuh b.r.l.a.w
BSK 420/112 berlayarlah b.r.l.a.r.y.l.h
BSK 275/75 berlingkari b.r.k.l.ng.k.a.r.y
BSK 64/35 bermufakat = bermukah
BSK 185/58 bernama b.l.r.l.n.a.m
BSK 337/92 Berning b.y.r.n.y.ng, Cornelis Beerninck
BSK 368/102 Berning b.r.y.n.y.ng
BSK 165/52 bersembunyi Naskah:  bersumpahnya
BSK 97/35h bersisik keris b.r.s.y.b.q k.r.s
BSK 238/71 bertarunglah b.r.t.r.ng.l.h, ? = berperanglah
BSK 203/61 bertatah b.t.a.t.h
BSK 436/115 bertawori Naskah:  b.r.k.y.w.w.r.y, Chambert-Loir:  tawori
BSK 208/62 bertelentang b.r.t.a.l.a.d.a.ng
BSK 381/104 bertepikan Naskah:  bertepi akan
BSK 250/20 bertih Naskah:  bertitah
BSK 256/22 bertih b.r.t.y.p
BSK 195/57 bertimbunan b.r.t.m.b.w.l.n
BSK 367/102 berubu b.r.w.b.w
BSK 292/80 Besar Besar2
BSK 383/104 besarnya b.r.s.ny
BSK 169/53 betul t.b.l
BSK 185/58 Bima s.y.m
BSK 305/83 Bima Naskah:  m
BSK 200/60 bi[m]bangkan b.y.b.ng.n
BSK 167/52 Biorkuas b.y.r k.w.s,  Held:  Biorkuas;  selanjutnya:  Biorkus
BSK 167/53 Biorkus b.y.r k.w.s
BSK 115/39 bisa BM:  = memotong
BSK 302/82 Biyoyi B.y.w.y,  Held:  Biyoyi
BSK 3 Bo´ b.w.q
BSK 420/112 Bolo b.w.l.w.a
BSK 367/102 bom b.wa.m°
BSK 157/50 Bone ? b.w.n.y
BSK 204/61 Bone p.w.n.y
BSK 382/104 bosa Naskah:  bosar
BSK 169/53 buah l.w.n
BSK 147/47 buangkan b.ng.k.n
BSK 169/53 “Buat Naskah:  Bukan
BSK 246/20 budak Naskah:  pada duduk
BSK 235/71 Bugis b.w.l.s
BSK 455/9 Bumi Naskah:  Lami
BSK 345/96 Busing g.w.s.ng
BSK 201/61 Cela c.y.l
BSK 197/57 Cibal Naskah:  d.c.w.b.l
BSK 199/60 Cibal c.m.b.l
BSK 198/60 Cimbal c.b.l
BSK 316/86 cira to´i c.y.r.a.r.t.w.y.y
BSK 381/104 cora j.a.r
BSK 201/61 Cudi c.w.d.y
BSK 84/35e cukai Naskah:  sungai
BSK 219/66 Daeng d.a.t.ng
BSK 365/101 Daeng Naskah:  dan
BSK 189/59 dahulu d.h.a.w
BSK 244/18 Dala ? = bedil
BSK 139/45 dalu-dalu l.w.d.2
BSK 278/76 damai d.a.l.y
BSK 336/92 dan Naskah:  dalam
BSK 454/120 dan Ama Muna dan Ana Muna dan Ama Muna
BSK 213/63 demikian d.b.g.y.ny
BSK 71/35b denda d.n.da.h
BSK 85/35e denda denda denda2
BSK 142/46 denda denda denda2
BSK 271/73 dendamu d.n.d.a.h.ny
BSK 71/35b dendanya d.a.n.d.a.y
BSK 196/57 dengan Naskah:  datang
BSK 297/81 dengan Naskah:  dengan juru
BSK 466/5 dengan i.e.  dalam
BSK 302/82 dengar d.a.ng.n
BSK 211/64 Dengas d.y.g.y.s, di Gesa
BSK 212/63 Dengas d.g.n.s
BSK 109/38 di Naskah:  dari
BSK 194/57 di r
BSK 194/57 di Naskah:  kedua
BSK 461/7 di Naskah:  dari
BSK 372/103 di alun-alun d.l.w.2.n
BSK 292/80 di kota d.k.w.t.h
BSK 242/19 di sanalah dikenalah
BSK 323/88 di Wenggo d.w.y.ng.g.w
BSK 214/63 dibaginya dua d.b.g.n.da.h.w.ny
BSK 208/62 dibakar sarangnya d.y.k.r.s.a.w.ng.ny
BSK 232/70 diberi d.b.k.r
BSK 342/95 dibuang Naskah:  dayung
