Majalah Guru extract
bibliographical notes on Majalah Guru
index of Majalah Guru extracts
    • locate in index of extracts taken from Majalah Guru

 

Majalah Guru, Jan 1932, p.226

General Article.

Penolong Pengarang.

Majalah Guru telah dididik di Kuala Lumpur dari bulan 6 hingga bulan 8 ini, di dalam tiap-tiap keluaran itu kita sama-sama menjawat jawatan dengan penolong pengarang kita, Encik Markaya bin Sulaiman. Maka pada awal bulan 9 ini Encik Markaya telah beroleh keuzuran dan jatuh giliran jawatan Penolong Pengarang itu kepada Encik Abdul Hamid bin Hassan.

Pihak Majalah Guru mengucapkan setinggi terima kasih atas usaha Encik Bekas Penolong Pengarang itu yang telah berpenat lelah mengemudikan Majalah ini, moga-moga diharap ia di dalam selamat sejahtera.

Encik Penolong Pengarang yang baru pula, dipohonkan dengan suka di hati ia menyambut jawatan ini, serta berdaya upaya sama-sama menyelenggarakan majalahnya yang disayangi ini. Dan juga Majalah ini diharap tengah selama-lamanya diam di dalam darjah ketinggian dan kenamaannya hingga beberapa zaman kelak.

Pengarang.