Minto Proclamation
bibliography
text notes
list of words
illustration

List of words

Common words listed by frequency ( ‰ ) below

Double-click on any word to search for it in context

        A                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T W Y 0-9      
 
ada  .. 6
adalah  .. 3
adanya  .. 3
adapun  .. 3
adat  .. 1
`adil  .. 1
.. 1
akan  .. 4
`alam  .. 1
Allah  .. 1
angin  .. 4
antara  .. 2
asal  .. 2
atas  .. 2
atau  .. 1

 
        B                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T W Y 0-9      
 
bahwa  .. 3
baik  .. 1
bala  .. 3
bangsa  .. 5
barang  .. 3
bawah  .. 3
Belanda  .. 3
belas  .. 1
benar  .. 1
bendera  .. 1
benderanya  .. 1
Benggala  .. 3
berbangsa  .. 1
berperiksa  .. 1
bersahabat  .. 4
berseteru  .. 2
Besar  .. 1
besarlah  .. 1
beserta  .. 1
Betawi  .. 1
betul  .. 2
binasa  .. 2
binasakan  .. 1
boleh  .. 7
bukannya  .. 1
bulan  .. 1

 
        C                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T W Y 0-9      
 
cap  .. 1
cukup  .. 1

 
        D                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T W Y 0-9      
 
daerah  .. 5
dahulu  .. 2
dalam  .. 6
dan  .. 61
dapat  .. 4
darat  .. 1
dari  .. 2
daripada  .. 3
datang  .. 3
datangnya  .. 1
daya  .. 1
demikianlah  .. 1
dengan  .. 20
diamkan  .. 1
dibinasakan  .. 1
di  .. 9
diingatkan  .. 1
dikarangkan  .. 1
dikehendakkan  .. 1
diketahui  .. 1
dilakukan  .. 1
dinyatakan  .. 1
Dipertuan  .. 1
dirinya  .. 1
disukakan  .. 1
dita`lukkannya  .. 1
diteguhkan  .. 1
do`a  .. 1
dunia  .. 1

 
        E                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T W Y 0-9      
 
emas  .. 1
empat  .. 1

 
        G                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T W Y 0-9      
 
gaji  .. 1
Gilbert  .. 2
Gilbetelet  .. 1
Gujarat  .. 1
Guwarnur  .. 2
Guwernur  .. 8

 
        H                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T W Y 0-9      
 
hanya  .. 1
harapan  .. 2
harap  .. 1
harganya  .. 1
hari  .. 1
harinya  .. 1
hartanya  .. 1
hendak  .. 10
hendaklah  .. 7
Hindustan  .. 2
hulubalang  .. 1

 
        I                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T W Y 0-9      
 
ia  .. 11
ingat  .. 1
Inggris  .. 14
ini  .. 7
Inilah  .. 1
itu  .. 6
itulah  .. 3

 
        J                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T W Y 0-9      
 
jalan  .. 1
jangan  .. 3
Jawa  .. 10
jeneral  .. 11
jikalau  .. 4
jua  .. 1
juga  .. 1

 
        K                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T W Y 0-9      
 
kala  .. 1
kapiten  .. 1
karena  .. 1
kasih  .. 1
keaniaan  .. 1
keaniayaan  .. 2
kebaikan  .. 1
kebajikan  .. 1
kebalasan  .. 1
kebinasaan  .. 1
kedatangan  .. 2
ke  .. 3
kejadiannya  .. 1
kejahatan  .. 2
kekal  .. 1
kekerasan  .. 1
kelihatan  .. 1
Keling  .. 1
kemasyhurannya  .. 1
kemenangan  .. 2
kemendiannya  .. 1
kemendian  .. 1
kemudian  .. 1
kemudiannya  .. 1
kena  .. 1
kepada  .. 16
kereta  .. 1
kerja  .. 2
kesakitan  .. 3
kesenangan  .. 3
kesenangannya  .. 1
kesukaan  .. 5
kesukaran  .. 1
ketolongan  .. 1
kuda  .. 1
kuli  .. 1

 
        L                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T W Y 0-9      
 
lagi  .. 5
lain2  .. 1
lain-lain  .. 1
laksamana  .. 2
lambat  .. 1
Lard  .. 1
laut  .. 1
Lord  .. 2
lorongnya  .. 1

