Syair Nyai Dasima
bibliography
text notes
list of words
list of rhyme words

Rhyme words

listed alphabetically and by frequencydouble-click on a word to see it in its rhyme context

reverse alphabetical

saba1bipang1mesti3malap1
damba1gampang1gusti1lelap1
hamba2barang3selap1
cuba2garang4tamba´1telap1
baca1karang1jemba´1
ada3larang1limba´1sanggup1
mengada-ngada1parang3omba´1cukup1
tiada2gerang1tidak1
janda1perang1pandak1babar1
landa1terang9hendak1khabar3
benda2orang7budak1sabar1
senda2sorang1juga´1debar2
tunda1kurang4bengka´1tambar1
muda3bérang1sikak1ghobar3
safa1datang1buka´1sagar1
tembaga1tatang1anak2tagar1
jaga4petang2sanak1akar2
lega1tentang2enak2cakar1
tangga1bintang2jinak1makar1
harga4tunak2sakar1
juga9uang1barak1bongkar3
buang1gerak1tikar1
ia3corak1tukar1
dia4bawang1pérak1benar2
sedia2réwang1masak1tenar1
mulia2sayang3pasak1dinar2
mahamulia1wayang3sesak1honar1
dunia2goyang4isak1kapar1
rahsia3rusak1lapar1
manusia1kuning1renta´1tampar2
setia1jaring1senta´1lémpar1
spring1pinta´2kasar1
jaja1sinta´1pasar1
saja4condong1botak1sasar1
leja1tolong1besar2
dibelanja1kélong1baik2pintar1
manja2
kerja4maung1adik2cuar-cuar1
puja1naung1gundik1luar1
méja4raung1hardik1keluar2
réja1taung1balik2


frequency

kata15mala2gusti1penuh1
mandi2habu1pérak1
hati13manja2haluan1perang1
kita13mérah2hambur1perati1
mulia2hampa1perempuan1
mati12nyawa2handai1periksa1
pergi2hantu1peti1
mata10petang2hardik1pinang1
pindah2hari-hari1pinta1
juga9pinggan2harus1pintar1
mari9pinta´2hawa1pistol1
nyata9puju´2héla1pitis1
serta9renti2hempas1pohon1
suka9rodan2hendak1puja1
terang9rupa2hidung1pukal1
sambut2hikmat1pukul1
bilang8sedia2himpun1pula1
cita8senang2hina1pupur1
hilang8senda2hintai1putih1
nanti8seri2honar1rabbana1
sesah2ikat1rabu´1
hari7sisi2ikhlas1ragi1
lagi7tadi2intan1rahat1
orang7tampar2isak1raju´1
tawa2jahat1rambut1
beri6tawar2jaja1rampas1
cari6tentang2jalan1ranjang1
cinta6tepat2janda1rantai1
curi6tiada2jaring1ranum1
itu6tinggal2jelma1rati1
kaya6tokoh2jemba´1raung1
malang6tua2jenis1rebut1
menta6tumpat2jenuh1rebut-rebut1
néka6tunak2jinak1réja1
satu6tutur2jori1rejam1
tentu6umbut2jua1réka1
unju´2jual1réken1
cepat5juga´1rénta1
dapat5Ciliwung1julang1renta´1
harta5Eropah1kaki1renta´21
muka5Hayati1kali1répot1