Surat Keterangan Syeikh Jalaluddin
bibliography
text notes
list of words

List of words

Common words listed by frequency ( ‰ ) below

Double-click on any word to search for it in context.

        A                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Abdul  .. 4
Aceh  .. 5
adab  .. 2
ada  .. 35
adakah  .. 5
adakalanya  .. 3
adalah  .. 16
adanya  .. 66
adapun  .. 15
adat  .. 3
adatnya  .. 1
adawat  .. 2
adil  .. 3
agama  .. 51
agamanya  .. 1
Agam  .. 7
ahli  .. 1
ahlinya  .. 1
Ahmad  .. 2
Air  .. 9
ajal  .. 1
ajarkan  .. 1
akadnya  .. 2
akal  .. 1
akan  .. 72
akhirat  .. 5
akhir  .. 1
akhirnya  .. 3
aku  .. 1
a`la  .. 4
alahkan  .. 1
`alaihi  .. 4
Alamat  .. 1
Alam  .. 1
alamiat  .. 4
alamiyat  .. 1
`Alamiyat  .. 3
alas  .. 2
alat  .. 7
al  .. 4
alim  .. 2
`alim  .. 3
alimnya  .. 2
Allah  .. 59
amal  .. 3
amir  .. 1
Ampang  .. 1
ampun  .. 7
ampunlah  .. 7
anak2  .. 2
anak-anak  .. 2
anak  .. 6
Andalas  .. 2
an  .. 1
anggak  .. 1
anggota  .. 1
Angkat  .. 20
aniaya  .. 3
anna  .. 1
antara  .. 16
antaranya  .. 12
apa2  .. 15
apa-apa  .. 15
apabila  .. 3
apalah  .. 1
api  .. 1
arif  .. 2
arta  .. 6
artanya  .. 1
asal  .. 7
asalnya  .. 3
asung  .. 3
asyhadu  .. 2
atas  .. 7
atau  .. 18
ati`  .. 2
aula  .. 1
aulia´  .. 1
aulia  .. 4
awalnya  .. 1
ayyam  .. 1

 
        B                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
badan  .. 1
badir  .. 1
bagaimanalah  .. 3
bagi  .. 2
baharu  .. 10
bahwa  .. 4
baik  .. 8
baiklah  .. 9
baiknya  .. 2
bakar  .. 3
Balai  .. 1
balas  .. 2
balasnya  .. 2
bali  .. 1
balum  .. 1
Bansa  .. 1
bantahan  .. 3
bantah  .. 6
Banuhampu  .. 2
banyak2lah  .. 2
banyak2  .. 1
banyak-banyak  .. 1
banyak-banyaklah  .. 2
banyak  .. 15
banyaklah  .. 20
banyaknya  .. 10
bapa´  .. 6
bapanya  .. 1
bapa´nya  .. 1
barang  .. 9
barangkali  .. 12
batalnya  .. 2
batin  .. 3
Batipuh  .. 1
batu  .. 4
bawah  .. 6
bayar  .. 1
beberapa2lah  .. 1
beberapa-beberapalah  .. 1
beberapa  .. 10
bedua  .. 5
behata´  .. 1
behatak  .. 1
Bejanggut  .. 1
bejudi  .. 2
bekas  .. 1
bekendak  .. 1
bekuran  .. 1
belakang  .. 6
belanja  .. 2
belas  .. 5
beli  .. 1
belima  .. 3
belum  .. 2
benar  .. 2
benda  .. 3
bendanya  .. 1
beperdamaikan  .. 5
beperda`wakan  .. 1
beperdayakannya  .. 1
beperganda2kan  .. 1
beperganda-gandakan  .. 1
bepergundi´  .. 2
bepergundik  .. 2
beperhubungkan  .. 1
bepersuatukan  .. 2
bepertamukan  .. 1
bepertemukan  .. 1
berahi  .. 3
berani2  .. 1
berani-berani  .. 1
berani  .. 1
berapa2  .. 3
berapa-berapa  .. 3
berapa  .. 1
berapalah  .. 1
berbaiki  .. 4
berbeza  .. 1
berbezo  .. 1
berbicara  .. 1
berbuat  .. 13
berdiri  .. 6
berdirilah  .. 3
berdusta2  .. 1
berdusta-dusta  .. 1
beredar2lah  .. 2
beredar-edarlah  .. 2
berempat  .. 3
berganding2  .. 1
berganding-ganding  .. 1
berhadap  .. 1
berhaluanlah  .. 2
berheluanlah  .. 2
berhenti  .. 5
berhentilah  .. 1
berhimpun2  .. 4
berhimpun  .. 2
berhimpun-himpun  .. 4
berhimpunlah  .. 6
berhisab  .. 1
berhubung2  .. 1
berhubung-hubung  .. 1
berhutang  .. 1
beria2  .. 1
beria-ria  .. 1
beribu  .. 5
beriman  .. 1
berjalan2  .. 3
berjalan  .. 3
berjalan-jalan  .. 3
berjalanlah  .. 1
berjawatan  .. 1
berjinak2kan  .. 1
berjinak-jinakkan  .. 1
berjual  .. 5
berkabar2  .. 1
berkabar-kabar  .. 1
berkajar2  .. 1
berkajar-kajar  .. 1
berkata  .. 4
berkaum2  .. 1
berkaum-kaum  .. 1
berkekalan  .. 1
berkekalanlah  .. 1
berkelahi  .. 2
berkeliling  .. 2
berkesumat2  .. 1
berkesumat-kesumat  .. 1
berlawanan  .. 1
berlayarlah  .. 1
bermain2  .. 1
bermain-main  .. 1
bermula  .. 1
bermulut  .. 1
bernama  .. 4
berniaga  .. 3
beroleh  .. 4
berparang2  .. 2
berparang-parang  .. 2
berpindah  .. 4
berpindahlah  .. 2
berputar2  .. 1
berputar-putar  .. 1
bersalahan  .. 2
bersama2  .. 3
bersama-sama  .. 3
bersanang2lah  .. 1
bersanang2  .. 7
bersanang  .. 1
bersanang-sanang  .. 6
bersanang-sananglah  .. 1
bersangatan  .. 1
bersaudara  .. 2
bersegera  .. 1
bersegira  .. 1
bersenang-senang  .. 1
bersuami  .. 2
bersuatu  .. 2
bersuka2lah  .. 1
bersuka2  .. 3
bersuka-suka  .. 3
bersuka-sukalah  .. 1
bersungguh2lah  .. 5
bersungguh2nya  .. 1
bersungguh2  .. 10
bersungguh-sungguh  .. 10
bersungguh-sungguhlah  .. 5
bersungguh-sungguhnya  .. 1
bersusun2  .. 1
bersusun-susun  .. 1
bertambah2lah  .. 1
bertambah2  .. 3
bertambah-tambah  .. 3
bertambah-tambahlah  .. 1
bertamu  .. 3
bertemu  .. 1
bertolong2anlah  .. 1
bertolong2an  .. 1
bertolong-tolongan  .. 1
bertolong-tolonganlah  .. 1
berudu  .. 1
ber`udu  .. 1
besar2  .. 1
besar-besar  .. 1
besar  .. 5
besarnya  .. 1
beserta  .. 1
besyarikat  .. 1
besyaudara  .. 2
Betabuh  .. 6
betapakah  .. 1
Betuah  .. 1
biarlah  .. 5
bicara  .. 22
bicarakan  .. 2
bi  .. 1
Bihara  .. 1
Biharo  .. 1
bihi  .. 1
bijaksana  .. 2
bilang  .. 1
bimbing  .. 1
binasa  .. 10
binasalah  .. 1
Bodi  .. 1
Boleh-boleh  .. 1
boleh  .. 14
Bonja  .. 1
Bonjo  .. 1
buah  .. 4
bukan  .. 4
bukit  .. 11
bulan  .. 6
bumi  .. 2
Bungku´  .. 1
bungkuk  .. 1
bunuh  .. 2
burhan  .. 1

