Guides to Collections and Sets of the
Southeast Asia Microform Project (SEAM)

NASKAH PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
(Manuscripts of the National Library of Indonesia)

Provisional Reel List

Go To Reels: 1-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-400, 401-450, 451-500, 501-550, 551-600, 601-650, 651-700, 701-750, 751-800, 801-850

Reels 501-550 (of 850)

Reel no.

Title

MS call no.

501/PNRI Serat Ajidamsa ZPG.21
Serat Witaradya ZPG.22
Serat Witaradya ZPG.23
Serat Babad Pengging ZPG.24
 Serat Witaradya ZPG.25
502/PNRI Pustaka Raja Madya ZPG.26
Anglingdarma ZPG.27
Imandra ZPG.28
Serat Kintara Mahaprana ZPG.29
503/PNRI Serat Kintaka Mahaprana ZPG.30
Serat Pustakaraja Madya ZPG.31a-b
504/PNRI Cerita I LA Galigo NB.27a-c
Ilmu Perbintangan NB.27d
Catatan Harian NB.27e
Sejarah Wajo NB.27f
Sejarah Orang Dahulu di Mampu NB.27g
Amanna Gappa NB.27h
505/PNRI Manhaj L-masaliki ila Alfiyatti… A.2
At-tasrihu Bi Madmuni T-taudih A.5
506/PNRI At-tashrihu Bimdlmuni T-taudhini A.04
Al-Mughini Fi’ilmi N-nahwi A.06
507/PNRI Mujib N-nada, Ila Syarhi Qadri N-nada A.7
Tuhfatu T-tullab A.8
Al-Fawa, Idu D-diya, Iyyah A.9
Al-Wafiyatu Fi Syarh I Kafiyah A.10
At-tashile bi Aunillahi I Jalili A.ll
Syarh I Kafiyah A.12
Al-Fawa Idu D-diyaiyyah A.13
508/PNRI Syarah Nazham Al-kafiyah A.14
Al-mushibahu fi N-nahwi A.16
Syarhu Sy-syahfiyah fi'ilmi T-tasrif A.17
At-tashrifu wa l-ajurumyyah A.18
509/PNRI Syamsu l-ma'arlfi walatha, ifi l-'awarif A.19b
Syamsu l-ma'arlfi walatha, ifi l-'awarif A.20b
510/PNRI Umdatu ahli t-tauhid fi syarhi aqidati ahli t-tauhid A.21
Syarhu sh-shuduri fi hali l-mauti wa l-qubur A.22
511/PNRI Fathu R-rahman bisyarhi risalathini l-waliyyi r-ruslan A.23
Misykat al-mashabih A.26
512/PNRI Majalisu saniyyah fi 1-kalami l-arba ina n-nawawiyyah A.27
Fawa, id I-quran A.28
Jauhar I-naqa, Iq A.31
Durrat I-Fakhirah A.32
Jawahir L-Khamsi A.37
513/PNRI Al-Juz'u Sh-Shahin Lil Bukhari A.38c
Al-Jami'u Sh-Shaghir min Haditsi… A.39
514/PNRI Fathu L-Mubin Bi Syarhi L-Arba’in A.40
Tuhfatu T-Thalibi L-Mubtadi A.45
Tafsir Al-Jalalain A.58a
515/PNRI Tafsir Al-Jalalain A.58b-d
516/PNRI Tafsir Al-Jalalain A.58e-g
517/PNRI Tafsir Al-Jalalain A.58h
Tafsir Al-Jalalain A.59a-b
518/PNRI Tafsir Al-Jalalain A.59c-d
   "       I-Jamalain Li I-Jalalain A.60
519/PNRI Tafsir I-Bughawi A.61a
At-Taisiru Li Hifzhi Madzahib I-Qur'an A.65a
S-Sab'ah
Tafsir I-Bughawi A.61b
520/PNRI Tafsir I-Bughawl A.61c
   "       I-Asrar A.62
Al-Mathlab A.64
521/PNRI Maulid Syarafa L-Anam A.70
Dzikru Maulid Syarafa L-Anam A.71
Dzikir Maulid Syarafa L-Anam A.72
Kitab Dz-Dzikir A.73
Khuthbah Al-Jum'ah A.74
Maulidu N-Nabi SAW A.75
Al-Aqwal S-Saniyyah A.87
522/PNRI Raudlu R-rayyahin fi Hikayati Sh… A.89
Al-Manaqibu Sh-Shadiqatu Fi L-Karamati A.92a-b
Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani A.93
523/PNRI Tanbih L-Mughtarrin Fi L-Qarni L-Asyir A.93
Bahjat L-Asrar Wa Ma’danu L-Anwar A.95
Al-Majmu'atu Fi Bayani Isnadihi R-Rifa’i A.96
