Saudara extract
bibliographical notes on Saudara
index of Saudara extracts
    • locate in index of extracts taken from Saudara

 

Saudara, 4 Mar 1933, p.4

Local News.

Cukai dan Barang-barang Yang Bercukai Di Jajahan Tanah Melayu.

Di dalam Saudara telah terzahir suatu karangan yang berkepalakan seperti di atas ini. Maka penulis itu merungut-rungut fasal barang yang terkena cukai di dalam Tanah-Tanah Melayu itu jadi keberatan di atas orang-orang miskin. Katanya di dalam jajahan Straits, kain 8 sen sehelai, dan gula 4 sen sekati.

Maka di dalam Tanah Melayu tiga empat belas sen sehelai dan tiga belas sen sekati. Dan jua penulis karangan itu timbang akhirnya rakyat-rakyat negeri Melayu akan lari ke jajahan Straits dan Negeri-Negeri Melayu akan ditinggal kepada orang-orang bangsa asing ((Ajaib!)).

Maka oleh sebab karangan itu tiada bersetuju dengan fikiran saya, inilah saya datangkan sedikit jawapan baginya:

Fikiran saya adalah tujuan kerajaan negeri-negeri Melayu meletakkan cukai-cukai itu atas dua sebab:

Yang Pertama, barang-barang buatan luar negeri yang dibawa masuk ke dalam negeri-negeri Melayu dikenakan cukai itu supaya pendapatan daripada harga dagangan itu dapat termasuk ke dalam khazanah kerajaan-kerajaan negeri-negeri Melayu sama, walhasilnya dahulu-dahulu semenjak negeri-negeri Melayu terbuka pada perniagaan bangsa asing kerajaan dan rakyat-rakyat Melayu terima dengan manis muka sekalian dagangan datang daripada luar negeri perbuatan bangsa asing dijadikan basahan makan pakai bagi rakyat-rakyat Melayu itu, apakah yang dapat satu keuntungan pada negeri dan rakyat-rakyat Melayu.

Tidakkah semata-mata rugi sama ada pada pihak kerajaan dan rakyat beratus beribu atau bermillion tiap-tiap bulan dan tahun ringgit-ringgit rakyat dibawa keluar hantar balik kepada negeri masing-masing dengan limpah makmurnya.

Maka sekarang yang dikatakan cukai itu bukankah dapat sedikit bahagian daripada keuntungan harga dagangan itu pada kerajaan-kerajaan negeri Melayu bagi kegunaan alam memelihara muslihat tanahair negeri-negeri Melayu.

Yang Kedua: dengan sebab cukai-cukai yang demikian bolehlah anak-anak Melayu sedar murah mahal barang-barang dagangan perbuatan bangsa asing itu, mudah-mudahan daripadanya sedarlah pula atas kewajipan mengadakan perusahaan dan pertukangan sendiri, bagi dahulu-dahulu kegunaan bangsa sendiri sebelum anak-anak Melayu tahu memakai style lawa dengan kain baju perbuatan bangsa asing yang datang daripada luar negeri itu, bukankah kita ada berdaya upaya boleh memakai kain baju perbuatan sendiri.

Maka sekarang jika kita rasa mahal kain baju dari luar itu, mengapa tiadakah boleh kita ikhtiar perbuat sendiri, begitu jua dahulu-dahulu sebelum kita rasa manis madu gula yang datang daripada luar negeri itu, bukankah kita merasai manis madu daripada gula-gula dan manisan perbuatan sendiri.

Maka sekarang jika kita rasa mahal gula yang datang daripada luar negeri itu mengapa tiadakah kita ikhtiar perbuat gula-gula itu sendiri.

Maka jika kita sekalian muafakat perbuat begitu, bukankah pertukangan dan perusahaan bangsa sendiri boleh berjual beli sama sendiri dengan harga-harga yang lebih murah lagi. Dan ringgit sen kita tiada keluar pergi di mana-mana negeri asing.

Pertukangan perusahaan anak-anak Melayu berjual-beli sama-sama Melayu, ringgit sen anak-anak Melayu masuk ke tangan anak-anak Melayu, duduk berpusing-pusing di dalam Tanah Melayu, kaya raya anak-anak Melayu, limpah makmur negeri-negeri Melayu.

Pendeknya, saya tiada tampak jika ada apa-apa sebab yang hendak dikata jadi keberatan di atas rakyat-rakyat Melayu asal cukai-cukai ini dan tiada ada apa-apa sebab yang hendak dikata rakyat-rakyat Melayu akan lari ke jajahan Straits dan Negeri-Negeri Melayu akan ditinggal pada orang-orang asing itu.

Peraturan perjalanan yang sangat-sangat baik dikata tak baik kononnya!

Melayu Utara.