Guides to Collections and Sets of the
Southeast Asia Microform Project (SEAM)

NASKAH PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
(Manuscripts of the National Library of Indonesia)

Provisional Reel List

Go To Reels: 1-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-400, 401-450, 451-500, 501-550, 551-600, 601-650, 651-700, 701-750, 751-800, 801-850

Reels 701-750 (of 850)

Reel no. Title MS call no.
701/PNRI Ahmad Muhammad KBG.396
Babad Pajang KBG.397
Prantaka KBG.45lb
Pekih KBG.483
Nadzam Ri'Ayatul Himmah KBG.485
Tafsir Tanbiyah (Geloofsker) KBG.486
702/PNRI Overlevering van Geloofsleer KBG.487
Geloofsleer KBG.491
Nadzam Ri'Ayatul Himmah KBG.495
Nadzam Ri'Ayatul Himmah KBG.496
Uzul Fiqh dll. KBG.498
703/PNRI Nadzam Husnul Mutalib KBG.499
Srikandi Maguru Manah KBG.527
Partakrama KBG.528
Damar Wulan KBG.529
Rara Tanjungbang Saha Dewi Lodaya KBG.622
Jaransari Jaranpurnama KBG.623
704/PNRI Muhammad Hanafiah, Hikayat KBG.625
Muhammad, Surat KBG.627
Siyaru L-Alam KBG.624
Mantra KBG.630
Al-Qur’an KBG.633
Primbon KBG.636
Primbon KBG.637
Primbon KBG.640
Primbon KBG.641
Primbon KBG.642
Al-Munabbaga KBG.644
705/PNRI Donga KBG.632
Tatempuran BR.490
Candrakirana BR.491
Raja Azbah, Hikayat BR.503
Amir BR.527
Parthawijaya BR.528
Parthawijaya BR.530
Swarajambu BR.532
Malat BR.533
Lambang BR.534
Sarasamucaya BR.538
Cilinaya BR.539
706/PNRI Nitisara KBG.541
Kidung Sunda KBG.542
Cilakrama KBG.544
Amir KBG.546
Kidung Nyap-nyap KBG.547
Sang Hyang Pamutus KBG.548
Indraloka KBG.549
Amir KBG.550
Budakecapi KBG.551
Basundari Terus KBG.552
Bungkahing Sundari Terus KBG.553
Anggastyaparwa KBG.554
707/PNRI Adipurana BR.540
Korawaqrama BR.555
Nawaruci BR.557
Pamancangan BR.559
Paparitan Wirataparwa BR.560
Bhuwanakoca BR.562
Priabon
708/PNRI Panji BR.564
Liederen BR.566
Kunjara BR.567
Kertasamaya BR.568
Nirarta Prakreta BR.569
Atmaprasangsa BR.570
Bukbuksah BR.571
Werhaspatitatwa BR.572
Calon Arang BR.573a-b
709/PNRI Smarawijaya BR.574
Layonsari BR.575
Ung Karangasem BR.576
Nitisari BR.578
Paswara's BR.579
Ahmad Muhammad BR.619
Damarwulan BR.621
710/PNRI Wulang Reh BR.624
Pakuningrat BR.637
Bandung Serat BR.660
Ad-duraru L-Multaqatati … A.387
Kitabu D-Daqaiqi L-Muhkamati ... A.388
Kitabu L-Yawaqiyu Fi Marifati ... A.399
Syarhu Sullamu Li L-Mullawi A.401
Alhikamu L-Ataiyyah A.402
Al Fawaidu Wa Sh-Shalawat A.403
711/PNRI Al Adlwa'u L-Bajah A.404
Hasyiatu Abnu Qasim Al'ibadi ala T-Tuh Pati A.406
Almazidu 'ala Ithafi L-Murid A.408
712/PNRI Tuhfatu Th-Thalibi L-Mubtadi A.409
Hasyia Li L-Burullasi A.410
Mawahib Fi L-Aqwati L-Khalliyyah A.411
Syarhu Hizbi L-Bahri A.412
Ajaibi L-Ma'luqat Wa Gharaib L-Maujudat A.413
Hasyiatu L-Bujairami'ala L-Manhaj A.414
Munajatu Musa Ibu Imran A.417
Kitabu Fathu Misra A.420
713/PNRI Kitab L-Hadits A.418
Raudu R-Rayyahin Fi Hikayati Sh-Shalihin A.419
714/PNRI Al-Qasumu L-Muhith A.421
Tasdiqu L-Ma'arif A.423
Ijazah A.425
Muntaha L-Madarik A.426
