Risalah fi 'l-Tawhid
bibliography
text notes
list of words

List of words

Common words listed by frequency ( ‰ ) below

Double-click on any word to search for it in context.

        A                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
`Abdal  .. 3
`Abd  .. 3
abid  .. 2
`abid  .. 1
abrar  .. 1
adab  .. 8
ada  .. 34
adakalanya  .. 4
adalah  .. 67
adala  .. 1
Adam  .. 1
`adam  .. 2
adanya  .. 1
adapun  .. 1
adat  .. 1
adilmu  .. 1
af`al  .. 4
af`alnya  .. 1
agama  .. 2
aghyar  .. 11
ahl  .. 24
ahlinya  .. 1
ahwal  .. 2
`aib  .. 1
`aibnya  .. 2
ain  .. 1
`ain  .. 2
akal  .. 4
akali  .. 2
akandaku  .. 2
akandikau  .. 22
akan  .. 111
akhass  .. 1
akhirat  .. 16
akhir  .. 1
akhirnya  .. 1
akhyar  .. 2
aklam  .. 1
aku  .. 9
akwan  .. 3
`alaihi  .. 2
`alaihim  .. 2
`alamat  .. 1
a`lam  .. 1
`alam  .. 2
`alamin  .. 1
al  .. 133
`alim  .. 4
Allah  .. 210
Allahu  .. 3
amal  .. 48
amalmu  .. 4
amalnya  .. 12
amar  .. 12
amat  .. 7
ampun  .. 1
amr  .. 12
anak  .. 1
`an  .. 1
anggotamu  .. 1
`anhu  .. 2
Ansari  .. 1
antara  .. 6
antaramu  .. 1
antaranya  .. 2
anugeraha  .. 3
anugerahamu  .. 1
anugerahanya  .. 1
anwa  .. 1
anwa`  .. 1
anwar  .. 1
apabila  .. 52
api  .. 1
`aql  .. 4
`aqli  .. 2
arang  .. 2
arif  .. 1
`arif  .. 25
arta  .. 1
arwah  .. 2
asal  .. 2
asar  .. 2
asbab  .. 3
asranya  .. 1
asrar  .. 3
asrarnya  .. 1
atas  .. 64
atasku  .. 2
atasmu  .. 15
atasnya  .. 21
atau  .. 21
athar  .. 2
awal  .. 11
awam  .. 6
`awamm  .. 6
awwal  .. 11
`azama  .. 1
`aziz  .. 2
`azm  .. 1
`azza  .. 5

 
        B                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
bab  .. 1
badan  .. 1
bagai  .. 2
bagi  .. 128
bagimu  .. 55
baginya  .. 53
bahagai  .. 10
bahagian  .. 7
bahagiannya  .. 1
bahagi  .. 11
bahagi  .. 1
bahasa  .. 2
bahwa  .. 42
baik  .. 1
baka  .. 3
bala  .. 2
bala´  .. 1
balas  .. 11
balasmu  .. 1
balasnya  .. 1
bangsa  .. 13
banyak  .. 3
baqa´  .. 3
barang  .. 44
bashariyya  .. 3
basyariah  .. 3
batil  .. 2
batin  .. 24
batinmu  .. 4
batinnya  .. 6
batin  .. 1
bawah  .. 1
bebal  .. 1
beberapa  .. 4
belakang  .. 2
belum  .. 1
benar  .. 1
benarnya  .. 1
benci  .. 1
beradab  .. 1
berapa  .. 1
berapalah  .. 1
berat  .. 1
berati  .. 1
berbahagai-bahagai  .. 1
berbahagialah  .. 1
berbahagi-bahagi  .. 1
berbanyak-banyak  .. 1
berbuat  .. 9
bercampur  .. 1
bercerai  .. 3
berdiri  .. 17
berdirilah  .. 2
berdosa  .. 1
bergerak  .. 13
bergeraknya  .. 1
berhadap  .. 11
berhadaplah  .. 2
berhadd  .. 4
berhad  .. 4
berharakat  .. 2
berhentilah  .. 1
berisi  .. 1
berjalan  .. 2
berjiha  .. 2
berkata  .. 5
berkatnya  .. 1
berkehendak  .. 8
berkenderaan  .. 1
berkhidmat  .. 1
berkurang  .. 2
berladhdhat  .. 4
berlaku  .. 1
berlakulah  .. 1
berlazat  .. 4
Bermula  .. 18
bernama  .. 2
bernikah  .. 1
beroleh  .. 1
berpaling  .. 13
berpegangan  .. 1
berpegang  .. 2
berpeganglah  .. 1
berperangai  .. 1
berpindah  .. 2
bersalahan  .. 4
bersanggeraha  .. 1
bersanggerahanya  .. 1
bersanggraha  .. 1
bersenggerahanya  .. 1
bersifat  .. 1
bersungguh-sungguh  .. 4
bersunyi  .. 2
bertambah  .. 2
bertambah-tambah  .. 8
berumah  .. 1
berwaktu  .. 2
besar  .. 8
beserta  .. 1
betapa  .. 7
betulnya  .. 1
bidaah  .. 2
bid`a  .. 2
bidaya  .. 3
bi  .. 4
bilughat  .. 1
binasa  .. 1
binasalah  .. 1
bin  .. 1
Bismi  .. 1
bismillah  .. 1
boleh  .. 2
b  .. 1
buah  .. 1
Bukanlah  .. 1
bulan  .. 1
buta  .. 4
butakan  .. 1

