Majalah Guru extract
bibliographical notes on Majalah Guru
index of Majalah Guru extracts
    • locate in index of extracts taken from Majalah Guru

 

Majalah Guru, Jan 1931, p.15-16

General Article.

Bahasa Melayu di Gerbang Zaman Baru.

Kebetulan sehari kemudian daripada kita telah menerima karangan "Anak Negeri" yang terlukis di atas itu, sampai di meja kita "Panji Pusaka" bertarikh 12 December 1930, ada mengandung suatu rencana yang beralamat seperti di atas ini. Kita rasa ada baiknya diberikutkan lepas rencana Anak Negeri itu supaya diketahui oleh pembaca Majalah Guru yang tiada membaca "Panji Pusaka" itu bagaimana pula fikiran orang dari Balai Pustaka di Betawi itu. Kita salinkan di bawah ini dengan tiada mengubah sepatah pun. Demikian bunyinya.

Bahasa ialah suatu yang hidup dan sebagai segala sesuatu yang hidup senantiasa berubah menurut pengaruh yang diterimanya. Pada masa ini rakyat Indonesia rapat bergaul dengan bangsa Belanda dan lain daripada pengaruh bangsa yang tersebut dalam hal penghidupan tentulah tak pula kurangnya pengaruhnya dalam jurusan bahasa, pasti! Tidak dapat tiada!

Supaya mereka pun terpengaruh oleh cara Belanda menuturkan fikiran dan perasaannya.

Dan kalau kita bandingkan karangan seorang yang tiada tahu bahasa Belanda dengan karangan orang yang pandai bahasa Belanda, maka sering kelihatan kepada kita perbezaan yang besar antara bahasa yang dipakai oleh orang berdua itu meskipun kedua-duanya memakai bahasa Melayu. Sebabnya ialah Bahasa Melayu yang seorang dipengaruhi oleh bahasa Belanda. Dan pengaruh bahasa Belanda atas bahasa seseorang itu lebih besar lagi kalau ia mempelajari bahasa Belanda lebih dalam dari bahasanya sendiri.

Hal seperti ini banyak terjadi di dalam waktu yang akhir ini. Bukan sedikit pemuda-pemuda bangsa kita yang telah banyak mempelajari bahasa asing dari bahasanya sendiri malahan ada yang faham bahasa asing tetapi tidak dapat tiada hampir tak dapat menuturkan fikirannya dalam bahasa turun temurunnya.

Betapakah pengaruh bahasa Belanda itu terhadap kepada Bahasa Melayu? Pengaruhnya itu besar, tidak dapat tiada dikemukakan dengan sepatah dua patah dan dalam karangan itupun hanya akan kami tunjukkan yang nyata kelihatan.

Bahasa Melayu mendapat bermacam-macam perkataan yang diambil ataupun ditiru dari bahasa Belanda. Kita masing-masing dapat menyebut contoh kalimat-kalimat pun di sana sini berubah susunannya mendekati bahasa Belanda. Yang demikian oleh Tuan bahasa yang dipakai dalam Hikayat Hang Tuah dengan bahasa dalam buku yang terbit di dalam sepuluh dua puluh tahun yang akhir itu. Cara mengeluarkan fikiran cara membuat cerita pun telah meniru cara buku-buku Belanda. Kita sekaliannya sudah membaca cerita Siti Nurbaya yang indah itu. Cubalah pembaca bandingkan dengan cerita Melayu yang tua-tua, maupun tentang susunan kalimatnya ataupun tentang susunan ceritanya amat berselisih.

Bagaimanakah harus kita anggap sekalian perubahan itu?

Bahasa Melayu sebagai yang tua itu jauh tercicir di belakang kalau dibandingkan dengan bahasa moden. Siapa yang sudah mempelajari serba sedikit bahasa asing merasa bahawa dalam Bahasa Melayu yang lama itu banyak yang kurang maupun tentang hal perkataan ataupun tentang hal syarat-syarat yang lain yang perlu untuk mempakarkan perasaan dan fikiran yang terkandung cara moden.

