Majalah Guru extract
bibliographical notes on Majalah Guru
index of Majalah Guru extracts
    • locate in index of extracts taken from Majalah Guru

 

Majalah Guru, Aug 1930, p.157

General Article.

Kewajipan Kita Orang Sekarang.

Tampaknya kaum kita Melayu dari awal kurun yang keduapuluh ini telah banyak yang sedar akan kejatuhan mutu bangsanya -- tidaklah seperti di kurun-kurun yang lepas dahulu. Kerana masa ini nampaknya dari pun kanak-kanak yang masih bersekolah hingga yang setua-tuanya banyaklah yang telah mengeluarkan buah fikirannya masing-masing di dalam surat-surat khabar dan majalah-majalah kaumnya sendiri, iaitu menyeru, menasihat, menyuruh dan mengajak sekalian kaum bangsanya ke medan kemajuan dan tamadun. Saya harap begitulah hendaknya sampai bila-bila pun ... sehingga pangkat "Sudah Maju" itu tersandang oleh kaum dan bangsa kita Melayu.

Tetapi satu perkara yang saya rasa tidak puas hati atau tak setuju kepada kebanyakan orang-orang sekarang iaitu lupa akan kewajipan sendiri. Apakah kewajipan kita orang sekarang itu? Ialah ((1) pandai bekerja, bekerjalah betul-betul sampai pandai -- jangan bertangguh-tangguh juga lagi. ((2) meninggikan orang yang sudah tinggi dan meninggikan orang yang belum tinggi -- yakni orang atas tolong tarik orang bawah dan orang bawah wajib mengampu orang atas. Tegasnya tolong-menolong atau bekerja sama-sama. Begitulah mesti dilakukan jika berkehendakan kemajuan -- bukan melepaskan pucuk masing-masing atau bagi faedah diri sendiri sahaja!

Osman S.