 
        C                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
cedera  .. 4
cenderung  .. 10
ceraikan  .. 4
cidera  .. 2
cindera  .. 2
cita  .. 1

 
        D                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
dahulu  .. 1
daif  .. 4
da`if  .. 1
daifmu  .. 1
da´iman  .. 1
daiman  .. 1
daku  .. 2
dalal  .. 1
dalam  .. 168
dalamnya  .. 10
dan  .. 807
dapat  .. 5
darajat  .. 2
dar  .. 1
dari  .. 1
daripada  .. 334
daripadaku  .. 2
daripadamu  .. 27
daripadanya  .. 40
datang  .. 6
datangkan  .. 3
demikian  .. 57
demikianlah  .. 1
dengandia  .. 19
dengan  .. 301
dhatmu  .. 1
dhatnya  .. 1
dhat  .. 8
dhawqi  .. 1
Dhu  .. 2
dia  .. 56
diajari  .. 1
diamalkan  .. 2
diambilnya  .. 2
diam  .. 5
diammu  .. 1
diamnya  .. 1
dianugerahakan  .. 1
dianugrahakan  .. 1
dibakakannya  .. 2
dibangsakan  .. 2
dibangsakannya  .. 1
dibaqa´kannya  .. 2
dibenarkan  .. 1
diberati  .. 1
diberi  .. 1
dibukakan  .. 6
didakwanya  .. 1
didapat  .. 4
didapatnya  .. 2
didatangkan  .. 1
dida`wanya  .. 1
didengarnya  .. 1
dididingi  .. 1
didinding  .. 4
didindingi  .. 1
didirikan  .. 1
di  .. 10
difanakan  .. 1
difana´kan  .. 1
difana´kannya  .. 1
difanakannya  .. 1
dihampirkan  .. 2
dihantarkan  .. 2
diharap  .. 1
dihati  .. 1
dihukumkan  .. 1
diibaratkan  .. 1
diiktikadkannya  .. 2
diisaratkan  .. 1
diisharatkan  .. 3
diisyaratkan  .. 3
dii`tiqadkannya  .. 3
dijadikan  .. 4
dijadikannya  .. 1
dijauhkan  .. 2
dikaruniakan  .. 1
dikasadkannya  .. 1
dikasihi  .. 7
dikasihinya  .. 6
dikata  .. 7
dikau  .. 22
dikehendaki  .. 13
dikehendakinya  .. 2
dikenal  .. 2
dikenalnya  .. 3
dikerjakan  .. 2
diketahui  .. 2
diketahuikan  .. 1
diketahuinya  .. 4
diketakuti  .. 1
dikhitab  .. 2
dilihatnya  .. 4
Dimishqi  .. 1
Dimisyki  .. 1
dimudahkan  .. 1
dinamai  .. 3
dinding  .. 3
din  .. 1
dipeliharakan  .. 1
diperbaiki  .. 1
diperbuat  .. 1
diperhambakannya  .. 1
diperhambanya  .. 1
diperintahkan  .. 1
diperlihatkan  .. 1
diperoleh  .. 2
dipindahkan  .. 2
diqasdkannya  .. 1
diri  .. 17
dirimu  .. 60
dirinya  .. 55
dirirnu  .. 1
disembah  .. 1
dishughulkan  .. 1
disuruh  .. 1
disuruhkan  .. 2
disyughulkan  .. 1
ditakdirkan  .. 1
ditakutinya  .. 1
ditaruhkan  .. 2
ditawan  .. 4
ditawannya  .. 2
ditegah  .. 2
ditegahkan  .. 2
diterima  .. 1
ditetapkan  .. 1
ditunjukinya  .. 1
dituntut  .. 8
dituntutnya  .. 1
ditutupi  .. 1
diupamakan  .. 2
dosa  .. 3
dua  .. 10
duka  .. 2
dunia  .. 13
duniawiah  .. 2
dunyawi  .. 1
dunyawiyya  .. 2

 
        E                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
empat  .. 1
enam  .. 1
engkau  .. 241
engku  .. 1
erti  .. 1
ertinya  .. 18
esa  .. 5

 
        F                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
fadl  .. 3
fadlnya  .. 1
fa´ida  .. 1
fa`il  .. 1
fakd  .. 1
Fakhr  .. 1
Fakhruddin  .. 1
Fakhrudin  .. 1
fakir  .. 1
fana´  .. 28
fana  .. 1
fanakan  .. 6
fana´kan  .. 6
fana´lah  .. 10
fanalah  .. 10
fanamu  .. 2
fana´mu  .. 2
fananya  .. 2
faqd  .. 1
faqir  .. 1
fard  .. 1
fark  .. 6
farq  .. 6
fasik  .. 2
fasiq  .. 1
Fath  .. 1
fi  .. 1
fiil  .. 2
fiilmu  .. 1
fiilnya  .. 3
fi`l  .. 1
fi`lmu  .. 1
fi`lnya  .. 3
firman  .. 2
firmannya  .. 4

