Al-Imam
bibliography
list of articles
text notes
list of words
list of rhyme words

Text notes


MCP text
 

Imam 376:9 abna ul-watan al aziz [anak-anak bumi yang mulia]
Imam 333:3 Adad [Bilangan]
Imam 489:29 afradnya [bahagian]
Imam 345:12 ajnabi [yakni]
Imam 338:30 `ala [tinggi mulia]
Imam 338:4 ali [tinggi/mulia]
Imam 336:29 amru malikul rahman [suruhan raja yang pemurah]
Imam 338:7 auduhu [dijual beli]
Imam 310:13 [bahasa Arab] [ertinya:  ulama itu waris para nabi]
Imam 321:29 [bahasa Arab] [Maka tiada upaya berbuat kebaikan dan tiada daya upaya meninggalkan kejahatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha~Mulia Lagi Maha~Besar Sifat ketuhanannya]
Imam 326:2 [bahasa Arab] [Ya ayuhai al-Imam]
Imam 326:3 [bahasa Arab] [Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kamu dan sampaikan cita-citamu]
Imam 344:14 [bahasa Arab] [ertinya:  dan tiada sekali-kali Allah Taala itu berkehendak akan aniaya bagi sekalian hambanya]
Imam 435:4 [bahasa Arab] [badan perombak dan penggubal undang-undang]
Imam 470:4 [bahasa Arab] [Katakan yang Benar Walaupun Pahit]
Imam 487:11 [bahasa Arab] [Segala pujian-pujian bagi Allah dan salam sejahtera ke atas RasulNya ]
Imam 336:21 baqi [kekal]
Imam 374:36 berbimbing [berbimbang?]
Imam 489:6 bertasrif [berserah]
Imam 398:2 Constantinople [Istanbul]
Imam 457:32 Dansyawi [di Mesir]
Imam 331:24 digolot d.g.w.l.w.h"
Imam 479:26 dihuar-huarkan [diheboh-hebohkan]
Imam 418:20 dikedangkan [dibetulkan aturannya]
Imam 331:20 diketahui [oleh kita]
Imam 336:31 din [agama]
Imam 329:25 f.l.y.`.t.b.r.w.a [ambillah iktibar]
Imam 330:19 fursah [peluang]
Imam 453:9 gambar [patung]
Imam 335:27 gharad [tujuan]
Imam 376:25 gharadun [tujuan]
Imam 480:29 ghobar [kecoh]
Imam 488:6 hawadis [kejadian yang baru]
Imam 331:4 hawadith [bahaya]
Imam 321:19 hukuman salinan:   hukaman
Imam 336:26 humum [dukacita]
Imam 338:16 ikhwan [saudara]
Imam 322:27 iktirad [cadangan]
Imam 339:6 izah [mulia]
Imam 335:26 jelah [jelas]
Imam 336:33 jendera [lena]
Imam 446:4 karangan-karangan [Bibir Luti?]
Imam 333:17 kemenangan salinan:   kemengan
Imam 488:11 khatar [bahaya]
Imam 345:17 khaza´balatnya [lucunya]
Imam 330:26 Krimea q.r.m, salinan:  "Krom"
Imam 370:3 Kropotkin salinan:   Krubatakin
Imam 370:7 Kropotkin salinan:   Krubatakin
Imam 481:25 ku k.w
Imam 337:22 leka [khayal]
Imam 330:19 luazamnya [persediaan]
Imam 418:34 luhak [luak]
Imam 494:15 M salinan:   Mozart
Imam 481:31 M L A Y U [Melayu]
Imam 487:23 mahbub [yang amat dicintai]
Imam 470:14 Mala [bunga yang telah masak dan mencapai klimaksnya dan hampir akan layu]
Imam 336:23 mantiki [jiwa]
Imam 310:26 masalah [keperluan/kepentingan]
Imam 488:16 masulih m.s.w.´.l.h
Imam 329:37 mengunjangkan m.ng.w.n.j.ng.k.n, ? mengguncangkan
Imam 480:7 menumpang [?]
Imam 419:8 merobohkan [m.r.b.h.k.n]
Imam 439:10 mika m.y.k
Imam 474:17 Mikado Mitshito salinan:   Nikado Mitshuhito, Meiji
Imam 335:2 mukatib [orang yang menulis]
Imam 481:3 muslih [memperbaiki]
Imam 359:35 mustaqbal [masa yang akan datang]
Imam 326:19 mutbaah [percetakan]
Imam 388:6 nau`iyy n.w.`.a-
Imam 417:2 Perca [Sumatera]
Imam 407:19 Puah-puah [Papua?]
Imam 345:3 [Qur´an] [ertinya:  dan bahawasanya tiadalah bagi manusia itu melainkan usahanya dan bahawasanya usahanya itu lagi akan dilihatnya.  Kemudian dibalas akan dia dengan balasan yang sempurna]
Imam 312:2 [Qur´an 12:3] [Surah Yusuf:  3, ertinya:  Kami riwayatkan kepada engkau suatu riwayat yang sebaik-baiknya]
Imam 310:15 [Qur´an 16:125] [an-Nahl:  125, ertinya:  Serulah manusia ke dalam agama Tuhan engkau dengan kebijaksanaan dan pelajaran yang baik]
Imam 467:4 rabitah salinan:   rabatah
Imam 457:1 rad [menjawab]
Imam 360:3 Rahimika-ya-ail-lahi [rahmat Engkau ya Tuhanku]
Imam 338:7 rahnum [pendadaian]
Imam 437:22 Rais al-Reja r.a.'.s a.l.r.j.a
Imam 453:30 rasul-mal [ketua pengumpul modal]
Imam 487:27 Rusydiah salinan:   Rasyidiah
Imam 338:5 saedah [bahagia]
Imam 382:10 sarih [terusterang]
Imam 476:37 sega [rotan]
Imam 335:11 selia [selalu berawas]
Imam 338:30 taha [nabi Muhammad]
Imam 391:18 tajriah [identity]
Imam 481:34 tanggah t.ng.g.h, ? tangga
Imam 481:19 Tatal [Tartar]
Imam 317:16 tegab-tegab tegap-tegap
Imam 336:11 tiar [arus]
Imam 338:1 ul-fadri [memakan riba berlebihan]
Imam 333:12 ul-Funun [sekolah aneka pengetahuan]
Imam 409:19 umat (umat-umat)
Imam 326:18 wasitah [perantaraan]
Imam 336:20 wa´zun [kesedaran]
Imam 439:20 wuthniah w.th.n.y.h"
Imam 376:25 zatnya dh.a.t.nya, salinan:  zafunya