Batu Bersurat Terengganu
 
bibliography
text and images
text notes
word list

Text and images

Side A

Side A

1     Rasul Allah dengan yang orang .... bagi mereka ........
2     ada pada Dewata Mulia Raya beri hamba meneguhkan agama Islam
3     dengan benar bicara darma meraksa bagi sekalian hamba Dewata Mulia Raya
4     di benuaku ini penentu agama Rasul Allah salla'llahu `alaihi wa sallama Raja
5     mandalika yang benar bicara sebelah Dewata Mulia Raya di dalam
6     bhumi. Penentua itu fardlu pada sekalian Raja mandalika
7     Islam menurut setitah Dewata Mulia Raya dengan benar
8     bicara berbajiki benua penentua itu maka titah Seri Paduka
9     Tuhan mendudukkan tamra ini di benua Terengganu adipertama ada
10     Jum`at di bulan Rejab di tahun sarathan di sasanakala
11     Baginda Rasul Allah telah lalu tujuh ratus dua...

Side B

Side B

1     keluarga di benua Jawa [? jauh] ........kan ......ul
2     datang berikan. Keempat darma barang orang berpihutang
3     jangan mengambil k......[a]mbil hilangkan emas
4     kelima darma barang orang ...............[mer]deka
5     jangan mengambil tugal buat ........t emasnya
6     jika ia ambil hilangkan emas. Keenam darma barang
7     orang berbuat balacara laki-laki perempuan setitah
8     Dewata Mulia Raya jika merdeka bujan palu
9     seratus rautan. Jika merdeka beristri
10     atawa perempuan bersuami ditanam hinggan
11     pinggang dihembalang dengan batu matikan
12     jika ingkar balacara hembalang jika anak mandalika

Side C

Side C

1     bujan dandanya sepuluh tengah tiga jika ia ..........
2     menteri bujan dandanya tujuh tahil sepaha.........
3     tengah tiga. Jika tetua bujan dandanya lima ta[hil]......
4     tujuh tahil sepaha masuk bendara. Jika o[rang]......
5     merdeka. Ketujuh darma barang perempuan hendak..
6     tida dapat bersuami jika ia berbuat balacara

Side D

Side D

1     ........tida benar dandanya setahil sepaha kesembilan darma
2     ........Seri Paduka Tuhan siapa tida......dandanya
3     ..........kesepuluh darma jika anakku atawa pemain[ku] atawa cucuku atawa keluargaku atawa anak
4     ........tamra ini segala isi tamra ini barang siapa tida menurut tamra ini laanat Dewata Mulia Raya
5     ..........dijadikan Dewata Mulia Raya bagi yang langgar acara tamra ini.