Guides to Collections and Sets of the
Southeast Asia Microform Project (SEAM)

NASKAH PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
(Manuscripts of the National Library of Indonesia)

Provisional Reel List

Go To Reels: 1-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-400, 401-450, 451-500, 501-550, 551-600, 601-650, 651-700, 701-750, 751-800, 801-850

Reels 801-850 (of 850)

Reel no. Title MS call no.
800/PNRI Al-samarqandi GD.111
Hikayat nabi paras (cukur) GD.112
Anwa'ur – risalah GD.113
Kitab tashrif GD.115
Kitab tashrif GD.116
Anwa’ur - risalah GD.117
Anwa’ur – risalah GD.118
Kitab tauhid GD.119
Daqa'iqul - khaliq GD.120
Anwa’ur - risalah GD.121
Anwa’ur – risalah GD.124
Ma’rifat nikah GD.123
Kitab nahwu GD.122
Mujarabat GD.125
Anwa’ur risalah GD.126
Anwa’ur risalah GD.127
Risalah fi n-nahwi GD.128
As-samarqandi GD.130
801/PNRI Al-Jami'u Sh-Shaghir Min Haditsi L-Basyir N-Nazhir A.024
802/PNRI Al-Juz'u Ts-Tsani min Syarhi L-Jami'u Sh-Shaghir A.25
803/PNRI Tartibu Masnadi L-Firdaus A.33
804/PNRI Faidlu L-Ahad Fi L-Ilmi Bi'u Luwi S-Sanad A.34
Jawahir Al-Khams A.42
Hadsa T-Taqlidu’ala'aqidat L-Imani A.43
805/:PNRI Syarah Al-Aqidatu Sh-Shughra A.44
Al-Mawahibu L-Mustarsalati’ala T-Tuhfati L-Mursalah A.97
Al-Mawahibu L-Mustarsalati'ala T-Tuhfati L-Mursalat A.98
806/PNRI Muthali'un 'Ala S-Sara, Iri Wa Z-Zawahir A.113
Al-Hizbu L-Azham Wa L-Wirdu L-Afkham A.186
Ihya' Ulumuddin A.187
Majmu’atu L-Kutub A.188
807/PNRI Nihayatu L-Muhtaji Ila Syarhi L-Minhaj A.196
Hasyiatu L-Bujairami 'Ala L-Manhaj A.197a
808/PNRI Hasyiatu L-Bujairami 'Ala L-Manhaj A.197b
Fathu L-Bari Syarhu Shahih Al-Bukhari A.283d
809/PNRI Fathu L-Bari Syarhu Shahih Al-Bukhari A.283e-f
810/PNRI Kitabu Ittahafi Ahli L-Iqani Bifawa Idi Tata'allaqu Bi S-Salami Wa L-Iman A.289
At-Tasiru Bisyarhi L-Jami'i Sh-Shaghir A.310
811/PNRI Kitab Syama, il Al-Musthafa A.307
Risalatun Fi L-Ma'shiati Wa T-Taubati A.308
Kitabu S-Sairi Wa S-Suluk Ila Maliki L-Muluk A.309
Siratu N-Nabi A.313
Lubabu Th-Thalibin Syarhu L-Arba’in A.352
Ghunyatum Lithalibina Thariqi L-Haqqi A.355
812/PNRI Kitabu L-Irsyadi Wa Tathrizi Fi Fadla, ili Dzikrillahi Wa Khawashi Kitabuhi L-Aziz Fadlu L-Auliya Wa N-Nasakin Wa L-Fugaka Wa L-Masakin A.312
Minhayu Th-Thalibun A.354
813/PNRI Lubabu T-Ta’wili Fi Ma'ani T-Tanzil A.314a
Tuhfatu L-Muhtaj Bi Syarhi L-Minhaj A.356
814/PNRI Kitabu Al-Mizamu Sy-Sya’raniyyah A.358
Kitabu Al-Mizemu Sy-Sya’raniyyah A.359
Hawasyi Sy-Sysubari A.364
Hasyiatu'ala Syibramalisi'ala R-Ramli 'Ala L-Minhaj A.365
815/PNRI Mabariqu L-Azhar Fi Syarhi Masyariqi L-Anwar A.361
Hasyiah Al-Bujairami'ala L-Minhaj A.367
Tsalatun Wa Sittina Waqalatan Fi L-Ahkami Fi Mura'ati D-Dalili A.380
816/PNRI Iqma’ufi Hilli Alfazhi Abi Suja A.369
Risalatun'ala L-Basmalati Wa Ghairiha A.370
