Majalah Guru extract
bibliographical notes on Majalah Guru
index of Majalah Guru extracts
    • locate in index of extracts taken from Majalah Guru

 

Majalah Guru, Jan 1933, p.3-7

General Article.

Ibu Melayu dengan Kemerdekaannya Yang Terpelajar.

Oleh Muhammad Arif bin Abdul Rahman.

Syukurlah kita kepada Allah kerana dapat bangsa kita Melayu bernaung di bawah panji-panji suatu kerajaan yang maha besar yang telah memimpin kita sama ada pihak bapa-bapa ataupun kaum ibu Melayu daripada kebodohan kepada bertambah-tambah pelajaran, daripada tahu menggunakan dunia kepada bertambah-tambah mengetahui mengelokkan peraturan hidup dan daripada tahu menghormatkan dan memeliharakan diri kepada bertambah-tambah mengetahui meninggikan nama kemajuan tanahair sendiri.