Hikayat Raja Pasai
bibliography
text notes
list of words
list of rhyme words

Text notes


MCP text
 

Pasai 76:2 Bapa dan
Pasai 143:10 Berau berau maka
Pasai 88:8 Bermamat Beramat Bapa
Pasai 19:10 dan dan segala artanya dan
Pasai 9:3 dari da[ri]
Pasai 91:9 dengan dengan segala
Pasai 10:12 didudukkannyalah [di]dudukkannyalah
Pasai 3:8 didukungnya [di]dukungnya
Pasai 83:3 dinihari dinihari ia
Pasai 72:5 disangkutkannya [di]sangkutkannya
Pasai 28:8 disembelih [di]sembelih
Pasai 66:13 ditalkinkan [di]talkinkan
Pasai 81:15 ditiupnyalah [di]tiupnyalah
Pasai 6:13 Hai Hai bapa
Pasai 115:3 ia ia ia
Pasai 9:15 itu itu segala
Pasai 91:12 lalu lalu dipancungnya oleh oleh Tun Beraim Bapa dari atas pucuknya lalu
Pasai 5:1 Maka Maka sabda
Pasai 25:12 Maka Setelah maka
Pasai 29:15 Maka ini Samudera maka
Pasai 37:13 Maka maka kata
Pasai 75:13 Maka maka dalam suatu
Pasai 121:8 Maka setelah sudah sampailah sekalian angkatan itu maka
Pasai 125:15 Maka maka tatkala
Pasai 130:7 Maka maka maka
Pasai 56:11 maka pada keesokan harinya maka
Pasai 86:9 maka maka sabda
Pasai 126:2 malam malam dan
Pasai 102:5 sabda sabda
Pasai 35:3 sampailah sampailah ia
Pasai 74:6 sangat sangat daripada terlalu
Pasai 140:14 sapu sapu pu
Pasai 58:5 segala segala maka
Pasai 137:6 tambul tambul maka
Pasai 12:13 telah setelah