Hikayat Panji Kuda Semirang
bibliography
text notes
list of words

Text notes


MCP text
 

Panji 10:14 Anda nuhun :   sesungguhnya
Panji 321:14 angrawit text:  angrawit
Panji 200:34 Aryalah text:  Arya lah
Panji 127:21 asih |  kasih
Panji 227:28 astakona text:  astakun
Panji 227:28 astakona text:   astakun
Panji 185:17 baunya ? >  bahunya
Panji 318:30 bepermata text:  bepermaya
Panji 318:30 bepermata text:   bepermaya
Panji 315:29 berapa-berapa text:  berapa-rapa
Panji 315:29 berapa-berapa text:   berapa-rapa
Panji 164:14 berhujanan text:  berhujaman
Panji 164:14 berhujanan text:   berhujaman
Panji 163:29 berhuyung-huyungan text:  berhujung-hujungan
Panji 163:29 berhuyung-huyungan text:   berhujung-hujungan
Panji 293:22 berirama ? >  birama
Panji 293:22 berirama ? >  birama
Panji 25:19 berkroncong text:  berkronong
Panji 25:19 berkroncong text:   berkronong
Panji 294:2 bersirepkan text:  bersirapakan
Panji 294:2 bersirepkan text:   bersirapakan
Panji 42:13 Bimanyu text:  Bimannyu
Panji 42:13 Bimanyu text:   Bimannyu
Panji 320:18 birawa ? >  birama
Panji 320:18 birawa ? >  birama
Panji 63:35 Cakcasena ? Cakrasena
Panji 105:28 candi text:  candai
Panji 105:28 candi text:   candai
Panji 149:5 candi text:  candai
Panji 149:5 candi text:   candai
Panji 81:14 Carangpedapa text:  pendapa
Panji 8:6 Cemuris text:  Cerumis
Panji 8:6 Cemuris text:   Cerumis
Panji 205:13 Datinala Prajangga text:  Pati Nala Prajaga
Panji 202:1 deranya ?
Panji 202:1 deranya ?
Panji 271:23 diseba text:  disebab
Panji 271:23 diseba text:   disebab
Panji 55:5 dititahkan text:  ditahkan
Panji 55:5 dititahkan text:   ditahkan
Panji 287:23 dititirnya >  dititirnya
Panji 287:23 dititirnya >  dititirnya
Panji 66:6 gegaman text:  genggaman
Panji 66:6 gegaman text:   genggaman
Panji 98:21 gegaman text:  genggaman
Panji 98:21 gegaman text:   genggaman
Panji 101:6 gegaman text:  gengaman
Panji 101:6 gegaman text:   gengaman
Panji 203:22 gemanda suli text:  genanda suli
Panji 203:22 gemanda suli text:   genanda suli
Panji 293:24 gemanda suli text:  sulit
Panji 293:24 gemanda suli text:   sulit
Panji 185:14 gumanda suli text:  gumanda suli
Panji 185:14 gumanda suli text:   gumanda suli
Panji 147:28 hambat-berhambat text:  hamba berhambar
Panji 147:28 hambat-berhambat text:   hamba berhambar
Panji 40:5 hayam text:  hayan
Panji 40:6 hayam text:  hayan
Panji 40:5 hayam text:   hayan
Panji 40:6 hayam text:   hayan
Panji 228:27 hijau text:  hujai
Panji 228:27 hijau text:   hujai
Panji 64:20 ia text:  iyu
Panji 64:20 ia text:   iyu
Panji 34:6 ibu text:  iba
Panji 34:6 ibu text:   iba
Panji 262:6 jamp ?
Panji 262:6 jamp ?
