Guides to Collections and Sets of the
Southeast Asia Microform Project (SEAM)

NASKAH PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
(Manuscripts of the National Library of Indonesia)

Provisional Reel List

Go To Reels: 1-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-400, 401-450, 451-500, 501-550, 551-600, 601-650, 651-700, 701-750, 751-800, 801-850

Reels 751-800 (of 850)

Reel no. Title MS call no.
751/PNRI Surat Balasan 84 CS.01
Upik Kacang kepada Ibunda, Surat 84 CS.02
Undangan Sulaiman di Kebun Jeruk 84 CS.03
Undangan H.Sarimin di Kp.Bidaracina 84 CS.04
Surat Bupati Kendal kepada R.M.P. Suryawijaya 84 CS.05
Surat Wiryaraya kepada R.M.P. Suryawijaya 84 CS.06
Surat Penobatan P.Arya Adinegara II 84 CS.07
752/PNRI Surat Lebai Lubuk kepada Raja Muda P.84 CS. 8
Udda Asmara kepada Winter P.84 CS. 9
Surat R.M.A Purbadiningrat kepada Monsaris .N P.84 CS.10
Surat Arya Prawira Adiningrat kepada Padheming P.84 CS.11
Surat Martawiguna kepada Yoshep Luwi P.84 CS.12
Uremans Surat P.84 CS.14
Padang P.84 CS.2.1
Aijer Bangies en Rau P.84 CS.2.2
Painan P.84 CS.2.4
Tanah Datar P.84 CS.2.6
Padangsche Bovenlanden P.84 CS.2.7
Tigabelas en Sembilan Kota P.84 CS.2.8
Agam P.84 CS.2.9
Baros P.84 CS.2.11
Groot Mandai P.84 CS.2.12
Klein Mandailing P.84 CS.2.13
Ulu Residentie Tapanuli P.84 CS.2.14
Ankola dan Sipirok P.84 CS.2.15
Natal P.84 CS.2.16
Bengkulen P.84 CS.2.17
Benkulen P.84 CS.2.18
Bengkulen P.84 CS.2.19
Bengkulen P.84 CS.2.20
Bengkulen P.84 CS.2.21
Benkulen P.84 CS.2.23
Bengkulen P.84 CS.2.22
Bengkulen P.84 CS.2.24
Palembang P.84 CS.2.26
Palembang P.84 CS.2.28
Palembang P.84 CS.2.30
Palembang P.84 CS.2.31
Belliton P.84 CS.2.33
Riau P.84 CS.2.34
Ladak dan Tayan P.84 CS.2.35
Mampawa P.84 CS.2.36
Sintang P.84 CS.2.37
Boven Kapuas P.84 CS.2.38
Sanggau P.84 CS.2.39
Montrado P.84 CS.2.40
Sambas P.84 CS.2.41
753/PNRI Sambas P.84 CS.2.42
Zuid en Ooster Afdeeling van Borneo P.84 CS.2.44
Gorontalo P.84 CS.2.45
Minahasa P.84 CS.2.46
Makasar P.84 CS.2.47
Maros P.84 CS.2.48
Zuider P.84 CS.2.50
Bima P.84 CS.2.51
Seleijer P.84 CS.2.52
Amboina P.84 CS.2.53
Ternate P.84 CS.2.54
Maluku (Banda) P.84 CS.2.55
Penghulu Ciancur P.104a KFH.1.2
Kitab Kyai Mutaal, Serat P.104a KFH.1.3
Geritaan P.1044 KFH.1.4
Verslag P.104a KFH.1.6
Primbon P.104a KFH.1.7
Surat P.104a KFH.1.8
Surat P.104a KFH.1.9
Hadat Batak P.104a KFH.1.10
Surat Keterangan P.104a KFH.1.11
Perunukan P.104a KFH.1.12
Huruf-huruf P.104a KFH.1.13
Surat P.104a KFH.1.14
Batak P.104a KFH.1.15
Kampung Kemanisan P.104a KFH.1.16
Kacang Kedele P.104a KFH.1.17
Cerita seorang tukang kayu P.104a KFH.1.18
Surat untuk kampung petamburan P.104a KFH.1.19
Recapitulatie P.104a KFH.1.20
Muhammad Husnan, Hikayat P.104a KFH.1.21
Peta P.104a KFH.1.22
Kacang kedele P.104a KFH.1.23
Kabupaten Indramayu P.104a KFH.1.24
Haji Muhammad Saleh P.104a KFH.1.25
Majelis Sri Paduka P.104a KFH.1.26