715/PNRI Ar-risalatu L-Qusyairi Fi Thariqati S-Sufiyah A.424
Kitabu S-Sairi Wa S-Suluk A.427
As-silsilatu L-Aliyah A.428
Risalatun Fi L-Maadin A.429
Almanasiku L-Kubra A.431
Al-indhahu Sy-Syafi Bi L-Itqani A.432
Al-Jamiu Sh-Shahih A.433
Qasidatu L-Burdah A.434
Almustarfu Min Kulli Fanin A.435a
716/PNRI Al-Mustratafu Min Kulli Fanin A.435b
An-nuzhatu Fi’almi L-Hisab A.436
Mukhtasar Al-Faraid A.437
Syarhu'ala L-Muqaddimati R-Rabiyyah A.438
Syarhu Kitabi L-Faraid A.441
717/PNRI Syarhu L-Hadits A.416
Hawasyi Amirah A.439
Fathu L-Wahhab Bi Syarhi... A.440
Syarhu Ala Qasidati L-Burdah A.442
Syarhu Manzumati L-Baiquni A.443
718/PNRI At-tabsyiratu Wa T-Tazkiratu Alfiyyati L-Iraqi A.444
Nazau Qawa’idi L-Islam Wa Ghairuha A.44S
Urjuzatun Fi L-Faraid A.446a
Fathu R-Rahman Li Syarhi L-Waliyyi Ruslan A.448a-b
Fathu R-Rahman Li Syarhi L-Waliyyi Ruslan A.449a
Minhaju Th-thalibin A.449b
Qathfu Izhari L-Mawahibi R-Rabbaniyyah A.450
719/PNRI Ahkamu’ala Iqtirani L-Kawakibi S-Sab’ah A.452
Fathu L-Basyirat L-Awami A.453
Kitabu Buruji R-Rijal A.454
Mukhtashar Fi'ilma Hisab A.455b
Ithafu L-Habib A.457
Irsyadu L-Murid Li Jauharati T-Tauhid A.464
Nubzatun Min Asrari L-Quran A.456
Syarhu L-Makhali Fi Fanna L-Balaghati A.508
720/PNRI Nafkhatu L-A'immati Syarhu... A.507
Syarah Nahwu A.509
Alfawaidu d-diyaiyah A.525
721/PNRI Mujibu N-Nada Ila Syarhi Qatri N-Nada A.527a-b
Mujibu N-Nada Ila Syarhi Qatri N-Nada A.528
Qawa'idul Arabiyyah A.529
722/PNRI Qawaidul Arabiyyah A.529b
Hawasyi 'ala Mujibi N-Nada A.530
Al-Fawakilu L-Janiyyah A.534
Al-Muqaddimatu Fi'ilmi L'arabiyyah A.535
Al-Muqaddimatu Fi'ilmi L'arabiyyah A.536
723/PNRI Tamrinu T-Tulab Fi Sina'ati ... A.538
Qawaidul I'rab A.540
Syarafu L-Anam A.540b
Qawaidul Irab A.542
Qawaidul Irab A.544
724/PNRI Ratibu'abdu S-Samadi L-Falimbani A.547
Ad’iatun Waghairuha A.548
Fawaidu L-Qur'an Wa L-Hadist A.550
Syarhu’ala Haditdsi N-Nabi A.551
Fawaidu L-Quran A.552
Kitabu L-Hikamu L-Ataiyat Wa Ghairuha A.554
Faraidu L-Qalaid A.555
725/PNRI Bahjatu L-Ulumi Wa Ghairuha A.557
Asma'ul Husna A.558a
Majmu’atu L-Kutub A.558b-c
726/PNRI Surah Al Kahfi Wa Ghairuha A.558d
Aqidatu L-Awam A.558e
Hizbu L-Bahri A.558f
Talqin L-Mutfil A.558g
Majmu'atu L-Kutub A.558h
Al Hamaziyyatu Wa Ghairuha A.447
Ad'iyat A.560
Ad'iyat A.562
Ad'iyat A.563
Ad'iyat A.565
Ad'iyat A.567
727/PNRI Al-Qur’an L-Karim A.568a
Al-Maulid N-Nab A.568b
Majmu’atu L-Kutub A.569
Syarhu Kitabi Fiqih A.572
Syarhu Ala Qasidafi L-Burdas A.573
Majmu'atu R-Rusakat A.574
Jami'u L-Af Alwa L-Ar-rumiah A.576
728/PNRI Majmu'atul Kutub Min An-Nahwi ... A.577
Almuqaddimatu L-Ajrumiyatu wa ... A.597
Kitabu Sittina Mas Alat wa risa ... A.598
Fathu L-Wahhaab Bisyarhi man ... A.599
729/PNRI Alqur'anul Karim A.600
Ad'iyatun wa Ghairuha A.602
Ad'iyatun wa Ghairuha A.603
Hizbu L-Bahri wa Ghairuha A.604
Adtiyyatun wa Ghairuha A.605
Maulidu Syarafi L-Anam wa l … A.606
Majmu'atul Kutub Fi N-Nahwi ... A.607