Pantun, seloka dan sebagainya itu sampai sekarang masih sedap juga bunyinya di telinga. Tetapi sebagai orang yang telah mengecap kenikmatan kesusasteraan moden di kalangan pemuda-pemuda kita timbul kesedapan akan mengeluarkan perasaan dan fikiran cara moden pula.

Dengan hal yang demikian misalnya, bangun beberapa penyair-penyair bangsa kita yang menyanyikan cinta dan kasih, duka dan rindunya, menurut ahli-ahli syari Barat. Di antara pembaca barangkali ada yang telah membaca salah satu syair Tuan Sanusi Pane, Muhammad Yamin atau Rustam Affandi di dalam Panji ini sering kami muatkan syair pembantu kami Tuan Amir Hamzah.

Dan di dalam siri Pustaka dapat pembaca lihat syair Tuan A. Rafei, sekaliannya boleh dikatakan menurut penyair-penyair Barat yang satu lebih dari yang lain. Dan bagi beberapa pembaca barangkali masih janggal dan ganjil bunyinya sebab belum pernah bertemu dengan yang demikian.

Setengah orang tiada dapat membenarkan perbuatan itu. Bahasa Melayu dirosakkan kata mereka. Tetapi pada pendapat kami dengan jalan demikian Bahasa Melayu bukan dirosakkan, malahan diperbaiki diperkaya agar dapat sepadan dengan syarat dunia yang moden. Meniru-niru seperti itu bukan merosakan bahasa, sebabnya tak ada satu bahasa jua di dunia ini yang dapat mengangkat darjatnya dengan tiada meniru bahasa lain. Sebagai segala sesuatu di dunia ini bahasa itupun hanya dapat menjadi luhur kalau diperkaya dengan kebanyakan bahasa-bahasa yang lain.

Bahasa Belanda pada masanya ini misalnya amat banyak dipengaruhi oleh bahasa lain, misalnya bahasa Jerman dan Inggeris. Demikian juga bahasa Eropah lain banyak dipengaruhi yang satu oleh yang lain.

Pengaruh bahasa Barat atas Bahasa Melayu sekarang baru pada permulaannya. Sebagai segala sesuatu yang baru itu tentu sahaja ada orang yang tiada menyukainya. Di manakah tak ada yang demikian?

Sebaliknya di antara orang yang membawa udara baru dalam jurusan bahasa ini banyak pula yang terlampau tergesa-gesa. tetapi kedua-duanya itu tak usah dicemaskan ataupun mengusarkan kita. Bahasa ialah sesuatu yang tidak dapat tiada dihambat-hambat atau dikurung-kurung, sebaliknya pun ia tak dapat dipaksa-paksa kalau belum sampai masanya berubah.

Tetapi meskipun demikian, tak dapat seorang jua pun menyangkal bahwa Bahasa Melayu pada masa ini sedang berubah. Berubah seperti belum pernah terlangsung dalam sejarahnya.

Bahasa Melayu sebenarnyalah berdiri di gerbang zaman baru! Dan siapa yang merasa dirinya sebagai pemimpin, bolehlah berdiri di muka memimpin bahasa itu ke tingkat yang layak.

Baru ini ada terberita bahwa Tuan Speetman telah mendirikan perkumpulan untuk memimpin dan memajukan bahasa. Tetapi sampai sekarang tak kedengaran tentang usaha perkumpulan itu. Sudah itu ada pula khabar yang mengatakan bahwa Tuan Sanusi Pane akan mengeluarkan majalah kesusasteraan, sampai sekarang berita itu terpendam sahaja.

Pekerjaan yang serupa itu sebenarnya sukar, sebabnya dalam masa ini pada umumnya minat bangsa kita belum berapa besar terhadap kepada bahasa kerana masih banyak lagi soal-soal yang lain yang lebih penting.