Majalah Guru extract
bibliographical notes on Majalah Guru
index of Majalah Guru extracts
    • locate in index of extracts taken from Majalah Guru

 

Majalah Guru, Apr 1932, p.40

General Article.

Kerajinan Guru Kepada Bangsa.

Tentulah semua guru mengetahui bagi masa yang akan datang tidak lain lagi yang akan jadi pemuda ((jadi D.O. Magistrate, Lawyer, Doktor, Datuk, Penghulu, Ketua Kampung, Saudagar, Contractor, Ahli Pertanian, dan lain-lainnya)) melainkan tentulah semuanya daripada murid-murid mereka yang sedang didiknya sekarang ini.

Dan lagi, tentulah mereka mengetahui yang diri mereka itu sedang terhadap kepada jawatan: "Pelatih Bangsa", "Pendidik Anak-anak", "Penyampai Pelajaran", "Pembuka Pintu Pengetahuan", "Pemimpin Kemajuan" dan lain-lain lagi.

Pendidikan merekalah "Kepala" dan merekalah "Harapan Yang Penuh" yang akan diharapi sangat-sangat oleh anak-anak bangsanya disekotah alam Tanah Melayu ini akan bekerja dengan bersungguh-sungguh hati menjalankan segala pengharapan yang tersebut di atas itu. Tambahan pula mereka itu sudah dijadikan kerajaan sebesar-besar pengaharapan supaya mengajar dan memasukkan segala jenis pelajaran yang berguna kepada sekalian kanak-kanak ((yang memang anak bangsa guru itu sendiri)) dengan diberi bergaji pada tiap-tiap bulan dah akhirnya ((jika mereka bekerja baik)) akan diberi pula "bersara" di dalam selama hidupnya.

Adapun pelajaran yang diharapkan kepada Guru-Guru itu bukanlah sekadar mengajar di dalam sekolahnya sahaja, tetapi ialah juga diharapi akan mengajar segala jenis perusahaan yang berguna kepada sekalian-kalian anak-anak kampung yang disekeliling sekolahnya itu.

Sementelaahnya pula Guru-Guru yang sekarang ini sudah mengerti di atas kejatuhan kaum bangsanya yang telah lalu. Maka dengan sebab itu tentulah mereka itu tidak akan bersenang hati membiarkan anak-anak bangsanya yang akan datang bernasib seperti itu juga lagi.

Dan lagi, mereka itu tentu faham "umur" dan "masanya" mengkhidmatkan anak-anak bangsa itu ialah di dalam masa mereka sedang muda belia sekarang ini ((dalam masa "kuasa" ada dalam tangan -- otak sedang berjalan -- angan-angan tengah banyak -- usaha tengah menjadi)), maka itulah peluangnya yang cukup baik bagi mereka bekerja dengan bersungguh-sungguh tenaga menunaikan segala kewajipannya dengan tidak menaruh lalai walau dalam sesuku-sikin sekalipun.

Sekiranya mereka berbuat lalai -- tentulah mereka itu akan mendapat kehinaan dan malu. Kerana "harapan" dan "kepercayaan" yang diharapkan kepadanya itu tidak dapat dijalankannya dengan cukup sempurna. Maka dengan jalan itu tampaklah tembelangnya menunjukkan "tidak berguna hidupnya kepada bangsa" -- dan sia-sialah "ilmu mengajar" itu dituntutnya dari selama ini.

Pendeknya rugilah kerajaan memberi gaji kepadanya pada tiap-tiap bulan -- pada hal kebaktiannya tidak tampak pada pemandangan orang ramai.

Dan lagi, tentulah akan tergayang-gayang pula di dalam hatinya "bila sampai pada akhir umurnya kelak akan menerima berbagai-bagai perkataan yang tidak layak disebutkan di dalam ruangan majalah ini".

Tambahan lagi, tentulah tidak akan berasa sedap hatinya manakala menerima ucapan "makan gaji buta" yang akan dilafazkan orang ke telinganya yang sedang nyaring sekarang ini.

Maka dengan segala-segala sebab yang tersebut di atas itu, datanglah kepercayaan kita dengan secukup-cukup "yakin" menunjukkan sekalian Guru-Guru sekolah yang di Malaya ini akan bekerja dengan bersungguh-sungguh hati ((tidak bertolong penat dan berhati jemu)) memajukan segala jenis pelajaran yang boleh menarik hati anak-anak bangsanya kepada jalan yang cerdik pandai, berpelajaran, rajin, usaha, kaya, senang, terpuji, dan mengerti kegunaan hidup yang berguna di muka bumi ini.

Mudah-mudahan dengan berkat jasa dan ketekunan Guru-Guru itu mengajar anak-anak bangsanya -- bersihlah namanya di dada tarikh kebangsaannya hingga sampai kepada akhir dunia ini kelak.

Disudahi rencana ini dengan serangkap Syair buat "hidangan" kepada sekalian Guru-Guru yang di dalam Tanah Melayu ini.

Wahai "Guru-Guru" tumpuan harapan Ajarlah kaum maju ke hadapan , Supaya mereka hidup bersopan , Menjauhkan segala lalai kekhilafan |

Wasallam,

Hamas.