Syarhu Ghayatu L-Ijazi Wa T-Taqrib Fi L-Irtsi Bi L-Fardli Wa T-Ta' shib A.377
Syarhu L-Waraqati Fi Ushuli L-Fiqh A.378
817/PNRI Fathu L-Lathif Al-Mujib Bima Yata 'Allaqubi Kitabi Iqma'al-Khatib A.368
818/PNRI Tuhfatu Th-Thullab Bisyarhi Tahri-ri Tanhiqil-lubab A.382
Latha, ifu L-Miman Fi Manaqibi Sy-Syaikh Abi L-Abbas Wasysikhihi Abi L-Ihsan A.383
Fathu L-Qarib L-Mujib Fi Syarhi T-Taqrib A.397
819/PNRI Itmam D-Dirayati Liqara, In-Muqayah Hasyiah A.384
820/PNRI Syarh L-Hiram L-Atha, iyyah A.386
Dalil L-Falihan Lithuruqi Riyadl Sh-Shalihin A.422
Tadzkirah Dzawi L-Albab Fi Istifa Il Amal Bi L-Asturlab A.461
821/PNRI Risalah Naihayat L-Idrak Fi Ashari Ulum L-Aflak A.390
Al-Murabba Fi Hukmi L-Madzhabi L-Arba A.391
Syarh L-Waraqat Fi Usul L-Faqh A.392
Thaya Li Aini Fi Ma’rifat L-Qulatain A.393
Syarh Manzhumatu Jaliyat L-Kubra A.395
Iqamat L-Burhan Fi Bayani Shaumi Ramadhan A.398
At-Tuhfat L-Hijaziyyah Fi L-A'mal L-Hisabiyah A.400
Kitab Al-fawa Id S-Saniyyah Syarh T-Tuhfat L-Hijaziyyah Fi Aimal L-Hisab A.458
Ghayat S-Su, alfi Syarh L-Asyarah Fushulin A.459
Tasyriqh L-Aflak Risalah Musytamilah ala Aqalli Mala Budda Mina L-Hisab Mukhtashar Fi Raifiyyah L-Amal Bi L-Istiqlab A.460
Drat L-Ma'dal A.462
Hasyiah Syarah Matan Tauhid A.463
Jauharat T-Tauhid A.466a-b
Kifayat L-Amal Fima Yajibu Alaihim Min Ilmi L-Kalam A.468b
Tuhfat L-Murid Ala Jauharat T-Tauhid A.465
Fitihaf L-Murid Ala Jauharat T-Tauhid A.467
Kifayat L-Ainam Fima Yajibu Alaihim Min Ilmi L-Kalam A.468a
822/PNRI Umm L-Barahim Syarah Umm L-Barahim A.470
Jiad L-Faraid Fima Wajaba Min L-Aqaid A.472
'Aqidat T-Tauhid Fi Tahqiqi Kalimat T-Tauhid & Fath L-Aziz L-Ghafur Bitahqiqi Ta'alluq L-Qudrati Bi L-Maqdurati A.473
Syarh Umm L-Barahim Li L-Hudhudi A.474
Hasyiah As-Sanusiyyah Li L-Bajuri A.475
Syarah Ithaf L-Murid A.476
Syarh Li Muqaddmat A.477a
Allawami'u L-Bayyinat Fi Syarhi Asma Illah L-Husnah Wa Sh-Shifat A.477b
Syarah Asma Illah L-Husnah A.478
823/PNRI Syarah Asma Illah L-Husnah A.479
Muqaddimat Fi 'Ilmi L-Manthiq A.480
Hasyiah A.481
Kitab Rafi L-Astar'ah Dima Il Hajji A.482
Kitab T-Tashil Wa T-Taqwa Fi L-Halli Wa T-Takrib A.483
824/PNRI Syarah Nazham Tauhid A.469
Risalah Fi Tajwid L-Qur'an A.486
Kitab Kaukab L-Fajri Fi Syarhi Hizb L-Bahri A.487
Ithaf L-Murid Bijauharat T-Tauhid A.488
Syarah Hizb L-Kubra A.489
Syarah Hizb L-Bahri A.490
Ghayat L-Fakhri Bisyarh Hizb L-Bahri A.491
Hizb L-Bakri A.492
Maulid Syaraf L-Anam A.493
Al-Maulid Sy-Syarif A.494
Ghunyat L-Muhtaj Ala Ma Tatlamu Bihi L-Ghaithi Ala L-Mitraj A.495
825/PNRI Kitab L-Ibtihaj Bi L-Ralam Ala L-Isra Wal Mihaj A.496
Risalat L-'Adludi Fi L-Wadl'i Wasyarhiha A.497
Syarah Mukhtashar Ba Fadlal A.498
Mizaw L-'Arudl Wa Ghairihi A.499
826/PNRI Al-Wafiyah Fi Syarh L-Kafiyah A.500
Syarh D-Durrat A.510
Syarh Ala L-Ajurumiyyah A.511
