Majalah Guru:  index of extracts
bibliography
index of extracts
text notes
word list

Articles extracted from Majalah Guru

        click on title to be taken to full text of article

 

locationtitle of article
MG Jan 1930: 10Surat Kiriman
MG Jan 1930: 11-12Kebebasan Surat Khabar dan Majalah Melayu.   -- Anak Negeri.
MG Jan 1930: 12-13Tuntutan Bangsa Asing di atas Jawatan Memerintah Negeri.
MG Jan 1930: 14Melatih Kanak-Kanak Berniaga,   -- Hamas.
MG Feb 1930: 40Yang Amat Bahagia Datuk Bentara Luar Encik Muhammad Ghazali bin Muhammad Ariffin Ketua Pejabat Pelajaran Kelantan
MG Mar 1930: 42Selamat Hari Raya.   -- Muhammad Yusuf bin Ahmad.
MG Mar 1930: 48Rampai-Rampaian oleh Anak Negeri. Negeri-Negeri Melayu bukannya Crown Colony!
MG Mar 1930: 48-49Beri Pelajaran Free Kepada Semuanya!
MG Mar 1930: 49Tanah Melayu dilumuri dengan Cat Hitam.
MG Mar 1930: 5Berjalan ke Pahang.   -- Muhammad Yusuf bin Ahmad.
MG Apr 1930: 73Tuntutan Bangsa Asing di Tanah Melayu.   -- Anak Negeri.
MG May 1930: 87-89Melayu Ada Harap Akan Bangkit Oleh sebab ada Raja-Raja, ada Orang Besar-Besar dan ada Guru-Guru Agama.   -- Haji Muhammad Saidin.
MG Jun 1930: 113-115Pertunjukan Barang-Barang Perusahaan Tanah Melayu di Kuala Lumpur.   -- Hamba Negeri.
MG Jun 1930: 119Bangsa Asiatik dengan Civil Service Lagi!
MG Jul 1930: 130-131Anglo-Malay School di Pulau Pinang.   -- Anak Negeri.
MG Aug 1930: 148-149Bangsa Asing Peranakan Tanah Melayu Mengaku jadi Anak Negeri Tanah Melayu Dengan tujuan berharapkan Hak.   -- Anak Negeri.
MG Aug 1930: 150-152Kelas-Kelas Malam.   -- Anak Negeri.
MG Aug 1930: 156-157Perbezaan Gerak-Geri di Patani.   -- "AŽba" Patani.
MG Aug 1930: 156-157Pimpinan Bersatu Asuhan Berniaga.   -- Abdi Melayu.
MG Aug 1930: 157Kewajipan Kita Orang Sekarang.   -- Osman S.
MG Sep 1930: 168-169Memandang Ke Kiri dan Ke Kanan.   -- Anak Negeri.
MG Oct 1930: 174-175Cawangan Pekerjaan Anak-Anak Melayu.   -- M.D.
MG Oct 1930: 189-191Kemajuan Sesuatu Bangsa.
MG Nov 1930: 203-205Bertambah Bahasa Majulah Bangsa.
MG Nov 1930: 211-216Federal Council Negeri-Negeri Melayu Bersekutu.   -- Anak Negeri.
MG Dec 1930: 236Sekolah Tanam-Tanaman Tanah Melayu.   -- The Director of Agriculture, Straits Settlements & FMS,
MG Jan 1931: 13-16Peraturan Menulis Zaman Ini.   -- Anak Negeri.
MG Jan 1931: 15-16Bahasa Melayu di Gerbang Zaman Baru.
MG Jan 1931: 18Ingin Mendengar.   -- Ibni Maya Al-Kelantani.
MG Apr 1931: 63-64Melayu Semenanjung dengan Dunia Surat-Surat. kerajaan bagi sekolahnya? pintas. itu dengan salinan-salinan dan terjemah-terjemah Melayu, masih belum ada kemahuan pada tentang membanyakkan suratkhabar-suratkhabar dan majalah Melayu sedang beransur-ansur banyak tetapi mana yang tebal seperti yang ada pada bangsa-bangsa asing.