Panji 321:5 jamus :   kelabu, seperti warna kerbau
Panji 321:5 jamus :   kelabu, seperti warna kerbau
Panji 42:19 jangus ? >  jamus
Panji 42:19 jangus ? jamus
Panji 245:16 Januwati text:  Januari
Panji 245:16 Januwati text:   Januari
Panji 151:7 jemparang =  jemparing
Panji 151:7 jemparang =  jemparing
Panji 261:14 jemparang =  jemparing
Panji 261:14 jemparang =  jemparing
Panji 185:1 jemparing text:  jempari
Panji 185:1 jemparing text:   jempari
Panji 41:14 jeng <>  kangjeng
Panji 41:14 jeng <>  kangjeng
Panji 32:14 jero :  dalam
Panji 32:14 jero :  dalam
Panji 114:2 juga text:  jaga
Panji 114:2 juga text:   jaga
Panji 175:10 juga text:  yuja
Panji 175:10 juga text:   yuja
Panji 321:27 Jurudeh text:  Juradeh
Panji 185:18 juruh text:  jarah
Panji 185:18 juruh text:   jarah
Panji 296:14 kaaturan =  dipanggil
Panji 296:14 kaaturan =  dipanggil
Panji 8:27 kadean =  saudara, sanak saudara
Panji 8:27 kadean =  saudara, sanak saudara
Panji 141:26 kadean text:  kaderan
Panji 141:26 kadean text:   kaderan
Panji 189:36 kadia =  seperti
Panji 189:36 kadia =  seperti
Panji 42:26 katon =  kelihatan
Panji 42:26 katon =  kelihatan
Panji 142:33 kekuwung =  pelangi
Panji 142:33 kekuwung =  pelangi
Panji 165:19 kelak text:  kelaka
Panji 165:19 kelak text:   kelaka
Panji 206:2 Kelana text:  Kelanan
Panji 206:2 Kelana text:   Kelanan
Panji 115:5 kenalah text:  kenamalah
Panji 115:5 kenalah text:   kenamalah
Panji 128:30 kenangan ? kenanga
Panji 128:30 kenangan ? kenanga
Panji 320:30 kenangan ? kenanga
Panji 320:30 kenangan ? kenanga
Panji 113:5 kepadanya text:  kedanya
Panji 113:5 kepadanya text:   kedanya
Panji 181:22 keping text:  koping
Panji 181:22 keping text:   koping
Panji 320:35 keranayana ? Kresnayana
Panji 320:35 keranayana ? Kresnayana
Panji 86:35 Kirtinala text:  Kirtinali
Panji 86:35 Kirtinala text:   Kirtinali
Panji 250:17 Kresna text:  Kesana
Panji 250:17 Kresna text:   Kesana
Panji 283:11 Kuaca text:  Kwaca
Panji 283:11 Kuaca text:   Kwaca
Panji 171:21 kupik[an] text:  kupik
Panji 171:21 kupik[an] text:   kupik
Panji 38:34 lamis :   munafik
Panji 38:34 lamis :   munafik
Panji 38:34 lanji :   linggis kayu
Panji 38:34 lanji :   linggis kayu
Panji 142:7 larung :   keranda
Panji 142:7 larung :   keranda
Panji 244:22 laya[r] text:  laya
Panji 244:22 laya[r] text:   laya
Panji 47:36 layonnya :   mayatnya
Panji 47:36 layonnya :   mayatnya
Panji 201:32 lebuh =  lebu
Panji 201:32 lebuh =  lebu
Panji 91:18 Lei Rijan ? = Lewi Hijau
Panji 91:18 Lei Rijan ? = Lewi Hijau
Panji 276:4 lelakon text:  lalakan
Panji 276:4 lelakon text:   lalakan
Panji 319:21 liku :   gelaran permaisuri
Panji 319:21 liku :   gelaran permaisuri
Panji 256:14 linggih :   duduk
Panji 42:17 ludira :   darah
Panji 156:32 lunga :   pergi
Panji 184:17 majemu ? = menjamu
Panji 207:27 majeng :   menghadap
Panji 123:11 Mara text:  Lara
Panji 123:11 Mara text:   Lara
Panji 294:11 marang :   kepada
Panji 138:32 maras :   kuatir
Panji 203:21 mati >  mutia
Panji 124:4 mbak text:  mbok
Panji 39:9 melarangkan text:  melaangkan
Panji 127:21 melas-melas |  belas-belas
Panji 32:14 melita text:  melit
Panji 146:24 melu :   ikut
Panji 129:35 memapak text:  mamapak
Panji 118:6 memasya ? = temasya
Panji 282:25 membapanglah bapang :  sejenis tarian klasik
Panji 199:12 menahan text:  manahan
Panji 275:15 mendapatkan text:  mendapatan
Panji 233:27 menenuakan ?