 
        G                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
gagal  .. 1
gemar  .. 3
gerak  .. 2
ghafil  .. 1
ghafla  .. 2
ghaib  .. 13
ghaibmu  .. 1
ghair  .. 11
Ghani  .. 1

 
        H                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
hadir  .. 4
hadis  .. 4
hadith  .. 4
hadrat  .. 8
hadratnya  .. 4
hafaz  .. 1
hai  .. 23
haj  .. 2
hajj  .. 2
hak  .. 57
hakikah  .. 24
hakikat  .. 11
hakikatnya  .. 5
hakiki  .. 1
haknya  .. 2
hal  .. 37
halmu  .. 1
halnya  .. 5
hamba  .. 21
hambaku  .. 1
hambanya  .. 1
hamdu  .. 1
hampir  .. 5
hampirkan  .. 2
Hampirmu  .. 1
hampirnya  .. 1
hanya  .. 1
hapal  .. 1
hapuslah  .. 5
haqiqa  .. 24
haqiqat  .. 11
haqiqatnya  .. 5
haqiqi  .. 1
haqq  .. 57
haqqnya  .. 1
haraka  .. 4
harakat  .. 11
harakatmu  .. 4
harakatnya  .. 4
hari  .. 2
hasil  .. 10
hasillah  .. 3
hasilnya  .. 1
hasil  .. 1
hati  .. 23
hatiku  .. 1
hatimu  .. 7
hatinya  .. 17
haul  .. 3
haulmu  .. 2
haulnya  .. 2
hawa  .. 4
hawamu  .. 8
hawanya  .. 3
hawl  .. 3
hawlmu  .. 2
hawlnya  .. 2
hemat  .. 1
hematnya  .. 1
hempa  .. 1
hendaklah  .. 4
hidup  .. 4
hijab  .. 11
hijabmu  .. 3
hikma  .. 3
hikmah  .. 3
hilang  .. 11
hilanglah  .. 9
hina  .. 4
hinalah  .. 1
hinamu  .. 1
hingga  .. 19
hissi  .. 1
hormat  .. 1
hu  .. 1
hujat  .. 1
hujjat  .. 1
hukum  .. 4
hukummu  .. 1
hukumnya  .. 4

 
        I                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
ia  .. 176
`ibada  .. 3
ibadat  .. 25
`ibadat  .. 1
ibadatnya  .. 4
ibaratkan  .. 1
idraknya  .. 1
idtirari  .. 1
ihsan  .. 2
ijad  .. 1
ijtihad  .. 1
ijtihadnya  .. 2
ikhlas  .. 8
ikhtiar  .. 2
ikhtiari  .. 1
ikhtiarmu  .. 1
ikhtiarnya  .. 1
ikhtiyar  .. 2
ikhtiyari  .. 1
ikhtiyarmu  .. 1
ikhtiyarnya  .. 1
ikrarkan  .. 1
iktibar  .. 2
iktikad  .. 6
iktikadkannya  .. 1
iktikadnya  .. 1
iktimad  .. 8
iktimadnya  .. 1
iktisar  .. 1
iladuni  .. 6
ilaha  .. 6
ilahia  .. 2
ilahiah  .. 1
ilahi  .. 2
ilahiyya  .. 3
ilham  .. 1
illa  .. 6
ilm  .. 10
`ilm  .. 6
ilmu  .. 18
ilmumu  .. 2
ilmunya  .. 4
iman  .. 18
imanmu  .. 6
imannya  .. 6
`inaya  .. 1
`inayat  .. 3
inayatnya  .. 1
ini  .. 10
inilah  .. 16
inkishaf  .. 1
inkisyaf  .. 1
Intaha  .. 2
iqrarkan  .. 1
iqtisar  .. 1
irada  .. 1
iradat  .. 8
iradatmu  .. 6
iradatnya  .. 4
isharatkan  .. 1
ishtighal  .. 9
ishtighalkan  .. 1
ishtighalmu  .. 2
ishtighalnya  .. 2
isi  .. 4
Islam  .. 1
Isma`il  .. 1
istidlal  .. 1
istighrakmu  .. 2
istighraknya  .. 2
istighraqmu  .. 2
istighraqnya  .. 2
istikamat  .. 1
istiqamat  .. 1
isytighal  .. 9
isytighalkan  .. 1
isytighalmu  .. 2
isytighalnya  .. 2
i`tibar  .. 2
i`timad  .. 8
i`timadnya  .. 1
i`tiqad  .. 6
i`tiqadnya  .. 1
itisal  .. 2
ittisal  .. 2
itu  .. 438
itulah  .. 14

