Bab Takzir
bibliography
text notes
list of words

List of words

Common words listed by frequency ( ‰ ) below

Double-click on any word to search for it in context.

        A                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
ada  .. 35
adakah  .. 1
adakalanya  .. 2
Adam  .. 1
adanya  .. 5
adapun  .. 1
adil  .. 1
agama  .. 1
air  .. 1
akan  .. 10
akil  .. 4
a`lam  .. 2
al  .. 2
alim  .. 1
amat  .. 1
ambil  .. 1
anakbuah  .. 1
anak  .. 15
anaknya  .. 11
andalih  .. 1
andalih-mendalih  .. 1
Anggahota  .. 1
anggahotanya  .. 1
anggota  .. 4
anggotanya  .. 1
antara  .. 2
antaranya  .. 2
apabila  .. 21
api  .. 1
arak  .. 2
arga  .. 3
arganya  .. 3
arta  .. 11
artanya  .. 3
arus  .. 1
arus  .. 1
asabah  .. 4
asabahnya  .. 3
asah  .. 18
asal  .. 2
atas  .. 18
atasnya  .. 15
atau  .. 58
azhar  .. 1

 
        B                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Bab  .. 2
bagi  .. 10
baginya  .. 10
bahawa  .. 14
baik  .. 3
baiknya  .. 2
balanya  .. 1
balas  .. 15
bali-bali  .. 1
baligh  .. 3
baliknya  .. 3
bangkai  .. 1
bangsa  .. 3
bangsanya  .. 1
banyak  .. 3
bapa  .. 4
bapanya  .. 5
barang  .. 13
barangsiapa  .. 8
Basit  .. 1
batu  .. 2
bawahnya  .. 1
beberapa  .. 1
beda-beda  .. 1
beda  .. 3
bejananya  .. 1
belas  .. 1
belum  .. 1
benda  .. 8
berat  .. 4
bercampur  .. 1
bergantung  .. 1
berhendak  .. 1
berjanji  .. 1
berkata  .. 3
berkehendak  .. 2
Berlaku  .. 1
berlari  .. 1
bermain-main  .. 1
bermula  .. 28
beroleh  .. 1
berturut-turut  .. 1
besar  .. 1
besyar  .. 1
betina  .. 1
bikir  .. 1
bilangan  .. 1
binasa  .. 2
binatang  .. 3
bodohnya  .. 1
buah  .. 1
buburitannya  .. 1
budak  .. 2
bukan  .. 1
bunting  .. 1
bunuh  .. 2
burit-buritannya  .. 1
buruan  .. 2
buta  .. 1

 
        C                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
cara  .. 1
cemeti  .. 2
cucu  .. 1
cucunya  .. 3
cucur  .. 1

 
        D                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
daging  .. 2
dahulu  .. 3
dakwa  .. 5
dalam  .. 2
dalamnya  .. 10
dalih  .. 1
dalih-mendalih  .. 1
dan  .. 275
dapat  .. 4
darah  .. 1
dari  .. 4
darinya  .. 1
daripada  .. 51
daripadanya  .. 4
delapan  .. 2
demikian  .. 10
dengan  .. 67
dengannya  .. 1
dengar  .. 1
diada  .. 1
dia  .. 4
diah  .. 8
diambil  .. 4
diampar  .. 1
dianiaya  .. 1
dianya  .. 3
diargakan  .. 1
diat  .. 28
dibahagi  .. 1
dibahagikan  .. 1
dibalas  .. 2
dibalaskan  .. 1
dibeli  .. 1
diberi  .. 1
dibicarakan  .. 1
dibuang  .. 1
dibunuh  .. 17
dicuri  .. 6
didahulukan  .. 2
didakwa  .. 2
didakwanya  .. 1
didalih  .. 1
didapat  .. 1
didengar  .. 2
didera  .. 1
didirikan  .. 1
di  .. 3
digagahi  .. 1
dihambil  .. 3
dihukumkan  .. 5
dihutang  .. 1
dijahukan  .. 1
dijilid  .. 3
dijual  .. 1
dikedaikan  .. 1
dikehendaki  .. 1
dikenal  .. 1
dikurangi  .. 4
dilakukan  .. 2
dilepaskan  .. 1
dilotar  .. 1
dilukai  .. 6
dimarahi  .. 1
dimarahnya  .. 1
dinamai  .. 1
dinar  .. 5
dipemalu  .. 1
dipenjara  .. 1
diperoleh  .. 3
diperpalu  .. 1
dipindah  .. 1
dipindahkan  .. 1
dipontong  .. 14
dipotong  .. 5
dipukulinya  .. 1
direjam  .. 1
diri  .. 1
dirinya  .. 1
disamak  .. 1
disebut  .. 1
disekutukan  .. 1
disengaja  .. 2
disenghaja  .. 2
diserahkan  .. 3
disifatkan  .. 1
disilihkan  .. 1
disujini  .. 3
disyaratkan  .. 1
ditabirkan  .. 1
ditakdirkan  .. 1
ditakzirkan  .. 6
ditambahi  .. 1
ditanggungkan  .. 7
ditaruh  .. 1
ditebus  .. 1
ditegahkan  .. 1
ditentukan  .. 1
diterima  .. 1
ditikamnya  .. 1
ditinggalkan  .. 2
dituntut  .. 1
dua  .. 16
dubur  .. 3
dusta  .. 1