BSK 314/85 dibuang buang dibuang2
BSK 154/49 dibunuh dibunuh dibunuhdibunuh2
BSK 85/35e dibunuh bunuh dibunuh2
BSK 142/46 dibunuh bunuh dibunuh2
BSK 314/85 didenda denda didenda2
BSK 142/46 diikat ikat diikat2
BSK 223/67 diikut Chambert-Loir:  diiyakan
BSK 463/7 diikut i.e.  dibatu, BM calque
BSK 216/65 diimpinya d.a.m.p.y.ny
BSK 87/35f diinjak injak Naskah:  dininjik injik
BSK 217/65 dilantiknya d.l.t.y.ny
BSK 352/97 dini [hari] d.n.y.t.y
BSK 100/35h dinyahkan d.ny.b.k.n
BSK 100/35h dinyahkan d.ny.b.h.k.n
BSK 164/52 dipanggillah Naskah:  oleh
BSK 94/35f Dipati b/y.w.t.n
BSK 207/62 dipengarahnya Naskah:  dipengaruhnya
BSK 217/65 Dipertuan Kita Naskah:  Dipertuanku
BSK 218/66 Dipertuan Kita Dipertuanku
BSK 227/68 dipesankan d.p.a.s.a.k.n
BSK 337/92 Direktur d.b.r.q.t.w.r
BSK 345/96 Direktur d.b.r.q.t.w.r
BSK 170/53 diriku d.y.r.a.k.w
BSK 69/35b disadakkan d.s.d.q.k.n, < bah.  Arab:  sadāq, ‘  mas kawin dari pihak isteri ’
BSK 221/67 disangkanya d.t.ng.k.a.ny,  Held:  ditinggalnya
BSK 106/37 disukat s.w.k.t
BSK 116/40 disuruh ? diturut
BSK 103/36 disyahidkan syahid = saksi
BSK 314/85 dita`jir ta´jir dita´jir2
BSK 255/21 dita`jir ta`jirnya d.t.f.r.y.r.ny
BSK 207/62 ditetak d.t.t.y.´
BSK 283/77 dua-dua d.w.2
BSK 226/68 Dudu d.w.2
BSK 373/103 dudubaku Naskah:  dudubakar
BSK 235/71 duduk tidak terbaca;   Held:  duduk
BSK 120/41 due i.e.  beringin
BSK 196/57 duka d.a.k.w
BSK 368/102 Durai d.w.r.y
BSK 173/54 emas m.a.s.k
BSK 298/81 Ende a.y.d.y
BSK 451/13 Ende a.n.y.d.y, kadang-kadang:  a.y.n.d.y
BSK 421/112 Gedal g.d.a.l
BSK 300/82 gedung g.w.d.w.ng, selanjutnya:  g.w.d.ng, k.d.w.ng, g.d.a.ng
BSK 169/53 gelap g.l.w.´
BSK 384/104 Gendang g.y.d.a.ng
BSK 174/54 gerangan Naskah:  gelarang
BSK 163/52 gerganta k.r.k.n.t.h
BSK 104/36 gilirannya k.l.y.r.a.y.n.y
BSK 221/67 Goa g.w
BSK 139/45 Golo g.w.n.w
BSK 357/99 Goof h:w.f
BSK 367/102 Goof kh.w.f
BSK 439/118 Grosyn g.r.w.s.y.n
BSK 439/118 Gupernement kh.w.p.r.n.m.y.t
BSK 159/51 h:y.r ? [Tamat al-kalam al-]khair
BSK 156/50 hadapan Naskah:  berkehendak
BSK 106/37 hadiah h.d.y.t
BSK 261/23 hadiah h.d.a.y.t
BSK 254/21 hadiahnya h.d.a.y.t.ny
BSK 192/56 hae h.y
BSK 139/45 hal h.y
BSK 204/61 hanyut Naskah:  hayat
BSK 188/59 hasut h.s.t
BSK 151/48 hawa nafsu w.w.´.a.m.h.a.s.w
BSK 157/50 Heer Parsente h.b.r p.r.s.n.t.y, selanjutnya:  h.y.r w.s.n.dh.n.t.y
BSK 157/50 Hendrik a.n.d.y.r.y.k
BSK 454/120 hilang h.l.y.ng.2
BSK 93/35f Hilus h.y.l.w.s, Elias
BSK 429/25 Hula atau:  Mula
BSK 213/63 ialah Naskah:  iakah
BSK 128/43 ini Naskah:  lain
BSK 85/35e injak injak Naskah:  incik2
BSK 154/49 injak injak injak2
BSK 161/51 intai a.n.y.t.r / a.n.t.y.r
BSK 296/81 itulah Naskah:  itulah kita
