Majlis extract
bibliographical notes on Majlis
index of Majlis extracts
    • locate in index of extracts taken from Majlis

 

Majlis, 28 Nov 1932, p.8

General Article.

Perjuangan Umat Melayu.

Perlu Diperhatikan.

Darah kebangsaan bagi umat-umat Melayu Semenanjung sudah tentu belum cukup pengalirannya di segenap tubuh umat-umat Melayu. Tetapinya keadaan itu akan bersalin kulit dengan selekas-lekasnya terutama jika orang-orang Melayu masih jua dihimpit-himpit ditakuti perasaan ketaatan pada yang berkuasa akan bergerak pula .... Lamun kalau hak-hak Melayu akan diperlemahkan barangkali orang-orang Melayu akan menjalankan political yang social lamun jika nasibnya makin buruk.

Perjuangan umat-umat Melayu masa ini hanya satu perjuangan yang masih sulit dan sungguh pun begitu sangat hebat umat Melayu selamanya taat pada pemerintah. Tetapi umat berasa tak puas melihatkan cara-cara hak-hak Melayu akan dirosakkan, bahkan tidak sanggup lagi menanggung kerugian yang amat besar semenjak Semenanjung ini dibuka akan hasil-hasilnya bagi bangsa asing hingga mana umat-umat Melayu mestilah hidup melarat dan sengsara.

Umat-umat Melayu wajib mulai sedar dan beringat-ingat bahwa hak-haknya akan selamanya rosak binasa lamun jika hidup berpecah belah itu masih berjalan di hati orang-orang Melayu. Perjuangan kita adalah menentang kehendak-kehendak bangsa Malayan yang hendak merosakkan keselamatan hidup umat-umat Melayu kita.

Umat-umat Melayu selamanya bertaat akan pemerintah British. Tetapi amat tak redha pada adanya Malayan di Semenanjung ini.

Dengan apakah orang-orang Melayu menanti menahan hak-haknya selain daripada bergantung harap pada Inggeris?

Tidakkah pula orang-orang Melayu bekerja dengan sendirinya?

Itulah yang Abhi katakan perjuangan umat-umat Melayu masih sulit dan amat dahsyat. Lamun kalau diperhatikan jika sekiranya sebenar-benar umat-umat Melayu rata-rata berkehendak menahan hak-hak bangsanya dan tanahairnya adalah satu perjuangan yang amat mulia yang amat berharga di sisi kebangsaan Melayu di zaman yang akhir kelak.

Di Timur jauh kita pernah dapat wartawan Kerajaan Matahari Terbit hendak merampas tanah-tanah kepunyaan Tiongkok ((Cina)). Rampas mereka ditahan dan rampas dengan menumpahkan darah beribu-ribu jiwa melayang di gelanggang peperangan. Tetapi nasib umat-umat Melayu tidak berjuang dengan sebegitu. Jika adanya begitu telah nyata umat-umat kita akan tewas. Sekarang perjuangan kita umat sulit, iaitu perjuangan political menerangkan kitalah umat-umat Melayu yang memang berhak di Semenanjung ini. Bahkan nama negeri ini pun telah wajib diaku hak Melayu, iaitu Semenanjung Tanah Melayu. Walaupun perjuangan kita yang sulit itu nyata benarnya keterangan bagi kita umat-umat Melayu. Akan tetapi harus jua akan membawa kekalahan bagi kita.

Tidakkah golongan umat wajib merapatkan baris kaum Melayu? Apakah Orang Melayu mahu buat bagi keselamatan hak-haknya? Wahai hanya orang-orang sahaja sekali bersuara di suratkhabar, nah, mundur. Sekali diam, nah, tidak berbunyi dicet-dicut lagi kita masih lemah hati, masih belum percaya pada diri kita. Masih jua berserah semata menantikan Takdir Allah.

Benar jua kita percaya pemerintah Inggeris menantilah amanat dan setia dengan surat-surat perjanjian, bahkan tentu sahaja kiranya jika disampaikannya kehendak-kehendak bangsa Malayan itu, bererti tidak setia dengan janji dan malulah ia pada dunia keadilan. Akan tetapi Orang Melayu sewajib-wajibnya berusaha sendiri supaya menambahkan kekuatan perdirian kita dengan seteguh-teguhnya sehingga mereka itu ((Malayan)) tidak dapat menggegar kita dan menggerakkan dari perdirian kita, walau setengah inci sekali pun.

Hak-hak kita biarlah selamanya tertahan, jangan mereka itu ((Malayan)) merungut-rungut lagi hal tanah Malay Reservenya, Malayan Civil Service dan lain-lain lagi.

Dengan apakah orang-orang Melayu mesti bekerja dengan perjuangannya?

Itulah satu soal yang amat berat di kepala Abhi hendak menerangkan, sebab Abhi ... m-i-s-k-i-n!

Adalah pekerjaan itu tak lain tak bukan ialah dengan persatuan umat Melayu, persatuan merapatkan satu baris satu kumpulan satu fikiran satu suara untuk bagi umat kita.

Sekarang nasibnya umat-umat kita terancam dengan sepenuh-penuh ancaman. Umat Melayu wajib sedar bahwa musuh kita yang bersorak kalau hendaknya umat-umat Melayu lenyap dari muka alam ini supaya kekayaan tanahair kita ini dapat dikubur-kuburnya dengan sekehendak hati ada datang dari sekeliling kita; semuanya menyeru kita menusuk-nusukkan kita umat-umat Melayu dengan jalan sulit.

Sekarang mata kita dikaburkan. Kita umat-umat Melayu tak dapat lagi membezakan yang mana kawan dan yang mana lawan. Bahkan sesamanya kita sendiri berpecah belah darah kebangsaan kita tidak ada mengalir lagi hampir-hampir kering.

Dapatkanlah susunlah cara bagaimana menyelamatkan hal peruntungan nasib kita. Adalah percawangan kita ada berjalan dengan hebatnya. Tewaslah kita kalau salah-salah jalan. Kembangkanlah darah kebangsaan kita.

Buat mengingatkan hal ini, hanya dengan air mata Abhi iringkan di belakang rencana buat mengadap kaum bangsaku!

Selamatlah wahai pembaca, salam hormat, mohonkan maaf dari.

Abhi, Pahang.