 
        E                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
emas  .. 4
empat  .. 9
endak  .. 1
enggan  .. 1
epek-epek  .. 1
erti  .. 1
ertinya  .. 3

 
        F                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
fakir  .. 1
faraj  .. 2
farajnya  .. 1
fardu  .. 11
farji  .. 2
farjinya  .. 1
Fasal  .. 11
fasid  .. 1
fidyah  .. 1

 
        G                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
ganti  .. 1
ghaib  .. 1
Ghazali  .. 1
gigi  .. 1
giginya  .. 1
gila  .. 4
gugur  .. 3

 
        H                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
hadapan  .. 1
had  .. 26
hadir  .. 1
hadnya  .. 4
haiwan  .. 1
haji  .. 1
hak  .. 6
hakim  .. 3
hal  .. 2
halnya  .. 2
hamba  .. 30
hambanya  .. 1
hampir  .. 2
hanggahota  .. 2
hanggota  .. 1
hanjing  .. 1
hanya  .. 1
haram  .. 2
harbi  .. 3
harga  .. 2
hari  .. 1
harta  .. 8
harus  .. 20
hawa  .. 1
hendak  .. 6
hilang  .. 1
hina  .. 1
hingga  .. 3
hukumah  .. 1
hukum  .. 7
hukumnya  .. 6
hutang  .. 1

 
        I                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
ia  .. 60
iaitu  .. 7
ianya  .. 1
idup  .. 1
ihram  .. 1
ijtihad  .. 1
ikhtiar  .. 1
ikhtilaf  .. 1
ikrarnya  .. 1
ilang  .. 1
imam  .. 4
ini  .. 15
Islam  .. 32
Islamnya  .. 1
isteri  .. 2
itu  .. 155

 
        J                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
jadid  .. 1
jahil  .. 1
jahukan  .. 1
jalan  .. 1
janggutnya  .. 1
janji  .. 3
jari  .. 2
jarijinya  .. 1
jarinya  .. 2
jatuh  .. 1
jenis  .. 1
jika  .. 46
jikalau  .. 48
jilid  .. 4
Jinayat  .. 1
jua  .. 1
juga  .. 1
jumpai  .. 3

 
        K                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
kadarnya  .. 1
kadim  .. 1
kaffara  .. 2
kafir  .. 41
ka´il  .. 1
kaki  .. 2
kakinya  .. 1
kalanya  .. 2
kanak-kanak  .. 4
kanan  .. 4
kandil  .. 1
kata  .. 2
katam  .. 1
katanya  .. 2
kaul  .. 35
kaum  .. 1
kayunya  .. 1
kecapi  .. 1
kecil  .. 1
Kedelapan  .. 1
kedua  .. 5
keduanya  .. 8
keempat  .. 1
keenam  .. 1
ke  .. 1
kelengkeng  .. 1
keluar  .. 1
keluarganya  .. 2
kembali  .. 1
kemudian  .. 12
kemudiannya  .. 1
kepada  .. 7
kepala  .. 3
kepercayaan  .. 1
kerabat  .. 12
kerabatnya  .. 5
kerana  .. 5
keras  .. 1
kesepuluh  .. 1
ketiga  .. 3
ketika  .. 1
Ketujuh  .. 1
khas  .. 1
khiar  .. 2
khuntha  .. 1
kifarat  .. 1
kira-kiranya  .. 1
kiri  .. 3
kisas  .. 16
kitab  .. 5
kuasa  .. 4
kulit  .. 2
kurang  .. 3

 
        L                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
lagi  .. 8
lain  .. 10
lainnya  .. 10
laki  .. 1
laki-laki  .. 16
laki-lakinya  .. 1
lari  .. 2
lazim  .. 1
lebih  .. 1
lehernya  .. 2
lima  .. 5
Llahu  .. 2
luka  .. 13
lukanya  .. 2