BSK 420/112 Jabir j.a.b.y.r
BSK 100/35h jaga j.k
BSK 309/84 jam t.r.j.m
BSK 342/95 Jamalaka j.a.m.l.q
BSK 308/84 Jangkum c.ng.k.w.m, ? Jan Coen
BSK 223/67 janganku Chambert-Loir:  tuanku, ? bapakku
BSK 405/14 Jara Naskah:  Yaka
BSK 147/47 Jaranika Naskah:  Jaranika melainkan
BSK 205/62 jaya c.a.y.ng,  Held:  jaya;  Chambert-Loir:  kalah;  ? jayeng
BSK 460/8 Jena Naskah:  Jena Jim
BSK 176/55 Jo j.w
BSK 336/92 Johan van Hoorn j.w.h.n p.w.n h.w.r.w.n
BSK 136/44 Jong h:ng
BSK 233/70 jual c.w.a.l, passim
BSK 282/77 Jurmana j.l.m.a.n
BSK 288/79 juru balang ? = hulubalang
BSK 127/42 k.a.´.n ? kebahagiaan
BSK 259/23 k.l.k.m.m.w  Held:  kakakmu
BSK 78/35d kaba sejenis kain jarang
BSK 419/108 Kadi Kai q.a.d:y.k.a.y
BSK 146/47 Kadinding k.n.d.ng;  selanjutnya k.d.w.ng, k.d.n.d.ng
BSK 150/48 Kae Naskah:  akan
BSK 342/95 Kaka q.a.q
BSK 263/72 kakakmu Naskah:  kakangmu
BSK 178/55 kaki k.k.a
BSK 342/95 Kalau Naskah:  keluar
BSK 164/52 kami Naskah:  kata
BSK 471/4 Kampuja k.m.t.w.c.´
BSK 159/51 kamu k.a.m, ? kami
BSK 383/104 kanjar k.n.c.r
BSK 191/56 Kapa k.p.d
BSK 273/74 Kapa k.p.l
BSK 352/97 Kapa s.y.k.a.p.l
BSK 224/67 kawannya k.w.a.n.y
BSK 137/44 ke-Bima-an k.m.s.a.´.n
BSK 307/84 keadaan k.´.y.d.a.´.n
BSK 171/54 keadilan k.`.d.y.k.n
BSK 330/90 keberatan k.y.r.t.n
BSK 232/70 Kedodo k.d.d.w.l.h
BSK 93/35f keempuan k.a.´.m.p.w.n
BSK 147/47 kehidupan Naskah:  kehidupnya
BSK 138/45 kelambu l.k.m.b.w
BSK 197/60 kelang-kelang k.l.ng.2,  Held:  kelang2
BSK 329/90 kemudian Naskah:  kemaluan
BSK 202/61 kena k.a.n
BSK 162/51 kencang k.n.c.ng
BSK 129/43 kepadanya Naskah:  kepadamu
BSK 342/95 kepala = di atas ini
BSK 200/61 kepalanya Naskah:  kepadanya
BSK 122/41 kesalahan Naskah:  adalah
BSK 227/69 kesenangan Naskah:  kerajaan
BSK 130/43 ketiga menjadikan k.t.y.g.´.n j.a.d.y.k.n
BSK 157/50 Koot k.w.t
BSK 90/35f kopral k.p.w.r.a.l
BSK 265/72 kuberi k.b.y.r.y
BSK 225/68 kubukakan k.w.w.y.b.k.a.k.n
BSK 197/60 kukatakan k.w.l.t.a.k.n
BSK 326/89 Kust g.s.t
BSK 430/25 kutuki k.t.l.w.y.k.y
BSK 430/25 kutuki k.t.l.w.y.k.y
BSK 260/23 l.d.p.ny Chambert-Loir:  ? adiknya
BSK 259/22 l.y.s Chambert-Loir:  di
BSK 129/43 La Buju l.b.w.d"
BSK 326/89 La Ibu l.y.b.y.w.h
BSK 315/86 La Mbou l.m.b.w.w.w.h
BSK 418/108 La Milu Maka l.a.m.y.l.w.m k.a
BSK 217/65 La Nur Naskah:  La Nur2
BSK 144/46 La Sa´i l.th.a.y.´
BSK 228/69 labuan Naskah:  sebulan
BSK 97/35h lain l.a.y.ny
BSK 389/105 Lakiung l.ng.k.y.w
BSK 331/90 lamun l.a.p.n
BSK 368/102 Langsir l.ng.s.y.r
BSK 62/35 lapatang l.f.t.ng, ? lepa-lepa
BSK 192/56 “Lapor l.p.r,  Held:  lapor, atau:  La Paru
BSK 194/57 Larunya l.a.r.w.ny
BSK 147/47 laut l.l.h
BSK 217/65 Lawi´u l.`.w.y.`.w
