Risalah Shihabuddin
bibliography
text notes
list of words

List of words

Common words listed by frequency ( ‰ ) below

Double-click on any word to search for it in context.

        A                            A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Abi  .. 1
Abu  .. 2
adabnya  .. 1
ada  .. 8
adakalanya  .. 1
adalah  .. 12
adanya  .. 2
adapun  .. 7
af`ali  .. 2
afdal  .. 5
agama  .. 2
aghyar  .. 4
ahl  .. 28
ahlinya  .. 2
`ain  .. 4
ajma`in  .. 1
akal  .. 1
akalnya  .. 1
akan  .. 92
akhirat  .. 4
akhirnya  .. 1
akidah  .. 1
akidat  .. 1
aklam  .. 3
akmal  .. 7
`alaihi  .. 3
`alaihima  .. 1
`alaihim  .. 1
alam  .. 1
a`lam  .. 3
`alamin  .. 2
al  .. 61
Allah  .. 88
Allahu  .. 1
amal  .. 2
amalnya  .. 2
amarah  .. 1
amar  .. 5
amas  .. 1
amat  .. 7
Amin  .. 6
anak  .. 1
`anhum  .. 2
anjing  .. 1
anugeraha  .. 1
anugerahanya  .. 1
apabila  .. 10
api  .. 4
arang  .. 1
arif  .. 1
`arif  .. 1
`Arsh  .. 3
Arsy  .. 3
asal  .. 3
asaliah  .. 1
asaliyyah  .. 1
asap  .. 1
asbabnya  .. 1
atas  .. 18
atasmu  .. 2
atasnya  .. 2
atau  .. 7
aulia  .. 1
awal  .. 1
awam  .. 1
`awam  .. 7
awliya  .. 1
azaliah  .. 1
azaliyya  .. 1
azim  .. 3
`azim  .. 4

 
        B                            A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
bab  .. 1
babi  .. 1
ba`du  .. 1
Baghdadi  .. 1
bagi  .. 15
bagimu  .. 1
baginya  .. 2
baharunya  .. 1
bahwa  .. 1
baik  .. 1
baiklah  .. 1
bakdu  .. 1
Bakr  .. 1
bangsa  .. 8
banyak  .. 4
banyaklah  .. 4
barang  .. 35
basang  .. 1
batin  .. 6
batinnya  .. 2
beberapa  .. 2
belajar  .. 2
benar  .. 2
berasa  .. 1
berbuat  .. 2
berhadap  .. 1
berkata  .. 5
berkat  .. 3
berkhidmat  .. 2
Bermula  .. 3
beroleh  .. 1
berpaling  .. 4
berputusan  .. 1
bersalahan  .. 1
bersamaan  .. 1
bersifat  .. 5
bertambah  .. 1
berupa  .. 1
berwasiat  .. 1
betapa  .. 1
betul  .. 1
bicara  .. 1
bidaah  .. 1
bid`ah  .. 1
bi  .. 2
biru  .. 1
bismillah  .. 1
Bismillahi  .. 1
bukan  .. 1
bulan  .. 1

 
        D                            A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
dahulu  .. 2
da`if  .. 1
da´im  .. 4
daim  .. 7
Dajal  .. 1
Dajjal  .. 1
dalam  .. 49
dalamnya  .. 7
dalil  .. 3
dan  .. 202
dapat  .. 1
darain  .. 1
darajat  .. 2
daripada  .. 67
daripadanya  .. 3
datang  .. 1
demikian  .. 35
demikianlah  .. 7
dengan  .. 89
dengar  .. 1
dengarkan  .. 1
dhati  .. 2
dhat  .. 5
dhikr  .. 1
dia  .. 13
diberi  .. 2
diberinya  .. 1
dibicara  .. 1
dibicarakan  .. 1
didapat  .. 1
diingatkan  .. 1
dijauhkan  .. 1
dikata  .. 4
dikau  .. 5
dikekalkan  .. 1
dikerelai  .. 1
dikerilai  .. 1
dilahirkan  .. 1
dilaknatkan  .. 1
dila`natkan  .. 1
dilihatnya  .. 1
dimudahkan  .. 1
dinamai  .. 3
dinding  .. 1
din  .. 2
dipeliharakan  .. 1
diperlihatnya  .. 1
dirimu  .. 2
dirinya  .. 5
disampaikan  .. 3
disebutkan  .. 1
disejahterakan  .. 1
ditegahkan  .. 2
ditunjuk  .. 1
diwajibkan  .. 1
dua  .. 3
dungu  .. 1
dunia  .. 1
dunya  .. 4
durhaka  .. 1