Kitabu N-Nikah A.608
Baba Nikah A.608a
Maulidu Syarafi L-Anam A.609
Risalatun Fi Tajwidi L-Quran A.610
Adiyat A.612
Ad'iyatun wa Khutbatu L-Jum'at A.614
Adi'atun A.615
Alquranu L-Karim A.616
Khurbatul Jumu’at A.617
Ad’iyatun A.621
Faidatun 'Azimatun A.622
As-silsilatu Syaziliyat A.611
Alquranul Karim A.613
730/PNRI Al-Qur'an Nul L-Karim A.618
Al-Qur'an Nul L-Karim A.619
731/PNRI Fathu R-Rahmani Liayarhi ... A.620
Ad’iyatu wa Ghairuha A.623
Adiyat A.624
Arbauna Hadisun A.625
Alquranu L-Karim A.630
Maulidu L-Barzanji A.629
Alquranu l-karim A.628
Dala’ilu l-khairat A.631
Alquranu l-karim A.632
Alquranu l-karim A.633
Ad’iyat A.634
Alquranu l-karim A.635
732/PNRI Majmu’atu l-kutub fi ilmi n-nahwi wa s-saraf A.636
Bidayatu l-hidayah A.637
Ghayatu l-ikhtisar A.639
Ummu l-barahin wa l-imam l-islam A.640
Alquranu l-karim A.642
Ummu l-barahin A.643
Majmu’atu l-kutub A.644
733/PNRI Al-qur'an nul l-karim A.641
Al-qur'an nul l-karim A.645
734/PNRI Alqur'anu l-karim A.646
Alqur'anu l-karim A.647
735/PNRI Qissatu mi’raji n-nabi A.656
Qasidatul burdah A.657
736/PNRI Syarhu l-azizi 'ala l-jamitia saghir A.660
737/PNRI Tafsijul karbi wal muhimmati bi Syarhi dalailil khairat A.665
Alqur'anu l-karim A.694
738/PNRI Bidayatu l-muhtaj fi syarhi ... A.695
739/PNRI Notulen 1912 102a VDT.1
Inventaris naskah-naskah peninggalan van der tuuk 102a VDT.3
Inventaris naskah-naskah peninggalan van der tuuk 102a VDT.4
Proklamatie (cakranegara, lombok) 102a VDT.5
Kawi Balineesch Ned. Woordenboek 102a VDT.6a
740/PNRI Kawi Balineesch Ned. Woordenboek 102c VDT.1-4
741/PNRI Kawi Balineesch Nederlandsch 102c VDT.S
Kawi Balineesch Ned. Woordenboek 102d VDT.7-8
742/PNRI Kawi Balineesch Ned. Woordenboek 102e VDT.9-11
743/PNRI Afschriften van Javaansche Kropak 101a NBR.29a
Jatiswara 101a NBR.29b
Kidung Rumeksa ing Wengi 101a NBR.29c
Palilindon 101a NBR.29d
Suluk Gontor 101a NBR.29e
Tapel Adam 101a NBR.29f
Babad Tanah Jawi 101a NBR.29g
Jatiswara 101a NBR.29h
Suluk Gontor 101a NBR.29i
Kikidungan 101a NBR.29j
Nabi Muhammad 101a NBR.29k
Guwa Pamelengan 101a NBR.29m
Sutasoma 101a NBR.30
Manuhara, Serat 101a NBR.32
Sejarah Ragasela 101a NBR.33a
Sejarah Ragasela 101a NBR.33b
Primbon 101a NBR.34
Dasanama Tuwin Candrasengkala 101a NBR.35
Ant. Menak 101a NBR.36
Wangsalan’s Verzameld door Mangku-negoro IV 101a NBR.38
Slokantara 101a NBR.39
Yusuf 101a NBR.41
Javaansch Wetboek 101a NBR.42
Excerpt uit oud Javaansch Handschrift 101a NBR.43
Arjunasasarabahu 101a NBR.44
744/PNRI Bratayuda 101a NBR.45
Wicara Keras 101a NBR.46
Oude Notitites over Bibliografi 101a NBR.47
Bibliografi Noora Celebes 101a NBR.48
Bibliografi Bali en Lombok 101a NBR.49
Formulieren van de Wong Tengger 101a NBR.31
745/PNRI Bibliografie 101a NBR.50
Aant. Hoofdrakelijk Bibliografisch 101a NBR.51
Aant. Omtrent Hss 101a NBR.52
Aant. Omtrent Hss 101a NBR.53a-d
Aant. Omtrent Hss 101a NBR.54
Aant. Omtrent Hss 101e NBR.55a-b
Tidschrift (Inhoud) 101a NBR.56
