Majalah Guru extract
bibliographical notes on Majalah Guru
index of Majalah Guru extracts
    • locate in index of extracts taken from Majalah Guru

 

Majalah Guru, Apr 1932, p.40

General Notice.

Membetulkan Salah.

Berhubung dengan wang bantuan yang diberi oleh kerajaan kepada sekolah-sekolah paderi-paderi dalam estimate perbelanjaan di atas sekolah-sekolah dalam negeri persekutuan pada tahun 1932 ini, seperti yang dinyatakan oleh "Anak Negeri" dalam Majalah Guru bulan March yang baru lalu itu, sekali-kali bukan tujuannya membantu pada pelajaran ugamanya, sebagaimana yang diberi kepada pelajaran ugama sekolah-sekolah Melayu itu, tetapi ialah memberi bantuan pada hal-hal yang lain daripada itu. Oleh itu sekali-kali tiada boleh menjadi bandingan di antara kedua bantuan itu.

Dengan ini kita betulkan jika ada di antara pembaca-pembaca yang salah mengerti atau salah sangka.