 
        C                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
cala  .. 1
canai  .. 1
Candung  .. 1
Cangkiang  .. 1
Caniaga  .. 1
Caniago  .. 1
cela  .. 1
celaka  .. 1
cendakia  .. 3
cendaki  .. 1
cendekia  .. 3
cerdik  .. 7
cerita  .. 6
cobaan  .. 1
cucu  .. 1
curi  .. 1

 
        D                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
dagang  .. 6
daging  .. 1
dahulu2  .. 1
dahulu-dahulu  .. 1
dahulu  .. 8
dahulunya  .. 4
daif  .. 2
dalam  .. 87
dalamnya  .. 3
dalil  .. 1
damai  .. 4
dami  .. 1
dami  .. 3
dan  .. 486
dangan  .. 51
dapat  .. 6
dapatlah  .. 1
darah  .. 1
darain  .. 1
darajat  .. 1
Darat  .. 2
dari  .. 4
daripada  .. 77
darjat  .. 2
datang  .. 7
datanglah  .. 7
datar  .. 2
daya  .. 9
dayakan  .. 1
dayanya  .. 1
dekengkau  .. 6
dek  .. 6
demi  .. 3
demikian  .. 17
dendam  .. 1
dengan  .. 52
dengki  .. 1
derajat  .. 2
derajatnya  .. 1
.. 1
dia  .. 13
dialahkan  .. 5
diam2  .. 2
diambil  .. 1
diambilnya  .. 1
diam-diam  .. 2
diam  .. 4
diangkat  .. 1
dibahagikan  .. 1
dibali  .. 1
dibawa  .. 1
dibawanya  .. 2
dibinasakan  .. 1
dibuangkan  .. 1
didirikan  .. 1
diengkau  .. 6
di  .. 77
digarakkan  .. 6
digarakkan  .. 1
digerakkan  .. 7
dihabiskan  .. 2
dihadapkan  .. 2
dihalalkan  .. 1
dihiasi  .. 1
dihiaskan  .. 1
dihimpunkan  .. 1
dihutangkan  .. 1
diimamkan  .. 1
dijadikan  .. 1
dijadikannya  .. 1
dijual  .. 1
dijualnya  .. 2
dikasihi  .. 1
dikatakan  .. 2
dikatanya  .. 2
dikeluarkan  .. 1
dik.´.f.n.y  .. 1
dilihatnya  .. 1
dimaksud  .. 1
dimaksudnya  .. 1
dimalingnya  .. 1
dimasuki  .. 1
dimasyhurkan  .. 8
dimasyhurkannyalah  .. 1
dimulai  .. 1
dinamai  .. 1
dinamainya  .. 1
dinamakannya  .. 1
din  .. 2
diparangi  .. 1
diperangi  .. 2
diperbuat  .. 1
diperdamaikan  .. 1
diperda`wakan  .. 2
dipergundiknya  .. 1
dipergundi´nya  .. 1
dipersalakan  .. 1
dipersalokan  .. 1
dipersembahkannya  .. 1
dipesertakan  .. 1
dipetaruhkan  .. 1
dipotong  .. 1
diramaikan  .. 1
dirampas  .. 7
dirampasnya  .. 3
diri  .. 9
dirikan  .. 1
dirinya  .. 2
diruntuhnyalah  .. 1
disalahkannya  .. 1
disampaikan  .. 2
disarangnya  .. 1
disembalih  .. 1
disembelih  .. 1
diserangnya  .. 1
disuruhlah  .. 1
ditangkabnya  .. 1
ditangkap  .. 2
ditangkapnya  .. 1
ditaruhnya  .. 1
ditatah  .. 1
ditegahkan  .. 2
ditegahkanlah  .. 1
ditolakkan  .. 1
ditompang  .. 1
dituliskan  .. 1
diupahkan  .. 1
doa  .. 2
d  .. 1
dua  .. 17
duduk2  .. 1
duduk-duduk  .. 1
duduk  .. 3
duduklah  .. 1
duli  .. 3
dunia  .. 5
Durian  .. 1
dusun  .. 2