 
        M                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
maaf  .. 4
mahjur  .. 1
maja  .. 1
Majusi  .. 1
maka  .. 147
makanan  .. 13
makanannya  .. 1
makan  .. 2
maksiat  .. 3
mamak  .. 2
manis  .. 1
manukasi  .. 2
manusia  .. 4
mardud  .. 1
masalah  .. 1
masiat  .. 1
masjid  .. 3
masri  .. 1
masuk  .. 2
matanya  .. 1
mati  .. 13
maudihah  .. 1
meberi  .. 3
mejana  .. 1
melainkan  .. 1
meluka  .. 1
melukahi  .. 1
melukai  .. 14
memadai  .. 1
memaling  .. 2
membahagi  .. 1
membayar  .. 1
membedah  .. 1
membelah  .. 2
membelahkan  .. 1
memberi  .. 3
membuat  .. 1
membunuh  .. 55
memegang  .. 1
memelihara  .. 1
memerdehekakan  .. 1
memintak  .. 2
memontong  .. 2
memotong  .. 2
mempotong  .. 1
memukul  .. 1
memunuh  .. 46
memutus  .. 1
memutuskan  .. 4
menakuti  .. 1
menakzirkan  .. 1
menanggung  .. 1
mencuri  .. 22
mendakwa  .. 2
mendakwanya  .. 1
mendalih  .. 5
mendapat  .. 3
mendirikan  .. 4
menebun  .. 1
menerangi  .. 1
menerupai  .. 1
mengabil  .. 1
mengahwininya  .. 1
mengakibat  .. 1
mengaku  .. 1
mengambil  .. 6
mengampuni  .. 2
menganiaya  .. 2
menganiayai  .. 1
mengata  .. 1
mengeluarkan  .. 1
mengganti  .. 2
menggigit  .. 1
mengintip  .. 1
mengkhabarkan  .. 1
mengunus  .. 1
meniaya  .. 1
meninggalkan  .. 1
menjual  .. 1
menjualnya  .. 1
menjulai  .. 1
menolak  .. 5
menuduh  .. 2
menukarkan  .. 1
menuntut  .. 1
menyakat  .. 1
menyaksikannya  .. 3
menyamun  .. 4
menyatakan  .. 7
menyebut  .. 1
menyentuh  .. 1
menyerupai  .. 1
merdeheka  .. 16
merdehekakan  .. 1
merdeka  .. 6
merdekakan  .. 6
mereka  .. 23
mesyuarat  .. 2
mewajibkan  .. 2
mewati  .. 10
milik  .. 1
minum  .. 2
miskin  .. 1
m.n  .. 1
modar  .. 3
mu`ahid  .. 2
mudabbar  .. 3
mudarat  .. 9
mudihah  .. 2
Muharrar  .. 1
muhrimnya  .. 1
muhsan  .. 4
mukatab  .. 3
mukmin  .. 1
mukrah  .. 2
mulia  .. 1
mumayyiz  .. 1
mungkir  .. 1
murtad  .. 3
musafah  .. 1
mustahak  .. 1
musuh  .. 2

 
        N                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
nafkahnya  .. 1
nakal  .. 1
nanahnya  .. 1
Nasrani  .. 3
Nasri  .. 1
negeri  .. 1
nikah  .. 3
nini  .. 1
nininya  .. 4
nyata  .. 7

 
        O                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
oleh  .. 6
orangbesar  .. 1
orang  .. 77
otak  .. 1

 
        P                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
pada  .. 123
padahal  .. 2
padahalnya  .. 1
padanya  .. 2
pasti  .. 1
patu  .. 1
pecah  .. 1
pecahnya  .. 1
pembayar  .. 1
pemukul  .. 2
penabus  .. 1
pencurian  .. 1
penebus  .. 1
pengajak  .. 1
penglihatannya  .. 1
penjerat  .. 1
penolaknya  .. 1
perbuatan  .. 3
perempuan  .. 16
perempuannya  .. 1
perkara  .. 2
pertama  .. 5
pertama-pertama  .. 1
pertama-tama  .. 1
petolong  .. 1
pihak  .. 1
pilihan  .. 1
pintu  .. 2
pokah  .. 1
pontong  .. 9
pontongnya  .. 1
potong  .. 2
pula  .. 1
puluh  .. 9
pun  .. 2
punya  .. 11

 
        Q                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
qasri  .. 1

 
        R                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
raja  .. 5
reda  .. 1
rejam  .. 3
rela  .. 1
ringan  .. 1
rumah  .. 1
rumahnya  .. 1

