Saudara extract
bibliographical notes on Saudara
index of Saudara extracts
    • locate in index of extracts taken from Saudara

 

Saudara, 20 Feb 1931, p.8

Editorial.

Apakah Hendakku Kerjakan Sekarang?.

Pada zaman meleset ini, iaitu zaman yang sudah kelam dan kabus yang disebabkan oleh kekurangan harga getah dan timah yang bersangat-sangat tan [?] ini pemandangan orang-orang kita Melayu pun sudah kelam dan kabus juga sebab selalu sangat kita dengar mereka itu berkata, apakah hendakku kerjakan sekarang?

Yakni tidaklah kelihatan baginya sesuatu pun pekerjaan yang boleh ia hidup dengannya, padahal jikalau ditolehnya ke kiri atau ke kanan sama ada ia di dalam kampung atau di dalam pekan, nescaya banyaklah terpandang kepadanya daripada pekerjaan-pekerjaan yang boleh memimpin akan dia kepada kehidupan yang sederhana walaupun perniagaan berada di dalam waktu yang sangat-sangat kepicikan ini.

Maka hal orang-orang yang seumpama itu tidaklah berbeza lagi dengan seorang yang mengejamkan matanya pada waktu tengahari kemudian bertanya ia, dimanakah aku sekarang? Pada menjawab soalnya itu tidaklah terlebih ada yang terlebih senang daripada mengatakan bukakanlah engkau itu dan pandanglah sekeliling engkau.

Maka begitu jugalah boleh kita katakan kepada orang yang bertanyakan soal yang pertama itu, bagaimanakah sampai kelamnya mata orang itu sehingga berlindung pemandangannya daripada pekerjaan-pekerjaan yang banyak itu? Apa tidakkah ada pekerjaan yang lain daripada menjadi Tuan kebun getah yang seekar dua atau pekerjaan sangat-sangat musykil bagi orang-orang kita yang tiada pekerjaan sekarang. Seolah-olahnya lain daripada pekerjaan yang berkenaan dengan getah yang biasa dibuatnya itu tidaklah ada pekerjaan yang lain yang layak baginya lagi.

Cubalah layangkan pula pemandang Tuan-Tuan kepada bangsa asing yang memenuhi segala pekan dan desa kita ini, tidakkah boleh Tuan mendapat pemerhatian daripada pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakannya itu, bukankah apa-apa yang dibuatnya itu pekerjaan yang menolong kehidupannya?

Apa, adakah mereka itu suatu makhluk yang dijadikan Allah ta`ala terasing daripada kita umat Melayu tentang persediaannya bagi membuat apa-apa perusahaan yang tak boleh kita buat.

Ambil fahamlah ayuhai kaumku Melayu bahwa mereka itu manusia seperti kita juga dan apa-apa yang boleh dikerjakan oleh mereka itu tidaklah terkeluar daripada kekuasaan dan kudrat orang-orang kita pada membuatnya pula.

Jikalau adapun bezanya di antara kita dengan mereka itu ialah kerajinan dan ketiadaan malu mereka itu pada membuat sesuatu pekerjaan. Mereka itu tidak segan mendengar dan memikir barang-barang jualan merata-rata pekan dan kampung dan tidak pula malu membuat sebarang pekerjaan asalkan sahaja boleh mendatangkan untung. Kita tidak pula menyeru orang-orang kita Melayu meniru semua sekali atau apa-apa juga yang dibuat oleh mereka itu sebab ada daripadanya yang tidak diluluskan oleh syariat kita, adapun yang kita minta supaya berbuat oleh orang kita ialah membangunkan topeng kemaluan dan selimut kemalasan itu kemudian kerjakan pekerjaan yang selalu difikirkan oleh orang-orang kita itu hina atau menjatuhkan kehormatan dirinya seperti berjaja di tepi jalan atau mendengar barang-barang jualan di dalam pekan dan kampung atau menjadi tukang potong rambut dan tukang terompah kayu dan sebagainya daripada pekerjaan yang kecil-kecil.

Tidakkah sudah masanya sekarang patut kita mengambil cemburu di atas perusahaan Cina yang telah merebut segala perniagaan yang kecil-kecil itu?

Mengapakah belum juga itu melihat orang-orang kita Melayu membuat segala pekerjaan yang tersebut itu?

Malukah juga lagi sekarang atau hinakah orang-orang yang membuat pekerjaan itu?

Pada fikiran kita, itulah sehabis-habis mulia pekerjaan dan terlebih dipuji daripada duduk melopong di kaki-kaki lima dan di kedai-kedai kopi dan membawa karung beras menanti-menanti bilakah dapat dikurniai oleh government dengan segantang dua beras daripada yang telah ditentukan bagi orang-orang yang tidak bekerja itu.

Inilah dia pekerjaan yang sehabis hina sebab serupalah ia dengan pekerjaan meminta sedekah hanya berharapkan ehsan orang sahaja, pekerjaan inilah yang patut dimalukan dan dijauhkan sebab ia menjatuhkan maruah dan menghilangkan kehormatan kita.

Fikirankanlah banyak-banyak ayuhai kaumku, zaman kita sekarang tidak seperti dahulu lagi, berusahalah betul-betul supaya sama-sama kita semua memikul beban yang dinamakan -- kemajuan kaum bangsa -- itu!