 
        E                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
ekor  .. 2
emas  .. 2
Embalau  .. 2
empat  .. 30
enam  .. 4
enggan  .. 1
engkau  .. 9
Engku  .. 1
esok  .. 1

 
        F                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
faal  .. 1
faidah  .. 2
fakih2  .. 1
Fakih  .. 44
fakih-fakih  .. 1
fakir  .. 5
fara´id  .. 1
fasihat  .. 1
fiddarain  .. 1
fi  .. 1
fihak  .. 17
fihaknya  .. 1
fi`il  .. 1
fikir  .. 2
fiqh  .. 6
fitnah  .. 7

 
        G                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Gadang  .. 4
gaduh2  .. 4
gaduh-gaduh  .. 4
gagahnya  .. 1
Gala  .. 1
galah  .. 1
Galo  .. 1
Galung  .. 1
ganda  .. 2
gandalah  .. 2
Gandang  .. 1
ganti  .. 1
Gapu´  .. 1
gelanggang  .. 5
gelarnya  .. 1
gemetar  .. 1
gundiknya  .. 2
gundi´nya  .. 2
gunjing  .. 2
Gunung  .. 1
guru  .. 2
gurunya  .. 1

 
        H                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
habis  .. 9
habiskan  .. 1
habislah  .. 1
hadapan  .. 5
hadiah  .. 4
hadirat  .. 4
hadir  .. 1
hadith  .. 2
hadnya  .. 1
Hai  .. 2
haji  .. 14
hajinya  .. 1
hak  .. 1
hakikat  .. 6
halal  .. 2
halas  .. 2
hal  .. 8
halnya  .. 16
hamba  .. 1
Hambalau  .. 2
hambanya  .. 2
Hampang  .. 1
hampir  .. 10
hampirlah  .. 1
Handalas  .. 1
haning  .. 1
hantarkan  .. 1
hanya  .. 22
harab  .. 1
hara  .. 5
haram  .. 3
harap  .. 1
harga  .. 2
hariba  .. 2
hari  .. 15
harus  .. 5
hasil  .. 1
hati  .. 20
Haur  .. 1
hendak  .. 28
hendaklah  .. 4
hening  .. 1
hibakan  .. 1
hidangan  .. 1
hilang  .. 2
Himpunkan  .. 1
hina  .. 8
hingga  .. 14
hiru2  .. 1
hiru  .. 5
hiru-hiru  .. 1
hitam  .. 9
hujat  .. 3
hukum  .. 27
hukumkan  .. 1
hukumnya  .. 4
hulubalang  .. 5

 
        I                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
ia  .. 79
iaitu  .. 2
ialah  .. 27
Iapun  .. 1
ibunya  .. 1
idah  .. 1
.. 2
ihwal  .. 2
ikhtiar  .. 1
ikutan  .. 2
ila  .. 2
ilaha  .. 1
ilallahi  .. 1
illa  .. 1
ilmu  .. 35
imam  .. 6
iman  .. 2
`inayati  .. 1
ini  .. 77
inilah  .. 9
insya  .. 1
insya´  .. 1
intan  .. 1
inya  .. 1
isi  .. 1
isinya  .. 1
Islam  .. 7
itu2  .. 1
itu  .. 347
itu-itu  .. 1
itulah  .. 25

