Saudara extract
bibliographical notes on Saudara
index of Saudara extracts
    • locate in index of extracts taken from Saudara

 

Saudara, 18 Apr 1931, p.5

General Article.

Fikiran Orang-Orang Melayu Dalam suratkhabar-suratkhabar Melayu.

Oleh kerana sekarang ini ada beberapa suratkhabar-suratkhabar Melayu dan majalah-majalah Melayu yang dizahirkan di Tanah Melayu di mana boleh didapati dari suatu ke suatu masa fikiran-fikiran Melayu yang bebas berkenaan dengan perkara-perkara negeri yang umum, bolehkah senantiasa kerajaan dapat tahu fikiran-fikiran dan perasaan-perasaan Melayu itu?

Jawab bertulis.

Kerajaan ada mengetahui akan fikiran Melayu yang dizahirkan di dalam suratkhabar-suratkhabar dan majalah-majalah Melayu iaitu dengan melalui pegawai-pegawai kerajaan suka menerima lebih banyak lagi orang-orang Melayu atas hal-hal negeri itu.