 
        E                            A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
empat  .. 1
engkau  .. 63
erti  .. 6
ertinya  .. 6

 
        F                            A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
fadihat  .. 1
fadl  .. 1
fadlnya  .. 1
falasifah  .. 1
fana  .. 1
fanalah  .. 2
Fard  .. 1
far`  .. 1
fi  .. 1
firkat  .. 1
firman  .. 4

 
        G                            A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
gerakkan  .. 1
ghair  .. 4
ghalabahkan  .. 1
ghalabahnya  .. 1
ghalib  .. 1
Ghazali  .. 1
gugur  .. 3
gugurlah  .. 2
guru  .. 1

 
        H                            A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
hadis  .. 4
hadith  .. 4
hadrat  .. 4
Hafazkan  .. 1
hai  .. 19
hak  .. 9
hakikah  .. 1
hakikat  .. 2
hakikatnya  .. 1
hakiki  .. 4
hal  .. 11
halnya  .. 6
hamba  .. 1
hanya  .. 9
Hapalkan  .. 1
haqiqa  .. 1
haqq  .. 4
haram  .. 4
harf  .. 2
harubiru  .. 1
haru  .. 1
hasad  .. 1
hasil  .. 3
hati  .. 7
hatiku  .. 1
hatimu  .. 19
hatinya  .. 19
hawa  .. 2
hendaklah  .. 12
hewan  .. 1
hidup  .. 4
hidupmu  .. 2
hilang  .. 1
hilangkan  .. 1
himpunkan  .. 2
hingga  .. 14
hormat  .. 6
hubb  .. 1
hub  .. 1
hukum  .. 1
huruf  .. 2

 
        I                            A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
ia  .. 75
iaitu  .. 1
Ialah  .. 1
ibadat  .. 7
ibadatnya  .. 2
ibarat  .. 3
ihsan  .. 1
ihwal  .. 3
ihwalnya  .. 2
ikhlas  .. 3
Iklam  .. 2
iktikad  .. 6
ilaha  .. 12
I`lam  .. 2
illa  .. 12
ilm  .. 21
`ilm  .. 3
ilmu  .. 3
imam  .. 3
imtisal  .. 1
imtithal  .. 1
indah  .. 1
ingat  .. 5
ingatkan  .. 4
ingatlah  .. 1
ingatnya  .. 4
ini  .. 8
inilah  .. 10
Intaha  .. 1
iradat  .. 1
isbat  .. 1
isharat  .. 1
ishraq  .. 1
Islam  .. 3
istidlal  .. 1
istilahnya  .. 3
isyarat  .. 1
isyrak  .. 1
i`tikad  .. 6
itu  .. 130
itulah  .. 2
iya  .. 1

 
        J                            A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
jadilah  .. 1
jahanam  .. 1
jahannam  .. 1
jalan  .. 6
jalankan  .. 2
jali  .. 4
jama`a  .. 1
jamal  .. 1
jana  .. 2
jangan  .. 9
janji  .. 1
janna  .. 2
jatuh  .. 1
Jauharat  .. 4
jauh  .. 2
jauhilah  .. 1
jauhlah  .. 1
Jawharat  .. 4
Jawi  .. 3
jika  .. 5
jikalau  .. 13
jua  .. 6
jumhur  .. 3
Junaidi  .. 1