 
        J                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
jadi  .. 5
jadikan  .. 2
jadilah  .. 14
jahanam  .. 1
jahat  .. 6
jahatnya  .. 3
jahilnya  .. 1
Jailani  .. 2
Jalal  .. 2
Jalaluddin  .. 2
jalan  .. 2
jambar  .. 1
jangan  .. 4
janganlah  .. 3
janji  .. 7
jari  .. 1
jawab  .. 6
jawi  .. 1
jema`at  .. 3
jenapang  .. 1
jenis  .. 3
jernih  .. 3
jika  .. 1
jikalau  .. 29
Jobahar  .. 2
johar  .. 1
jua  .. 115
jualah  .. 5
juga  .. 10

 
        K                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
kabar  .. 3
kadi  .. 1
Kadir  .. 2
kafir  .. 6
kaji  .. 1
kakal  .. 1
kaki  .. 7
kalanya  .. 3
kali  .. 11
kalimat  .. 6
Kamang  .. 6
kamariah  .. 1
kamariat  .. 1
kami  .. 21
kampung  .. 8
kampungnya  .. 5
kamu  .. 12
kanak2  .. 4
kanak-kanak  .. 4
kanan  .. 7
kandang  .. 2
kan  .. 1
karasnya  .. 1
karas  .. 8
karena  .. 34
karib  .. 1
karim  .. 1
kasyaf  .. 4
kata  .. 26
katanya  .. 5
kati  .. 1
kaum  .. 4
kaumnya  .. 2
kawan  .. 1
kaya2  .. 1
kaya-kaya  .. 1
kazab  .. 1
kazib  .. 1
keadaannya  .. 2
kebanyakan  .. 4
kebanyakkan  .. 3
kecil  .. 7
kediaman  .. 1
kediamannya  .. 1
kedua  .. 2
keduanya  .. 3
kedudukannya  .. 1
ke  .. 54
kehendak  .. 1
kehilangan  .. 1
kejahatan  .. 2
kejahatannya  .. 1
kekal  .. 1
kekasih  .. 1
kelahi  .. 6
kelakuan  .. 2
keliling  .. 4
keluar  .. 8
keluarlah  .. 2
kemanakan  .. 2
kemanakannya  .. 1
Kemang  .. 6
kembali  .. 20
kembalilah  .. 2
kembang  .. 2
kemenakan  .. 2
kemenakannya  .. 1
kemudian  .. 28
kemuliaannya  .. 1
kena  .. 1
kena´  .. 1
kendiri  .. 2
kenyataan  .. 1
kepada  .. 85
kepadanya  .. 1
kepala2  .. 4
kepala  .. 2
kepala-kepala  .. 4
kepeliharaan  .. 1
kepeng  .. 1
keputusan  .. 1
kerajaannya  .. 1
keramat  .. 7
keramatnya  .. 1
keras  .. 8
kerasnya  .. 1
kerbau  .. 12
kerbaunya  .. 1
kerjaannya  .. 1
kerja  .. 5
kesempurnaan  .. 1
kesudah2an  .. 4
kesudah2han  .. 1
kesudahan  .. 1
kesudah-kesudahan  .. 5
ketahui  .. 1
keterangan  .. 6
ketika  .. 9
ketudukkan  .. 1
ketudukkannya  .. 1
ketumbuhan  .. 1
ketundukan  .. 1
ketundukannya  .. 1
ketundukkannya  .. 2
khabar  .. 4
khabarkan  .. 1
khalas  .. 1
khasam  .. 1
Khatib  .. 4
khianat  .. 4
khilaf  .. 1
kilang  .. 2
kini  .. 3
kiri  .. 7
kitab  .. 22
kitabnya  .. 6
kita  .. 64
Kompeni  .. 5
Kota  .. 34
kuasa  .. 2
kuat  .. 1
Kubu  .. 3
Kubung  .. 1
kuda  .. 1
kulit  .. 1
Kurai  .. 6
kurang  .. 1
kutub  .. 1

 
        L                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
labuh  .. 3
Ladang  .. 3
Ladiang  .. 1
la  .. 1
lagi  .. 41
lahak  .. 1
lahir  .. 11
lah  .. 12
lai  .. 9
lain2nya  .. 2
lain2  .. 4
lain  .. 4
lain-lain  .. 4
lain-lainnya  .. 2
lainnya  .. 7
lakas  .. 1
laksa  .. 4
laku  .. 1
lalah  .. 1
lalim  .. 1
lalu  .. 16
lama2  .. 1
lama  .. 18
lama-lama  .. 1
lamanya  .. 11
Landai  .. 1
langit  .. 1
larangan  .. 11
Laras  .. 6
lari  .. 1
lata  .. 1
lawan  .. 3
Lawas  .. 4
lebarlah  .. 1
lebih  .. 16
lekas  .. 1
lembaganya  .. 1
Lembah  .. 1
.. 1
lima  .. 20
Limbukan  .. 1
limpah  .. 2
Llah  .. 4
Llahi  .. 1
Llahu  .. 2
luar  .. 4
Lubu´  .. 1
Lubuk  .. 1
luhak  .. 21
luhuk  .. 1
luka  .. 5
lupa  .. 1