 
        J                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
jadi  .. 5
jadikan  .. 3
jadilah  .. 13
jaga  .. 1
jahat  .. 2
jahil  .. 2
jakat  .. 2
jalal  .. 2
jalan  .. 11
jali  .. 3
jalla  .. 5
jamak  .. 7
jamal  .. 2
jam`  .. 7
jangan  .. 2
jatuhlah  .. 1
jauhi  .. 2
jauhlah  .. 2
jauhmu  .. 1
Jawi  .. 3
Jika  .. 1
jikalau  .. 42
Jilani  .. 1
jinak  .. 2
jisim  .. 1
jua  .. 23
Jum`at  .. 1
jusmani  .. 1

 
        K                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
kabul  .. 2
kadanya  .. 1
kadim  .. 3
Kadir  .. 2
kafir  .. 2
kaifiah  .. 1
kaifiatnya  .. 1
kaifiyya  .. 1
kaifiyyatnya  .. 1
kaim  .. 16
ka´inat  .. 1
kainat  .. 1
kala  .. 27
kalamnya  .. 2
kalanya  .. 4
kalbu  .. 1
kali  .. 2
kalima  .. 1
kalimah  .. 2
kamal  .. 3
kami  .. 23
kamil  .. 1
kamu  .. 8
kantor  .. 1
kapir  .. 1
karam  .. 4
karena  .. 130
karenanya  .. 1
karunia  .. 3
karunianya  .. 1
kasad  .. 1
kasadkan  .. 3
kasb  .. 1
kasbi  .. 1
kashf  .. 13
kashfi  .. 1
kasih  .. 21
kasihnya  .. 10
kata  .. 30
katamu  .. 1
katanya  .. 15
kaulnya  .. 2
kaya  .. 5
kayanya  .. 1
keadaan  .. 10
keadaanmu  .. 2
keadaannya  .. 8
kebaikannya  .. 1
kebajikan  .. 5
keberatan  .. 1
keberatannya  .. 1
kebesaran  .. 2
kecelaannya  .. 1
kedua  .. 24
keduanya  .. 5
keempat  .. 3
keesaan  .. 1
kehendak  .. 2
kehendaki  .. 1
kehendakmu  .. 2
kehendaknya  .. 4
kejadian  .. 2
kejahatan  .. 5
kejahatannya  .. 1
kekal  .. 2
kekallah  .. 2
kelam  .. 2
kelebihan  .. 1
kelima  .. 3
keluar  .. 18
keluarkan  .. 4
keluarlah  .. 6
keluarmu  .. 7
kelulah  .. 1
Kemas  .. 1
kembali  .. 4
kembalilah  .. 2
kemudian  .. 8
kemudiannya  .. 4
kenal  .. 3
kenal  .. 1
kenyataan  .. 1
kepada  .. 118
kepadamu  .. 4
kepadanya  .. 30
kerilaan  .. 2
kesalahannya  .. 1
kesedapan  .. 1
kesempurnaan  .. 2
kesudah-sudahan  .. 2
ketahui  .. 18
ketiadaan  .. 5
ketiadaannya  .. 1
ketiga  .. 14
ketika  .. 18
ketuhanannya  .. 1
khabar  .. 1
khafi  .. 8
khalis  .. 4
khalismu  .. 1
Khamrat  .. 1
Khan  .. 1
khas  .. 1
khatir  .. 16
khauf  .. 1
khawass  .. 15
khawf  .. 1
khidmat  .. 3
khidmatnya  .. 1
khudu`  .. 1
kiam  .. 1
kifayat  .. 1
kitab  .. 3
kita  .. 11
kuanugerahai  .. 1
kuasa  .. 6
kuat  .. 6
kuatlah  .. 4
kuatmu  .. 2
kuatnya  .. 3
kucing  .. 1
kudrat  .. 1
kudratnya  .. 3
kudsi  .. 2
kufr  .. 2
kufur  .. 2
kuharap  .. 2
kulit  .. 2
kumasukkan  .. 1
kupohonkan  .. 1
kurang  .. 7
kurangnya  .. 1
kusenggarakan  .. 1

 
        L                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
ladhdhat  .. 4
laduni  .. 8
La  .. 6
lagi  .. 12
lahir  .. 29
lahirlah  .. 3
lahirmu  .. 4
lahirnya  .. 9
lain  .. 42
lainmu  .. 6
lainnya  .. 34
laipmu  .. 1
laip  .. 4
lari  .. 1
lawanan  .. 1
lazat  .. 4
lazim  .. 4
lazimlah  .. 1
lebih  .. 2
lelahnya  .. 2
lemah  .. 5
lemahmu  .. 1
lepas  .. 1
.. 8
liar  .. 1
lihat  .. 11
lihatlah  .. 2
lillah  .. 3
lima  .. 2
limpah  .. 1
lisan  .. 3
lisannya  .. 4
Llah  .. 9
Llahi  .. 1
Llahu  .. 3
lughat  .. 1
lupa  .. 3

