Majlis extract
bibliographical notes on Majlis
index of Majlis extracts
    • locate in index of extracts taken from Majlis

 

Majlis, 22 Sep 1932, p.8

General Article.

Persekutuan Melayu di Tanah Melayu.

Sebelum juga zahir ke dunia ini akan Persekutuan Melayu ((Malay Association)) buat mempertahankan negeri-negeri dan hak-hak Orang Melayu. Maka begitulah jua kerasnya tiada berhenti-henti bangsa-bangsa lain melonjak-lonjak mencari jalan menuntut hak-hak mereka di negeri datuk nenek kita ini. Dan begitulah pula kerasnya mereka itu menghina-hinakan bangsa Melayu.

Silalah baca di dalam suratkhabar Inggeris Straits Times yang bertarikh 17.9.32 mengatakan Melayu Malas, dan ... dan ...!!!

Kita berdoa siang dan malam Persekutuan Melayu itu moga-moga segeralah zahirnya ke muka bumi ini, mengeluarkan suaranya yang nyaring buat membela tanahair dan hak bangsanya.

Telah diramal inilah sangatnya yang patut orang-orang Melayu sekalian jika sebenarnya kita Melayu mengaku negeri ini negeri kepunyaan Orang Melayu dan mau melapangkan hal anak cucu kita di belakang kelak, menyingsing lengan baju bekerja bersama-sama melawan serangan bangsa-bangsa dagang ((Malayan)) yang hendak menelan hak-hak Melayu itu.

Perkataan yang keluar dari bibir mengatakan negeri ini negeri Melayu, setengah sen pun tiada diharganya. Jika tiada keluarnya daripada Persekutuan Melayu.

Penulis tidak berputus asa meminta sokongan dari belakang daripada orang-orang besar Melayu dan orang-orang yang ternama pada menjayakan cita-cita kita ini. Lagi penulis seru sekalian bangsaku yang tiada bekerja dengan kerajaan sudi atau patutlah sekaliannya memasukkan diri menjadi ahli Persekutuan yang dicadangkan itu apabila diseru kelak.

Di bawah ini penulis bentangkan lagi yang patut penambah tujuan Persekutuan itu:

1. Segala jawatan kerajaan dari serendah-rendah hingga ke atas mesti di dalam tangan anak-anak Melayu, tidak diterima bangsa lain walau sekali pun beranak di Semenanjung ini, dikecualikan orang Inggeris.

2. Ditahan langsung memberi tanah-tanah kepada bangsa-bangsa lain.

3. Segala tanah yang telah diberi kepada bangsa lain itu hendaklah dikira di atas jalan sewa selama-lama 30 atau 25 tahun. Lepas itu mesti pulang balik kepada Orang Melayu.

4. Bangsa-bangsa lain wajib disekat masuk ke Tanah Melayu ini.

5. Waktu hari jadi Sultan-Sultan Melayu hendaklah ditutup sekalian kedai-kedai masing-masing negeri, walau bangsa apa pun. Dan hendaklah menaikkan bendera kebangsaan negeri Melayu masing-masing.

6. Tidak dibenarkan bangsa-bangsa lain menaikkan bendera-bendera negeri masing-masing di negeri Melayu ini dikecualikan pemerintah kita.

Melayu.