Muqaddimatun Fi Ilm L-Arabiyyati A.512
Mutamimatum Limasail L-Ajurumiyyati
Waghairiha
827/PNRI Al-'Awamil Fi N-Nahwi A.514
Jumatum Min Tashrif L-Af’al Wa L-'Amamil Fi N-Nahwi A.515
Jumatum Min Tashrif L-Af' al Wa Ghairiha A.516a-b
Jumlatunn Min Tashrif L-Af' al Wa Ghairiha A.517
Jumlatun Min Tashrif L-Af' al A.520
828/PNRI Hasyiah Sy-Syarqawi A.699
(Al-Ayat L-Muhimmatu Fi L-Qur’an Wa L-Hadits) A.701
At-Tamhil Fi Bayan T-Tauhid A.702
Hikayat L-Muluk A.705
Azimat A.707
829/PNRI Tata Cara Adat di Pulau Saluki III MLK 1/2
Tata Cara Adat di Pulau Warubela III MLK 1/3
Peta Pulau Gorong Laut dan Pulau Saluki III MLK 1/4
Peta Pulau Kissioeie dan pulau Watubela III MLK 1/5
Op Gave Negrijen op de Eilanden Goram III MLK 1/6
Gorong Selangkao dan sekitarnya III MLK 1/7
Pete Gorong Manawalku Suruaki III MLK 1/8
De Seranglau dan Gorong Archipel III MLK 1/9
Seranglao dan Gorong III MLK 1/10
Surat Ag Ne Ibig Illoe den ze Maret 1883 III MLK 1/11
Surat dari Denhaag kepada Ige Riedel III MLK 1/12
Op Gave van Negeri Jendie van een en Delaf Detaak III MLK 1/13
Peten ter Beantwoording of de Kennis III MLK 1/14
Afschrift/Salinan Surat Perjanjian III MLR 1/15
Residentie Amboina Afdeeling Letti III MLK 1/16
Zoon het Geboun III MLK 1/17
Macam-macam Cetakan III MLK 1/18
Pembaharuan Konterak III MLK 1/19
Salinan Surat kepada Pendeta Amboina III MLK 1/20
Peta Pulau Irian den sekitarnya III MLK 1/21
Tata Cara Orang Letti III MLK 1/22
Tata Cara Adat di Kisser III MLK 1/23
Laporan Raja Kisser kepada Centroleur di Ambon III MLK 1/24
Geschidenis van Kisser 31 Agustus 1881 III MLK 1/25
Surat kepada Residen Ambon 14 Sept.1881 III MLK 1/26
Daftar Jumlah Ternak di daerah Letti Ambon III MLK 1/27
Berigten van de Utraechtsche Zending 1882 Kisser III MLK 1/28
Macam-macam Catatan III MLK 1/29
830/PNRI Tata Cara Adat Buru/Masareta III MLK 2/1
Tata Cara Adat Wetar III MLK 2/2
Watubela Archipel III MLK 2/3
Cerita dari orang penduduk di pulau Wetar III MLK 2/4
Uma sasaran, tata cara adat di Wetar III MLK 2/5
Catatan adat luang III MLK 2/6
Tanya jawab tatacara adat Lijemlij/Masarete III MLK 2/7
Tatacara adat di pulau luang III MLK 2/8
Kata Bilangan III MLK 2/10
Afdewling Letti, Residentie Amboina III MLK 2/13
Formulieren Aantoe’en Nities Makalak III MLK 2/14
Liedje Ina Fuka III MLK 2/15
Medicament voor eene zieke III MLK 2/16
Afmetingen van persenen III MLK 2/17
Stuken over Boeroe III MLK 2/18
Catatan tentang buru den Aru III MLK 2/19
831/PNRI Bijdragen tot de kennis der alifuren, Boeroe III MLK 2/20
Aantekening op de Inspektie van de Resident van Amboina ... 16 Oktober 1882 III MLK 3/1
Galela den Tobelo III MLK 3/3
Buru Geografis III MLK 3/4
Nota over de Soela Groep III MLK 3/5
Pemakaman seorang anak dan seorang wanita III MLK 3/6
Journal van het stoomschip Merapi & Dobo III MLK 3/7