 
        K                            A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Kadariah  .. 1
kafir  .. 1
kahar  .. 1
kainat  .. 2
ka´inat  .. 2
kalanya  .. 1
kalbu  .. 2
kalimah  .. 4
kalimat  .. 1
kami  .. 1
kamu  .. 13
kana`a  .. 1
karamat  .. 1
karena  .. 19
karunia  .. 1
kashf  .. 5
Kasim  .. 1
kata  .. 24
katanya  .. 1
kaum  .. 3
kawm  .. 3
kebajikan  .. 4
kedua  .. 7
keduanya  .. 3
kehinaan  .. 1
keka1  .. 1
kekal  .. 5
kekalkan  .. 1
kelakuan  .. 3
kelihatan  .. 1
keluar  .. 1
keluarlah  .. 1
kembali  .. 3
kemudian  .. 2
kenal  .. 2
kepada  .. 41
kepadamu  .. 5
kepadanya  .. 3
kerjakan  .. 1
kesalahannya  .. 1
kesempurnaan  .. 1
ketahui  .. 8
ketiga  .. 8
ketika  .. 1
khabar  .. 3
khafa  .. 1
khafi  .. 5
Khalik  .. 5
kharijiah  .. 1
kharijiyya  .. 1
khas  .. 1
Khatimah  .. 1
Khatimat  .. 1
khatir  .. 1
khauf  .. 1
khawf  .. 1
khidmat  .. 1
khidmatnya  .. 1
khudu`  .. 1
khuduk  .. 1
khusus  .. 1
kifayatnya  .. 2
kiranya  .. 3
kitab  .. 3
kita  .. 18
kuasa  .. 2
kudrat  .. 1
kufr  .. 5
kufur  .. 5
kuharapi  .. 1
Kujadikan  .. 1
kulihat  .. 6
kurang  .. 1
kusahaja  .. 1
kusebut  .. 2
kusebutkan  .. 1
kusembah  .. 1
Kusyairi  .. 1
kutub  .. 1
kutuntut  .. 1
kuwasiatkan  .. 1

 
        L                            A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
La  .. 12
lafaz  .. 2
lafz  .. 2
lagi  .. 27
lahir  .. 6
lahirkan  .. 1
lahirnya  .. 2
lain  .. 5
lainnya  .. 4
laknat  .. 2
la`nat  .. 2
larangannya  .. 1
lari  .. 1
latif  .. 1
lawan  .. 1
leher  .. 1
lemah  .. 3
.. 2
lidah  .. 4
lihat  .. 7
lihatlah  .. 1
lima  .. 1
lisan  .. 1
Llah  .. 13
Llahi  .. 1
Llahu  .. 4
lupa  .. 7
lupakan  .. 3