 
        M                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
maaf  .. 2
ma`af  .. 2
maafkan  .. 1
ma`afkan  .. 1
madad  .. 1
madrasah  .. 2
madrasahnya  .. 2
Mage´  .. 5
Magek  .. 5
maha  .. 12
mahamanusia  .. 12
mahanusia  .. 12
majlis  .. 2
maka  .. 176
makan  .. 2
makhluk  .. 2
maksudnya  .. 6
malam  .. 3
Malin  .. 1
maling  .. 2
malu  .. 7
ma`lum  .. 1
mana2  .. 2
mana  .. 8
mana-mana  .. 2
mananglah  .. 1
ma`ni  .. 2
manikam  .. 1
manis  .. 1
Mansiang  .. 8
mantik  .. 2
manusia  .. 12
marah2  .. 3
marah  .. 2
marah-marah  .. 3
martabat  .. 2
masa  .. 25
masanya  .. 3
masjid  .. 1
masuk  .. 7
masuklah  .. 1
masyghul  .. 2
masyhur  .. 7
masyhurkan  .. 1
masyhurlah  .. 4
mata  .. 5
mati  .. 11
mau  .. 13
maukah  .. 1
maulud  .. 2
meajarkan  .. 3
me´ajarkan  .. 5
me´alahkan  .. 11
mealahkan  .. 3
me´arai2  .. 1
mearai-arai  .. 1
Medinah  .. 5
mehabiskan  .. 4
mehadapkan  .. 3
mehafazkan  .. 8
mehantarkan  .. 2
mehasilkan  .. 3
mehentikan  .. 4
mehiasi  .. 1
mehimpunkan  .. 5
mehina2kan  .. 1
mehina-hinakan  .. 1
mehinakan  .. 4
mehinggakan  .. 4
mehinokan  .. 1
mehisap  .. 1
mehukum  .. 3
meibaratkan  .. 1
me`ibaratkan  .. 1
meikrarkan  .. 1
me`ikrarkan  .. 2
Mekah  .. 4
melahirkan  .. 1
melainkan  .. 15
melaka´  .. 1
melakak  .. 1
melaku2kan  .. 1
melakukan  .. 3
melaku-lakukan  .. 1
melakus  .. 1
melalaikan  .. 1
melarangkan  .. 1
melarikan  .. 1
melawan  .. 2
Melayu  .. 1
melepaskan  .. 1
melihat  .. 4
meluluskan  .. 1
memaafkan  .. 4
memafhumkan  .. 2
memakai  .. 5
memakaikan  .. 7
memakan  .. 4
memali  .. 1
memandang  .. 1
memandikan  .. 1
memanggil  .. 9
memanggillah  .. 1
memasang  .. 4
memasyhurkan  .. 2
membahagikan  .. 2
membaiki  .. 3
membakar  .. 6
membatalkan  .. 2
membawa  .. 6
membayar  .. 2
membenarkan  .. 3
memberi  .. 3
membicarakan  .. 1
membinasakan  .. 5
membuangkan  .. 1
memelihara  .. 2
memeliharakan  .. 2
memelintahkan  .. 1
memfaham  .. 1
meminasakan  .. 1
meminta´  .. 20
meminta´kan  .. 1
meminum  .. 2
memohonkan  .. 4
memotong  .. 6
memperangi  .. 4
memperangilah  .. 1
mempunyai  .. 9
memuliakan  .. 1
memunuh  .. 12
memunuhlah  .. 1
memunyai  .. 1
menagahkan  .. 4
menagah  .. 1
menahan  .. 1
menamai  .. 6
menamailah  .. 1
menangkap  .. 2
menanglah  .. 1
menanti  .. 1
menawan  .. 3
mencala  .. 1
mencari  .. 2
mencela  .. 1
mencuri  .. 1
mendalih  .. 2
mendangar  .. 2
mendapat  .. 2
mendarita  .. 2
mendatangkan  .. 5
mendengar  .. 4
menderita  .. 2
mendirikan  .. 21
mendrasah  .. 2
mendrasahnya  .. 2
menegah  .. 1
menegahkan  .. 7
menerimakan  .. 2
mengadu2  .. 1
mengadu-adu  .. 1
mengadukan  .. 1
mengamalkan  .. 1
mengambil  .. 14
Mengapa  .. 1
mengata  .. 1
mengatakan  .. 1
mengeluarkan  .. 2
mengembalikan  .. 4
mengembang  .. 1
mengerjakan  .. 3
mengertilah  .. 1
mengetahui  .. 3
mengikut  .. 4
mengintai  .. 2
mengiringi  .. 4
mengiringinya  .. 1
menguatkan  .. 4
mengucap  .. 4
menikahkan  .. 2
menilik  .. 1
meninggalkan  .. 2
menjadi  .. 4
menjalang  .. 7
menjawab  .. 1
menjelang  .. 7
menjujung  .. 3
menjunjung  .. 3
menola  .. 1
menolak  .. 1
menolong  .. 2
Mensiang  .. 8
mensucikan  .. 1
mentasdikkan  .. 2
menunaikan  .. 2
menunjukki  .. 1
menuntub  .. 2
menuntut  .. 3
menurunkan  .. 1
menurut  .. 10
menyabung  .. 3
menyabut2  .. 1
menyabut-nyabut  .. 1
menyahkan  .. 1
menyakar  .. 2
menyalahi  .. 4
menyampaikan  .. 3
menyamun  .. 2
menyarang  .. 1
menyatakan  .. 8
menyebelah  .. 1
menyempurnakan  .. 1
menyempurnakanlah  .. 1
menyiar  .. 1
menyindir  .. 2
menyuruh  .. 5
menyuruhkan  .. 10
menyusun  .. 3
merabut  .. 4
merampas  .. 6
merebut  .. 6
mereka  .. 142
mesjid  .. 14
mesjidnya  .. 1
mesyhuwarat  .. 1
mesyuarat  .. 1
mesyuaratlah  .. 1
meubah2kan  .. 1
meubah-ubahkan  .. 1
mewarisi  .. 1
minum  .. 7
miskin  .. 14
m.n  .. 1
muda  .. 1
mudahan  .. 1
Mudah  .. 1
mudahlah  .. 1
mudarat  .. 1
mudaratnya  .. 1
mufakat  .. 21
mufakatlah  .. 4
Muhammadan  .. 1
Muhammad  .. 1
mukadimah  .. 1
muka  .. 1
mula2  .. 1
mula-mula  .. 1
mulia2  .. 2
mulia-mulia  .. 2
mulut  .. 2
mu´min  .. 1
mu`min  .. 11
mumkin  .. 2
munafik  .. 2
Munga  .. 1
mungkarnya  .. 1
Mungo  .. 1
musaharah  .. 1
musuh  .. 2
mutiara  .. 1

