Cerita Jenaka
bibliography
text notes
list of words
list of rhyme words

Text notes


MCP text
 

CJen.B 64:22 Adakah 1960 ed.:  Adalah
CJen.K 8:21 aku 1963 ed.:  perbuatanku
CJen.K 7:10 apa 1963 ed.:  tidak ada
CJen.L 83:32 apa 1963 ed.:  ada
CJen.L 93:18 ayahanda-bundaku 1963 ed.:  bunda
CJen.B 71:20 Bahrum 1963 ed.:  Baharum
CJen.L 95:18 baik 1963 ed.:  baiklah
CJen.P 44:17 barang siapa-siapa 1963 ed.:  barangsiapa
CJen.P 30:27 berat 1960 ed.:  beras [sic]
CJen.K 4:26 bercampang-camping bercampang-camping 1960 ed.:  bercamping-camping
CJen.P 13:27 berhulu 1960 ed.:  berulu
CJen.P 23:20 berlaung 1963 ed.:  melaung
CJen.P 25:24 bersungguhnya 1963 ed.:  bersungguh-sungguhnya
CJen.B 63:17 Bertuahlah 1963 ed.:  Betullah
CJen.B 62:20 beta 1963 ed.:  [absent]
CJen.B 79:10 beta 1963 ed.:  besar
CJen.M 51:10 betul 1963 ed.:  betul-betul
CJen.K 1:15 betulnya 1963 ed.:  tololnya
CJen.M 51:11 bogel 1960 ed.:  bugil (bogel)
CJen.M 52:7 bogel 1960 ed.:  bugil (bogel)
CJen.P 41:27 budak kundang 1963 ed.:  kundang-kundang
CJen.P 12:27 dahsyatnya 1963 ed.:  dahsyatnya itu
CJen.M 48:14 demikian 1963 ed.:  demikianlah
CJen.P 35:15 Demikian juga 1963 ed.:  Ikan-ikan yang dapat semua
CJen.B 72:12 dengan 1963 ed.:  [absent]
CJen.P 11:5 dengunya 1963 ed.:  dungunya
CJen.K 2:1 di 1963 ed.:  [absent].
CJen.P 38:24 diambilnyalah 1963 ed.:  diambilnya
CJen.P 34:8 Diangkutkannya 1963 ed.:  Diangkutnya
CJen.M 52:27 dibaham 1960 ed.:  dibahan [sic]
CJen.P 40:7 dibakar 1963 ed.:  dibakarnya
CJen.B 59:32 didengar oleh baginda perkataan itu, maka ia pun 1963 ed.:  [absent]
CJen.B 56:15 didengarlah 1963 ed.:  didengar
CJen.B 64:17 didengarnya 1963 ed.:  didengar
CJen.B 77:31 dihalakannya 1960 ed.:  dihalalkannya [sic]
CJen.P 40:11 dihirisnya 1963 ed.:  diirisnya
CJen.B 65:25 dilepaskan 1963 ed.:  lepaskan
CJen.P 15:4 diminta 1963 ed.:  minta
CJen.L 96:10 dipangku 1963 ed.:  dipandu
CJen.B 57:27 direndang 1963 ed.:  direndangnya
CJen.P 33:18 dirinya 1963 ed.:  hatinya
CJen.B 63:12 disanggupnya 1963 ed.:  disanggupinya
CJen.B 66:18 diserah 1963 ed.:  diserahkan
CJen.L 80:4 ditabal 1963 ed.:  ditabalkan
CJen.P 16:9 ditangkap oleh 1963 ed.:  [absent]
CJen.P 15:25 ditimang-timang 1963 ed.:  ditimang
CJen.K 7:29 ditukul 1963 ed.:  dipukul
CJen.P 26:33 gembiranya 1963 ed.:  berangnya
CJen.P 43:16 gembiranya 1963 ed.:  bengisnya
CJen.L 93:6 gulitanya 1963 ed.:  gulitalah
CJen.M 48:5 Ia itu 1963 ed.:  iaitu
CJen.P 20:2 Ia pun tarulah 1963 ed.:  Tak ketahuanlah
CJen.P 24:26 ia teringatkan anaknya yang tinggal di rumah; lalu 1963 ed.:  [absent]
CJen.L 88:4 indah-indahnya 1963 ed.:  indahnya
CJen.K 8:20 isteri aku 1963 ed.:  isteriku
CJen.P 11:14 istimewa 1963 ed.:  teristimewa
