Saudara extract
bibliographical notes on Saudara
index of Saudara extracts
    • locate in index of extracts taken from Saudara

 

Saudara, 21 Dec 1935, p.6

Editorial.

Usaha Pelayaran Bagi Gugusan Pulau-Pulau Melayu.

Masalah Pelayaran ini telah hangat semula bagi orang-orang di Tanah Jawa dan Celebes. Orang-orang Bugis yang disebut oleh orang tua-tua Melayu dahulu dengan gelaran "Rakyatnya Laksamana Raja Lautan" itu, tidak puas dengan memeluk tubuh sahaja, melihatkan perusahaan-perusahaan asing yang membongkar kekayaan dengan jalan mengharungi lautan Jawi itu, mengangkut kehasilan buminya dari sebuah negeri ke sebuah negeri dengan tambang-tambang yang mahal.

Di hadapan mereka itu yang menjadi saingannya ialah perusahaan pelayaran kongsi kapal-kapal Belanda yang dinamakan KPMT Selama ini kongsi yang tersebut menetapkan tambang sesuka hatinya, iaitu sudah beberapa puluh tahun yang akhir setelah ia mengalahkan perusahaan pelayaran orang-orang bangsa anak negeri di gugusan pulau-pulau Melayu ini.

Akan tetapi sekian lama iaitu selagi bangsa-bangsa anak negeri atau Melayu amnya itu, belum merasai jua kejatuhan harga hasil buminya ataupun kemiskinan yang bertambah-tambah mendekatinya itu, tidak diketahuinya bahwa sebab yang terutama sekali ialah kerana sebahagian besar daripadanya tertarik menjadikan kekayaan dengan dirasa kepada kongsi-kongsi pelayaran asing yang tersebut.

Pada waktu yang akhir ini, telah dirasai bahwa tambang-tambang hasil bumi anak negeri yang mesti dibayarkan kepada perusahaan pelayaran itu, ialah yang telah menyebabkan harganya hanya sebahagian kecil sahaja terpulang kepada mereka itu.

Pendeknya, tambang-tambang barang ataupun penumpang-penumpang yang diambil oleh perusahaan pelayaran bangsa asing itu dari sebuah negeri ke sebuah negeri di dalam jajahan pulau-pulau Melayu ini, tidak munasabah atau tidak setimbang dengan harga titik peluh anak negeri pada menerbitkan hasil-hasil buminya itu. Yang mereka itu berharap bahwa inilah sahaja jalan penghidupan atau mata pencarian, kalau-kalau pun boleh untuk kekayaan bagi bangsa dan negerinya ini.

Oleh sebab itu, pada sedikit tahun yang akhir ini, perusahaan pelayaran seperti di dalam tawarikhnya zaman purbakala itu, telah diperingati orang semula.

Seolah-olah lautan Jawi ini telah menyedarkan mereka itu riwayat nenek moyangnya zaman yang bahari, di masa mana ia telah menjayakan perhimpunan perniagaan anak negerinya itu dengan pelayaran perahu-perahu dan sekunar-sekunar dari sebuah negeri ke sebuah negeri, walaupun sangat jauh kecilnya daripada kapal-kapal yang dilayarkan oleh perusahaan company asing sekarang ini.

Demikianlah misalnya, sekarang ini kehasilan lada yang terlalu banyak diperusahakan oleh anak negeri di Lampung itu telah diangkut ke Betawi, ke tempat pusat pasar perniagaan negeri Indonesia itu tidak dengan kapal KPMT lagi, akan tetapi dengan perahu tambang anak negeri. Kelapa kering ((Copra)) dari Borneo dan Celebes atau negeri Bugis itu telah dilayarkan jua oleh mereka itu dengan perahu-perahu dan sekunar-sekunarnya ke Surabaya dengan pelayaran kadang-kadang memakan masa selama satu dua minggu atau lebih. Ikan-ikan di dalam tin dari Tanah Jawa telah diangkut ke pulau-pulau seberangnya dengan perahu-perahu anak negeri jua, dan lain-lain.

Sementara itu, persekutuan anak negeri yang bernama Persatuan Bangsa Indonesia di Surabaya itu telah berusaha mengatur persediaan pelayaran bangsanya ini mendapat perteguhan dan pernaungan daripada gangguan-gangguan perusahaan-perusahaan asing, yang sudah tentu tidak bersenang hati membayar dengan kemajuannya yang akan bertambah-tambah maju itu.

Tidak syak lagi, bahwa KPMT iaitu perusahaan pelayaran company Belanda yang sangat besar itu, telah melakukan beberapa rintangan dan gangguan atau persaingannya dengan berbagai-bagai jalan; ada yang dengan menurunkan tambang-tambang di dalam pelayarannya ke negeri-negeri yang dilayari oleh perahu-perahu Melayu itu, ada yang dengan jalan mengikut perjanjian kepada saudagar-saudagar yang mengeluarkan barang-barang hasil bumi anak negeri itu, ada yang dengan jalan memberi pinjam wang membayarkan harga barang-barang muatannya dan lain-lain, sementara perusahaan pelayaran bangsa anak negeri yang kecil dan lemah itu masih terus jua menjalankan ikhtiarnya.

Maka di atas hal inilah untuk mendapati pertahanan dan pernaungan yang lebih maju, kelak pada 25 dan 26 December ini perkumpulan Bangsa Anak Negeri yang tersebut di Tanah Jawa itu akan mengadakan rundingan di dalam Kongressnya di negeri Sulu, bagi mencari akal dan ikhtiar dengan cara bagaimana supaya perusahaan bangsanya yang telah dibangkitkan daripada "perkuburannya" zaman yang bahari itu; janganlah mati dan tertanam balik semula, ditimbuni oleh pengaruh-pengaruh modal-modal asing yang hendak mendapati kekayaannya yang sepenuh di atas bumi dan perusahaan-perusahaan anak negeri gugusan pulau-pulau Melayu yang makmur ini.

Orang-orang Melayu kita seperti di Melaka, Terengganu, Kelantan dan lain-lain yang masyhur-masyhur dengan dunia pelayarannya dahulukala itu, telah tiada kedengaran lagi pelayarannya berulang-alik menyeberangi lautan, walaupun sekadar selat yang kecil ini, dengan perniagaan-perniagaannya yang terkenal seperti masa kemanisannya yang sudah luput itu!

Apa hendak dikatakan?