Perhimpunan Gunawan
  bagi Laki-laki dan Perempuan
bibliography
text notes
list of words
illustrations

Text notes


MCP text
 

Guna 56:9 bestari [unclear]
Guna 55:8 [daripada [added in margin]
Guna 10:4 diati ? = di hati
Guna 69:8 dimasuki MS:  dimusuki
Guna 69:7 dukun d.w.k.w.´.n
Guna 10:6 gunung [above line]
Guna 8:7 hati [above line]
Guna 8:9 hati [above line]
Guna 58:12 jadi/mesra correction:  jadi >  mesra
Guna 71:5 karbol = Dutch  carbol, ‘carbolic’
Guna 59:5 kawar k.w.a.r
Guna 71:6 kelunyu = cologne
Guna 69:7 kepelarian k.p.l.a.r.y.n, ? capillaries
Guna 49:12 laki-laki [unclear]
Guna 56:7 lautan l.a.w.w.t.n
Guna 16:7 maja neka m.a.j n.y.k, ? mahajanika
Guna 54:11 manis [above line]
Guna 5:8 menjurahlah = mencurahlah
Guna 63:m4 sahutnya sy.h.w.t.ny
Guna 53:5 sapu teh ? sapu-tangan
Guna 16:5 sekindang or:  si Kindang
Guna 18:7 selanguri ? seleguri
Guna 21:10 suli s.w.l.y
Guna 24:4 surah text:   surat
Guna 24:5 surah text:   surat
Guna 39:1 surah text:   surat
Guna 39:5 surah text:   surat
Guna 39:1 surah Tabbat i.e.   Surah al-Masad, surah 111
Guna 54:12 ta`ala [above line]
Guna 39:5 Tabbat surah Tabbat, i.e. Surah al-Masad, surah 111
Guna 48:7 tampar [unclear]
Guna 71:10 tinktiur = ‘tincture’
Guna 71:10 yudium = Dutch:  jodium, ‘idodine’