 
        M                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
ma`arif  .. 3
madarah  .. 1
madarra  .. 1
ma`dum  .. 1
mafkud  .. 5
mafqud  .. 5
mahabba  .. 21
mahabbah  .. 21
mahabesar  .. 1
mahad  .. 1
maha  .. 6
Mahatinggi  .. 5
mahbub  .. 1
mahd  .. 1
mahjub  .. 9
mahsus  .. 2
ma`iyya  .. 3
maka  .. 310
makam  .. 69
makamnya  .. 1
makan  .. 2
makdum  .. 1
makhluk  .. 19
makhluq  .. 18
makiah  .. 3
maklumnya  .. 1
makna  .. 5
maknanya  .. 2
maknawi  .. 1
makrifa  .. 16
makrifat  .. 3
makrifatnya  .. 2
makruf  .. 1
maksiah  .. 2
maksiat  .. 3
maksudmu  .. 1
makul  .. 2
malaki  .. 3
malam  .. 2
ma`lumnya  .. 1
mana  .. 29
ma`na  .. 5
manakala  .. 27
ma`nanya  .. 2
ma`nawi  .. 1
manfa`a  .. 3
manfaat  .. 8
manfa`at  .. 2
manpa`at  .. 2
manusia  .. 8
maqam  .. 69
maqamnya  .. 1
maqsudmu  .. 1
ma`qul  .. 2
ma`rifa  .. 16
ma`rifat  .. 3
ma`rifatnya  .. 2
martabat  .. 10
martabatnya  .. 1
ma`ruf  .. 1
mashaqqa  .. 4
mashghul  .. 2
mashgul  .. 1
ma`siya  .. 2
ma`siyat  .. 3
masuk  .. 7
masyakah  .. 4
masyakat  .. 4
masyghul  .. 3
mata  .. 15
mataku  .. 1
mati  .. 6
maujud  .. 21
maujudnya  .. 1
mawjud  .. 21
mawjudnya  .. 1
mazhar  .. 1
meiktikadkan  .. 1
mei`tiqadkan  .. 1
melainkan  .. 38
melarat  .. 1
melazimkan  .. 2
meliarkan  .. 1
meliharakan  .. 1
melihat  .. 31
melihatkan  .. 2
meliputi  .. 3
melumatkan  .. 1
memadailah  .. 1
memahamkandia  .. 1
memahamkan  .. 1
memandang  .. 35
memandanglah  .. 1
membaiki  .. 2
membantah  .. 1
memberati  .. 1
memberi  .. 12
memeliharakan  .. 3
memerintahkan  .. 1
memfana´kan  .. 6
memfanakan  .. 6
memiliki  .. 1
mempunyai  .. 8
memutuskan  .. 2
menahani  .. 1
menamai  .. 1
menanggung  .. 1
menanggungkan  .. 2
menapikan  .. 2
mendarus  .. 1
mendatangkan  .. 2
mendiamkan  .. 1
mendirikan  .. 1
menegah  .. 1
menegahkan  .. 3
menempati  .. 1
menengar  .. 5
menerbitkan  .. 1
menerima  .. 4
menetapkan  .. 6
mengamalkan  .. 1
mengambil  .. 1
mengasihi  .. 2
mengatakan  .. 1
mengehendaki  .. 2
mengekalkan  .. 2
mengenal  .. 2
mengerjakan  .. 3
mengesahkan  .. 1
mengetahui  .. 5
menggerakkan  .. 1
menghapuskan  .. 1
menghasilkan  .. 1
menghinakan  .. 1
menghina  .. 1
mengibaratkan  .. 1
mengikut  .. 6
mengucap  .. 1
mengupas  .. 1
mengurniai  .. 4
mengwarisi  .. 1
meniding  .. 1
menilik  .. 22
meninding  .. 6
meninggalkan  .. 8
meninggikan  .. 1
menjadikan  .. 2
menjalan  .. 1
menjauhi  .. 8
menjauhkan  .. 1
menjungjung  .. 1
mentahkikkan  .. 1
mentahqiqkan  .. 1
mentasawurkannya  .. 1
mentasawwurkannya  .. 1
mentasdikkan  .. 2
mentasdiqkan  .. 2
menterjemahkan  .. 2
mentertibkan  .. 1
menunggalkan  .. 1
menunjuk  .. 1
menunjuki  .. 1
menunjukkan  .. 1
menuntut  .. 9
menyalahi  .. 2
menyampaikan  .. 6
menyangka  .. 1
menyatakan  .. 10
menyebut  .. 1
menyebutkan  .. 1
menyucikan  .. 1
menyukakan  .. 1
merdaheka  .. 2
mereka  .. 96
merendahkan  .. 1
mezahirkan  .. 1
mina  .. 4
minna  .. 4
minta  .. 4
minum  .. 1
minyak  .. 2
mualif  .. 32
mu´allif  .. 32
mu`amalat  .. 1
muamalatnya  .. 1
mu`ayana  .. 1
mu`ayanah  .. 2
mu`ayana  .. 2
mubah  .. 1
mubtadi  .. 3
mudabbir  .. 2
mudabir  .. 2
mudah  .. 1
mudah-mudahan  .. 2
mujahada  .. 9
mujahadah  .. 9
mujahadat  .. 4
mujahadatnya  .. 2
mujtahid  .. 3
mukalaf  .. 2
mukallaf  .. 2
mukarabin  .. 2
mukashafa  .. 3
mukasyafah  .. 3
mukawinnya  .. 1
mukawwinnya  .. 1
mukhtar  .. 1
mukhtasara  .. 1
mukhtasar  .. 3
mulazim  .. 1
mulia  .. 5
mulianya  .. 1
mu´min  .. 6
muqarrabin  .. 2
murad  .. 8
muraqaba  .. 1
murid  .. 3
mu  .. 1
mushahada  .. 8
mushahadatnya  .. 1
mushtarik  .. 4
mustautin  .. 1
mustawtin  .. 1
musyahadah  .. 8
musyahadatnya  .. 1
musytarik  .. 4
mutakin  .. 1
mutasarif  .. 3
mutasarrif  .. 3
muttaqin  .. 1
muwahhid  .. 2
muwahid  .. 2

