Syair Raja Johor
bibliography
text notes
list of words
list of rhyme words

Text notes


MCP text
 

RJoh 815a Altin a.l.t.y.n, ? Atkin
RJoh 284c Attas sc.  Al-Attas
RJoh 542c Atur a.t.w.r
RJoh 100b bahana b.h.n.a
RJoh 775b Band b.y.n
RJoh 21a Benarannya =  menaranya
RJoh 243a berantai b.r.a.n.t.y
RJoh 863d Berintah b.r.y.n.t.h, Fawzi Basri:  bertambah
RJoh 295c berpenitis b.r.f.n.y.t.s,   text:  berpenitas
RJoh 14d bertika b.r.t.y.k
RJoh 437a berwalang b.r.a.w.l
RJoh 427b Bidara > Bendera
RJoh 832c Ceh Fawzi Basri:  ? > Syeikh
RJoh 845a Ceh Fawzi Basri:  Syeikh
RJoh 667c dicengka d.c.ng.k.a
RJoh 121b dipiaka ? dipuaka
RJoh 243d disibai =  disebai
RJoh 430c diterongnya ? > teropongnya
RJoh 140d Duke :    Duke of Sutherland
RJoh 532a Embawi a.m.b.w.y, Fawzi Basri:  Embob
RJoh 523a Empuk a.m.f.w.´
RJoh 472a gahari ::  gahara
RJoh 84d ghalib gh.a.l.b
RJoh 281c ghubar gh.w.b.r
RJoh 728b ghubar gh.w.b.r
RJoh 43c Hailam text:  hitam
RJoh 1b Halik =  Khalik
RJoh 208d hayuan h.y.w.a.n
RJoh 655a hayuan h.y.w.a.n
RJoh 816c hayuan h.y.w.a.n
RJoh 829d hayuan h.y.w.a.n
RJoh 774d hebat h.b.a.t
RJoh 827a ia nan a.y.a.n.n
RJoh 846c Jenderak j.n.d.r.a.´
RJoh 345b jumlah j.m.y.l.h
RJoh 628c kahwa k.h.w.a
RJoh 387c Katuan k.a.t.w.a.n
RJoh 1017b keisanya k.a.´.y.s.a.ny
RJoh 10c khas Meseri h.s m.s.r.y [sic]
RJoh 879d Langgam l.a.`.m  [?]
RJoh 239c Lawannya l.a.w.a.ny
RJoh 636b leta Fawzi Basri:  ? > lena
RJoh 491a Lipeh ? > Lipis
RJoh 361d Lipis a.l.f.y.h
RJoh 90b Ma`ali ? > Mat Ali
RJoh 477b Ma`ali ? > Mat Ali
RJoh 520a Mad >    Mat
RJoh 373d maklumkan ? > makluman
RJoh 559a Mandak m.n.d.a.q
RJoh 298a Mansu M.n.s.w
RJoh 705b maskut =  biskut
RJoh 923b masteri =  musytari
RJoh 976d masteri m.s.t.r.y
RJoh 526d Masuk m.a.m.w.´ [?]
RJoh 462b melatia m.l.t.y.a, ? > mutia
RJoh 104a Mud =  Mahmud
RJoh 133a muktabar m.`.t.a.b.r
RJoh 909a Mut =  Mahmud
RJoh 928c nasik =  nasi
RJoh 415b Pagar p.a.´.g.r
RJoh 638d paruannya f.a.r.w.a.n.ny, ? perawannya, Fawzi Basri:  ? > perbuatan
RJoh 714d patih f.a.t.y.h
RJoh 435d perinda p.r.y.n.d.a
RJoh 633a perinda p.r.y.n.d.a
RJoh 74a pita f.y.t.a
RJoh 180b pita p.y.t.a
RJoh 354b pita f.y.t.a, passim
RJoh 444b pita ? > pokta
RJoh 715b pita f.y.t.a
RJoh 429a Renggut r.ng.g.w.t
RJoh 610d ria d.r.y,   Fawzi Basri:  dan ria
RJoh 652d ria d.r.y,   Fawzi Basri:  dan ria
RJoh 502a Sabidi s.b.y.d.y, ? > Zabidi
RJoh 746b Sadah s.a.d.a.h
RJoh 923b sangat =  saat
RJoh 866a Sea Bill s.y.b.l
RJoh 129b segak s.y.g.h
RJoh 649a Selapa s.l.a.f
RJoh 1004a sembahwa s.m.b.h.w.a
RJoh 892b Sendika Fawzi Basri:  > Andika
RJoh 580c setop s.t.w.f, ? > stof
RJoh 256d Siwa or:  Seri
RJoh 815d sumai s.w.m.y
RJoh 282c tangkas t.y.ng.k.s
RJoh 393a Tapuk t.a.f.w.´
RJoh 513a Tapuk Linehan:  Tapak
RJoh 653a temasya t.r.m.a.sa
RJoh 93d tempik t.m.p.y.q
RJoh 23c Tersil =  Tyersall
RJoh 99b Treasury t.r.j.r.y
RJoh 939c zahri z.h.r.y, ‘luminous’