Anak cucu Sultan Palembang yang keluar dari negeri Palembang ke bagian tanah Celebes den Maluku III MLK 3/8
Peta Kepulauan Sula III MLK 3/9
Tata cara adat dikepulauan Sula III MLK 3/10
Mandelijst Solokh III MLK 3/11
Peta Sebaian pulau Ambon III MLX 3/12
Globus/majelah III MLR 3/13
Kumpulan Surat III SUL 1/1
Kumpulan hikayat III SUL 1/2
Takbir bunyi burunq di malam hari III SUL 1/3a
Ingatan pemberian bendera oleh tuwan yang mulia tuwan resident Gorontalo III SUL 1/3b
Hukum adat III SUL 1/4
Sejarah Gorontalo III SUL 1/5
Sejarah negeri kaidipan III SUL 1/6
Daftar kata-kata Bugis Belanda III SUL 1/8
Daftar kata-kata Bugis III SUL 1/9
Hal Gorontalo III SUL 1/26
Raja Gorontalo, hikayat dan cara menanam padi III SUL 1/27
Catatan mengenai pada di Limolo Pahalaan III SUL 1/28
Surat keputusan hasil musyawarah III SUL 1/29
832/PNRI Bahasa Buwol III SUL 2/1
Bahasa Tumbulu III SUL 2/2
Bahasa Toumbulu III SUL 2/3
Bahasa Toumbulu III SUL 2/4
Bahasa Toumbulu-Melayu III SUL 2/5
Peraturan berkebun III SUL 2/12
Naskah dari negeri Sarongsong III SUL 2/13
Kitab bumbung mustika III SUL 3/1
Sangij III SUL 3/4
Nederdinsch Aufuru Tombulusch III SUL 3/5
Kamus bahasa melayu-daerah III SUL 3/6
Naskah bahasa Mongondo III SUL 3/7
Silsilah III SUL 3/8
Aturan adat negeri di pulau Sabu III SUL 3/9
Gorontalo III SUL 3/10
Naskah Ambon III SUL 3/11
Na'asuren urja si paudagian III SUL 3/12
Daftar nama-nama Raja di Manado III SUL 3/16
Catatan dari Tiomor den Ambon III SUL 3/17
Acte van verbond elavour warden III SUL 3/18
Peta kepulauan Nusa Tenggara Timur III SUL 3/19
Adat kawin di Termanu/Rotte III SUL 3/20
833/PNRI Aru Archipel 94 NBR 1a
Babar 94 NBR 1b-d
Babar 94 NBR 1g
Pulau kel 94 NBR 1m
Teiran uwat 94 NBR 1p
Aantekeningen Campung Minangkabau 94 NBR 8
Bahas Kei 94 NBR 10
Bahasa Roma 94 NBR 211
Kitab salinan bahasa melayu/kisser 94 NBR 213
Kitab salinan bahasa melayu/kisser 94 NBR 214
Letti 94 NBR 215
834/PN8I Salinan bahasa melayu-mea 94 NBR 216
Cerita perumpamaan 94 NBR 218
Sikka 94 NBR 219
Daftar kata-kata 94 NBR 220
Kisserche 94 NBR 221
Daftar kata 94 NBR 136
Madureesch Woordenboek 110 3a
Madureesch Woordenboek 110 3b
835/PNRI Madureesch Woordenboek 110 3c-n
836/PNRI Madureesch Woordenboek 110 3o-t
837/PNRI Syarah Nazham Al-Ajurumiyah A.537
Syarh Ibn Aqil Ala Alfiyyah Ibn Malik A.553
Pelejaran Agama Islam A.566
Al-Qur'an A.575
Jumlatun min Tashrif l-af-al A.578
Alfiyyah Ibnu Malik A.579
Alfiyyah Ibn Malik A.580
Dalail L-Khairat A.582
Syarh Ummu L-Barahim wa Ghaigihi A.583
838/PNRI Al-Qur’an L-Karim A.584
As-Safinah A.585
Umm L-Barahin A.586
Aqiqat L-Ushul Waghairiha A.587
Khabar Mi’raj A.588
Shullam T-Taufiq ila Mahabbillah ala T-Taufiq A.589
Kitab Az-Zubad A.590a-b
Umm L-Barahim A.591
As-Safinah A.592
Tadzkiratu Abdullah bin Umar A.594
Umm L-Barahim A.595