CJen.P 34:6 itu 1963 ed.:  [absent]
CJen.L 90:29 itu 1963 ed.:  [absent]
CJen.P 46:11 Itulah 1963 ed.:  Ialah
CJen.P 18:25 Jauhlah 1963 ed.:  Juallah
CJen.P 32:22 jika 1963 ed.:  jikalau
CJen.B 64:1 jika 1963 ed.:  jikalau
CJen.P 26:25 kampung 1963 ed.:  rumah
CJen.B 66:32 kapal 1963 ed.:  [absent]
CJen.P 33:7 karong itu 1963 ed.:  [absent]
CJen.K 5:24 kata 1963 ed.:  akan
CJen.P 27:8 kata 1963 ed.:  akan kata
CJen.P 16:25 (kata setengah tikar) 1963 ed.:  [absent]
CJen.P 15:32 katanya 1963 ed.:  berkata
CJen.M 49:32 katanya 1963 ed.:  maka katanya
CJen.B 78:6 katanya 1963 ed.:  [absent]
CJen.M 50:12 ke 1963 ed.:  [absent]
CJen.L 87:2 ke bawah 1963 ed.:  [absent]
CJen.B 55:19 kekas 1963 ed.:  bekas cakar
CJen.L 84:16 Keling 1963 ed.:  India
CJen.L 84:23 Keling 1963 ed.:  India
CJen.L 84:31 Keling 1963 ed.:  India
CJen.L 85:8 Keling 1963 ed.:  India
CJen.L 85:15 Keling 1963 ed.:  India
CJen.L 85:27 Keling 1963 ed.:  India
CJen.L 86:1 Keling 1963 ed.:  India
CJen.L 86:2 Keling 1963 ed.:  India
CJen.L 86:6 Keling 1963 ed.:  India
CJen.L 86:10 Keling 1963 ed.:  India
CJen.L 86:14 Keling 1963 ed.:  India
CJen.L 86:24 Keling 1963 ed.:  India
CJen.L 92:25 kemudian supaya 1963 ed.:  iaitu sesudah
CJen.P 29:21 kena-kena 1963 ed.:  kena
CJen.P 41:14 kepada 1963 ed.:  pada
CJen.B 62:19 kepada beta. Jikalau dapat beta kenalkan jantan betinanya 1963 ed.:  [absent]
CJen.P 19:22 kerbau itu 1963 ed.:  kerbau
CJen.K 1:27 kertas 1963 ed.:  dari kertas
CJen.B 59:3 ketakutannya 1963 ed.:  ketakutan
CJen.P 23:27 ketiga-tiga 1963 ed.:  ketiga
CJen.M 48:23 khenduri maulud 1963 ed.:  berkenduri
CJen.L 80:23 koyak-koyal 1963 ed.:  koyak-koyak
CJen.P 36:30 kubawakan 1963 ed.:  aku bawakan
CJen.K 2:8 lagi 1963 ed.:  [absent]
CJen.P 32:23 lagi 1963 ed.:  [absent]
CJen.B 59:13 lagi 1963 ed.:  [absent]
CJen.P 26:14 laki-isteri 1963 ed.:  bini
CJen.P 18:32 lalu 1963 ed.:  [absent]
CJen.P 25:29 lari oleh 1963 ed.:  oleh sebab
CJen.B 74:19 lautan 1963 ed.:  hutan
CJen.P 13:16 'Mak 1960 ed.:  Maka
CJen.B 70:7 Maka 1960 ed.:  [absent]
CJen.L 85:8 mamak 1960 ed.:  [absent]
CJen.K 6:26 manalah 1963 ed.:  manakah
CJen.M 48:17 masing-masing 1963 ed.:  [absent]
CJen.P 19:1 mata 1960 ed.:  haka
CJen.B 63:6 Maula 1963 ed.:  Maulai
CJen.K 9:18 membentang 1963 ed.:  membentangkan
CJen.K 7:21 menerapa 1963 ed.:  menerpa
CJen.P 15:32 meneriak 1963 ed.:  meneriakkan
CJen.M 51:17 mengapitkan 1963 ed.:  mengepitkan
CJen.K 4:9 mengelepur 1963 ed.:  menggelepur
CJen.P 41:18 mengelupurlah 1963 ed.:  menggelupurlah
CJen.P 47:10 mengelupurlah 1963 ed.:  menggelupurlah
CJen.B 70:2 mengenali 1963 ed.:  mengenal
CJen.P 33:18 mengenangkan 1963 ed.:  menyudahkan
CJen.K 2:28 mengetahui 1963 ed.:  ketahui
