Majalah Guru extract
bibliographical notes on Majalah Guru
index of Majalah Guru extracts
    • locate in index of extracts taken from Majalah Guru

 

Majalah Guru, May 1935, p.172-173

General Article.

Guru-Guru Melayu Selangor.

Suatu latihan membaharui pengetahuan ((Refresher Course)) bagi guru-guru penolong sekolah-sekolah Melayu Selangor telah diadakan di kampung baru Kuala Lumpur dari 14 hingga 20 haribulan april yang lalu. Di antara perkara-perkara yang telah dijalankan dalam latihan itu ialah seperti di bawah ini:

1. Aturan mengajar kira-kira darjah IV dan V ((oleh Tuan C.J. Sollis)) :

2. Aturan mengajar ilmu alam ((oleh Encik Muhammad Yusuf bin Ahmad)) :

3. Perusahaan tangan di sekolah-sekolah Melayu ((oleh Encik Ismail bin Haji Nuruddin)) :

4. Ilmu mengenal Map ((oleh Encik Osman bin Haji Ali Pejabat Ukur)) :

5. Kawalan dan Jangkaan Sekolah ((oleh Encik Muhammad Yusuf bin Ahmad)) :

6. Memajukan Permainan di sekolah-sekolah Melayu ((oleh Tuan Haji Muhammad Saidin bin Haji Muhammad Rashid)) :

7. Aturan mengajar kira-kira kepada kanak-kanak kecil ((oleh Miss J.H. Foss, Pudu English School)) :

8. Mengajar karangan ((oleh Encik Muhammad Yusuf bin Ahmad)) :

9. Syarahan atas kesihatan ((oleh Tuan Pegawai Kesihatan)) :

10. Aturan mengajar membaca ((oleh Tuan C.J. Sollis)) :

11. Syarahan atas Jimat-Cermat ((oleh Tuan Kapten Nur Muhammad Hashim)) :

12. Syarahan atas Kebun Sekolah ((oleh Tuan Pegawai Tanaman)) :

13. Lawatan ke Australia Jamboree ((oleh Encik Ahmad bin Tanjiri)) :

14. Faedah-Faedah Sports dan Hari Ibu Bapa ((oleh Encik Muhammad Yusuf bin Ahmad)) :

15. Jagaan buku-buku perkakas kebun dan lain-lain ((oleh Encik Muhammad Sari bin Haji Hussein)).

Mereka itu telah melawat kebun tanam-tanaman di Serdang dan jua sekolah tanaman di sana pada hari Rabu 17.4.35 dan jua melawat Sekolah Victoria Institution, Muzium, Kebun Bunga dan Mandi di Kelang Gate, serta di Ulu Gombak.

Pada tiap-tiap malam telah diadakan bercakap-cakap atau syarah dan lain-lain seperti yang teratur di bawah ini:

14.4.35 Bercakap-cakap atas pakaian guru di dalam dan luar sekolah :

15.4.35 Melihat wayang gelap di Sekolah Victoria Institution :

16.4.35 Berbahas :

17.4.35 Jimat Cermat oleh Fateh Akhir :

18.4.35 Pemandangan di Tanah Jawa, Bali dan Sumatera oleh Encik Za`aba :

19.4.35 Bercakap-cakap atas kebersihan kampung.