839/PNRI Al-Awwamil fi N-Nahwi Waghairihi A.596
Jumlatun min Tashrif l-af-al A.601
Khitbah A.626
Al-Qur’an L-Karim A.650
Al-Manazhirl Ilhiyyah Waghairiha A.651
Al-Fawa id Sy-Syah Syuriyyah A.653
Al-Maulid Sy-Syarif A.654
Al-Qamus L-Muhith A.659
840/PNRI Muqaddimatun fi T-Thaharati wa S-Shalat A.661
Maulid Syaraf L-Anamh A.662
Al-Qur'an L-Karim A.663
Lu lu N-Nazhim fi rum T-Ta-Allum wa T-Talim A.664
Al-Awamil fi N-Nahwi A.666
841/PNRI Cathetan Namaning Wuku LBR.1/168-1
Wangsalan LBR.1/169-2
Wangsalan LBR.1/170-3
Babasan Lansloka. LBR.1/171-4
Wangsalan LBR.1/172-5
Cangkriman LBR.1.173-6
Javaansche Metrick LBR.2/174-7
Register Grootematen LBR.2/175-8
Grootematen van Java LBR.2/178-11
842/PNRI Metrik LBR.2/176-9
Grootematen Engelisch Indie LBR.2/177-10
Hikayat Hamzah LBR.3/179-12
Hikayat Hamzah LBR.3/180-13
Daftar Nama-nama Serat Menak LBR.3/181-14
Daftar Nama-nama dalam Serat Rama LBR.3/181a-15
Daftar Nama-nama dalam Serat Panji LBR.3/183-17
Daftar Inventaris Kropak LBR.3/184-18
Daftar Naskah Jawa LBR.3/185-19
843/PNRI Nalatenschap Brandes LBR.4-20
Opschriften LBR.4-21
Opschriften Afteekeningen Jaartallen LBR.4-22
844/PNRI Naltenschap Brandes LBR.4-23(189)
Palilintangan LBR.5-24
S. Pawukon LBR.5-25
Javaaschee en Mohammedaansche Javaren LBR.5-26
Oplosing Tablelen LBR.5-27
Wuku Jarent LBR.5-28
Dagen voor de Zichtrare nieuw maans LBR.5-29
Adagenwaarop twee Datumvallen LBR.5-30
845/PNRI Zonsenmandverduis Teringen LBR.5-31
Nalatenschap Brandes LBR.5-32
Datumsbali LBR-5-33
Dagen na Nnieuw maan van AD 700 AD 2000 LBR.5-34
Het Christelijke jaar en het wuku jaar LBR.5-35
S-Sengkalan LBR.5-36
Tijdrekenkunde LBR.5-202-37
Syar Umm L-Barahin Li L-Hudhudi A.667
Al-Mathla A.668
Attuhfat L-Mursalatu Ila N-Nabi A.669
Syarh S-Samarqandi A.670
Syarh'ala Ghayat 2-Raf'illa Dzarwat L-Wadl'I A.671
Kasyf L Asrar A.672
846/PNRI Ratib Rifa'i A.673
Ratib Samman A.674
Risalah Bi T-Tajwid Wa Ghairihi A.675
Ad’iyyatun A.677
Kitab Arusy L-Afrah fi Syarh Talkhis A.678
At-Tashrif L'Izziwa L-Awamil fi N-Nahwi A.679
At-Tashrif L'Izzi A.680
847/PNRI Maulid Syaraf L-Anam A.684
Ad’iyyah A.685
Ad’iyyah A.686
Kitab Ahkam Sh-Shiyam A.687
Syarh Umm L-Barahin Li L-Hudhudi A.689
Sya’bu L-Iman A.690
Al-Mitfah Syarhi Ma’rifat L-Islam A.691
Aqaid l-Iman L-Islam Wa Ghairihi A.692
Doa Li L-Malikah A.693
Nubdzatun min L-Kalimat fi Ilm L-Haqa Iq Wa Ghairiha A.696
848/PNRI Syarh L-Ajurumiyyah fi Ushul L-Arabiyyah A.710
Tafsik L-Qur'an L-Karim A.712
Maulid Nabi Syarhafa L-Anam A.713
Syarh L-'Awamil A.727
Syarh L-Kafiyah A.737
849/PNRI Anis L-Mutaqin A.714
Syarh L-Awamil A.715
Kitab Samarqandi wa Ghairihi A.716
Tafair L-Qur'an A.717
Qathr N-Nada A.718
850/PNRI Al-Amamil fi N-Nahwi A.697
Syarh Ghayat L-Ikhtishar A.698b
Al-Qurtan L-Karim A.700

 

The Center for Research Libraries, March 1999