Warkah Bima
bibliography
text notes
list of words

Text notes


MCP text
 

WBima E 4:c 12[0]7 &t;  1208
WBima E 3:2 Adam van Rossem a.d.m f.n.r.w.a.s.n
WBima E 4:9 adanya a.d.a.t
WBima L 4:1 Adrian Vermeulen Adrian T.  Vermeulen, yang menjabat komandan militer di Bima tahun 1798-1801.
WBima E 1:4 al-qulub al-abyadh hati yang putih
WBima E 3:12 Batavir b.t.f.y.r
WBima P 1:10 bubuh b.w.b.h
WBima L 1:14 buntel b.n.t.l
WBima L 2:7 buntel b.n.t.l
WBima E 4:6 dan dan tujuddh
WBima W 1:8 dan dan ][ dan
WBima D 1:15 danderbus d.n.d.r.b.w.s
WBima G1 1:7 dawat ? dauk
WBima D A2 di t.y
WBima D 1:13 dirambahkan d.r.m.b.h.k.n
WBima W 1:25 dukat =  dukaat, mata uang emas
WBima Q 1:18 Duli d | Duli
WBima B 3:11 elo = ela
WBima V 1:25 Gupernur g.w.p.y.r.n.y.r
WBima Q 1:5 Iri a.y.r.y
WBima Q 1:8 Iri a.y.r.y
WBima V 1:7 Iri a.y.r.y
WBima V 1:11 Iri a.y.r.y
WBima B 3:13 mentarang [sejenis siput]
WBima B 1:14 Meur[s Mayar.  Meurs memegang jabatan Resident Bima sampai tahun 1893
WBima E 2:11 Meurs m.y.y.r.s, Maiyers
WBima B 4:6 Mulder M.dh.d.y.r
WBima B 2:13 naungi n.w.ng.y
WBima E 3:2 onder kopman Onderkoopman
WBima D A1 pon p.w.n, Du.  pond
WBima L 3:14 Raden r.a.d.y.n, maksudnya:  para anggota Raad van Indië
WBima B 1:4 Rat van [In]dia r.t" f.n d.y.a
WBima L 4:1 Rosen A.  van Rossem, yang menjadi residen Bima tahun 1793-1798
WBima B 3:11 sa[k]hlat s.h:l.t
WBima B 4:6 Stavenisse T.s.t.f.y N.sy.y
WBima D 1:1 tabeya =  tabe´
WBima E 1:1 tabeya =  tabe´
WBima V 1:1 tabeya =  tabe´
WBima W 1:1 tabeya =  tabe´
WBima B 4:c tahun tahun tertulis:  tahun2