Majlis extract
bibliographical notes on Majlis
index of Majlis extracts
    • locate in index of extracts taken from Majlis

 

Majlis, 12 Sep 1932, p.3

Notice.

Perniagaan Telur Ayam Melayu.

Untuk menambah mata pencarian Melayu kampung, suatu syarikat telah dibangunkan dengan pertolongan Pejabat Syarikat itu dinamakan: Cooperative Poultry Products Ltd ((Syarikat Hasil Ayam Bekerja-Kerjasama Limited)).

Dan itulah syarikat yang telah sanggup menerima telur ayam kepada sebuah hotel Eropah yang terbesar di Pulau Pinang sebagaimana kita wartakan dahulu.

Telur-telur ayam itu dikutip di dalam jajahan Kerian dan diurus oleh pegawai-pegawai Melayu syarikat bekerja-kerjasama di Parit Buntar, terangnya orangnya oleh Encik Muhammad Tahir.

Perusahaan telur Kerian itu diluluskan lagi di kota ini dengan pertolongan pejabat syarikat bekerja-kerjasama. Dan sebuah bangku telah disediakan di tengah-tengah Pasar ((Market)) Besar Kuala Lumpur untuk tempat menjual telur ayam baru dan besar dan diaku itu.

Orang-orang Melayu patutlah jangan lupa akan kedai telur ayam bangsanya apabila berkehendakan telur.

Encik Muhammad Ramli bin Haji Muhammad Tahir telah diangkat menjadi wakil penjual telur di sini, bagi Tuan-Tuan putih dan lain-lain.