 
        N                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
nabi  .. 6
nafsaniah  .. 1
nafsani  .. 2
nafsaniyya  .. 1
nafs  .. 2
naik  .. 1
naiknya  .. 1
najis  .. 1
nama  .. 1
namanya  .. 3
napikan  .. 1
napsu  .. 11
napsumu  .. 1
napsunya  .. 2
natija  .. 1
natijah  .. 1
nazar  .. 3
nazarmu  .. 1
nazir  .. 1
negeri  .. 1
neraka  .. 2
ngan  .. 1
niat  .. 1
nihaya  .. 5
nikmat  .. 10
nikmatnya  .. 5
ni`mat  .. 10
ni`matnya  .. 5
nisbat  .. 1
niscaya  .. 70
niyyat  .. 1
niyyatmu  .. 1
nugerahanya  .. 2
Nun  .. 1
nurani  .. 2
nur  .. 7
nya  .. 3
nyata  .. 1
nyatalah  .. 1
nyiur  .. 1

 
        O                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
oleh  .. 7
olehmu  .. 30
orang  .. 123

 
        P                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
pada  .. 185
padahal  .. 10
padahalnya  .. 1
padamu  .. 6
padanya  .. 9
pada  .. 1
padi  .. 1
paham  .. 1
pakaian  .. 1
Palembang  .. 1
pandangannya  .. 1
pandang  .. 8
pandanglah  .. 1
pandangmu  .. 2
patut  .. 3
patutlah  .. 1
pekerjaan  .. 7
pekerjaanmu  .. 1
pekerjaannya  .. 3
pekir  .. 3
pekirmu  .. 1
peliharaan  .. 1
penengarannya  .. 1
penengarnya  .. 1
pengenal  .. 1
pengintainya  .. 2
penglihat  .. 1
penglihatmu  .. 3
penglihatnya  .. 2
penuhi  .. 1
perahu  .. 1
perangainya  .. 1
perbedhaan  .. 1
perbuatan  .. 7
perbuatannya  .. 1
perburuannya  .. 1
percaya  .. 4
peri  .. 1
perintahkan  .. 1
perjalanan  .. 2
perkara  .. 1
perkataan  .. 2
perkerjaannya  .. 1
peroleh  .. 5
perolehlah  .. 1
persandaran  .. 1
pertama  .. 8
pertengahannya  .. 1
pihak  .. 1
pikir  .. 2
pikirkan  .. 1
pinta  .. 2
puasa  .. 3
pula  .. 5
pun  .. 1
putus  .. 3
putuskan  .. 1

 
        Q                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
qabul  .. 2
Qa`da  .. 1
qadanya  .. 1
qaddasa  .. 2
qadim  .. 3
Qadir  .. 2
qa´im  .. 16
qalb  .. 1
qasd  .. 1
qasdkan  .. 3
qawlnya  .. 2
qiyam  .. 1
qudratnya  .. 1
qudsi  .. 2
quwwa  .. 3
quwwatmu  .. 1
quwwatnya  .. 2

 
        R                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
rabaniah  .. 5
rabani  .. 4
rabbani  .. 4
rabbaniyya  .. 5
Rabb  .. 2
radia  .. 3
radiya  .. 3
raghibnya  .. 1
rahasia  .. 3
Rahim  .. 1
Rahman  .. 1
rahmaniah  .. 1
rahmani  .. 2
rahmaniyya  .. 1
rahmat  .. 2
raja´  .. 1
rak`a  .. 2
r.A  .. 29
rasul  .. 1
rasulnya  .. 1
rasulullah  .. 1
rela  .. 11
rendah  .. 1
rida  .. 3
ridanya  .. 1
rila  .. 7
risala  .. 3
Rislan  .. 1
rububiah  .. 4
rububiyya  .. 4
ruhaniah  .. 1
ruhani  .. 1
ruhaniyya  .. 1
rujuk  .. 2
rujuknya  .. 1
ruju´nya  .. 1
ruju´  .. 2
rupa  .. 2
rusum  .. 2