CJen.K 4:5 mengoja-ngoja 1963 ed.:  mengoja-oja
CJen.P 15:21 menjeringing 1963 ed.:  menyeringai
CJen.P 38:11 menyampakkan 1963 ed.:  mencampakkan
CJen.B 70:28 menyembahkan 1963 ed.:  menyembah
CJen.P 24:21 menyuruhkan 1963 ed.:  menyuruh
CJen.P 14:5 merasai 1963 ed.:  merasa
CJen.L 81:32 murka 1963 ed.:  murkalah
CJen.L 85:17 negerinya 1960 ed.:  negeri
CJen.K 7:25 oleh 1963 ed.:  kerana
CJen.P 30:20 pada 1960 ed.:  puda [sic]
CJen.P 44:26 pergi Andih; tetapi berilah aku modal barang seratus rial, 1963 ed.:  pergi? Aku hendak pergi mencari sayur-sayur ke dalam repuh
CJen.P 33:15 perihalnya 1963 ed.:  perihal
CJen.P 16:29 perkuburan 1963 ed.:  pekuburan
CJen.K 5:26 persetua 1963 ed.:  peristiwa
CJen.K 4:13 pula 1963 ed.:  bila
CJen.P 35:15 pula 1963 ed.:  [absent]
CJen.B 67:16 pun 1963 ed.:  [absent]
CJen.P 42:9 putera baginda itu yang bernama 1963 ed.:  [absent]
CJen.L 92:5 puteranya 1963 ed.:  puterinya
CJen.P 22:20 rumahnya 1963 ed.:  rumah
CJen.P 12:32 rusa 1963 ed.:  rusa jantan
CJen.K 5:12 sabungan 1963 ed.:  sabung
CJen.P 33:6 sahaja 1963 ed.:  [absent]
CJen.L 80:24 sarang 1960 ed.:  orang [sic]
CJen.B 70:22 Sebenar-benarnyalah 1963 ed.:  Sebenarnyalah
CJen.K 8:19 sehulas 1963 ed.:  seulas
CJen.B 73:5 sekarang 1963 ed.:  nanti
CJen.L 88:29 sekira 1963 ed.:  sekiranya
CJen.L 89:22 selang 1960 ed.:  sedang [sic]
CJen.P 13:31 Sembelih 1963 ed.:  Sembelihlah
CJen.B 62:27 semuanya ? sembahnya
CJen.B 73:13 semuanya 1963 ed.:  semua
CJen.P 15:16 Sepeninggal 1963 ed.:  Sepeninggalan
CJen.P 20:2 serapahnya 1963 ed.:  seranahnya
CJen.P 22:29 serapahnya 1963 ed.:  seranahnya
CJen.L 90:28 sesudah 1960 ed.:  awan
CJen.P 35:11 setelah 1963 ed.:  telah
CJen.L 96:15 setiap-tiap 1963 ed.:  setiap
CJen.K 5:15 Sitinya 1963 ed.:  Siti
CJen.B 57:31 subhanahu wata`ala 1963 ed.:  [absent]
CJen.P 44:31 sudah 1963 ed.:  [absent]
CJen.P 27:3 sungai itu 1963 ed.:  sungai
CJen.P 32:14 tampak 1963 ed.:  nampak
CJen.P 32:18 tampak 1963 ed.:  nampak
CJen.P 32:30 tampak 1963 ed.:  nampak
CJen.P 38:3 tampak 1963 ed.:  nampak
CJen.P 36:8 tampaklah 1963 ed.:  nampaklah
CJen.P 36:11 tampaklah 1963 ed.:  nampaklah
CJen.K 3:28 tanggungan 1960 ed.:  agungan
CJen.P 22:29 tenarlah 1960 ed.:  tenatlah
CJen.P 45:12 terbau 1963 ed.:  berbau
CJen.P 35:10 terkecil 1963 ed.:  berkecil
CJen.P 16:4 terpandangnya 1963 ed.:  terpandanglah
CJen.P 46:15 (tertalar-talar) 1963 ed.:  [absent]
CJen.P 35:14 tiadalah 1963 ed.:  tiada
CJen.K 1:28 tinggi lagi 1963 ed.:  menjahitnya
CJen.L 93:24 Tuan 1963 ed.:  [absent]
CJen.P 13:10 tulu 1963 ed.:  tolol
CJen.P 20:4 tulu 1963 ed.:  tolol
CJen.B 53:23 ulat 1960 ed.:  hulat
CJen.P 13:20 umpan 1963 ed.:  umpannya
CJen.P 29:26 usahlah 1963 ed.:  usah