 
        M                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T W Y 0-9      
 
maha  .. 7
Mahamulia  .. 6
Maharaja  .. 8
maka  .. 11
makanan  .. 2
Malabar  .. 1
mana  .. 1
melainkan  .. 3
melakukan  .. 1
melanggar  .. 1
Melayu  .. 4
melebarkan  .. 1
melihat  .. 1
melihatnya  .. 1
memasuk  .. 1
membalas  .. 1
membantu  .. 1
membawak  .. 1
membayar  .. 2
memberi  .. 1
membinasakan  .. 1
membuat  .. 1
membunuh  .. 1
menangkiskan  .. 1
menanti  .. 1
menaruh  .. 1
mencari´kan  .. 1
mencarikkan  .. 1
mencuri  .. 1
mendirikan  .. 1
menengar  .. 1
mengambil  .. 1
mengambili  .. 1
mengaturkan  .. 1
mengawalkan  .. 1
mengerasi  .. 1
mengikutkan  .. 1
mengiringkan  .. 1
menida´kan  .. 1
menidakkan  .. 1
menjadi  .. 1
menjagakan  .. 1
menjauhkan  .. 1
menteri  .. 1
menunjukkan  .. 1
menurut  .. 1
menyambut  .. 1
menyamun  .. 1
menyatakan  .. 1
menyilakan  .. 1
menyuruh  .. 1
merampas  .. 1
merasai  .. 1
mereka  .. 1
merusakkan  .. 1
Minto  .. 2
Mulia  .. 6
Muris  .. 2

 
        N                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T W Y 0-9      
 
namanya  .. 1
negeri  .. 9
negerinya  .. 1
niscaya  .. 2
nisjaya  .. 2

 
        O                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T W Y 0-9      
 
oleh  .. 4
orang  .. 15

 
        P                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T W Y 0-9      
 
pada  .. 1
Paduka  .. 1
patut  .. 1
Patutlah  .. 1
Pelabuhan  .. 1
perak  .. 1
perangainya  .. 1
perang  .. 1
Perangsis  .. 5
perbekalan  .. 3
peri  .. 1
perintah  .. 5
perkataan  .. 1
permintaan  .. 1
pun  .. 2

 
        R                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T W Y 0-9      
 
raja2  .. 1
Rajab  .. 1
raja  .. 1
raja-raja  .. 1

 
        S                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T W Y 0-9      
 
sabarkan  .. 1
sahabatan  .. 1
sampai  .. 2
sanat  .. 1
sangka2  .. 1
sangka-sangka  .. 1
sebab  .. 3
sebagai  .. 2
sebagainya  .. 1
sebarang  .. 1
sebelah  .. 2
sedia  .. 3
segala  .. 26
segenap  .. 1
segeranya  .. 1
sekali2  .. 1
sekalian  .. 3
sekali  .. 1
sekarang  .. 3
selama-lamanya  .. 1
selamatnya  .. 1
senan  .. 1
senangnya  .. 1
sendiri  .. 1
sendirinya  .. 3
senen  .. 3
senenti  .. 1
sentiasa  .. 4
seperti  .. 3
Seri  .. 1
serta  .. 3
setelah  .. 1
seterunya  .. 2
siapa  .. 3
Subhanahu  .. 1
sudah  .. 2
suka  .. 4
supaya  .. 4
Surat  .. 1
suruh  .. 1
Syahdan  .. 1

 
        T                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T W Y 0-9      
 
ta`ala  .. 1
takut  .. 1
tanah  .. 5
tempat  .. 1
tenra  .. 1
tentera  .. 3
tentu  .. 1
terbesar2  .. 1
terbesar-besar  .. 1
terhilang  .. 1
terlalu  .. 1
Tertulis  .. 1
tesertah  .. 1
tetapi  .. 2
tiada  .. 6
tiasa  .. 1
tiasa  .. 3
timur  .. 5
tinggal  .. 1
tinggilah  .. 1
tipu  .. 1
tutupkan  .. 1

 
        W                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T W Y 0-9      
 
wa  .. 1
wakil  .. 1
wang  .. 1
wata`ala  .. 1

 
        Y                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T W Y 0-9      
 
yang  .. 33
yasa  .. 1

 
        0-9                            A B C D E G H I J K L M N O P R S T W Y 0-9      
 
1226  .. 1By frequency

The most frequently occuring words (top 20%). 
61 ..  dan
33 ..  yang
26 ..  segala
20 ..  dengan
16 ..  kepada
15 ..  orang
14 ..  Inggris
11 ..  ia, jeneral, maka
10 ..  hendak, Jawa
9 ..  di, negeri
8 ..  Guwernur, Maharaja
7 ..  boleh, hendaklah, ini, maha
6 ..  ada, dalam, itu, Mahamulia, Mulia, tiada
5 ..  bangsa, daerah, kesukaan, lagi, Perangsis, perintah, tanah, timur
4 ..  akan, angin, bersahabat, dapat, jikalau, Melayu, oleh, sentiasa, suka, supaya