Saudara extract
bibliographical notes on Saudara
index of Saudara extracts
    • locate in index of extracts taken from Saudara

 

Saudara, 2 Aug 1930, p.8

Editorial.

Kesukaran Hidup di Semenanjung.

Kesukaran hidup di Semenanjung ini telah melarat kepada sesuatu hal yang tak syak lagi akan menambah tarikh-tarikh kesukaran yang pernah merusuhnya di dalam masa-masa yang telah lalu. Lebih kurangnya belumlah dapat ditentukan hingga kesukaran itu tertinggal di belakang kita kelak.

Getah, timah, kelapa dan rupa-rupa hasil bumi itu berhanyutan ditimbang oleh arus "jatuh harga" dari suatu perenggan yang sememang telah di bawah itu ke suatu perenggan yang di bawah lagi, dan barangkali harus terkebawah lagi sekali arus "jatuh harga" itu masih mengaru Eropah yang selamanya menjadi ibu kemakmuran di Semenanjung ini. Pada masa ini tidaklah rasanya kita akan bertunggu lagi jika kita katakan kesukaran ini akan melimputi selamanya sama seakan-akan karam atau taufan Noh, tetapi di manakah adanya bahtera keselamatan kita?

Di dalam suatu kekaraman ghalibnya kekerasan akan dijalankan oleh mereka-mereka yang mempunyai pelampung itu di atas siapa sahaja yang akan bergayut kepadanya. Selanjutnya, disebutkan pada masa itulah terkadang-kadang ibu tak mengenal anak.

Di Kuala Lumpur dan harus di mana-mana, telah berdiri suatu tubuh berwujud memberi bantuan kepada kaum bangsa Cina yang tiada berpekerjaan, sedang bantuan dari pejabat "Chinese Protectorate" itu tidak berkurangan. Masyallah pula banyaknya syor yang terbit maupun dari golongan orang-orang kaya mereka itu atau dari pendita-penditanya semuanya menfasalkan anak-anak bangsanya. Tak syak lagi tadbir bangsa umpama itu akan dicontoh oleh bangsa asing yang lain, tetapi pada masa itu di manakah kelak perdirian umat kita?

Pada masa Semenanjung aman dan makmur, anak-anak bangsa asing itu menjerit dan akan menjerit lagi meminta supaya anak-anak bangsa mereka itu disamakan dengan Bumiputera. Malah hingga akan dicondong pula di antara Melayu-Melayu yang lain sebagaimana sebutan "Anak Negeri" di dalam Majalah Guru baru lalu itu.

Bagi pemandangan raja-raja dan katalah bagi pemandangan kerajaan kita, bahwa di dalam masa kesempitan dan kesukaran ini kita berharap akan dapat disahkan siapakah yang ikhlas menjadikan dirinya rakyat yang taat?

Agaknya tidak lain dari anggota yang bertubuh keMelayuan yang sememang mengaku bahwa Semenanjung ini watannya; tunggulah sedikit hari lagi sekiranya berpanjangan kesukaraan ini.

Bahtera keselamatan bagi Bumiputera yang tiada mempunyai Tongsan dan India, pada fikiran kita tidak lain dari makanan yang tiada akan diperoleh melainkan dengan tenaga bercucuk tanam. Sungguhpun haluan yang berbahagia itu sememang telah bertitah dengannya Yang Maha Mulia al-Sultan Perak dan juga Tuan Gabenur kita pada mas pertinjauan di Kuala Lumpur yang baru lalu itu, tetapi kita berharap akan penganjur-penganjur kita seratanya akan gerak mengemudikan haluan yang berbahagia yang mesti ditaati oleh rakyat seumumnya dengan tadbir yang munasabah.