 
        M                            A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
madhmumah  .. 1
ma`dum  .. 2
ma  .. 1
mahabbat  .. 1
mahiah  .. 1
mahiyya  .. 1
mahmudah  .. 2
maka  .. 91
makamat  .. 3
makamatnya  .. 1
makanan  .. 3
makan  .. 1
makbul  .. 1
makdum  .. 2
makhluk  .. 8
maklum  .. 1
maklumnya  .. 3
makna  .. 14
maknanya  .. 8
makrifat  .. 3
makruf  .. 1
maksiat  .. 2
malaikat  .. 1
malaikatnya  .. 1
ma`lumnya  .. 1
ma`na  .. 14
ma`nanya  .. 8
manapikan  .. 1
manfaat  .. 1
manfa`at  .. 1
manikam  .. 1
mankul  .. 1
manusia  .. 14
ma`rifat  .. 3
ma`ruf  .. 1
masalah  .. 1
mas´alah  .. 1
masha´ikh  .. 1
mashakkat  .. 1
mashhur  .. 1
masing-masing  .. 1
ma`siyat  .. 2
masuk  .. 4
masyaikh  .. 1
masyakah  .. 1
masyakat  .. 1
masyhur  .. 1
mata  .. 5
melainkan  .. 4
melazimkan  .. 4
melengkapi  .. 1
melihat  .. 7
membaca  .. 1
membaharui  .. 1
membanyakkan  .. 2
memberi  .. 3
membuangkan  .. 2
memeliharakan  .. 9
memeliharakanlah  .. 1
memerintahkan  .. 1
mempunyai  .. 1
memuji  .. 1
menamai  .. 4
menanggung  .. 1
menapikan  .. 1
menaruhkan  .. 2
mendapat  .. 3
mendengar  .. 1
menegahkan  .. 2
menerima  .. 6
mengenal  .. 3
mengerjakan  .. 5
mengerjakanlah  .. 1
mengesahkan  .. 1
mengetahui  .. 6
mengetahuilah  .. 1
mengharap  .. 1
menghimpunkan  .. 2
mengucap  .. 4
mengucapkan  .. 1
meninggalkan  .. 2
menjadi  .. 6
menjadikan  .. 8
menjalan  .. 1
menjauh  .. 1
menjauhi  .. 1
menyatakan  .. 2
menyungguh-nyungguhi  .. 1
menyuruh  .. 1
merasai  .. 2
merasailah  .. 1
mereka  .. 13
mertabat  .. 11
mertabatnya  .. 6
minumannya  .. 3
minum  .. 1
muafakat  .. 1
mu`ayanat  .. 1
mubasharah  .. 1
mubasyarah  .. 1
mubtadi  .. 6
mudah-mudahan  .. 8
mudawamah  .. 2
Muhamadiah  .. 9
Muhammad  .. 15
Muhammadiyyah  .. 9
muhtaj  .. 1
mujahadahnya  .. 1
mukalaf  .. 1
mukallaf  .. 1
mukashafat  .. 1
mukasyafat  .. 1
mukhtasar  .. 1
Muktazilah  .. 1
mulhid  .. 2
mumkin  .. 1
munasabat  .. 3
munkar  .. 1
muntahi  .. 3
muridnya  .. 1
mursal  .. 1
murshid  .. 1
mursyid  .. 1
mushahadat  .. 1
musharrafah  .. 1
mushkil  .. 1
musyahadat  .. 1
musyarafah  .. 1
musykil  .. 1
mutaharah  .. 4
mutahharah  .. 4
mutala`ah  .. 1
mutawasit  .. 2
mutawassit  .. 2
Mu`tazilah  .. 1
mutiara  .. 2
muwafakat  .. 1

 
        N                            A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
nabi  .. 19
nadir  .. 1
nafs  .. 1
nahi  .. 1
nahinya  .. 4
nama  .. 4
namanya  .. 30
napi  .. 1
napsunya  .. 2
naraka  .. 1
nar  .. 1
nasehat  .. 1
nas  .. 1
nasibnya  .. 2
nass  .. 1
nasuhan  .. 1
nazar  .. 1
negeri  .. 1
neraka  .. 4
nikmat  .. 1
ni`mat  .. 1

 
        O                            A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
oleh  .. 3
olehmu  .. 13
orang  .. 50

 
        P                            A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
pada  .. 30
padahal  .. 3
padahalnya  .. 1
panasnya  .. 1
pekih  .. 1
pekir  .. 3
peliharakan  .. 2
pendapat  .. 2
pengenal  .. 1
penghulu  .. 6
perbuatan  .. 8
perbuatanmu  .. 4
perbuatannya  .. 1
peri  .. 3
perkara  .. 8
perkataan  .. 5
permulaan  .. 1
pertama  .. 5
pikirkan  .. 3
pikirlah  .. 1
pintu  .. 1
pitolong  .. 1
pitulung  .. 1
puasa  .. 2
puji  .. 1
pula  .. 9
pulang  .. 1
puluh  .. 3
pun  .. 15
punya  .. 4

