Saudara extract
bibliographical notes on Saudara
index of Saudara extracts
    • locate in index of extracts taken from Saudara

 

Saudara, 11 Apr 1934, p.6

Editorial.

Keadaan Pertukangan dan Menyempurnakannya.

Sesungguhnya keadaan pertukangan dan menyempurnakannya pada segenap perkara, ialah punca dan tempat peredaran perlumbaan umat-umat dunia, dan ialah neraca yang tunggal sekali bagi mengenal kekuatan sesuatu umat dan kelemahannya, dan menunjukkan ada padanya kekuasaan atau tidaknya, yakni medan pertukangan itu ialah medan yang boleh membezakan umat-umat, dan dengan dialah dapat menimbangkan berapa ada pemberian Tuhan kepadanya daripada ilmu dan akal, dan berapa ada padanya persediaan bagi hidupnya pada perkara kehormatan dan perniagaan dan kebiasaan dan lainnya.

Bahkan manakala lemah persediaan sesuatu umat daripada berbuat di dalam medan ini, atau tiada baginya perdirian di dalam medan pertukangan itu, maka tiadalah pada yang demikian makna lain daripada bahwasanya umat itu suka tinggal di dalam kehinaan selama-lamanya dan mati dengan tiada sebutan dan ingatan padanya.

Betapa tidak? Dan padahal umat itu suka menumpang kepada umat lain pada segala perkara hidupan dan pada mengadakan perkakas-perkakas kehidupannya.

Dan manakala tiada suka atau tiada hendak umat lain itu memberikan barang yang dikehendakinya. Daripada yang demikian nescaya binasalah ia, atau dikehendakkannya harga yang tinggi pada tiap-tiap suatu daripada kehendak itu nescaya terpaksalah ia membayar harga tuntutannya itu walau sekalipun sampai kepada menghabiskan barang yang ada baki padanya daripada kecermatan dan kehidupan.

Dan apabila diperhatikan oleh pembaca keadaan hal kita pada hari ini pada perkara kelaziman hidup kita nescaya tampaklah kepadanya dengan nyata akan keadaan kita terlentang kepada kehinaan, dan kita suka hidup menjadi hamba kepada lain bangsa yang membuat pekerjaan perusahaan di dalam negeri kita ini dan pada lainnya.

Maka jika berkehendak seseorang daripada kita kepada sebatang jarum atau sepotong benang atau kenderaan atau rumah, nescaya berlarilah ia kepada bangsa lain dan membayar seberapa yang dikehendakinya bagi barang itu.

Dan sesungguhnya adalah setengah daripada yang sangat mendatangkan dukacita bahwasanya kita berkehendak kepada lain bangsa pada segenap perkara, sehingga kepada membangunkan atau membaikkan tempat ibadat kita daripada masjid dan lainnya. Maka apakah yang kita nanti-nanti kemudian daripada ini semuanya lain daripada mati, apabila tiada jua kita bangkit dan buangkan kedaifan ini daripada diri kita.

Dan apabila telah jadi hati kita batu dan tiada lagi padanya perasaan hidup, maka hendaklah kita takuti akan Allah pada kehidupan anak-anak kita pada masa yang ke hadapan.

Dan hendaklah kita ingat bahwasanya kita menanggung soleh pada keadaan asuhan mereka itu dan pada perdirian kehidupan mereka itu di hadapan Allah dan kemanisan. Maka sesungguhnya tiadalah bagi kita kemunduran atau dalihnya pada keadaan taksir kita pada yang demikian, dan manakala kita suka hidup di dalam kebinaan, maka apakah dosa anak-anak kita yang tiada berdosalah itu menanggung siksa yang menjadikan hidup mereka itu sia-sia!!!