Saudara extract
bibliographical notes on Saudara
index of Saudara extracts
    • locate in index of extracts taken from Saudara

 

Saudara, 4 Sep 1935, p.6

Editorial.

Betapa Penganjur Kamu?

Sesungguhnya mustahak benar bagi sesuatu puak atau kaum itu mempunyai penganjur-penganjur akan memimpin atau menganjur dan membukakan jalan menyampaikan dia kepada kemajuan. Tidak ada yang terlebih berat kepada sesuatu kaum yang di dalam kegelapan atau kemundurannya itu, melainkan usaha dan ikhtiar yang benar dan lurus bagi menyampaikan dia kepada jalan kemajuan yang terang benderang, serta munasabah dan patut, layak atau hak bagi kebolehannya.

Maka sesuatu pekerjaan yang berat itu tidaklah sebarang orang sahaja yang akan dapat berjaya menganjurkan dia kepadanya, akan tetapi hendaklah penganjur yang betul-betul bersifat dan berpengetahuan penganjur yang sebenar-benarnya. Kita tidak berkehendak kepada penganjur-penganjur di dalam perkara politik kerana iaitu sampai sebegitu jauh kita percayai bahwa orang-orang Melayu ini sangat berpuas hati di atas orang-orang besarnya yang diangkat oleh kerajaan di dalam jawatan-jawatan yang tersebut.

Akan tetapi di dalam perkara-perkara cawangan jalan kemajuan yang lain seperti ekonomi, masyarakat ((sosial)), hingga pun urusan agama dan pelajarannya, sungguh pun inilah masanya yang mustahak benar dikehendaki bagi sesuatu umat yang keadaannya seperti apa yang berlaku di atas orang-orang Melayu di dalam negerinya masa ini.

Lagi sekali kita berkata: iatulah penganjur-penganjur yang sebenar! Bukankah yang berilmu pengetahuan di dalam muslihat "Penganjur" sahaja akan tetapi hendaklah penganjur-penganjur yang ikhlas, yang tidak mengharap kepada hartanya, pangkat, kebesaran, kemuliaan dan kesenangan, atau dengan lain perkataan iaitu seseorang penganjur yang ada kepadanya sifat; tidak berharap kepada yang ada dan tidak cemas atau bimbang kepada yang ketiadaan.

Yakni tidak ada sesuatu kelazatan di dalam perjalanan kehidupannya melainkan berbuat jasa kebajikan bagi kemakmuran dan kesentosaan kaum dan negerinya, atau penganjur yang berani berdiri, membentangkan dada di hadapan dan sudi jadi pengelola atau khadam pengiring di belakang, tahan ke atas tahan ke bawah, tahan bersakit atau bersenang, yakni demikian berkata demikian bekerja menggunakan batang tubuh dan tulang anggota sendiri dengan tidak behajat atau berkehendakan sesuatu apa jua pembalasan daripada siapa-siapa pun melainkan keredhaan Allah yang maha kuasa.

Kita teringat kepada suatu ucapan ulama maghribi pada sedikit tahun yang telah lalu di dalam perlawatannya di negeri Mesir, di mana ia telah dimintai dengan sangat oleh perkumpulan pemuda-pemuda Islam di sana supaya menyatakan fikirannya di atas pergerakan kemajuan umat itu, maka di dalam memperkatakan keadaan "Penganjur" Tuan alim itu lebih kurang tidak berkata:

Tuan-Tuan, saya telah banyak membaca kitab-kitab dan pun kitab Allah al-Quran yang maha mulia, di dalamnya banyak diperkatakan hal-hal dan sifat-sifat yang memberi petunjuk kepada kita bagaimana seorang yang menjadi pemimpin atau penganjur kepada umatnya itu, tiada syak lagi atau memberi gembira dan dahsyat bagi perhatian seseorang bila mempelajari bagaimana hebat dan tugasnya rupa dan hati keberanian seseorang penganjur yang sejati itu. Bahkan di dalam kitab-kitab itu juga saya terbaca sepatah perkataan "khunsa", baiklah jua suatu sifat yang dikatakan ada kepada manusia bagi akasnya sifat penganjur-penganjur itu. Sungguh pun ada dinyatakan bagaimana rupa orang-orang khunsa itu, yang dikatakan laki-laki mempunyai sifat perempuan tetapi yang sebetulnya saya belum pernah melihat dan mengenalinya.