 
        Q                            A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Qadariyyah  .. 1
qalb  .. 2
Qur´an  .. 5
Qushairi  .. 1

 
        R                            A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Rabb  .. 5
radi  .. 1
Rafidiah  .. 1
Rafidiyyah  .. 1
rahim  .. 3
rahman  .. 3
rahmani  .. 1
rahmat  .. 7
rahmatnya  .. 2
raja´  .. 1
Ramadan  .. 1
r.A  .. 7
rasa  .. 1
Raslan  .. 1
Raslani  .. 2
rasul  .. 1
rasullah  .. 1
rasulullah  .. 2
rela  .. 4
.. 2
riah  .. 1
rila  .. 4
risala  .. 1
risalah  .. 1
risalatnya  .. 1
riya  .. 1
rohani  .. 3
roh  .. 1
r  .. 1
rububiah  .. 1
rububiyya  .. 1
ruh  .. 1
rukun  .. 1
rukunnya  .. 1

 
        S                            A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
sabar  .. 4
sabda  .. 2
sabit  .. 1
sahabat  .. 1
sah  .. 1
salah  .. 1
salam  .. 1
salat  .. 2
saleh  .. 1
salik  .. 18
salla  .. 1
sallama  .. 1
sama  .. 2
sampai  .. 6
sampailah  .. 2
sangat  .. 14
sangatlah  .. 2
sangka  .. 1
sanubari  .. 1
Sanya  .. 1
s.A  .. 21
sayiduna  .. 1
sayyiduna  .. 1
sebab  .. 11
sebagainya  .. 7
sebenarnya  .. 3
sebuah  .. 1
sebut  .. 1
segala  .. 34
sejahtera  .. 2
sejahteralah  .. 1
sekadar  .. 2
sekalian  .. 15
sekaliannya  .. 2
sekali-kali  .. 24
sekalipun  .. 4
selagi  .. 1
selamat  .. 1
selesailah  .. 2
semata-mata  .. 1
sembahyang  .. 4
sendirimu  .. 3
sendirinya  .. 1
senentiasa  .. 1
senetiasa  .. 4
senetiyasa  .. 1
seolah-olah  .. 1
seperti  .. 30
sepertinya  .. 2
serta  .. 57
sesa`at  .. 1
sesat  .. 9
sesatnya  .. 1
sesuatu  .. 9
setan  .. 1
setengah  .. 15
setengahnya  .. 2
shafa`at  .. 2
shafa`atnya  .. 1
Shahadan  .. 6
shaikh  .. 6
sharatnya  .. 1
sharh  .. 5
shari`ah  .. 14
shari`at  .. 1
Shihab  .. 1
Shihabuddin  .. 1
shirk  .. 13
shorga  .. 1
shukur  .. 1
siapa  .. 1
sia-sia  .. 1
sifat  .. 5
sifati  .. 2
sipat  .. 2
sir  .. 4
sirr  .. 3
sirri  .. 1
siwa  .. 1
smi  .. 1
sorga  .. 1
suatu  .. 2
subhanahu  .. 1
suci  .. 2
sudah  .. 3
sunah  .. 1
sunna  .. 1
supaya  .. 3
suruh  .. 1
suruhnya  .. 1
s.w  .. 27
syafaat  .. 2
syafaatnya  .. 1
syaikh  .. 1
syaratnya  .. 1
syarh  .. 5
syariah  .. 14
syariat  .. 1
syirk  .. 13
syukur  .. 1
syurga  .. 1