 
        S                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
sa`at  .. 1
sabar  .. 7
sabda  .. 4
sabit  .. 2
sabr  .. 1
sah  .. 4
sahh  .. 4
sahhkan  .. 1
sakinat  .. 1
sakit  .. 1
salah  .. 1
salam  .. 3
salat  .. 2
saleh  .. 2
salik  .. 10
salikin  .. 1
salla  .. 2
sallama  .. 2
sama  .. 1
sampai  .. 15
sampailah  .. 1
sana  .. 1
sanalah  .. 1
sangat  .. 2
sangka  .. 3
sangkamu  .. 1
sangkanya  .. 2
sanya  .. 10
sarat  .. 3
sarmadan  .. 1
s.a  .. 1
s.A  .. 2
satu  .. 11
saudara  .. 2
saudaraku  .. 12
sebab  .. 17
sebabnya  .. 1
sebagainya  .. 1
sebelum  .. 1
sebenar-benar  .. 2
sebenar-benarnya  .. 1
sebenarnya  .. 8
sebut  .. 1
sedikit  .. 3
segala  .. 214
sehat  .. 2
sejahtera  .. 1
sejahteralah  .. 2
sekadar  .. 1
sekalian  .. 47
Sekalianmu  .. 1
sekaliannya  .. 4
sekalipun  .. 4
sekejap  .. 2
Seketari  .. 1
sekira-kira  .. 18
selagi  .. 6
selama-lamanya  .. 2
selamat  .. 3
selesai  .. 1
selesaikan  .. 1
selesailah  .. 1
semata-mata  .. 5
sembah  .. 2
sembahyang  .. 6
sembahyangmu  .. 1
sempurna  .. 15
sempurnalah  .. 13
sempurnanya  .. 2
sendirinya  .. 8
senentiasa  .. 3
senetiasa  .. 5
seorang  .. 1
seperti  .. 75
sepuluh  .. 1
serahkan  .. 1
serta  .. 42
sertamu  .. 1
sertanya  .. 11
sesat  .. 4
seseorang  .. 2
sesuatu  .. 58
sesungguhnya  .. 2
setengah  .. 6
seupama  .. 2
seupamamu  .. 1
seupamanya  .. 1
.. 1
shahada  .. 3
shahadat  .. 2
shahwat  .. 4
shaikh  .. 8
shaitani  .. 2
sharahnya  .. 2
shar`  .. 4
shari`a  .. 22
shar`i  .. 1
shirk  .. 18
shughul  .. 2
shuhada´  .. 1
shuhud  .. 3
siang  .. 2
siddiq  .. 4
siddiqin  .. 1
sidik  .. 6
sidikin  .. 1
sidq  .. 2
sifa  .. 1
sifat  .. 13
sifatmu  .. 2
sifatnya  .. 4
sini  .. 1
sipatnya  .. 1
sipat  .. 1
sirahu  .. 1
sir  .. 3
sirnya  .. 1
sirrahu  .. 2
sirr  .. 3
sirrnya  .. 1
smi  .. 1
sorga  .. 2
suatu  .. 3
subhanahu  .. 4
suci  .. 3
sufi  .. 2
suka  .. 6
sukun  .. 9
sukunnya  .. 3
sukur  .. 1
sunah  .. 1
sunat  .. 1
sungguh  .. 1
sungguhi  .. 1
sungguh-sungguhi  .. 5
sunna  .. 1
sunnat  .. 1
sunyi  .. 3
sunyilah  .. 2
supaya  .. 6
suruh  .. 8
suruhnya  .. 1
s.w  .. 16
syahadah  .. 1
syahadat  .. 2
syahwat  .. 4
syaikh  .. 3
syaitani  .. 2
syarahnya  .. 2
syariah  .. 22
syark  .. 4
syarki  .. 1
syirk  .. 18
syughul  .. 2
syuhada  .. 1
syuhud  .. 3

