Saudara extract
bibliographical notes on Saudara
index of Saudara extracts
    • locate in index of extracts taken from Saudara

 

Saudara, 9 Mar 1932, p.5

Editorial.

Zaman Meleset Ada Baiknya.

Pada sekali-kali imbas sahaja, tampaknya pelik benar perkataan yang di atas ini. Sebab siapakah yang akan mengatakan dengan serta-merta zaman meleset ini baik. Ya, jikalau kita pandang dengan mata kasar sahaja akan kesusahan, kesempitan dan kebencanaan yang berlaku di sekeliling kita, ataupun kita dengar akannya daripada suratkhabar-suratkhabar negeri asing, nescaya dengan sebentar itu juga kita katakan tak baik.

Dalilnya amat banyak.

Orang-orang yang senang lenang dahulu sekarang sudah menjadi susah, yang kaya menjadi miskin, yang bekerja hilang kerjanya, kedai yang terbuka sudah tertutup, yang bergaji tinggi dipotong gajinya, dan sebagainya daripada benda-benda yang menunjukkan sakitan zaman, sehingga muka-muka yang biasanya manis sahaja dahulu sudah menjadi masam.

Maka sebab yang satu kepada segala yang tersebut itu ialah "Zaman Meleset"!

Jikalau begini bekas dan kesan zaman meleset itu, adakah boleh kita katakan dia baik?

Tentu dengan sebulat suara kita mengatakan tidak!

Hukuman kita ini hanya terbit daripada pemandangan mata kasar sahaja, seperti yang kita katakan tadi, tetapi marilah sekarang kita tilik akan dia dengan pemandangan mata halus pula.

Pada fikiran kita, jika kita halusi benar-benar dan kita luaskan pemandangan kita itu, kita akan sampai akhirnya kepada mengatakan: zaman meleset ini ada juga kebaikannya. Maka sungguh pun kebaikannya itu meliputi orang-orang yang lain daripada kita, tetapi yang kita kehendaki ialah kebaikannya kepada orang-orang Melayu sahaja. Apakah dia kebaikannya itu?

Kita sudah memang ketahui ada pun ghalibnya tabiat orang Melayu itu suka senang dan tak suka susah, barangkali ialah sebab sudah biasa terlatih dalam kesenangan di dalam negeri kita yang sangat makmur ini. Maka oleh sebab yang demikian itu jaranglah kita dapati orang kita itu mau mencuba membuat apa-apa pekerjaan yang susah dan berat walaupun diketahuinya pekerjaan itu boleh membawa akan dia akhirnya kepada kesenangan.

Dan lagi, satu sifat Melayu yang ghalib ialah besar hati, maka dengan sebab sifat ini tidaklah ia mau mengerjakan sesuatu pekerjaan yang rendah atau kecil sebab katanya tidak setaraf atau tidak layak baginya membuat pekerjaan itu, sehingga terkadang-kadang ditahankannya menguap ke hulu ke hilir asalkan jangan ia bekerja dengan pekerjaan yang rendah dan hina itu. Kita sangat-sangat hairan sebab pekerjaan menguap ke hulu ke hilir itu rupanya layak dengan kebesarannya dan tidak hina kepadanya.

Tetapi kita dapati bahwa punca suka senang dan besar hati itu ialah sementara dapur rumahnya berasap jua. Jikalau tidak apa nak kata? Bolehkah juga berpegang dengan tabiat tak suka susah dan tak suka bekerja dengan pekerjaan rendah dan hina itu lagi? Kalau bertambah-tambah susah berpegang jualah!

Maka pada zaman meleset ini tampaknya susah benar hendak menghembus api di dapur itu, hinggakan hembusan asap dari hidung pun jarang-jarang sekali.

Di sini barulah tau langit yang tinggi, tidak hendak bekerja perut lapar, hendak bekerja pekerjaan yang senang tidak ada, dan yang ada yang susah, itu pun gajinya sangat murah, sudahlah pekerjaan itu dahulu difikirkan hina, tetapi rupanya penggoda perut lapar itu telah melupakan fikiran yang lain, mau tak mau kerja jugalah!

Beginilah kita lihat orang-orang Melayu kita istimewa orang-orang mudanya pada zaman meleset ini, banyak yang sudah berubah fikirannya, tetapi bukanlah dengan ikhtiarnya sendiri, ialah dengan dipaksa oleh kekuatan zaman meleset itu.

Sekarang pekerjaan-pekerjaan yang disangka mereka itu hina dahulu sedang berbuat-buat mereka mengajarnya itu pun tidak dapat, pendeknya asal dapat sahaja kerja walau bagaimana rendah sekalipun, maulah mereka menerimanya.

Maka kecenderungan orang-orang kita kepada mau bekerja sebarang kerja itu ialah suatu pergerakan yang patut dipuji, sebab pergerakan itu tentu sekali menolong kepada kemajuan yang kita cita-cita itu. Jikalau begini besar faedahnya, kita dapat daripada zaman yang sangat dibenci oleh orang-orang ini, apa tidakkah boleh kita katakan zaman meleset itu ada kebaikannya?