 
        N                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
nabi  .. 3
nafakah  .. 2
nafkah  .. 1
nagari  .. 140
nagarinya  .. 12
nagarinya  .. 1
nagari  .. 1
nahu  .. 1
naik  .. 2
najis  .. 1
nak  .. 12
nama  .. 2
namanya  .. 23
nan  .. 212
naraka  .. 2
nasta`ina  .. 1
nazam  .. 1
nazar  .. 1
negeri  .. 147
negerinya  .. 13
nikah  .. 2
niscaya  .. 2
niscayanya  .. 1
nuhat  .. 1
nusia  .. 12
nyatalah  .. 1

 
        O                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
oleh  .. 7
orang  .. 176
oranglah  .. 3

 
        P                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
pada  .. 36
Padang  .. 7
padanya  .. 1
Paderi  .. 1
pagi2  .. 1
pagi  .. 2
pagi-pagi  .. 1
paham  .. 1
pahlawan  .. 1
pakaian  .. 1
pandai  .. 3
pandainya  .. 2
pandita  .. 1
pandito  .. 1
panggil  .. 2
Paninjauan  .. 5
Panjang  .. 4
panjanglah  .. 1
Parabe´  .. 1
parang2  .. 2
parang  .. 33
parang-parang  .. 2
Pariangan  .. 2
pasang  .. 1
patah  .. 6
patang  .. 2
patub  .. 2
patubnya  .. 3
patut  .. 2
patutnya  .. 3
payah  .. 1
pedang  .. 1
Pedari  .. 1
pegangan  .. 8
pehaluan  .. 1
pehasilkan  .. 1
pekerjaan  .. 56
pekerjaannya  .. 6
pelintah  .. 4
pelintahnya  .. 1
pendapat  .. 1
pengasih  .. 1
penghulu2  .. 5
penghulu  .. 2
penghulu-penghulu  .. 5
Peninjauan  .. 5
penyayang  .. 2
perang2  .. 1
perangai  .. 1
perang  .. 9
perangi  .. 1
perang-perang  .. 1
perbedaan  .. 1
perbuatan  .. 1
percaya  .. 1
perempuan  .. 5
pergantungan  .. 1
pergi  .. 4
Periangan  .. 2
peri  .. 1
perjalanan  .. 1
perjalanannya  .. 2
perkataan  .. 6
permedanan  .. 2
perminta  .. 1
pernaungan  .. 1
perniagaan  .. 1
perniagaannya  .. 1
persalahan  .. 2
persembahan  .. 1
persilaan  .. 1
petang  .. 2
petaruh  .. 1
petuah  .. 5
picik  .. 2
pikir  .. 3
Piliang  .. 4
pilihan  .. 2
pilih  .. 1
pintu  .. 1
Pirang  .. 1
potonglah  .. 1
Puar  .. 1
puasa  .. 2
pula  .. 54
pulakah  .. 1
pulalah  .. 9
pulang  .. 5
pulanglah  .. 5
pulau  .. 4
puluh  .. 13
pun  .. 47
punya  .. 17
puriah  .. 1
pusaka  .. 1
putih  .. 9
putus  .. 2

 
        Q                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Qur´an  .. 1

 
        R                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
rabah  .. 1
rabut  .. 2
Rahib  .. 2
raja  .. 4
Ramadan  .. 2
ramailah  .. 1
rampasan  .. 2
rampas  .. 4
Ranah  .. 4
rantau  .. 2
Rao  .. 3
rapat  .. 1
rasul  .. 2
Rasulullah  .. 1
ratibah  .. 1
ratibat  .. 1
ratus  .. 1
Rauf  .. 2
ra`yatnya  .. 1
rebah  .. 1
rebut  .. 2
relanya  .. 1
Renceh  .. 37
ribu  .. 4
Rincih  .. 37
rindu  .. 2
ri  .. 1
rukun  .. 2
rumah  .. 1
runding  .. 1
runtuh  .. 6
rupa  .. 1
rupanya  .. 4
rusuhkan  .. 2