 
        T                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
ta`ala  .. 208
ta`at  .. 8
ta`atnya  .. 2
tabi`a  .. 3
tabiat  .. 3
tadbir  .. 2
tadbirmu  .. 1
tadbirnya  .. 2
tafdil  .. 1
tafrid  .. 1
tahkik  .. 5
tahkikkan  .. 1
tahkiklah  .. 6
tahkir  .. 1
tahqiq  .. 5
tahqiqkan  .. 1
tahqiqlah  .. 6
tahqir  .. 1
tahu  .. 1
tahun  .. 1
tajalli  .. 4
tajallinya  .. 2
takarub  .. 5
takdirnya  .. 1
taklif  .. 1
takluk  .. 11
takut  .. 5
takutnya  .. 3
takut-takut  .. 1
takwa  .. 1
ta`lif  .. 1
tama`  .. 1
tamak  .. 1
tambahlah  .. 1
Tammat  .. 1
tanggallah  .. 1
taqarrub  .. 5
taqdirnya  .. 1
taqwa  .. 1
tarikah  .. 4
tarik  .. 1
tariqa  .. 4
tariq  .. 1
taruhkan  .. 1
tasarrufkan  .. 1
tasarufkan  .. 1
tasawur  .. 1
tasawwur  .. 1
tasdik  .. 1
tasdikmu  .. 2
tasdiknya  .. 1
tasdiq  .. 1
tasdiqmu  .. 2
tasdiqnya  .. 1
taslim  .. 1
tatkala  .. 6
tauhid  .. 19
tauhidmu  .. 8
tauhidnya  .. 3
tawaduk  .. 2
tawadu`  .. 2
tawakkul  .. 4
tawakul  .. 4
tawanan  .. 1
tawhid  .. 19
tawhidmu  .. 8
tawhidnya  .. 3
tegah  .. 4
tegahkan  .. 1
tegahnya  .. 2
telah  .. 87
telinga  .. 2
telinganya  .. 1
tempat  .. 3
teperdaya  .. 1
teperdayalah  .. 2
terangkut  .. 1
terangkutlah  .. 1
terbit  .. 10
terbitlah  .. 3
terbuka  .. 5
terbukalah  .. 1
terbunyi  .. 1
tercarik  .. 1
tercengang  .. 3
terdahulu  .. 2
terdinding  .. 3
terdindinglah  .. 1
terhenti  .. 2
terhijab  .. 2
terkadang  .. 1
terkandung  .. 1
terlebih  .. 7
terlintas  .. 1
tersalah  .. 1
tersebut  .. 9
tersurat  .. 1
tertutup  .. 1
tetakut  .. 1
tetap  .. 7
tetapi  .. 19
tetapkan  .. 1
thabit  .. 2
tiada  .. 252
tiadalah  .. 15
tiadanya  .. 2
tiap-tiap  .. 52
tiga  .. 8
tilik  .. 9
tilikmu  .. 1
tiliknya  .. 2
tinggal  .. 13
tinggalkan  .. 2
tinggi  .. 11
tolong  .. 5
Tuhan  .. 6
Tuhanku  .. 1
Tuhanmu  .. 10
Tuhannya  .. 39
tuhmat  .. 1
tuli  .. 1
tulung  .. 5
tuntut  .. 9
tuntutmu  .. 4
tuntutnya  .. 1
tuntut  .. 1
turun  .. 2
tutup  .. 1
tutupnya  .. 1

 
        U                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
`ubuda  .. 2
`ubudiah  .. 8
`ubudiatmu  .. 1
`ubudiyya  .. 8
`ubudiyyatmu  .. 1
ud  .. 1
udhn  .. 1
ukhrawiah  .. 2
ukhrawiyya  .. 2
`ulama´  .. 2
ullah  .. 1
upah  .. 2
uzun  .. 1

 
        W                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
wa  .. 16
wahbi  .. 1
wahdaniah  .. 2
wahdaniat  .. 1
wahdaniyya  .. 3
wahdaniyyat  .. 1
wahm  .. 2
wahmi  .. 1
wajh  .. 1
wajib  .. 1
waktnya  .. 1
waktu  .. 1
waktumu  .. 1
wali  .. 2
waqtmu  .. 1
wara`  .. 1
warak  .. 1
waridat  .. 1
wasit  .. 1
wata`ala  .. 1
wilaya  .. 1
wujud  .. 53
wujudmu  .. 17
wujudnya  .. 11
wusul  .. 1

 
        Y                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
yaitu  .. 120
ya`itu  .. 1
yaitulah  .. 2
yakin  .. 24
yakinmu  .. 6
yakinnya  .. 5
yakni  .. 20
yang  .. 511
ya`ni  .. 20
yaqin  .. 24
yaqinmu  .. 6
yaqinnya  .. 5

 
        Z                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
zahid  .. 1
zahir  .. 3
Zakaria  .. 1
Zakariyya´  .. 1
zaman  .. 1
zat  .. 8
zatmu  .. 1
zauki  .. 1
zuhd  .. 1
zuhur  .. 2
zuhurnya  .. 1
zulkaedah  .. 1

 
        0-9                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z 0-9      
 
1238  .. 1By frequency

The most frequently occuring words (top 5%). 
807 ..  dan
511 ..  yang
438 ..  itu
334 ..  daripada
310 ..  maka
301 ..  dengan
252 ..  tiada
241 ..  engkau
214 ..  segala
210 ..  Allah
208 ..  ta`ala
185 ..  pada
176 ..  ia
168 ..  dalam
133 ..  al
130 ..  karena
128 ..  bagi
123 ..  orang
120 ..  yaitu
118 ..  kepada
111 ..  akan
96 ..  mereka
87 ..  telah
75 ..  seperti
70 ..  niscaya
69 ..  makam, maqam
67 ..  adalah
64 ..  atas
60 ..  dirimu
58 ..  sesuatu
57 ..  demikian, hak, haqq
56 ..  dia
55 ..  bagimu, dirinya
53 ..  baginya, wujud
52 ..  apabila, tiap-tiap
48 ..  amal
47 ..  sekalian
44 ..  barang
42 ..  bahwa, jikalau, lain, serta
40 ..  daripadanya
39 ..  Tuhannya
38 ..  melainkan
37 ..  hal
35 ..  memandang
34 ..  ada, lainnya
32 ..  mualif, mu´allif
31 ..  melihat
30 ..  kata, kepadanya, olehmu
29 ..  lahir, mana
28 ..  fana´
27 ..  daripadamu, kala, manakala
25 ..  `arif, ibadat