Guides to Collections and Sets of the
Southeast Asia Microform Project (SEAM)

NASKAH PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
(Manuscripts of the National Library of Indonesia)

Provisional Reel List

Go To Reels: 1-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-400, 401-450, 451-500, 501-550, 551-600, 601-650, 651-700, 701-750, 751-800, 801-850

Reels 651-700 (of 850)

Reel no. Title MS call no.
651/PNRI Cahya Manikam VT.258a-d
652/PNRI Cahya Manikam VT.258e-g
653/PNRI Si Menpinjie VT.259
La Galigo VT.261a
Pappasenna kajao ladiddong VT.261b
La Galigo VT.261c-e
Inilah Hikayat Raja Khaibar VT.262
Bataksche Woordenlijst VT.269
654/PNRI Sawah KBG.942
Tatacara nglabuh ing Pasisir Kidul KBG.943
Triman, Serat KBG.945a
Krama Putri dalem Sultan Ngayogyakarta KBG.945b
Aneka Ragam KBG.944
655/PNRI Siraman Dhateng Ngambarwinangun KBG.946
Aneka Ragam KBG.947
Aneka Ragam KBG.948
Aneka Ragam KBG.952
Tatacara Penganggening keris ing Ngayogyakarta KBG.953
Syarat-syarat Tiyang Istri Wiwit Wawrat KBG.955
Aneka Ragam KBG.958
656/PNRI Dewa Mangindra laksana, hikayat ML.128
Peratusan Bambang dalam negeri Bengkahulu ML.144
Sultan Taburat, Hitayat ML.183b-d
657/PNRI Sultan Taburat, Hikayat ML.183e
Hikayat Nabi Mi’raj ML.186
Hikayat Hasan Damasyik ML.192
Bataviaasch Genooschaap ML.194
Hikayat Syahr Al-Kamar HL.213
Raja Banjar dan Kotaringin ML.218
658/PNRI Pantun Melayu ML.226
Raja Jumjumah ML.228
Kamus Bahasa Melayu – Perancis ML.237a-b
659/PNRI Kamus Melayu - Perancis ML.238a-b
Hikayat Bikrama Cindra ML.239
660/PNRI Syahrul Indra, Hikayat ML.242
Raja Syah Mandewa, Hikayat ML.243
Perkawinan Kapitan Tik Sing ML.168
Purasara, Hikayat ML.178
Berma Syahdan, Hikayat ML.216
661/PNRI Indra Bangsawan, Hikayat ML.245
Merpati Emas Merpati Perak, Hikayat ML.249
Sultan Taburat, Hikayat ML.257a-b
Sultan Taburat ML.258
Tajussalatin ML.540a-b
662/PNRI Sultan Taburat, Hikayat ML.259
Kitab Ilmu Bumi ML.262
Manhaj Al-Istikamah ML.264
Bidayat Al-Mubtadi bi Fadl Allah Al-Muhdi ML.298
Nabi Mi'raj, Hikayat ML.412
Baginda Rasulullah, Hikayat ML.413
Curai Paparan ML.441
Bibi Sabariyah, Hikayat Bayan Budiman ML.448
Raja Khaibar, Hikayat ML.449
663/PNRI Siyah Al-Salikin ML.501a
Bidayat Al-Hidayat ML.504
Pandawa Lima ML.526
Pandawa Lima ML.527
Aceh, Cerita Raja ML.541
664/PNRI Sultan Bustamam, Hikayat ML.509a-b
665/PNRI Pintu Gerbang Pengetahuan itu ML.193
Imhoff, Syair ML.217a
Petata Petiti Adat Minangkabau ML.437
Surat-surat dari Aceh ML.447
Jawahir Al-Ulun ML.462
Silsilah Raja-raja Pagarruyung ML.483
Verhaal van Putri Hijau ML.238a
Salinan Pustaha Laklak Simalingun ML.238b-c
666/PNRI Abdulkadir Jaelani, Hikayat VT.238d
Partingkian Bandar Hanopan VT.238e
Voorschriften voor de Sembahyang VT.238f
Catalogus van de Atjehes Handschrijjten VT.238g
Menak Lare KBG.138b
Susila Sanggama NB.16
Sastra Jendrahayuningrat, Serat NB.17
Pancadriya NB.18
667/PNRI Serat Ajisaka NB.2
Serat Ambiya NB.2
668/PNRI Sejarah Kroncong Indonesia NB.34a
Malam Indah di Desa Indonesia NB.34b
Buaya Kroncong NB.34c
Cariyos Nabi Yusup NB.4
Serat Nitimani I NB.35
Babad Prambanan NB.36
Sukmajati dan Sri Sadana, Serat NB.37
669/PNRI Darmesayasa NB.38
Carita Li to Chong NB.39
Serat Brtaynda NB.41
Pustakaraja Purwa NB.63
670/PNRI Serat Partakrama NB.40
Ambiya (2) NB.60
Ambiya (3) NB.61
671/PNRI Ambiya (5) NB.62
