Majalah Guru extract
bibliographical notes on Majalah Guru
index of Majalah Guru extracts
    • locate in index of extracts taken from Majalah Guru

 

Majalah Guru, Apr 1932, p.40

General Article.

Persekutuan Guru-Guru Melayu Selangor.

Mesyuarat Agung Persekutuan Guru-Guru Melayu Selangor akan diadakan di Sekolah Melayu Kampung Baru Kuala Lumpur pada pukul 1 petang 27 haribulan March 1932.

Perkara-perkara yang hendak dimesyuaratkan:

1. Mensahkan butir-butir mesyuarat agung yang lalu:

2. Membentangkan kira-kira wang persekutuan :

3. Memilih pegawai-pegawai bagi tahun 1932 :

4. Memikirkan hadiah-hadiah yang patut diberi: seperti permainan badminton, football, catur, dam, dan sebagainya di antara Guru-Guru Selangor :

5. Badge dan Blazer Persekutuan :

6. Majalah Guru :

7. Lain-lain.

Peraturan yang telah ditetapkan pada hari ini:

1. Dari pukul 8 hingga 11 pagi perlawanan badminton guru-guru :

2. Pukul 1 petang mesyuarat agung :

3. Pukul 5 petang perlawanan football guru-guru :

4. Pukul 8 malam jamuan nasi.

Muhammad Amin bin Taib, Setiausaha G.M.S. ::

Di bawah ini disiarkan salinan kira-kira wang Persekutuan Guru-Guru Melayu Selangor tahun 1931 bagi pengetahuan ahli-ahlinya:

Pendapatan :

1. Bagi wang di dalam bank akhir December 1931 : $1899.23 :

2. Jumlah wang yang masuk bank dalam tahun 1931 : $1438.23 : Jumlah : $3,337.46.

Perbelanjaan dan baki wang dalam bank :

1. Wang yang telah dibelanjakan dalam tahun 1931 : $891.30 :

2. Baki wang yang ada dalam bank akhir December 1931 : $2446.07 : Jumlah : $3337.46 :

Daftar Pungutan wang daripada tiap-tiap jajahan dan perbelanjaan bagi tahun 1931 :

Pendapatan : Jumlah Kecil : Jumlah Besar :

Bagi wang dalam bank akhir December 1930 : $1899.23 :

Jumlah yuran dari jajahan Kuala Lumpur : $329.00 :

Jumlah yuran dari jajahan Kelang : $145.32 :

Jumlah yuran dari jajahan Hulu Langat : $210.27 :

Jumlah yuran dari jajahan Kuala Langat : $182.30 :

Jumlah yuran dari jajahan Hulu Selangor : $168.60 :

Jumlah yuran dari jajahan Kuala Selangor : $219.10 :

Jumlah yuran dari jajahan Sabak Bernam : $64.50 : $1,319.09 :

Wang yang dikembalikan lebih dari : $50 : $11.42 :

Interest dari bank : $107.72 : $119.14 :

Jumlahnya : $3,337.46 :

Perbelanjaan : Jumlah Kecil : Jumlah Besar :

Yuran mengecap Majalah Guru January -- December : $510.50 :

Belanja cap mengecap segala resit-resit dan lain-lain : $45.94 :

Hadiah kematian tidak ada tahun ini :

Bantuan sport dan final senaman : $50.00 :

Jamuan Teh, belanja-belanja committee dan auditor : $159.90 :

Bantuan pada S.S. Kelab dan lain-lain : $125.05 : $891.39 :

Wang dalam bank akhir December 1931 : $2,446.07 :

Jumlahnya : $3,397.46 :

Telah diperiksa kira-kira ini didapati semuanya betul dan bersetujuan.

Pemeriksa Kira-Kira : Muhammad Wali Markaya : Penyimpan Wang : Muhammad Kassim :

Setiausaha Yang Kehormat : Muhammad Amin bin Taib :

Persekutuan Guru-Guru Melayu Negeri Sembilan :

Kerana kekurangan tempat tidak kita memuatkan balance sheet atau kira-kira wang Persekutuan Guru-Guru Melayu Negeri Sembilan bagi tahun 1931, hanya yang dapat kita menyatakan ialah bagi wang di dalam bank pada 31 December 1931, banyaknya $4,693.88, tetapi daripada jumlah ini sebelum dikeluarkan perbelanjaan jamuan mesyuarat agung dan sport guru-guru yang diadakan pada 31.12.31.

Wang Majalah Guru :

Wang Majalah Guru di dalam bank pada 31 December 1931 mengikut catitan dalam pass book berjumlah $3,947.30.