Surat Wadana Kawali P.104a KFH.1.27
Surat Muhammad Rois P.104a KFH.1.28
Kacang cepung P.104a KFH.1.29
Tarekah P.104a KFH.1.30
Bertani P.104a KFH.1.31
Kacang kedele P.104a KFH.1.32
Huruf P.104a KFH.1.33
Pisang P.104a KFH.1.35
Batak P.104a KFH.1.36
754/PNRI Singa dan Istri petani P.104b KFH.1.1
Bahasa Sunda tinggi dan rendah P.104b KFH 1.2
Instrument musik bambu dari Sunda P.104b KFH.1.3
Regent van Bandung P.104b KFH.1.4
Petunjuk kebun kapas di Indonesia P.104b KFH.1.7
Preanger Regentscappen P.104b KFH.1.8
Tabel bahasa Kawi dan Sunda kuna P.104b KFH.1.9
Beschrijoeing van de Rijst P.104b KFH.1.10
Kampung ciela P.104a KFH.1.11
Tabak of Java P.104a KFH.1.12
Diverse Handleidengs P.104a KFH.1.15
Catatan P.104a KFH.1.16
Afdeeling van Lebak P.104a KFH.1.15a
Caritaan sato P.104c KFH.2.3
Puti taju, dongeng P.104c KFH.2.4
Hikayat Bupati Cianjur P.104c KFH.2.5
Ulang tani P.104c KFH.2.6
Tarekat P.104c KFH.2.7
Surat Holle kepada Regent Pandeglang P.104c KFH.2.8
Legenda Tangkuban Prahu P.104c KFH.2.9
Asmara Sri Angga P.104b KFH.1.5
Afdeeling van Bandung P.104b KFH.1.6
755/PNRI Surat dari Muhammad di Bogor P.104d KFH.3.3c
Bupati-bupati jaman Pajajaran P.104d KFH.3.3d
Surat Tengku Kadhie molekul adiel P.104d KFH.3.3e
Silsilah batara trus P.104d KFH.3.3f
Doa-doa P.104d KFH.3.3g
Surat untuk Holle P.104d KFH.3.4a
Inskripsi P.104d KFH.3.4b
Tata bahasa Sunda P.104d KFH.3.5
Sesuai pilihan P.104d KFH.3.6
Kartu pos untuk Holle dari Brandes P.104d KFH.3.7a
Surat dari Dereksi BG vk untuk Holle P.104d KFH.3.7b
Penguasa Cirebon P.104d KFH.3.7c
Nasyi Bandiyah P.104d KFH.3.8a
Asmara Sri Angga P.104d KFH.3.8b
Surat dari Kupang P.104d KFH.3.9
Surat dari Gubernur Celebes P.104d KFH.3.10a
Surat Kartadisastra P.104d KFH.3.10b
Surat dari Gubernur Maluku P.104d KFH.3.11a
Regent op Lebak P.104d KFH.3.11b
Surat dari Residen Banda P.104d KFH.3.12a
Sisindiran P.104d KFH.3.12b
Surat dari Residen Ternate P.104d KFH.3.13
Surat dari Menado P.104d KFH.3.14
Surat dari Banjarmasin P.104d KFH.3.15
Surat dari Pontianak P.104d KFH.3.16
Catatan surat edaran P.104d KFH.3.17
Surat dari Bali P.104d KFH.3.18
Surat dari Padang P.104d KFH.3.19
Surat-dari Bengkulu P.104d KFH.3.21
Surat dari Bengkulu P.104d KFH.3.22
Alfabet Lampung P.104d KFH.3.23
Kacang kedele P.140d KFH.3.24
Geachte heer van hoorm P.104d KFH.3.25
Notulen konperensi braga Bandung P.104d KFH.3.26
Surat kepada Holle P.104d KFH.3.27
Bwijs P.104d KFH.3.28
Surat Engelenberg P.104d KFH.3.29
Hasil laporan sebuah sawah P.104d KFH.3.30
Surat dari se hant hoorn P.104d KFH.3.31
Regenta hoofden P.104d KFH.3.32
756/PNRI Peraturan pemakaian gelar P.104d KFH.3.33
Daftar kata-kata P.104d KFH.3.34a
Peraturan penggunaan gelar P.104d KFH.3.34b
Een Sogoboon op Java P.104d KFH.3.35
Verhaal basa's op Pasya's P.104d KFH.3.36
An Alphabet, Intended por practical propuses P.104d KFH.3.37
Surat dari Noorzitter P.104d KFH.3.39a
