Saudara extract
bibliographical notes on Saudara
index of Saudara extracts
    • locate in index of extracts taken from Saudara

 

Saudara, 30 Aug 1930, p.4

Local News.

Perusahaan Tanaman Padi. Di Tanah Melayu.

Telah diisyaratkan di dalam "Warta Kerajaan" bahwa Tuan Yang Terutama Gabenor dan High Commissioner bagi Negeri-Negeri Melayu telah membangunkan suatu jawatankuasa bagi perusahaan tanaman padi di Tanah Melayu.

Jawatankuasa itu terdiri dari:

1. Tuan Penguasa Tanam-Tanaman Perintah Selat dan P.N.M.

2. Yang Berhormat Tuan H. Caldecott C.B.E. Pemangku British Resident Negeri Sembilan.

4. Yang Berhormat Tuan H.S. Hennessy M.C.S. Pemangku Penasihat Inggeris Kelantan.

5. Yang Berhormat Datuk Sedia Raja Abdullah, Undang Rembau.

6. Yang Berhormat Mr. Tan Cheng Lock, Melaka.

7. Tuan C.N. Maxwell.

8. Yang Mulia Tengku Mansur, Kedah.

Dan,

9. Dr. H.W. Jack, M.B.E. Setiausaha Yang Kehormat.