 
        T                            A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
ta`ala  .. 37
tabiat  .. 2
tabi`at  .. 1
tabiatnya  .. 1
tahu  .. 3
takbur  .. 1
taklif  .. 1
takluk  .. 5
takut  .. 1
takzim  .. 1
talib  .. 17
ta`lif  .. 1
tamak  .. 1
tam`a  .. 1
Tammat  .. 1
tarikah  .. 1
tarikat  .. 5
tasawuf  .. 5
tasawwuf  .. 5
tasbih  .. 1
taufik  .. 1
tauhid  .. 17
tawajjuh  .. 13
tawajjuhkan  .. 1
tawajjuhnya  .. 3
tawajuhnya  .. 3
tawakkul  .. 1
tawakul  .. 1
tawfik  .. 1
tawhid  .. 17
ta`zim  .. 1
teguh  .. 1
tekabur  .. 1
telah  .. 23
tempat  .. 2
tempatnya  .. 1
tengah-tengah  .. 1
terafdal  .. 1
tergelincir  .. 1
terlebih  .. 19
termadhkur  .. 3
tersebut  .. 10
tetapi  .. 7
thabit  .. 1
tiada  .. 44
tiadalah  .. 1
tiadanya  .. 1
tiap-tiap  .. 5
tiga  .. 10
tilik  .. 1
tinggi  .. 3
tobat  .. 1
tobatlah  .. 1
tuan  .. 1
tuannya  .. 2
tubuhmu  .. 2
Tuhan  .. 4
Tuhanmu  .. 6
Tuhannya  .. 2
tujuh  .. 4
tunggul  .. 1

 
        U                            A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
`ubuda  .. 1
ubudah  .. 1
`ubudah  .. 1
`ubudat  .. 1
`ubudiah  .. 1
`ubudiat  .. 1
`ubudiyyah  .. 1
`ubudiyyat  .. 1
ud  .. 1
`ujb  .. 1
ujub  .. 1
ulama  .. 12
ullah  .. 1
umah  .. 2
umat  .. 1
ummah  .. 2
ummat  .. 1
upama  .. 3
upamanya  .. 1
upaya  .. 1
usul  .. 1

 
        W                            A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
wa  .. 7
wahdat  .. 1
wajh  .. 1
wajib  .. 4
wakar  .. 1
waktu  .. 2
wali  .. 1
Wallahu  .. 2
wasiat  .. 1
wasiyat  .. 1
wujud  .. 15
wujudnya  .. 1

 
        Y                            A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
ya  .. 2
yaitu  .. 39
yaitulah  .. 3
yakin  .. 19
yakinkan  .. 1
yakinnya  .. 1
yakni  .. 18
yang  .. 197
ya`ni  .. 18
yaqin  .. 10
yaqinnya  .. 1

 
        Z                            A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Zakaria  .. 1
Zakariyya´  .. 1
zat  .. 5
zati  .. 2
zikir  .. 1
zindik  .. 2
zuhd  .. 1By frequency

The most frequently occuring words (top 10%). 
202 ..  dan
197 ..  yang
130 ..  itu
92 ..  akan
91 ..  maka
89 ..  dengan
88 ..  Allah
75 ..  ia
67 ..  daripada
63 ..  engkau
61 ..  al
57 ..  serta
50 ..  orang
49 ..  dalam
44 ..  tiada
41 ..  kepada
39 ..  yaitu
37 ..  ta`ala
35 ..  barang, demikian
34 ..  segala
30 ..  namanya, pada, seperti
28 ..  ahl
27 ..  lagi
24 ..  kata, sekali-kali
23 ..  telah
21 ..  ilm
19 ..  hai, hatimu, hatinya, karena, nabi, terlebih, yakin
18 ..  atas, kita, salik, yakni, ya`ni
17 ..  talib, tauhid, tawhid
15 ..  bagi, Muhammad, pun, sekalian, setengah, wujud
14 ..  hingga, makna, ma`na, manusia, sangat, shari`ah, syariah
13 ..  dia, jikalau, kamu, Llah, mereka, olehmu, shirk, syirk, tawajjuh
12 ..  adalah, hendaklah, ilaha, illa, La, ulama
11 ..  hal, mertabat, sebab
10 ..  apabila, inilah, tersebut, tiga, yaqin