BSK 227/68 lebah Naskah:  loba
BSK 228/69 lebah Naskah:  loba
BSK 154/49 lebe-lebe l.y.b.h.2
BSK 226/68 Leda l.y.l
BSK 263/72 Leda l.y.l
BSK 412/108 Lela ? Leda
BSK 264/72 Lita ? = Leda
BSK 434/114 Luma Naskah:  Lumanya
BSK 263/72 Lungis l.w.ng.s, dan kemudian l.w.ng.y.s
BSK 224/67 lupa r.p.a,  Held:  rupa
BSK 147/47 m.a.w.k.b.y.k.n ? atau:  m.a.w.g.y.k.n;   Held:  mau kubukin
BSK 212/63 m.m.b.k.a.k.n atau:  m.m.y.k.a.k.n
BSK 326/89 M.n.j.a.l.w Chambert-Loir:  = La Home
BSK 239/19 m.w.r  Held:  maut
BSK 129/43 Ma Ama Lima Dai m.a.´.m.p.l.m.d.a.y
BSK 322/87 magenda m.k.y.n.d.a.ng
BSK 351/97 magenda m.g.n.d.a.ng, yaitu..  tukang gendang
BSK 103/36 majelis m.n.j.l.s
BSK 248/20 maka dia Naskah:  manudi
BSK 205/62 Malaba m.l.a.b.q
BSK 127/42 malanta m.n.t.a.k.y
BSK 97/35h malim m.a.l.m
BSK 122/41 Man Sekor m.n s.k.w.r, [Joan] Maetsuyker
BSK 204/61 Mancakala m.n.c.a.k.l / m.n.c.a.l / m.n.n.k.l
BSK 282/77 mancar-mancar m.n.c.r.y.2
BSK 218/66 Manganjo m.ng.j.w.ng, kemudian:  l.m.ng.n.j.w
BSK 169/53 mantu m.n.t.w.y
BSK 343/95 Mapatalli m.m.p.t.l.y.´
BSK 344/95 Mapatalli Naskah:  Mampatali
BSK 195/57 Marasa m.a.r.s
BSK 294/80 Mariso m.r.y.s.k
BSK 168/53 Markus m.r.k.w.s,  Held:  Markus;  ? Biorkus
BSK 332/91 Maroanging m.r.w.ng.y
BSK 407/108 Mas atau:  Manis
BSK 189/59 masakan b.s.a.k.n
BSK 170/53 mati ? mau
BSK 328/89 matilah m.t.y.l.h, ? seharunsya:  Manila
BSK 31/27 Mawa´a Bilmana Naskah:  Mawa´a Inda mBojo
BSK 173/54 mayatnya m.t.y.ny
BSK 313/85 mbani b.a.n.y
BSK 315/86 Mboda b.wa.h.d.a.h
BSK 155/50 mboho b.w.h
BSK 367/102 meja m.y.j.a.n
BSK 255/21 melantikkan Naskah:  melatikan
BSK 370/102 melatafakan m.l.t.l.f.k.n, < latif, artinya:  menganugerahkan
BSK 108/37 memalu m.m.a.l.a
BSK 99/35h membaiki Naskah:  membaiki semuanya dendanya
BSK 329/89 membaiki Chambert-Loir:  memiliki
BSK 317/86 membawa Naskah:  membawat
BSK 187/59 membelanya m.m.b.l.h.ny, ? membelanya, memilihnya
BSK 102/36 membuang Naskah:  membuat
BSK 183/58 membuang Naskah:  membuat
BSK 390/105 meminta m.m.a.t.h
BSK 332/91 Mempelai m.m.p.l.y
BSK 198/60 memper[temukan] aku m.m.p.r.a.k.w
BSK 91/35f mencabut m.n.j.a.b.t, ? menjabat
BSK 189/59 mencabut Naskah:  menjabat
BSK 373/103 mencak m.n.j.k
BSK 260/23 mendang-dayangi  Held:  mendung
BSK 271/73 mendirikan Naskah:  memberi
BSK 204/61 menerbangkan Naskah:  meneringkan
BSK 303/83 menerima Naskah:  meriam
BSK 439/118 menerima m.n.w.r.y.m
BSK 102/36 mengadakan m.ng.d.y.a.k.n
BSK 147/47 mengalahkan Naskah:  melangkahkan
BSK 196/57 mengatakan m.t.ng.a.k.n
BSK 215/65 menggelarkan m.l.ng.k.r.k.n
BSK 201/61 menggertak m.ng.a.g.r.t
BSK 208/64 mengingat Naskah:  mengikut
BSK 112/39 mengorek m.h.w.r.q, ?
