Saudara extract
bibliographical notes on Saudara
index of Saudara extracts
    • locate in index of extracts taken from Saudara

 

Saudara, 27 Jul 1932, p.1

Leader Article.

Nasib Melayu Layu Bermata Kayu.

Yang tertentu atau kepada beberapa orang sahaja tidakkah kita jumlah orang yang melawan undang-undang mahkamah Tuhan menjadikan alam ini?

Maka jadilah kita orang yang terkandung di dalam ayat al-Quran al-Karim; artinya demikian ini: telah kami jadikan bagi neraka itu tempat kebanyakan daripada jin dan manusia, yang ada bagi mereka itu hati tidak mengerti mereka itu mengambil faham dengan dua dan ada bagi mereka itu mana tidak mengerti mereka itu melihat dengan dia, dan ada bagi mereka itu telinga tidak mengerti mereka itu mendengar dengan dia, bermula segala mereka-mereka demikian inilah seumpama binatang-binatang. Tetapi mereka itu terlebih lagi sesat daripada binatang; bahwasanya mereka itulah sekalian orang yang lalai.

Oh! Maka inilah menunjukkan kebenaran ayat al-Quran tersebut di atas itu. Allah Ta`ala menghukumkan keadilannya ke atas kita, sebab kita kufurkan nikmatnya kurnia kepada kita, iaitu kita tidak memuliakan, tidak mempergunakan, mengambil faedah dengan kurnianya itu dan kita melanggar undang-undang kejadian alam yang telah ditangkap itu!

Maka disegeranyalah ke atas kita azab neraka dunia apa yang kita tanggung apa yang kita rasa pada masa ini seperti mananya dalam al-Quran, artinya: mudah-mudahan mereka itu kembali huraian kehendak dari perkataan kembali itu, iaitu: mengundurkan dirinya daripada perbuatan yang salah yang sedang mereka itu ada di dalamnya. Maka hendaklah mereka-mereka itu memasukkan dirinya kepada berusaha dengan bersungguh-sungguh memperbuat kesejahteraan yang dikehendaki oleh agama Islam yang diredhai oleh Allah Ta`ala.

Syahdan, adapun orang yang kita letak kepercayaan itu, telah pecah amanat kita rakyat ramai dan amanat Allah Ta`ala kepadanya?

Atau khianat!

Maka bermegah-megahlah dan bersedap-sedaplah ia dengan barang yang diamanat kepadanya itu memindahkan hawa nafsunya! Dijelmanya akan kita rakyat ramai-ramai tiga penjelmaan bagi tiga masa:

1. Pada masa permusuhan dijadinya kita rakyat ramai, ayam sabungnya berjuang melawan susahnya di medan peperangan.

2. Pada masa kesenangannya dijadikan kita kayu api memasakkan makanannya.

3. Pada masa kesusahan, kepicikan, kepayahan, kesakitan, kesukaran, kelaparan, seperti sekarang ini: jadilah kita rakyat ramai bangkai hanyut; mengikut arus air sungai di tebing mana terhampar dijeragapnya, di pangkalan mana tersangkut ditolaknya, kerana benci berbau busuk, sehingga terus ke laut menjadi makanan isi laut, habislah perkeluarnya!

Inilah jalan kemalangan nasib kita rakyat Melayu ramai-ramai kepada siapa hendak mengadukan hal-hal melainkan kepada Allah azza wa-ja`ala kepada siapa hendak ditaksirkan? Ditempelekkan? Melainkan ke atas kita sendiri beramai-ramai; kita membutakan mata kita, menulikan telinga kita, mengeluarkan lidah kita, menudungkan mata kita, membelenggu kaki tangan kita, kita derhaka kepada Allah Ta`ala yang menjadikan kita, hendaklah kita taubat minta ampun padanya.

Serta kita berusaha mengubahkan kesalahan kita, kepada menuntut kebenaran dan kesejahteraan yang diwajib oleh Allah Ta`ala ke atas kita bagi hak-hak kemanusiaan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat bersama-sama serta meminta tolong kepadanya membetulkan segala hal kita bagi kehidupan yang akan datang ini pada setiap-tiap masa adanya.

Beginilah Nasib Melayu Malang! Padi ditanam menjadi lalang , Ayam dipelihara disambar helang , Pakaian di badan habisnya hilang. |

Bangkai Hanyut.