Bijdragen (Inhoud) 101a NBR.57
Arsip 101a NBR.58
746/PNRI Meteorologie, Platen v.d Sterrend-Dekunde 101a NBR.59
Tagaleesche Litteratuur 101a NBR.60a
Aant. Jav. Mal en Mandur Literatuur 101a NBR.65
Bayan Budiman 101a NBR.67
Damarwulan (Inhoud) 101a NBR.68
Damarwulan (Inhoud) 101a NBR.69
Salokadarma (Inhoud) 101a NBR.70
Ahmad Muhaamad Inhoud 101a NBR.72
Mintaraga (Inhoud). 101a NBR.73
Madujaya (Inhoud) 101a NBR.74
Madujaya 101a NBR.74a
Jayalengkara (Inhoudsopgave) 101a NBR.75
Jayalengkara (Inhoudsopgave) 101a NBR.76
Bayan Budiman (Inhoud) 101a NBR.77
Bayan Budiman (Inhoud) 101a NBR.77a
Jaransari Jaranpurnama (Inhoud) 101a NBR.78
Centini (Inhoud) 101a NBR.79
Baliwikrama (Inhoud) 101a NBR.80
Babad Banyumas (Inhoud) 101a NBR.81
Rama 101a NBR.82
Abdulrahman Abdulkarim (Inhouds- opgave) 101a NBR.83
Lahad (Inhoudsopgave) 101a NBR.85
Wawacan Sultan Amir 101a NBR.86
Menak 101a NBR.87
Selarasa 101a NBR.88
Rengganis (Inhoud) 101a NBR.89
Rengganis (Inhoud) 101a N8R.89a
Adversaria 101a NBR.90
747/PNRI Lexicografische Aant. Javaansch 101b NBR.138
Aant. Jav. en Madura 101b NBR.139
Glosariume op del Wretta Sancaya 101b 143
Babad Banyuwangi 101b 109
Pethikan-pethikan Ceritera Jawa 101b 143a
Alphabetisch Register op de … 101b 142
Aant. over Soenda Lemes 101b 132b
Ciung Wanara 101b 154a
Siliwangi 101b 154b
Sumur Bandung 101b 154c
Pantun Verhaal 101b l54d
Aanteekeningen op den Cataloges 101b NBR.146
Kancil 101b NBR.147
748/PNRI Copieen van Uittreksels uit Verchi-llende 101b NBR.145
Over en uit de Kalilan dan Daminah En Verwante Literatnur 101b NBR.148
Liederen Bundel Lombok 101b NBR.150
Bhismaparwa 101b NBR.151
Alp.Woordenlijst op de Kuntara Manawa 101b NBR.144
Cipie van het Nipah Blad Hanschrift 101b NBR.153a
Geslachtslijst Limbangan 101b NBR.157
Soendaneesch met Arabisch Karakter 101b NBR.158
Rengganis 101b NBR.164
Raja Keling 101b NBR.167
Panji Jayakusuma 101b NBR.166
749/PNRI Wiwaha 101a NBR.71
Telwoorden Letti 101b 92
Aant. oud Javaansche 101b 93
Linguistische Aant. Tahiti Hiti Enz 101b 96
Varia Linguistische 101b 97
Woordenlijst op de Arjunawiwaha 101b 94
Linguistische Ant. over Bisaya ... 101b 95
Vergelijkende Gramatrica van Maleischen Taalstain 101b 98
Taalvergelijking 101b 99
Taalvergelijking 101b 99a
Taalvergelijking P.101b 99b
Taalvergelijking P.101c 99c
Taalvergelijking P.101d 99d
Copieen van Gedeellen van ... 101b 100
Taalwetenchap Algemeen Aant. 101b 101
Linguistische Aant. 101b 102
Linguistische Aant. 101b 103
750/PNRI Linguistische Aanteekeningen 104b 104
Afschrift Purwacarita 101b 107
Serat Bandung 101b 108
Lampahan Ringgit Purwa 101b 111
Serat Yusuf 101b 116
Angling darma 101b 117
Pepakem Cerbon 101b 121
Lampoengsch 101a 124
Schetsen van Lakons 101b 125
Damarwulan 101b 126
Handschrift v.d Tengger 101b 127
Primbon 101b 128
Primbon Pawukon met Teekeningen en Platen Javaansch 101b 129

Go Forward to 751-800

The Center for Research Libraries, March 1999