Surat dari Holle P.104d KFH.3.39b-c
Perbedaan huruf Sunda dan Jawa P.104d KFH.3.40
Aphorismen P.104d KFH.3.41
Daftar kabar P.104d KFH.3.44
Surat dan kartu pos P.104d KFH.3.46
Nota untuk Holle P.104d KFH.3.47
Rorte Leidraad P.104d KFH.3.49a
Percobaan tanam padi P.104d KFH.3.49b
Surat untuk Holle P.104d KFH.3.50
Van der Chip P.104d KFH.3.51
Surat untuk Holle P.104d KFH.3.54b
Surat untuk Resident P.104d KFH.3.55
Surat dari Sek. Gubernur P.104d KFH.3.56
757/PNRI Surat Prawiradiraja P.104e KFH.4.2a
Surat Haji Muhammad P.104e KFH.4.2b
Surat Adiwirya P.104e KFH.4.2c
Punika aksara turunan P.104e KFH.4.6
Cerita dari Eropa P.104e KFH.4.7
Bikin tempat bibit P.104e KFH.4.8
Pemeriksaan P.104e KFH.4.9
Babad kawung P.104e KFH.4.10
Gegurit P.104e KFH.4.11
Surat Nusyan P.104e KFH.4.12
Dewa Reksa P.104e KFH.4.13
Gunung kukusan P.104e KFH.4.14
Cerita dewa-dewa P.104e KFH.4.18
Cariyosipun icem P.104e KFH.4.19
Surat Sastradireja P.104e KFB.4.29
Surat kepada Holle P.104e KFH.4.30
Hasan Muhammad Al Maskur P.104e KFH.4.31
Surat dari Makassar P.104e KFH.4.32
Hall, J.J.N. van P.104e KFH.4.33
Surat dari Berg P.104e KFH.4.35
Kontrolur, wadana camat P.104e KFH.4.36
Landen op Java en Madura P.104e KFH.4.37
Mest P.104e KFH.4.38
Surat dari Cipelah Panembong P.104e KFH.4.39
Bajongbang P.104e KFH.4.40
Praktische Handleiding P.104e KFH.4.41
Ooffbomen en veredeling van druchten P.104e KFH.4.43
Surat piagem haji P.104e KFH.4.44
Het met val ije genug uitzasim en uit platen P.104e KFH.4.45
758/PNRI Sundasche Spraakkunst P.104f KFH.1
Hollandsch Sundasch P.104f KFH.2
Putri kasansara P.104f KFH.4
Urusank kapala P.104f KFH.5
Surat P.104f KFH.6
Sinom cerita nyembah brahala P.104f KFH.7
Kawung P.104f KFH.8
Gedhang manila P.104f KFH.9
Mitrnipun among tani P.104f KFH.10
Minyak dewa P.104f KPH.11
Rade Aji Musa, serat P.104f KFH.12
Woordenboek Sundasch P.104f KFH.13
759/PNRI Lontar Handschrift Bedoe bij notulen bat P.104g KFH.2.1
Catatan laporan P.104g KFH.2.4
Tani P.104g KFH.2.6
Pratelan tembang P.104g KFH.2.7
Silsilah P.104g KFH.2.8
Wayang purwa P.104g KFH.2.10
Koperen platen van kabantenan (Bekasih) P.104g KFH.2.11
Huruf Jawa P.104g KFH.2.13
Intruksi wadana P.104g KFH.2.14
Ajaran budiluhur P.104g KFH.2.15
Daftar huruf P.104g KFH.2.16
Daftar huruf P.104g KFH.2.17
Ngelmu nyawah P.104g KFH.2.19
Ngelmu tani P.104g KFH.2.20
Ajaran budi luhur P.104g KFH.2.18
Pajak tanah P.104g KFH.2.21
Tatanen jawi P.104g KFH.2.22
Daftar huruf P.104g KFH.2.23
Ngingah ulam P.104g KFH.2.24
Candrasenghala P.104g KFH.2.25
Koffy cultuur P.104g KFH.2.27
760/PNRI Daftar kata P.106 VDT.2-3
761/PNRI Daftar kata P.106 VDT.4-5
762/PNRI Daftar kata P.106 VDT.6-11
Daftar kata P.106 VDT.13
763/PNRI Daftar kata P.106 VDT.12
Daftar kata P.106 VDT.14-16
764/PNRI Daftar kata P.106 VDT.17-21
765/PNRI Daftar kata P.106 VDT.22
766/PNRI Daftar kata P.106 VDT.23
767/PNRI Daftar kata P.106 VDT.24