BSK 219/66 menjalani m.n.j.l.a.y.n
BSK 99/35h menogan Naskah:  menurunkan
BSK 159/51 menuduh m.n.w.d.a.h
BSK 216/65 menunjuk m.n.j.w
BSK 202/61 menyembur m.ng.m.b.r
BSK 5 menyerang Naskah:  menyeberang
BSK 85/35e menyumpat Naskah:  menyempah
BSK 325/88 menyuruh m.ny.t.w.r
BSK 371/103 meroko m.r.w.k.p
BSK 348/96 merombakkan m.r.m.b.h.k.n
BSK 348/96 merombakkan m.r.w.m.b.h.k.n
BSK 236/71 meser = meester
BSK 335/92 metandai m.t.d.y
BSK 296/81 Misak m.y.s.k
BSK 182/58 molor m.w.l.r, ? ‘  molor ’  Batavian = bertambah panjang
BSK 326/89 Moor m.w.r.h
BSK 331/90 Moor m.w.ra.h
BSK 255/21 mudah Naskah:  padahal
BSK 183/58 Mulas m.w.l.s
BSK 106/37 murtad m.r.t.y.d
BSK 216/65 najis Naskah:  jenis
BSK 224/67 najis m.n.j.s
BSK 107/37 nakhoda N nakhoda di
BSK 265/72 Ncawu Mambahi c.a.r.y m.m.b.a.wa.h,  Held:  cari membawa;  Chambert-Loir:  Ncawu Mambahi;  barangkali maksudnya:  Ncawu Batambani
BSK 155/50 ncua c.r:a.c.w.a
BSK 68/35a nenek n.n.y
BSK 144/46 nenekdanya n.y.n.y.´.d.a.h.ny
BSK 320/87 Ngaina ng.g.h.a.y.n.h
BSK 399/106 Nggeko Naskah:  Nggeko2
BSK 348/96 nilur t.y.l.r
BSK 110/38 ny.a.ny ? tanah
BSK 303/83 nyahkan ny.y.s.h.k.n / ny.y.h.k.n
BSK 421/112 Obus a.w.b.w.s
BSK 182/58 Oi Nipa w.y n.y.p
BSK 80/35d oleh i.e.  akan
BSK 92/35f orang Naskah:  ada
BSK 308/84 orang Naskah:  dua orang
BSK 99/35h orang banyak a.d.p.k.a.k.w
BSK 335/92 orde w.r.d.y, Chambert-Loir:  rodi
BSK 337/92 orde w.r.d.y
BSK 230/69 p.ny.s.w.l.h atau:  p.a.ny.w.l.h
BSK 185/58 p.p.y.ng.n atau:  p.p.y.p.n
BSK 304/83 Pabiasan ? = pabean
BSK 328/89 padang p.d.a.ng
BSK 167/52 paduka Naskah:  labuan
BSK 303/83 pakaian Naskah:  melainkan
BSK 322/87 panggawa m.ng.w.a.y
BSK 193/56 pasanggerahan Naskah:  sigarahan
BSK 148/47 Pata Naskah:  Patih
BSK 283/77 pati[k] ? patik, upeti
BSK 294/80 patut p.a.t.w.a.h
BSK 102/36 payar Naskah:  kantong layar
BSK 177/55 payung p.j.ng
BSK 177/55 pelornya p.y.l.r
BSK 165/52 Pembarung p.m.b.r.w.ng
BSK 102/36 pengapuh p.ng.ng.h
BSK 96/35f penukun Naskah:  menawankan;  WJJ:  turun penukun, yang diterjemahkan dengan ‘  supercargo ’
BSK 96/35f penukun Naskah:  tuan menawankan
BSK 99/35h [penukun Naskah:  menawarkan
BSK 105/37 penukun m.n.a.w.n.k.n
BSK 305/83 perada p.r.a.d.w, Bah.  mBojo:  cat
BSK 95/35f perahu p.r.h, p.a.h, p.h dalam frase ‘  anak perahu ’
BSK 103/36 perahu p.a.w
BSK 309/84 Perahu-perahu Chambert-Loir:  perahu
BSK 307/84 Peranakan p.r.n.a.k.h
