MUKA DEPAN

PRAKATA 


1. PENDAHULUAN

1.1 Asal Usul Bahasa Melayu
1.2 Kesimpulan 


2. BAHASA MELAYU

2.1 Pengenalan
2.2 Bahasa Melayu Kuno
2.3 Perkataan Melayu
2.4 Kesimpulan


3. PENULISAN BAHASA MELAYU

3.1 Pengenalan
3.2 Kesusasteraan Hindu
3.3 Kesusasteraan Jawa
3.4 Kesusasteraan Arab
3.5 Kesimpulan


4. BAHASA MELAYU DALAM PERSURATAN

4.1 Pengenalan
4.2 Hikayat Nur Muhammad dan Hikayat Amir Hamzah
4.3 Daftar Kata Bahasa Melayu - Cina
4.4 Hikayat Raja Pasai
4.5 Hukum Kanun
4.6 Daftar Kata Bahasa Melayu - Itali
4.7 Daftar Kata Bahasa Melayu - Belanda
4.8 Hikayat Bayan Budiman
4.9 Surat Raja Aceh kepada Harry Middleton
4.10 Hamzah Fansuri
4.11 Surat Raja Aceh kepada Ratu Elizabeth I
4.12 Bukhary al-Jauhari
4.13 Kesimpulan 


5. KAMUS DAN NAHU BAHASA MELAYU

5.1 Pengenalan
5.2 Pengkaji Barat
5.3 Penulis Tempatan 5.4 Kesimpulan 


6. PENGARUH BAHASA ARAB

6.1 Pengenalan
6.2 Hang Tuah
6.3 Hikayat Merong Mahawangsa
6.4 Sejarah Melayu
6.5 Hikayat Inderaputera
6.6 Hikayat Bayan Budiman
6.7 Ibrahim bin Syukri
6.8 Shaikh Daud Abdullah

6.9 Abdullah bin Abdul Kadir Munshi
6.10 Raja Ali Haji
6.11 Pengiran Muhammad Salleh
6.12 Muhammad Ibrahim Munshi
6.13 Syed Mahmud, Alang Ahmad, dan Munshi Sulaiman
6.14 Munshi Muhammad Said
6.15 Kesimpulan


7. PENUTUP


RUJUKAN


LAMPIRAN 1. Peta kawasan bahasa Austronesia
LAMPIRAN 2. Beberapa bentuk huruf atau aksara
LAMPIRAN 3. Perbandingan aksara Arab, Parsi, dan Jawi
LAMPIRAN 4.