Syair Seratus Siti
bibliography
text notes
list of words
list of rhyme words

Text notes


MCP text
 

SSiti 165:5a amus a.m.w.s
SSiti 35:4d anakku MS:  adikku
SSiti 85:3c apa [kata hilang]
SSiti 189:2b awang i.e.  awan
SSiti 22:7d berpaparkan b.r.p.a.p.r.k.n
SSiti 44:5b Dada d.d.a
SSiti 30:4a dibungkusnya MS:  dibuangkannya
SSiti 43:8a didapang d.d.a.p.ng
SSiti 73:9d dijapuk d.j.a.p.w.´
SSiti 49:6c diluarni ? diluari
SSiti 24:1a dipeluk MS:  d.p.a.t.w.´, dipatuk
SSiti 132:4b dipuput MS:  d.f.w.f.w.´, dipupuk
SSiti 78:7a gawai k.a.w.y
SSiti 163:3a Gemparlah MS:  s.m.p.r.l.h, samparlah
SSiti 79:8c gerangpak k.r.`.f.q
SSiti 69:11c harung h.a.r.w.ng
SSiti 58:7a Jenilan MS:  Cenilan
SSiti 141:7c juga MS:  c.a.k.n, cakan
SSiti 204:3b ke[ti]ga [tembuk]
SSiti 29:10c kepada MS:  kanda
SSiti 182:6c kerjang k.r.j.ng
SSiti 174:8c keruman k.r.w.m.n
SSiti 241:1d kubah MS:  t.w.b.h, tubah
SSiti 35:10a lakunya MS:  laku dan
SSiti 83:1a Madinah MS:  Mendinah
SSiti 156:2b Mata`ib m.t.a.`.b, ? for mata`, goods
SSiti 42:9b mengajah m.ng.a.j.h
SSiti 45:7b mukarab MS:  mukari
SSiti 180:5b pahalinggam p.h.l.y.ng.k.m
SSiti 28:8b pedi p.d.y
SSiti 134:1c Permai MS:  peri
SSiti 27:6c pungah p.w.ng.h
SSiti 30:10d rabut MS:  ribut
SSiti 221:4a ratap MS:  anak
SSiti 52:9c Sampar mafir s.m.p.r m.p.y.r
SSiti 174:1c sehawa s.h.w.a
SSiti 31:5a Setelah MS:  seperti
SSiti 74:5a Setelah .. kembali MS:  Setelah kembali selalu kembali
SSiti 62:6b Sikenturaman s.k.n.t.w.r.m.n
SSiti 89:3c [Siti] tidak terbaca
SSiti 105:8c syafar bejal sy.f.r b.j.l
SSiti 69:8c syal sy.l
SSiti 3:6d tekas t.k.s
SSiti 38:2b terkinda MS in repeated passage has:  t.r.k.n.y.d.a, terkanida
SSiti 158:9c tersenja t.r.s.n.j
SSiti 86:9c Tunduk MS:  tidak
SSiti 56:5d utang a.w.t.ng