768/PNRI Daftar kata P.106 VDT.26a
769/PNRI Daftar kata P.106 VDT.26b
Daftar kata P.106 VDT.27
Hikayat zyaik al-yazan W.117
770/PNRI Daftar kata P.106 VDT.28
771/PNRI Daftar kata P.106 VDT.29
772/PNRI Residen surabia 107a 1.1
Perang Bali 107a 1.2
Daftar kata-kata 107a mx.1.03
Agrarisch onderzoek besuki 107a mx.1.4
Agrarisch onderzoek besuki 107a mx.1.5
Desa bakungan 107a mx.1.6
773/PNRI Iyai pahasa asaran P.107b mx.2.1
Formalieren P.107b mx.2.2
Karanjen P.107b mx.2.3
Suatu cerita raja yg berdiam digunung P.107b mx.2.4
Aturan orang beranak P.107b mx.2.5
Raranihan mahakariya P.107b mx.2.7
Syair P.107b mx.2.8
Syair P.107b mx.2.9
Geografi P.107b mx.2.10
Bijlage en wordenlist Soloreesch Hollandr P.107b mx.2.11
Ngelmu kasampurnan P.107c mx.3.27
Piwulang ngagesang P.107c mx.3.28
Ngelmu kasampurnan P.107c mx.3.29
Yusuf P.107c mx.3.31
Cerita keagamaan P.107c mx.3.32
Nuh cerita nabi P.107c mx.3.34
Perang P.107c mx.3.39
Tingkatan kafir P.107c mx.3.40
Primbon P.107c mx.3.43
Mantra P.107c mx.3.48
Bab kafir P.107c mx.3.50
Donga P.107c mx.3.52
Keimanan P.107c mx.3.53
Sri Medhangkamulan P.107c mx.3.57
Primbon P.107c mx.3.58
Tatacara sembahyang P.107c mx.3.60
Pawukon P.107c mx.3.61
Sipat Allah P.107c mx.3.62
Dewi Anjasmara P.107c mx.3.64
Mantra P.107c mx.3.66
Piwulan budi P.107c mx.3.68
Piwulan luhur P.107c mx.3.69
Mantra P.107c mx.3.70
Mantra P.107c mx.3.71
Ngelmu kasampurnan P.107c mx.3.77a-b
Ngelmu kasampurnan P.107c mx.3.81
Jatiswara P.107c mx.3.85
Asal kitab P.107c mx.3.86
Mantra P.107c mx.3.87
Ngelmu gaib P.107c mx.3.88
774/PNRI Naskah melayu P.107d mx.3.4
Residentie Surabaia P.107d mx.3.26
Cheribon P.107d mx.3.27a
Beberapa catatan P.107d mx.3.19
Tentang distrik di Menado P.107d mx.3.19.3
De Tondaansche waterval P.107d mx.3.19.4
Bermacam-macam catatan P.107d mx.3.19.5
Adat-istiadat Bolongeongondow P.107d mx.3.19.6a
Indonesische regtsbegrippen P.107d mx.3.19.17
Inilah beberapa penarka P.107d mx.3.19.19
Tooenoenn Boeloehch Mahakarja P.107d mx.3.19.20
De perang Poerwakerto P.107d mx.3.58
Woordenlijst en enkelen zinnem uzn P.107d mx.3.88
775/PNRI Gambar Peta Saparua P.107j MLK.3.12
De Ellanden Serang, Ambon Haraku, Saparua P.107j MLK.3.13
Het Eiland eetar opmwetar P.107j MLK.3.14
Dokumet negeri Ouw/Ambon P.107j MLK.3.15
Afchrift no. 16 P.107j MLK.3.16
Nota voor den heer resident P.107j MLK.3.17
Surat no. 456 bijlagen 2 ... P.107j MLK.3.18
Kultuur veralag der residentie Ambonia P.107j MLK.3.19
Daftar Gubernur-gubernur di Ambonia P.107j MLK.3.20
Gambar pertama batu kubur tuan Tejtawa P.107j MLK.3.21
Anak-anak berpa hari umurnya P.107j MLK.3.22
Nabi Nuh ala Maluku, Hikayat P.107j MLK.3.23
Rahasia tersejong 3 gambar P.107j MLK.3.24
Turunan awalnya jadi dalam dunia P.107j MLK.3.25
Regentesulag voor namenlijk van die van Keloe P.107j MLK.3.26
Gambar-gambar P.107j MLK.3.28
Gambar-gambar P.107j MLK.3.29
Bevolkingstaat P.107j MLK.3.30