 
        S                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
sabar  .. 1
sabarlah  .. 1
sabil  .. 3
sabilillah  .. 2
sabit  .. 6
Sabtu  .. 2
sabung  .. 3
Saghir  .. 44
sah  .. 2
sahnya  .. 2
saja  .. 20
sakit2  .. 1
sakit-sakit  .. 1
Sala  .. 4
salah  .. 5
salam  .. 1
Saleh  .. 14
Salih  .. 14
salla  .. 2
sallahu  .. 1
sallallahu  .. 1
sallam  .. 3
Salo  .. 4
sama  .. 7
sambil  .. 1
Samiang  .. 2
sampai  .. 17
sampaikan  .. 1
sampailah  .. 18
sana  .. 1
sanang  .. 5
sananglah  .. 1
sangat  .. 29
sangatlah  .. 17
sangka  .. 1
saraf  .. 1
satu  .. 2
saudara  .. 1
saudaranya  .. 1
saya  .. 106
sebab  .. 64
sebabnya  .. 4
sebagai  .. 1
sebagainyalah  .. 2
sebaik2nyalah  .. 2
sebaik2  .. 1
sebaik-baik  .. 1
sebaik-baiknyalah  .. 2
sebalah  .. 2
sebalum  .. 2
sebarat  .. 2
sebelah  .. 6
sebelah-menyebelah  .. 1
sebelum  .. 2
sebenarnya  .. 3
seberat  .. 2
sebesar2  .. 1
sebesar-besar  .. 1
seboleh2nya  .. 4
Seboleh2  .. 1
Seboleh-boleh  .. 1
seboleh-bolehnya  .. 4
sebuah  .. 1
sebulan  .. 1
sedekah  .. 2
sedikit2  .. 4
sedikit  .. 15
sedikit-sedikit  .. 4
seekor  .. 2
segala  .. 38
segera  .. 2
segira  .. 1
segiralah  .. 2
sehari  .. 1
seindah2  .. 1
seindah-indah  .. 1
sekali2  .. 5
sekalian  .. 69
sekaliannya  .. 1
sekali  .. 5
sekali-kali  .. 2
sekalipun  .. 14
sekali-sekali  .. 3
sekarang  .. 20
sekejap  .. 1
seketika  .. 3
sekhalwat  .. 1
sekira2  .. 23
sekira-kira  .. 23
sekupu  .. 2
selama2nya  .. 1
selama-lamanya  .. 1
selamat  .. 2
selapan  .. 16
selasailah  .. 1
Selaya  .. 1
Selayo  .. 1
selegar  .. 1
selesailah  .. 1
selisih  .. 1
seman  .. 1
semata2  .. 16
semata-mata  .. 16
sembah  .. 1
sembahyang  .. 11
sembilan  .. 3
Semiang  .. 2
sempurna  .. 13
sempurnalah  .. 4
semufaka  .. 1
semufakat  .. 2
semuhanya  .. 36
senang  .. 5
senanglah  .. 1
sendi  .. 1
sendiri  .. 3
sendirinya  .. 1
senjata  .. 3
sentiasa  .. 1
sentosalah  .. 1
sentosanya  .. 1
sentosyalah  .. 1
seolah2nya  .. 1
seolah-olahnya  .. 1
seorang2  .. 3
seorang  .. 16
seorang-orang  .. 3
sepanjang  .. 1
sepatubnya  .. 2
sepatubnyalah  .. 1
sepatutnya  .. 2
sepatutnyalah  .. 1
sepenggal  .. 1
sepeninggal  .. 1
seperti  .. 27
sepuluh  .. 7
seputih2nya  .. 1
seputih-putihnya  .. 1
serangga  .. 1
serta  .. 78
serumah  .. 1
seseorang  .. 1
seseorangnya  .. 1
sesuatu  .. 1
sesungguhnya  .. 1
setahun  .. 2
setelah  .. 14
setengah  .. 14
setengahnya  .. 3
setinggar  .. 3
siang  .. 2
siapa2  .. 4
siapa-siapa  .. 4
siar  .. 2
sidang  .. 3
Sikat  .. 1
silang  .. 1
simpan  .. 1
sirangka´  .. 1
suatu  .. 11
subhanahu  .. 2
suci  .. 1
sudah  .. 3
sudahi  .. 1
sudahnya  .. 1
sujud  .. 1
suka2lah  .. 1
suka2  .. 1
suka  .. 13
sukakan  .. 3
sukalah  .. 3
sukar  .. 5
sukarlah  .. 1
suka-suka  .. 1
suka-sukalah  .. 1
suku  .. 1
sultan  .. 2
Sumani´  .. 5
sumanik  .. 5
Sumantera  .. 1
Sumatera  .. 1
sumpah  .. 3
Sungai  .. 4
sungguh  .. 3
sungguhnya  .. 2
sungguhpun  .. 3
sunyi  .. 1
supaya  .. 19
surat  .. 2
suruh  .. 3
suruhkan  .. 1
syahid  .. 1
syantosalah  .. 1
syara`  .. 1
syariat  .. 4
syari`at  .. 3
syaudara  .. 1
syaudaranya  .. 1
Syekh  .. 8
syentosya  .. 1
syupaya  .. 1
syurga  .. 1

