Hikayat Pelanduk Jenaka
bibliography
text notes
list of words

Text notes


MCP text
 

Pel 49:2 aur awar
Pel 62:4 bagai ba ][ bagai
Pel 28:7 bawa bawa
Pel 74:1 berjalan rakibah
Pel 55:9 berjalanlah pun ber ][ pun berjalan
Pel 25:7 berkata ber(a)kata
Pel 26:5 Bolehkah ber[kata bo]leh kah
Pel 63:5 cucunya cucu ][ cucunya
Pel 54:3 datanglah datlah datanglah
Pel 22:4 demikian de ][ demikian
Pel 59:4 dera-dera = deras
Pel 19:3 dikawalah = dikawallah
Pel 67:7 diludahinya diludah[i]nya
Pel 56:8 gajah ga[jah]
Pel 59:8 gempa (a) gempa
Pel 73:7 hamba. Hamba hamba2
Pel 40:4 hendak hend[ak]
Pel 11:7 ia pun ? seharusnya: itu pun
Pel 57:6 "Inikah for:  inilah
Pel 59:6 Inikah seharusnya: inilah
Pel 66:10 isi rimba isi rimba ][ isyi rimba
Pel 3:4 itu itu itu
Pel 24:1 juata = juita
Pel 36:2 Kak ? Kaf
Pel 67:9 kakinya ka ][ kaki
Pel 73:7 kata kata ka
Pel 32:3 kata raja kera kata kera raja kera
Pel 72:4 laki-laki lagi2
Pel 72:7 laki-laki lagi2
Pel 72:10 laki-laki lagi2
Pel 62:6 lihat lih ][ lihat
Pel 19:10 ma`lum manglum
Pel 14:3 Maka .. itu dittography
Pel 71:6 maka maka (maka)
Pel 26:10 maka pelanduk maka pelanduk ][ maka pelanduk
Pel 31:4 makan maka[n]
Pel 60:9 makaranya makar[a]nya
Pel 24:7 7 memanggili .m.m.ng.g.a.l
Pel 25:5 memanggili memenggali
Pel 37:5 menaklukkan mena[k]lukkan
Pel 68:8 mengamuk mengal ][ mengamuk
Pel 61:9 mengelat m.ng.y.k.t, for:  m.ng.y.l.t
Pel 62:1 mengelat m.ng.y.k.t, for:  m.ng.y.l.t
Pel 62:2 mengelat m.ng.y.k.t, for:  m.ng.y.l.t
Pel 73:8 mengiringkan mengiri[ng]kan
Pel 17:6 menolakkan seharusnya: menaklukkan
Pel 28:9 muka mu[ka]
Pel 56:1 padang, padang padang2
Pel 51:7 panjang pan.. ][ panjang
Pel 9:7 pelanduk MS:  pelandu[k]
Pel 18:7 pelanduk MS:  peland[uk]
Pel 24:10 pun pu[n]
Pel 28:9 putasy ? = putus
Pel 34:10 raja raja ][ raja
Pel 50:6 raja (a) raja
Pel 68:10 sabdaku seharusnya: sabdanya
Pel 41:7 sebuah s.w.h
Pel 41:8 sebuah s[eb]uah
Pel 10:4 sekalian segala
Pel 71:9 sekh rimba, sekh rimba sekh rimba2
Pel 39:2 singa seharusnya: kera
Pel 59:4 sini-sini ? = seni-seni
Pel 25:2 sungguhlah = sungguhkah
Pel 6:1 takluk tangluk
Pel 52:2 takut takut ][ takutkan
Pel 71:7 terberak t.r.t.i.r.k
Pel 73:7 tinggallah tinggal[la]h
Pel 16:6 tuanku MS:  tu tuanku
Pel 16:6 tuanku tu tuanku