BSK 236/71 perangkat p.r.ng.k.w
BSK 438/118 perdamaian p.r.d.m.y.y.ng, dengan titik tiga di atas mim
BSK 439/118 perdamaian p.r.d.m.y.y.ng, dengan titik tiga di atas mim
BSK 211/64 pergi p.g
BSK 355/98 pergol Bah.  Belanda:  verguld, ‘disepuh emas’
BSK 151/48 per[in]tahkan p.r.t.y.h.k.n
BSK 342/95 perjanji Chambert-Loir:  berjanji
BSK 128/43 perjanjiannya Naskah:  perjanjijijiannya
BSK 338/92 perlenteh p.r.l.y.n.t.y
BSK 220/66 persembahannya Naskah:  persembahankannya
BSK 40/26 pertama Naskah:  lagi
BSK 382/104 pesanginya p.s.ng.y.ng.ny
BSK 267/72 pesuruhku Naskah:  pesuruhkan
BSK 102/36 petak Naskah:  tanda2
BSK 382/104 petandak p.t.y.d.a.q
BSK 382/104 petandak p.t.n.d.a.q
BSK 103/36 petarana Naskah:  putaran
BSK 132/43 peti ? perut
BSK 368/102 Piegoef p.y.kh.y.f
BSK 147/47 pikirnya Naskah:  pikiranku
BSK 205/62 pinta p.t
BSK 177/55 pipa p.y.p.h, Chambert-Loir:  peti
BSK 178/55 pipa p.y.p.h, Chambert-Loir:  peti
BSK 363/101 pipa p.y.p.t
BSK 477/1 piring = petak sawah
BSK 401/106 Pocoliu = Pocoleok
BSK 92/35f pohon Naskah:  biang
BSK 81/35d pohonnya artinya:   rtinya
BSK 28/16 potung potu
BSK 28/16 potung potu
BSK 195/57 pucuk p.w.c.w
BSK 304/83 Pukul Naskah:  pun
BSK 191/56 pula Naskah:  pada
BSK 255/21 pun Naskah:  putih
BSK 193/57 punggawa p.r.ng.g.a.w.h
BSK 254/21 putih y.w.t.h
BSK 430/25 putus Naskah:  harinya
BSK 211/64 Rambulalang r.m.b.w.l.a.l.ng
BSK 183/58 Ramo = Ramut
BSK 270/73 Ramo r.w.m.w
BSK 391/105 Ramo r.a.m.y.a / r.a.ma.y
BSK 393/106 Ramo Naskah:  Ramaya
BSK 201/61 Randu r.n.d.w.y
BSK 160/51 Rat van India r.a.t p.n.d.y
BSK 47/28 Rato Chambert-Loir:  Anak
BSK 146/47 Renda l.y.n.d, selanjutnya:  l.n.d
BSK 148/47 Renda l.n.d, kemudian:  r.y.n.d, r.y.n.d.a, r.n.d.a.h, r.n.d.h
BSK 149/48 Renda r.y.n.d.a.h, diperbaiki sebagai:  l.n.d
BSK 199/60 Reok d.r.y.g
BSK 272/74 Reok d.r.y.n
BSK 94/35f resam r.sy.m.y
BSK 370/102 Ridder Orde van den Nederlandsche[n] Leeuw w.y.d.b.r a.w.r.a.d p.n d.y.n n.y.d.s.r.y l.ng.s.k.n y.y.p, dan kemudian r.y.l.r.y.r.a.w.d.h f.n d.y.r n.s.l.r.n.ls.k.n l.y.f
BSK 318/86 Rora l.w.ra.h
BSK 418/108 Rowa Naskah:  arwah
BSK 103/36 s.a.b.t.2 ? sebetul-betulnya
BSK 119/40 s.b.y.l ? sebilah
BSK 195/57 sabar h:b.r
BSK 366/102 Sadali s.a.d.l.y
BSK 471/4 Sajena Luma Naskah:  Saturu
BSK 349/97 Sakuna s.k.w.n
BSK 357/99 salembar [kruang jelas]
BSK 249/20 samakanya Chambert-Loir:  temannya
BSK 271/73 samanya s.m.h.a.ng