Laporan perjalanan P.107j MLK.3.31
Nota van den Afgetreden residen van Ambonia P.107j MLK.3.32
Surat tertanggal 12 April 1881 P.107j MLK.3.33
Salinan laporan P.107j MLK.3.34
Gambar-gambar P.107j MLK.3.36
Hont verslag omtoent den stand P.107j MLK.3.37
Gambar rumah dan alat senjata P.107j MLK.3.38
Gambar rumah dan alat penempa besi P.107j MLK.3.39
Gambar-gambar P.107j MLK.3.42
Gambar-gambar dari kepulauan tanimbar P.107j MLK.3.43
Gambar-gambar di kepulauan tanimbar P.107j MLK.3.44
Gambar-gambar dari pulau watar, makisar dan luang P.107j MLK.3.45
Gambar-gambar perahu dari pulau kei P.107j MLK.3.46
Peta gambar seranglao, gorong dan sekitarnya P.107j MLK.3.47
Gambar-gambar P.107j MLK.3.48
Gambar-gambar dari pulau Ambon P.107j MLK.3.49
Gambar-gambar dari pulau Buru P.107j MLK.3.50
Pulau- pulau di kepulanan Malutu P.107j MLK.3.51
Regester gambar-gambar P.107j MLK.3.53
Gambar-gambar dari Pulau Aru P.107j MLK.3.54
Gambar-gambar kepulauan tanimbar P.107j MLK.3.55
Gambar-gambar pulau wetar P.107j MLK.3.56
Gambar-gambar di pulau Maluku P.107j MLK.3.57
Macam-macam catatan dan surat-surat P.107j MLK.3.58
Salinan surat Gubernur Kep. Maluku P.107j MLK.3.59
Militaire Administratie moluksche Eilanden P.107j MLK.3.60
Kultuur verslag der residentie Ambonia P.107j MLK.3.61
Berbagai macam catatan P.107j MLK.3.62
Of gave van de inkomsten 1870 tot on met P.107j MLK.3.63
Santooning van de ... P.107j MLK.3.64
Algemeen verslag over het jaar 1882 P.107j MLK.3.65
Daftar nama Kepala-Kepala di Negara Jailolo P.107j MLK.3.66
776/PNRI Daftar pendapatan dan pengeluaran P.107j MLK.3.67
Catatan-catatan lepas P.107j MLK.3.68
Kantor almanak 1882 P.107j MLK.3.69
Lijst platen van Ambonia ... P.107j MLK.3.70
'Slands kas te Ambonia P.107j MLK.3.72
Voorlopige instructie ... P.107j MLK.3.73
Grondbelasting banda P.107j MLK.3.74
Keei, babar, luang oorprong ... P.107j MLK.3.75
Intruktie voor den cerve pasthouder ... P.107j MLK.3.76
Berbagai catatan antropologi P.107j MLK.3.77
Surat berasal dari G.A. Wilken ... P.107j MLK.3.78
The indiginous tribes dwelling ... P.107j MLK.3.79
Surat dari D.M. Uhlo kepada M.L. ... P.107j MLK.3.80
Degregister P.107j MLK.3.81
Peta tulisan tangan kepada Roma P.107j MLK.3.82
Kortverslag omtrent dan stand ... P.107j MLK.3.83
Data-data export import P.107j MLK.3.84
Algemeent overzigt van de ... P.107j MLK.3.85
Berbagai barang catatan P.107j MLK.3.86
No. 1 - 10 P.108a
777/PNRI ...... ? No. 11 - 22 P.108a
Notaris van den secretaris P.108b
778/PNRI Notaris van den secretaris No. 16-26, 45-48, 24-44 P.108b
779/PNRI ...... ? No. 1 - 10 P.108a
780/PNRI Woordenlijst van Batak Sipirok an Angkola P.109 KFH.14
Banfia Woordenlijst P.109 KFH.16
Rotti, Termanu dan Ba'a dialek P.109 KFH.18
Serawai,Manua Pasemah,Ulu Manua woord … P.109 KFH.19
[ incomplete]

Go Forward to 751-800

The Center for Research Libraries, March 1999