Maafkan Tuan-Tuan, setelah saya hadir di majlis Tuan-Tuan ini, agaknya kalau saya tidak terlalu keliru, maka orang-orang yang di hadapan saya sekarang ini kalau pun tidak semuanya, barangkali setengah daripadanya ia khunsa belaka. Kepercayaan saya, bahwa di dalam Mesir ini kalau kita pejamkan mata sekalipun, dengan mensuakan tangan, maka barang sesiapa yang terjemaah ialah manusia yang khunsa itu belaka.

Tuan-Tuan! Adakah agaknya penganjur Tuan-Tuan di negeri ini mengatakan jua laki-laki yang bersifat perempuan itulah yang terlebih utama bagi jalan mencapaikan kemajuan umat dan negerinya?

Atau adakah agaknya Tuan-Tuan berfikir bahwa dengan mencukur misai dan janggut selicin-licin itu, serta berminyak bersikat rambut licin-licin, memakai bau-bauan buatan yang sewangi-wanginya hingga pun ada pula yang memakai bedak pada muka-mukanya, memakai serba perhiasan mas, serta intan berlian, berbaju dan pantaloon yang mahal-mahal, sepatu yang berkilat-kilat, daripada berbagai-bagai kulit binatang walaupun haram, asalkan yang mahal-mahal harganya, berkenderaan motorkar yang mahal-mahal dengan menyandar sambil menindihkan kaki di atas kaki, kemudian pada tiap-tiap malam berduyun-duyun ke tempat-tempat tari menari, bercampur gaul dengan perempuan dan berbuat berbagai-bagai cara keseronokan yang lain-lain itu, inikah agaknya Tuan-Tuan fikirkan sesuatu ketandaan laki-laki yang boleh menjadi sesuatu pemimpin atau penganjur di dalam Islam itu?

Di dalam hal Tuan-Tuan mengaku sendiri dan selalu bertilik-tilik mengatakan di dalam kemunduran yang sangat-sangat yang berkehendakan kepada pemimpin-pemimpin atau penganjur-penganjur bagi bangsa dan negeri Tuan-Tuan ini?

Tuan-Tuan! Manatah dia pemimpin atau penganjur Tuan-Tuan seperti yang tersebut di dalam tawarikh di dalam kitab-kitab negeri Tuan-Tuan itu, saya belum jumpai, melainkan penganjur-penganjur di antara umat-umat yang khunsa inilah sahaja!

Demikian lebih kurang pemandangan yang diucapkan oleh ulama mengerti itu. Dan jika kita sekarang sungguh pun berkehendak kepada penganjur laki-laki yang sejati, yang terutama sekali, haruslah zahir di antara umat kita ini seseorang yang terjauh dan tersunyi daripadanya sifat-sifat "khunsa" itu walau sedikit pun.

Maka ketika itu segala pertanyaan: mana penganjur kamu? Dan betapa penganjur kamu? Akan dapat terjawab dengan sendirinya, oleh hasil-hasil perusahaan penganjur-penganjur yang sebenar-benarnya.

Tetapi jika tidak, jangan marah apabila ada orang berkata bahwa di dalam umat Melayu ini cuma kalau pun ada penganjur tapi masih sangat "kanak-kanak" belaka, masih berbanyak cukur dan jerangau pada ubun-ubunnya, dan masih berkehendak dibuai dan dibanyakkan masa tidurnya, dan disuapi masa makannya dan dan ....