Tajusalatin NB.64
Serat Joharmanik NB.65
672/PNRI Johormanik NB.66
Perjanjian NB.67
Akte van Bandung Gg. Ngurah Denpasar NB.68
Pendeta Buwana NB.75
Babad Majapahit NB.76
Babad Mangkubumi I NB.78
Reis naar Flores NB.96
Australisch Totemisme NB.102
673/PNRI Majmu'Atu L-Kutub NB.83
Hikayat Bangta Goemari (Bangta Ra'ma) NB.92
Poesaka dan Harta Pentjarian NB.95
Islam NB.103
Verhouding van Mohammadansch wet en Adat NB.110
Aantal Mohammadanen NB.111
Hikayat Prang Gompeuni NB.115
674/PNRI Hikayat Lila Majenun NB.91
Hikayat Bangta Goemari (Bangta Ra’na) NB.92
Hikayat Nabi Musa NB.93
Malem Dagang NB.100
Hikayat Indra Plimbang NB.116
675/PNRI Hikayat Lila Majeunon 1334 NB.91
Hikayat Nabi Musa NB.93
Malem Dagang NB.100
Hikayat Indra Plimbang NB.116
676/PNRI Hikayat Nun Parisi (op hikayat Tuan Parisi) NB.94
Hikayat Blantasina NB.101
Hikayat Lilageunta NB.105
677/PNRI Hikayat Prang Gompeuni NB.115
Banta Kharolah NB.106
678/PNRI Qur'an L-Karim A.46
Qur'an L-Karim A.47
679/PNRI Qur'an L-Karim A.48
Qur'an L-Karim A.49
680/PNRI Qur'an L-Karim A.50
Qur'an L-Karim A.51a-b
681/PNRI Qur'an L-Karim A.51c-d
682/PNRI Qur'an L-Karim A.51e
Qur'an L-Karim A.53a-k
683/PNRI Fathu L-Qaribi L-Mujibi Fi Syarhi T-Taqrib A.373
Fathu L-Qaribi L-Mujibi Fi Syarhi T-Taqrib A.374
Ghayatu L-Ikhtishar A.375
Risalatu L-Muadudi Fi L-Wad’I A.376
Hawasyi Wa Asyrah A.379 (Ia)
684/PNRI Hawasyi A.379 (IIa)
Syrahu L-Iqna A.379 (IIb)
68S/PNRI Hawasyi A 379 (IIIa)
Hawasyi A.379 (IIIb)
Fathu L-Qaribi L-Mujib A.379 (IV)
686/PNRI Hawasyi Wa Asyrah A 379 (5)
Hawasyi A 379 (5b)
687/PNRI Iqna'u Fi Halli Alfazi Abi Syuja A.379 (VIb)
Iqna'u Fi Halli Alfazi Abi Syuja A-379 (VII)
688/PNRI Tafsir L-Jalalin A.55a-e
Tafsir L-Jalalin A.56
689/PNRI Amtsilatun Wa Ghairuha A.278
Dzikru Maulidu N-Nabiyyi Wa Ghairuha A.279a
Fathu L-Bary Syarhu Sahihi L-Bukhari A.283j
690/PNRI Fathu L-Bary Syarhu Sahihi L-Bukhari A.283c
Fathu L-Bary Syarhu Sahihi L-Bukhari A.283f
691/PNRI Fathu L-Bary Syarhu Sariri L-Bukhari A.283h-i
692/PNRI Majmu’atul Ad’iyah A.279 (2)
Ihya’ulumu d-din A.284
Aljami'u S-Sahih A.285 (1)
693/PNRI Aljami'u S-Sahih A.285 (II)
Al-Musnadu S-Sahihu Li Muslim... A.286
694/PNRI Kitabu L-Mujtaba Fi Ahaditsi Mustafa A.288
As-Sahah A.290
Aljami'u S-Sahih A.291
695/PNRI Al-Musnadu Shahih L-Muslim A.286b
Al-Musnadu S-Sahihu Li Muslim... A.286c
Aljamu'u Sh-Shahih A.287
696/PNRI Al-Buduru L-Munawwarah Li Haditsi L-Musytahirah A.292
Asy-Syifa Bi Ta-rifi Huqaqi L-Musthafa A.293
Syarhu L-Bukhari L-Zakaria A1 Anshari A.294
697/PNRI Almusnadu Li L-Imami L-A'zam … A.295
Almunadu L-Makiyyah Fi Syarhi … A.296
Hadza Tsabtu L-Asanidi Wa L … A.298
698/PNRI Majmu’at L-Hidayah Wa Ghairuha A.66
Maulid Syaraf L-Anam A.67
Maulid Syaraf L-Anam A.68
Maulid Syaraf L-Anam A.69
Tanbihu L-Anami Fi Bayani' Uluwwi Maqomi Nabiyyina Muhammad A.76
699/PNRI Tanbuhu L-Anami Fi Bayani Aluwwi Maqomi Nabiyyina Muhammad A.77
Dala-il L-Khairat A.78
Dala-il L-Khairat A.79
Dala-il L-Khairat A.80
Dala-il L-Khairat A.81
Tafrij L-Kurbi Bi Syarhi Dalail L-Khairat A.82b
700/PNRI Majmu’at L-Asy Ari Li Mahdi … A.84
Jawahiri L-U'lum Fi Kasyfi … A.258
Tuhfatu T-Thullab Bi Syarhi … A.259
Hikayat Perang Sabil A.273
Amsilatun Wa Ghairuha A.274
Alkharidatu L-Bariyyat A.275

Go Forward to 701-750

The Center for Research Libraries, March 1999