Saudara extract
bibliographical notes on Saudara
index of Saudara extracts
    • locate in index of extracts taken from Saudara

 

Saudara, 11 Sep 1935, p.8

General Article.

Kerja!

Oleh Mahadi.

Hidup seseorang di dalam ini tidak terlepas daripada bekerja dan daripada bekerja itulah suatu jalan hidup roh kita dan jasad menyuburi di alam ini dengan rupa-rupa kelebihan dan kemolekan dan makinlah banyak usaha kita apakala telah tetap yang kita ini sebenarnya orang yang bekerja.

Berbagai jenis pekerjaan di dalam masa hidup yang wajib dikerjakan oleh seseorang dan wajiblah di atasnya mengambil berat kepada apa yang diharap di dalam masa bekerja dan wajiblah seseorang itu menjalankan kewajipannya seberapa yang boleh memenuhkan waktunya dengan bekerja.

Seorang yang bekerja, apakala dengan suka hati dan jauh daripada paksaan yang melebih-lebih. Maka marilah kita menaruh kepercayaan kepadanya bahwa pekerjaan yang dibuat itu harus boleh jadi selamat dan berjaya lambat bangatnya oleh sebab dengan kesukaan hati dan jauh daripada paksa memaksa itu meringankan bebanan di bahu.

Kita jangan lupa bahwa amatlah banyak syarat dalam sesuatu pekerjaan yang kita harapkan itu dan adalah darjat syarat-syarat pekerjaan itu pula mengikut bagaimana keberatan dan penanggungnya kita maka sewajibnya kita senantiasa mengingati syarat-syarat yang kita fikirkan mustahil bagi kesempurnaan hubung jatuh pergerakan kita dalam masa bekerja.

Dukacitalah kita dan sekalian orang-orang yang berperasaan itu harus menyertai kita apakala kita berkata dukacita oleh sebab banyaklah orang-orang muda kita hingga pun orang-orang yang sudah melintasi kemudaan itu dengan tiada pekerjaan untuk kehidupannya di alam ini.

Maka tidakkah ada sesuatu dalam fikiran pentadbir-pentadbir umat dan orang-orang yang kita pandang sebagai tangan kanan bagi kebangsaan kita ini berikhtiar melapang dan mengadakan pekerjaan-pekerjaan kepadanya atas qadar yang boleh menghidupkan jasadnya bercampur gaul di antara lambungan umatnya dan supaya mereka itu termasuk ke dalam hitungan jumlah orang-orang yang menggunakan masa dan bekerja.

Ikthiar dan carilah, wahai kaumku dan pengharapanku! Cari dan selidikilah apa-apa pekerjaan yang munsabah bagi diri kita walaupun payah pekerjaan dan sukar boleh menerbitkan buah-buah kemanisan yang lazat. Tetapi janganlah lupa bahwa jikalau tidak dipecah ruyungnya, di mana boleh mendapat sagu?

Walaupun kita memperolehi sebarang pekerjaan yang kecil dan tiada bermakna di sisi orang-orang yang suka mengejek-ejekkan pekerjaan, maka janganlah kita lupai bahwa pekerjaan yang kecil itu boleh jadi besar gunanya kemudian hari.

Dan janganlah kita menunjuk-nunjukkan kebencian kepada pekerjaan ataupun menolakkan pekerjaan yang kita harapi. Oleh sebab tiada bermunasabah pekerjaan kita sendiri itu ditolakkan seolah-olah tolak tenaga berhayun kaki peluk tubuh mengujar diri.