Panji 177:34 mengambar ? >  menggambar
Panji 142:35 mengasaturi ? >  mengastuni
Panji 129:25 mengauklah ? >  mengakulah
Panji 61:21 mengetan :   menuju ke timur
Panji 56:10 mengkono :   begitu
Panji 160:7 mengulat >  mengulit
Panji 65:25 mengusur >  mengusir
Panji 158:24 mengusur >  mengusir
Panji 175:31 mengusur >  mengusir
Panji 192:10 mengusur >  mengusir
Panji 267:8 mengusur >  mengusir
Panji 268:22 mengusur >  mengusir
Panji 283:28 mengusur >  mengusir
Panji 164:32 menugur ? >  menegur
Panji 324:11 menurus ? >  menerus
Panji 286:18 menyeburkan >  menyerbukan
Panji 133:9 menyerah >  menyembah
Panji 31:27 metu-metu :   keluar
Panji 245:25 mondok =  memondok
Panji 42:18 muti >  mutia
Panji 320:11 muti >  mutia
Panji 320:19 muti >  mutia
Panji 84:10 mutur >  matur
Panji 303:30 Narada < i>text: Naraga
Panji 132:19 Ngaragung text:  Ngarangung
Panji 174:1 Ngaragung text:  Ngarugung
Panji 50:32 ngerana :   perang
Panji 45:9 ningsun text:  ningsung
Panji 18:26 nupangandika ?
Panji 47:15 nyedar text:  nyedarai
Panji 25:21 pagulingan :   tempat tidur
Panji 276:27 Pangariram text:  Pangaripan
Panji 283:5 Pangariram text:  Pangiriram
Panji 283:30 Pangariram text:  Pangapiran
Panji 264:7 panjak :   pembantu
Panji 145:24 patih text:  patiak
Panji 158:18 patmabakarat text:  patmabakara
Panji 156:5 patut text:  partaut
Panji 120:35 Pelanggi text:  Pelangi
Panji 122:19 Pelanggi text:  Pelangi
Panji 122:24 Pelanggi text:  Pelangi
Panji 270:31 Pelanggi text:  Pelangi
Panji 22:19 Pengapiran text:  Pengaripan
Panji 293:32 pengaras ? >  pinar emas
Panji 213:5 peninggilan ? >  penangkilan
Panji 203:21 pepelak |  pepeluk
Panji 293:34 pepelak |  pepeluk
Panji 42:18 pepeluk |  pepelak
Panji 320:11 pepeluk |  pepelak
Panji 320:19 pepeluk |  pepelak
Panji 233:8 perana :   nafas
Panji 121:31 permasisan ?, t:  permain nisan
Panji 18:32 petukon =  uang jujur
Panji 73:5 pidik penghitam kening
Panji 186:3 pinarasa ? >  pinar emas
Panji 228:32 pinarasa ? >  pinar emas
Panji 184:27 pinirasa text:  pinirana, ? >  pinar emas
Panji 184:31 pinirasa <>  pinar emas
Panji 185:32 pinirasa <>  pinar emas
Panji 228:34 pinirasa >  pinar emas
Panji 261:36 pinirasa <>  pinar emas
Panji 18:3 pitaram >  peteram
Panji 317:13 pitis text:  pitas
Panji 318:4 pitis text:  pitas
Panji 78:31 Prajangga text:  Prajanga
Panji 95:9 Prajangga text:  Prajanga
Panji 4:35 Prameda text:  Saprameda
Panji 317:18 Prameda text:  Sipermida
Panji 317:25 Prameda text:  Sipermida
Panji 264:20 Pudaksewan text:  Pudasewa
Panji 7:4 Pukulun :   tuan