 
        T                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
ta`ala  .. 12
tafsir  .. 2
tagahkan  .. 1
taguh  .. 1
tahkik  .. 1
tahu  .. 4
tahulah  .. 1
tahun  .. 5
takut  .. 7
takutnya  .. 1
Talang  .. 1
Talawi  .. 1
taluk  .. 2
tamat  .. 1
Tambahnya  .. 1
tanah  .. 9
tanda  .. 1
tandanya  .. 1
tangan  .. 1
tapak  .. 7
Tarab  .. 3
Taram  .. 4
tarikat  .. 2
tarup  .. 4
tatap  .. 1
tatkala  .. 1
tawanan  .. 1
te`alahkan  .. 2
Tebal  .. 2
tegahkan  .. 1
teguh  .. 5
tekabur  .. 3
tekaburnya  .. 1
telah  .. 51
telawan  .. 3
teluk  .. 2
tempalak  .. 1
tempat  .. 24
tempo  .. 4
tempurung  .. 1
tepian  .. 3
Terabi  .. 2
teralahkan  .. 2
terang  .. 1
teraniaya  .. 1
teraniayai  .. 1
terbakar  .. 5
terbakarlah  .. 2
terbit  .. 12
terbitlah  .. 7
terbunuh  .. 6
terdahulu  .. 3
terima  .. 1
terja´ul  .. 1
terjaul  .. 1
terjual  .. 4
terlalu  .. 2
terlawan  .. 3
terlebih  .. 13
tersalah  .. 2
tertawan  .. 5
tertib  .. 6
tertibnya  .. 1
tetap  .. 3
tetapi  .. 23
tetaplah  .. 2
tiada  .. 3
tiang  .. 2
tiap2  .. 23
tiap-tiap  .. 23
tidak  .. 89
tidakkah  .. 1
tidaklah  .. 1
Tigabelas  .. 1
tiga  .. 12
Tigobelas  .. 1
Tigo  .. 6
tijarah  .. 1
tijaroh  .. 1
tikam  .. 1
Tilatang  .. 6
tinggal  .. 4
tinggalkan  .. 1
tinggallah  .. 3
tinggi  .. 2
titah  .. 7
tobat  .. 9
tobatlah  .. 1
tolong  .. 7
tolongnya  .. 1
Tua  .. 104
tuak  .. 5
tuan2  .. 1
tuan  .. 12
Tuanku2  .. 54
tuanku  .. 267
Tuanku-tuanku  .. 54
tuan-tuan  .. 1
tubuhnya  .. 1
tuha  .. 3
Tuhan  .. 2
Tuho  .. 99
Tuho  .. 5
tujuh  .. 1
tulang  .. 1
tunduk  .. 1
tuntubkan  .. 1
tuntutkan  .. 1
Turawan  .. 1
turunlah  .. 1

 
        U                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
ud  .. 2
Ulakan  .. 5
ulama2  .. 1
ulama  .. 5
ulamanya  .. 2
ulama-ulama  .. 1
ulat  .. 1
ul  .. 1
ullah  .. 2
umur  .. 3
upaya  .. 1

 
        W                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
Wabihi  .. 1
wa  .. 13
waham  .. 1
Wah  .. 6
Wailallah  .. 1
wajib  .. 2
waktu  .. 1
wara`  .. 3
warisnya  .. 1
wasallam  .. 3
Wasiat  .. 1
wata`ala  .. 2
Wolanda  .. 2

 
        Y                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
yaitu  .. 26
yang  .. 150
ya`ni  .. 17
Yazidi  .. 1

 
        Z                            A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z      
 
zakat  .. 5
zaman  .. 5
zarah  .. 2
zarat  .. 1By frequency

The most frequently occuring words (top 5%). 
486 ..  dan
347 ..  itu
267 ..  tuanku
212 ..  nan
176 ..  maka, orang
150 ..  yang
147 ..  negeri
142 ..  mereka
140 ..  nagari
115 ..  jua
106 ..  saya
104 ..  Tua
99 ..  Tuho
89 ..  tidak
87 ..  dalam
85 ..  kepada
79 ..  ia
78 ..  serta
77 ..  daripada, di, ini
72 ..  akan
69 ..  sekalian
66 ..  adanya
64 ..  kita, sebab
59 ..  Allah
56 ..  pekerjaan
54 ..  ke, pula, Tuanku-tuanku
52 ..  dengan
51 ..  agama, telah
47 ..  pun
44 ..  Fakih, Saghir
41 ..  lagi
38 ..  segala
37 ..  Renceh, Rincih
36 ..  pada, semuhanya
35 ..  ada, ilmu
34 ..  karena, Kota
33 ..  parang
30 ..  empat
29 ..  jikalau, sangat
28 ..  hendak, kemudian
27 ..  hukum, ialah, seperti
26 ..  kata, yaitu
25 ..  itulah, masa
24 ..  tempat
23 ..  namanya, sekira-kira, tetapi, tiap-tiap
22 ..  bicara, hanya, kitab