 
        S                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
sahih  .. 4
sahihkan  .. 1
saja  .. 3
saksi  .. 5
salah  .. 3
sama  .. 3
sama-samanya  .. 1
sampai  .. 9
satu  .. 2
saudara  .. 5
saudaranya  .. 1
sebab  .. 22
sebagainya  .. 1
sebangsa  .. 1
sebapa  .. 4
sedekah  .. 1
sedikit  .. 2
segala  .. 28
seibu  .. 2
sekalian  .. 1
sekali  .. 1
sekalipun  .. 6
sekira-kira  .. 1
sekurang-kurangnya  .. 1
sekutu  .. 2
selaka  .. 1
selama-lamanya  .. 1
selamat  .. 1
selapak  .. 1
selapar  .. 1
selazimnya  .. 1
sembilan  .. 1
sempurna  .. 2
sendiri  .. 3
senisab  .. 7
senjata  .. 1
seorang  .. 4
separapat  .. 1
separuhnya  .. 1
separunya  .. 2
sepata  .. 3
seperempat  .. 3
seperti  .. 7
sepertiganya  .. 4
sepuluh  .. 4
seratus  .. 2
serta  .. 3
sertanya  .. 2
sesuatu  .. 3
sesungguhnya  .. 8
setahun  .. 2
setahun-setahun  .. 1
setengah  .. 4
setengahnya  .. 6
seterusnya  .. 1
siapa  .. 10
sifat  .. 1
sifatnya  .. 3
siung  .. 1
suami  .. 1
suaminya  .. 1
suatu  .. 15
suci  .. 3
sudah  .. 4
sula  .. 1
syahid  .. 5
syarat  .. 3
syubhat  .. 3

 
        T                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
tahun  .. 5
takzir  .. 3
tambah  .. 1
tangan  .. 12
tangannya  .. 6
taruh  .. 1
taubat  .. 1
telaga  .. 1
telah  .. 5
tempat  .. 1
tempatnya  .. 1
tengah  .. 1
tentu  .. 2
tepi  .. 1
tergantung  .. 1
terlebih  .. 9
tersalah  .. 1
tersebut  .. 1
terutama  .. 2
tetap  .. 1
tetapi  .. 13
tiada  .. 112
tiap-tiap  .. 1
tidak  .. 4
tiga  .. 8
tikar  .. 1
tinggal  .. 2
tinggalnya  .. 1
tokat  .. 1
tongkat  .. 1
tuannya  .. 1
tuhannya  .. 1
tukar  .. 2
tulang  .. 6

 
        U                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
ulas  .. 3
ummi  .. 3
ummu  .. 1
umur  .. 2
undi  .. 1
unta  .. 10
upamanya  .. 2

 
        W                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Wa  .. 2
wajah  .. 5
wajib  .. 38
wajibnya  .. 3
wakaf  .. 1
wakil  .. 1
walad  .. 3
wali  .. 1
walinya  .. 1
Wallahua`lam  .. 2
waris  .. 2
wenang  .. 1
wisesa  .. 1

 
        Y                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Yahudi  .. 4
yang  .. 204
yiad  .. 1

 
        Z                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
zakar  .. 1
zimmi  .. 26
zina  .. 5
zinah  .. 15By frequency

The most frequently occuring words (top 20%). 
275 ..  dan
204 ..  yang
155 ..  itu
147 ..  maka
123 ..  pada
112 ..  tiada
77 ..  orang
67 ..  dengan
60 ..  ia
58 ..  atau
55 ..  membunuh
51 ..  daripada
48 ..  jikalau
46 ..  jika, memunuh
41 ..  kafir
38 ..  wajib
35 ..  ada, kaul
32 ..  Islam
30 ..  hamba
28 ..  bermula, diat, segala
26 ..  had, zimmi
23 ..  mereka
22 ..  mencuri, sebab
21 ..  apabila
20 ..  harus
18 ..  asah, atas
17 ..  dibunuh
16 ..  dua, kisas, laki-laki, merdeheka, perempuan
15 ..  anak, atasnya, balas, ini, suatu, zinah
14 ..  bahawa, dipontong, melukai
13 ..  barang, luka, makanan, mati, tetapi
12 ..  kemudian, kerabat, tangan
11 ..  anaknya, arta, fardu, Fasal, punya
10 ..  akan, bagi, baginya, dalamnya, demikian, lain, lainnya, mewati, siapa, unta
9 ..  empat, mudarat, pontong, puluh, sampai, terlebih
8 ..  barangsiapa, benda, diah, harta, keduanya, lagi, sesungguhnya, tiga
7 ..  ditanggungkan, hukum, iaitu, kepada, menyatakan, nyata, senisab, seperti
6 ..  dicuri, dilukai, ditakzirkan, hak, hendak, hukumnya, mengambil, merdeka, merdekakan, oleh, sekalipun, setengahnya, tangannya, tulang
5 ..  adanya, bapanya, dakwa, dihukumkan, dinar, dipotong, kedua, kerabatnya, kerana, kitab, lima, mendalih, menolak, pertama, raja, saksi, saudara, syahid, tahun, telah, wajah, zina