BSK 194/57 Sando Naskah:  Satolo
BSK 94/35f Sang Naskah:  yang
BSK 94/35f Sang Naya Naskah:  yang banyak
BSK 86/35e Sangia s.ng.y, Pulau Sangiang
BSK 86/35e Sangia s.ng.y.y.a, Pulau Sangiang
BSK 124/42 Sangia i.e.  Pulau Sangiang
BSK 209/64 sanya th.ny
BSK 157/50 Sapa Naskah:  La Ifa
BSK 368/102 Sapil s.f.y.l
BSK 451/13 Saptenno s.p.y.t.n.w, P.A.  Saptenno
BSK 124/42 Sarei s.l.y.r.y, ( l: huruf lam dengan dua titik dibawahnya )
BSK 183/58 Sari Kaka s.r.k.k
BSK 176/55 Sarita c.w.y.t
BSK 176/55 Sarita h:r.t.y
BSK 311/85 Sarita Naskah:  Carita
BSK 380/103 satin s.t.ng
BSK 382/104 satin s.t.y.ng
BSK 218/65 satu s.a.p
BSK 214/63 satu peti Naskah:  suku p.y.t.h
BSK 444/11 satu-satu Naskah:  satu-satu Raja Bicara
BSK 104/36 sauh s.a.w.a.h
BSK 454/120 sebab Naskah:  sebab2
BSK 223/67 seboleh-bolehnya s.b.w.´.2.l.ny
BSK 336/92 sekapur sirih s.y.k.p.r s.k.r.y
BSK 394/106 sekongkol Naskah:  sekongkong
BSK 123/41 Sekor San s.k.w.r.s.n
BSK 362/100 sekotor Bah.  Belanda:  kotter, sejenis perahu pesiar, bah.  Inggeris:  cutter
BSK 66/35a sekuyi sakude
BSK 228/69 selup s.l.q
BSK 369/102 semesta s.m.s.b.t / s.m.b.t
BSK 312/85 sempana s.m.p.a.n.ng
BSK 101/35h Semusim Naskah:  semuanya
BSK 95/35f senawi s.t.a.h, passim
BSK 327/89 sendiri Naskah:  s.a.d
BSK 158/50 seolah-olah s.w.´.l.2, ? soal-soal
BSK 112/39 sepaha s.p.a.t
BSK 343/95 September a.s.t.m.b.y.r
BSK 143/46 sepuluh hari, sepuluh hari sepuluh hari2
BSK 61/35 Seran sy.r.a.n
BSK 357/99 serisirr al-qulub i.e.  sirr al-qulub
BSK 207/62 serta Naskah:  seperti
BSK 155/50 sesaat Naskah:  sangat
BSK 258/22 setengah s.ng.a.t.h
BSK 225/68 si Dadu s.y.d.d.w / s.y.d:d.w
BSK 192/56 si Manggi s.b.ng.g.y
BSK 228/69 si Ntutu s.y.t.w.2, kemudian:  l.t.w.2
BSK 161/51 Siapakah s.y.p.a.k.y
BSK 304/83 Sipayis s.y.p.a.y.s, ? Si Pais
BSK 290/80 Sirat s.r.a.t
BSK 285/78 Sirat al-dunia s.r.d.n.y.a, Sirat al-Dunia adalah nama perahu Tureli Belo
BSK 387/105 Solo = Solor
BSK 207/62 sondi s.w.d.y
BSK 326/89 Speelman s.p.l.y.m.a.n
BSK 157/50 Stingkop s.t.ng.k.p
BSK 161/51 Stoffel Tanakel s.t.w.f.l t.n.a.q.l
BSK 240/19 suaranya Naskah:  suruhnya
BSK 189/59 sudah s.a.l.h
BSK 296/81 suka s.w.k.a.y
BSK 189/59 Sumpi s.m.p.y, ? Sumpi, Sampe
BSK 326/89 Superintenden s.p.r.t.d.a.n
BSK 452/13 surat  Held:  setera
BSK 142/46 susah ? = labuh batu
BSK 94/35f syariat sy.r.`.y
BSK 106/37 syariat s.r.´
BSK 254/21 t.k.w  Held:  ku
BSK 71/35b Ta´a t.a.´.a
