Undang-Undang Melaka etc.
bibliography
text notes
list of words

Text notes


MCP text
 

UU.M 718 acaram acara[m]
UU.M 732 acaram acara[m]
UU.M 750 acaram acara[m]
UU.M 751 acaram acara[m]
UU.M 753 acaram acara[m]
UU.M 756 acaram acara[m]
UU.M 759 acaram acara[m]
UU.M 761 acaram acara[m]
UU.L 1167 baginya bagi[nya]
UU.B 1503 berhutang ber[h]utang
UU.B 1634 bermukah-mukah bermuka[h]_muka[h]
UU.M 852 bertunggu bertu[ng]gu
UU.M 644 dapat dapat (ia)
UU.L 1257 difaskhkan MSS: difasidkan
UU.J 1860 gembala ge[m]bala
UU.J 1860 gembalaan ge[m]balaan
UU.B 1595 Harta [h]arta
UU.B 1511 harta [h]arta
UU.B 1560 iaitu ya'itu
UU.M 8 iaitu ya'itu
UU.M 30 iaitu ya'itu
UU.N 2030 jikalau jika[lau]
UU.M 60 khasah khasa[h]
UU.L 1084 maka maka (didenda)
UU.B 1506 membayar membayar (dengan pesuruhnya)
UU.B 1484 padanya pada[nya]
UU.M 536 rela reda   passim
UU.N 2005 s.k.t ? sekabat
UU.L 1286 satu sa[tu]
UU.N 1966 seperdua sepe[r]dua
UU.B 1552 syaksinya s[y]aksinya
UU.B 1545 terlebih [ter]lebih
UU.B 1548 terlebih [ter]lebih
UU.B 1809 zinah zina[h]
UU.L 1221 zinah zina[h]
UU.M 388 zinah zina[h]