Hikayat Seri Rama
bibliography
text notes
list of words
list of proper names

Text notes


MCP text
 

Rama 117:13 baik-baik baik-(baik)
Rama 25:12 bertentu bertentu(a)
Rama 74:5 Bijawarnasura Bijayawarna(ta)sura
Rama 363:5 dan Achadiati: dang
Rama 671:12 Dewata [D]ewata
Rama 807:2 dianugerahakan [di]anugerahakan
Rama 798:6 diduduki [di]duduki
Rama 698:1 didudukkan [di]dudukkan
Rama 673:6 dua du/a/
Rama 747:9 dua du[a]
Rama 401:1 jangankan jangan[kan]
Rama 719:2 kehendak [ke]hendak
Rama 27:4 kelihatan keliharan
Rama 133:10 konon kon[on]
Rama 270:4 konon Laud: kuat
Rama 593:13 konon kono[n]
Rama 629:3 konon kono[n]
Rama 623:13 kuatnya AI: konon
Rama 340:12 Mahabisnu Mahabisu
Rama 110:11 Masakan MS Raffles 22:  Maka
Rama 77:9 melihatkan melihat kan
Rama 54:13 mendatangi mendatang[i]
Rama 55:4 mendatangi mendatang[i]
Rama 106:12 menulahkan MS Raffles 22:  menegahkan
Rama 14:9 negara [Indra] Purinegara
Rama 128:2 negara [Indra]purinegara
Rama 169:9 permaisuri [per]maisuri
Rama 66:6 raja maharaya
Rama 472:6 raja maha[raja]
Rama 418:4 rajasura maharajasura
Rama 374:9 Rudab Ru[dab]
Rama 66:7 selaksa (se)laksa
Rama 68:2 selaksa (se)laksa
Rama 2:5 senanglah hati patik added from R
Rama 655:4 seyojana (se)yojana
Rama 105:7 sinda patik R:  sindalah baik
Rama 3:10 subhanahu subhana[hu]
Rama 224:4 tapa tapa(k)
Rama 746:4 Tarkandanu Tarkandu
Rama 149:4 Telah (Se)telah
Rama 702:1 telah (se)telah
Rama 82:7 terkeemasan (ter)keemasan
Rama 72:6 upaya (da)upaya
Rama 601:6 Ya Ya(ng)