Riyadl N-Nafsi A.99a-b
524/PNRI Riyadl N-Nafsi A.99c-l
525/PNRI Riyadl N-Nafsi A.99m-n
Ihya 'Ulumuddin A.l00a-b
526/PNRI Ilmu Tasawuf A.101
Nasehat L-Muluk A.102
   "          " A.103
Syarhu Nasehat L-Muluk A.104
527/PNRI Al-Mawahib R-Rabbaniyyah A.105
Tuhfatu T-Talib L-Mubtadi A.106
Maslaku L-Atqiya, I Wa Manhaj L-Asfiya A.107
Ilmu T-Tasawuf A.108
528/PNRI Syarhu 'Ajaib L-Qalbi A.109
An-Nusus A.110
Fath L-Muluk A.111
529/PNRI Al-Asfaru Asli Istikharati A.112
Manhaj S-Saliki Ila Asyrafi L-Masalik A.114
Majmu'atu L-Kutub A.115
530/PNRI Majmu'atu L-Kutub A.116
Hikayat Al-Bara'ah A.118
Al-Yawaqitu Wa L-Jawahir A.121
Ilmu T-Tauhid Wa Ghairuha A.123
531/PNRI Al-Yawagitu Wa L-Jawahir A.120
Ahkam L-Marjani Fi Akam L-Jann A.124
532/PNRI Majmu'atu L-Kutub A.122
Al-Ghayat L-Qushawa Fi Kalimat S-Sawa' A.125
I Wa T-Taqwa
Tuhfat L-Ikhwan Fi Qira'at L-Mi'adi A.126
Fi Rajabin
533/PNRI Syamsu L-Ma'arif Wa Latha… A.127
Ilmu T-Tauhid A 128
   "          " A 129
534/PNRI Umm L-Barahim A.130a-d
Majmu'atu L-Kutub A.131
Al-Adudi Ala Mukhtashari Muntaha Su'ali A.132
Fathu L-Qarib L-Mujib Fi Syarhi T-Taqrib A.135
535/PNRI Al-Muharrar A.133a-c
536/PNRI Al-Muharrar A.133d
Munhaj T-Thalihim A.134
537/PNRI Al-Mizah Sya'raniyyah A.136
Al-Mizah Sya'raniyyah A.137
Al-Mizah Sya'raniyyah A.138a
538/PNRI Al-Muzanu Sy-Sya'raniyyah A.138b
Al-Idlahu Fi L-Fiqhi A.139
Al-Ghuraru L-Bahiyyatu Fi… A.143
539/PNRI Ikhtilafu L-Madzahib A.140
Ar-raudlatu Fi L-furu A.141a
540/PNRI Ar-raudlahi Fi L-furu’I A.141b
Kitab Tabyiny L-maharin A.144
Bustan L-arifin A.145
541/PNRI Rahmatu L-Umammati Fi Ihktilafi A.142
A Immati
Syarh Ala L-Muqaddimat R-Rahbiyyah A.146
542/PNRI Fathu L-Wahhhab Bi Syarh Manhaj T-thullab A.147a
Syarhu L-Muqaddimat L-Immami Ba Fadl A.148
Syarh Isaghuji A.149
543/PNRI Kharidat L-Ajaib Wa Faridat L-Gharaib A.150
Kharidat L-Ajaib Wa Faridat L-Gharaib A.151
Al-Kaylani A.152b
Ajalatun Nafi'ah A.153
Daqa-iq L-Haqa'iq A.154
Al-Futuhiyyatu Fi A'mali L-Hisabiyyah A.155
544/PNRI Azimatun min L-Fawa, Idi Sy-Syariyyah A.156
Kitabu Hayat L-Hayawan A.158
Majmu’at L-Kutub A.159
545/PNRI Anwaru T-Tanzili Wa Asraru T-Tawil A.160
Idrakul Haqiqati Fi Takhriji Ahaditsi Th-Thariqat A.161
Ilmu N-Nahwi A.166
Ithafu L-Murid Li Jauharati T-Tauhid A.167
546/PNRI Umdat I-Murid A.162
At-Tahdzibu F1 L-Mathliqi A.167a
Futuhat L-Manthiqiyyah A.167b
Al-Manthla A.167c
Al-Ilmu L-Manthig A.167d
547/PNRI Mi'yaru L-Ilmi A.167e
Dala’il L-Khairat A.168
Surat Tajwid A.169
Maulid Al-Barzanji A.170
Al-Fawakih L-Janiyyah A.173
Dzikru Maulid A.182
Syarhu Qathri N-Nada A.183
548/PNRI Mujib N-Nada Ila Syarhi Qathri N-Nada A.174
Tuhfat Tullab Bi Syarhi Tahriri Tanqih A.175
Syarh Ibnu Aqil Ala Ibni Malik A.176
549/PNRI Al-Ajurumiyyatu Fi Ilmi L-Arabiyyah A.177
Al-Idlahu Fi L-Fiqh A.178
Manasik L-Hajji A.179
Al-Hikam L-'ataiyyah A.180
550/PNRI At-Taisiru Bi Syarhi L-Jami'i S-Shagh A.189
Tuhfat L-Muhtaj Bi Syarh L-Minhaj A.195

Go Forward to 551-600

The Center for Research Libraries, March 1999