BSK 420/112 Ta´i i.e.  La Tali
BSK 62/35 ta´jir Naskah:  t.gh.r.y.r
BSK 136/44 tahun nama tahun tidak disebutkan
BSK 172/54 tahun Naskah:  tahun2
BSK 433/114 tahun Naskah:  tahun2
BSK 85/35e ta`jir ta`jir takjir2
BSK 154/49 takzir takzir taksir2
BSK 381/104 Tambela s.t.m.b.y.l
BSK 163/52 tangan ? kedatangan
BSK 190/56 tanya s.a.ny
BSK 263/72 Tao t.a.w
BSK 57/34 Taraha ? Dantarah
BSK 350/97 Tarorab t.r.w.r.b
BSK 272/74 tatkala t.t.g.l
BSK 380/103 tawori k.y.w.w.r.y
BSK 384/104 teguhi t.ng.g.w.h.y
BSK 109/38 telah Naskah:  telahku
BSK 98/35h temberang .. sauh Naskah:  oleh
BSK 304/83 tempo Naskah:  tambur
BSK 183/58 tenggara t.ng.g.r, ? tenggara
BSK 206/62 tepuk t.m.q.´,  Held:  tepuk tangan
BSK 349/97 Terambor t.r.a.m.b.w.r
BSK 358/99 teringkit Bah.  Perancis:  trinquette, layar yang terdekat tiang utama
BSK 265/72 terjinap ? = menginap
BSK 318/86 tetap t.t.a.p,  Held:  tetapi
BSK 74/35c [tiada so Held
BSK 142/46 tiang Naskah:  dengan
BSK 100/35h tiga i.e.  enam
BSK 207/62 tiga Chambert-Loir:  empat
BSK 280/76 tiga t.y.t.k.a
BSK 206/62 tindak ? tandak
BSK 419/108 Tingi Ncai t.y.n.y c.a.y
BSK 135/44 toabu t.w.a.h a.b.w
BSK 135/44 toabu t.w.a.b.w
BSK 136/44 toabu t.w.b.w
BSK 400/106 Todo Naskah:  Todong
BSK 328/89 tong t.w.ng
BSK 358/99 topsilnya Bah.  Inggeris ‘  topsail ’
BSK 116/40 Truitman t.r.t.m.n
BSK 227/68 tuan[-tuan Naskah:  tuan kita
BSK 146/47 tuanku t.w.a.n.k.y.n.w, ? tuanku, tuan kita
BSK 120/41 tubuh t.w.j.h
BSK 159/51 tuduh t.w.d.a.h
BSK 320/87 Tui t.w.y.y
BSK 104/36 ular-ular Naskah:  ulurkan
BSK 447/12 `umrahu Naskah:  `umrahkum
BSK 313/85 untuk a.w.n.t.ng
BSK 424/113 upah a.w.p.n
BSK 368/102 Upurs a.w.p.w.r.s
BSK 178/55 usungan s.w.ng.n
BSK 368/102 Verbrug p.r.b.r.w.kh
BSK 369/102 Vredebyk f.r.y.d.b.y.k
BSK 317/86 Wa´u w.a.`.w, di tempat lain:  w.a.w.´
BSK 211/64 Wailabi w.a.y.l.b.y
BSK 287/79 walaturu w.l.t.w.r.w
BSK 107/37 waris w.s
BSK 182/58 Waroloka w.r.l.w.k
BSK 437/115 Watuhila Naskah:  Watu Cala
BSK 213/63 Weda Mangola w.y.d.m.ng.w.l
BSK 214/63 Weda Mangola w.n.d.m.ng.w.l
BSK 419/108 Wiling w.y.l.y.ng
BSK 302/82 Willem w.y.l.w.m
BSK 300/82 Wingkelir w.ng.k.y.l.r, Bah.  Belanda:  winkelier, kepala gudang
BSK 266/72 Witagula w.n.y.t.g.w.l
BSK 401/106 Wonto ? Wontong
BSK 83/35e xxx tidak terbaca
BSK 234/70 “Ya Naskah:  Ya ta
BSK 102/36 yang Naskah:  itu
BSK 171/53 Yunus `.w.n.s
BSK 97/35h zadah Naskah:  z.y.a.d.a.h
BSK 93/35f Zainal z.n.y.l