Panji 257:27 pun text:  pun sang Nata dengar sangat
Panji 322:33 pun text:  indrapun-indrapun
Panji 322:33 pun text:   indrapun-indrapun
Panji 27:10 puri text:  puti
Panji 169:25 Ragasuta text:  Rasuta
Panji 260:35 Randitan text:  Raditan
Panji 26:32 rata :   kendaraan
Panji 99:21 rawan text:  rawa
Panji 29:8 reba ? >  rebah
Panji 175:17 Rupa MS:  r Rupa
Panji 175:17 Rupa MS:  r Rupa
Panji 178:27 sakti text:  sati
Panji 186:7 samping menumpang |  sampang menampang
Panji 108:15 samping-menamping |  sampang menampang
Panji 227:30 sandang ? >  bersawat
Panji 262:7 sang |  singa
Panji 269:1 Sanggi ? >  Sanggit
Panji 124:23 Sangulara text:  Saningulara
Panji 165:26 Sangulara text:  Sungulara
Panji 186:10 santing manampung |  sampang menampang
Panji 168:33 Sebanjar text:  Sebanyar
Panji 309:15 sedekap text:  sidakap
Panji 14:29 segeralah text:  geralah
Panji 14:29 segeralah text:   geralah
Panji 205:13 Selamangleng text:  Silamangling
Panji 181:3 seperti text:  sepi
Panji 133:1 seridenda >  seridanta
Panji 31:1 sesugu :   jamuan
Panji 165:10 Setelah itu Setelah setelah [sic]
Panji 165:10 Setelah itu Setelah setelah [sic]
Panji 293:22 Si Kalamisani text:  Sikalamisasi
Panji 167:12 Sinangling text:  Sianggaling
Panji 167:16 Sinangling text:  siangling
Panji 167:24 Sinangling text:  sinagling
Panji 173:30 Sinangling text:  sinangluing
Panji 274:17 Sinangling text:  Simangling
Panji 228:24 Singa |  Sang
Panji 4:35 Singgaranggi ? >  Singaranggi
Panji 31:18 Singgaranggi ? >  Singaranggi
Panji 262:13 Singgaranggi ? >  Singaranggi
Panji 273:19 Singgaranggi ? >  Singaranggi
Panji 141:31 sudahnya text:  sudanya
Panji 227:31 surampati ? = surengpati
Panji 243:17 Surangpana =  Surangrana
Panji 243:10 Surangsana =  Surangrana
Panji 127:11 suruh ambil text:  suruambil
Panji 6:32 sutrawan :   sasterawan
Panji 274:14 tabingal ?
Panji 74:6 tagar text:  tugar
Panji 208:4 Tansilannya ?
Panji 252:29 tapa sila :   ukuran teladan, ukur baju badan sendiri
Panji 67:4 tempik text:  tepik
Panji 175:4 terlalai text:  terlali
Panji 157:33 termeterai text:  termatri
Panji 177:34 tinulis =  ditulis
Panji 228:31 tlangat ?
Panji 16:14 tukon text:  tulon
Panji 186:9 tumandang text:  temandan
Panji 186:9 tumandang text:   temandan
Panji 147:33 Tumasik text:  Tumasuk
Panji 147:35 Tumasik text:  Tumasuk
Panji 70:30 tumpal text:  tampul
Panji 323:19 tumungkul text:  tumungkal
Panji 323:23 tumungkul text:  tumunggul
Panji 185:27 tunggulan text:  tunggulun
Panji 31:2 wancak :   belalang
Panji 245:8 wayang text:  rang orang
Panji 245:8 wayang text:   rang orang