MG Jun 1931: 103Bahaya Kuning di Tanah Melayu. Berbagai-bagai fikiran dan Pendapatan Orang Asing yang mesti diingat oleh Melayu.   -- Melayu.
MG Jul 1931: 127Perhimpunan Ahli-Ahli Pengarang.   -- ((Anak Negeri.))
MG Aug 1931: 156Kemajuan Apa?   -- Jentera.
MG Aug 1931: 157Kenyataan Jawatankuasa Memajukan Tanaman Padi di Semenanjung.
MG Jan 1932: 1Penulis dan Pengarang Melayu.   -- Anak Negeri.
MG Jan 1932: 201932 -- IX.
MG Jan 1932: 226Kemajuan Kebun Sayur di Kampung.
MG Jan 1932: 226Penolong Pengarang.   -- Pengarang.
MG Feb 1932: 38Majalah Guru dan Isinya.
MG Feb 1932: 39Tuan Haji Muhammad Idrus Sulaiman, Manager Akhbar "Bahtera" dan Persama Press, Penang.
MG Feb 1932: 40Majalah Guru diturunkan harganya 25 Februari.   -- Managing Editor, Majalah Guru.
MG Mar 1932: 53Anak Melayu Tiruan dan Tujuannya.   -- Tahir al-Zaini -- Kelantan.
MG Apr 1932: 40Membetulkan Salah.
MG Apr 1932: 40Apakah Tujuan dan Kegunaan Wang Kepada orang-orang Hartawan?   -- Anak Negeri Pahang.
MG Apr 1932: 40Kerajinan Guru Kepada Bangsa.   -- Hamas.
MG Apr 1932: 40Melayu di dalam Pulau Ceylon.   -- Majlis.
MG Apr 1932: 40Persekutuan Guru-Guru Melayu Selangor.
MG May 1932: 112Pemberitahuan.
MG Jun 1932: 103-104Diri Kita.
MG Jun 1932: 105Permenungan untuk Guru.   -- ((A.N.P.))
MG Jun 1932: 108-111Perusahaan dan Kemajuan.
MG Jun 1932: 118-119Tanah Melayu bagi Melayu.
MG Jul 1932: 172-175Cahaya-Cahaya Kemajuan dan Kebangsaan telah nampak di kaki-kaki langit Alam Melayu oleh sebab Sultan-Sultan dan Orang-Orang Besarnya.
MG Aug 1932: 184-186Pertunjukkan Tanah Melayu di Kuala Lumpur.
MG Sep 1932: 223-226Pemandangan Pertunjukkan yang lalu di Kuala Lumpur.
MG Sep 1932: 257Encik Alias bin Yahya.
MG Oct 1932: 263-265Melayu dengan Pekan-Pekan di Semenanjung.
MG Oct 1932: 289-294Sifat-Sifat Kebangsaan Melayu.   -- Muhammad Arif bin Abdul Rahman, High School Kajang.
MG Nov 1932: 306-307Membaiki Kerosakan Sekolah-Sekolah Melayu.
MG Nov 1932: 322-325Sekolah-Sekolah Melayu dengan Warta Malaya. Sedikit pemandangan kepada ilmu bacaan yang luas.
MG Nov 1932: 335-337Roh atau Semangat Melayu.
MG Dec 1932: 343-345Kemajuan Siapa Yang Patut di Tiru?
MG Dec 1932: 372-374Perhatian Zaman Ini.
MG Jan 1933: 3-6Lawatan Saya ke Negeri Jepun.
MG Jan 1933: 3-7Ibu Melayu dengan Kemerdekaannya Yang Terpelajar.   -- Muhammad Arif bin Abdul Rahman.
MG Jan 1933: 3-7Jawab yang lebih baik sekali kepada Peranakan-Peranakan yang bukan Melayu di Semenanjung Tanah Melayu ini.
MG Feb 1933: 71-73Selamat Hari Raya.
MG Feb 1934: 61-65Kesusahan Menerbitkan Segala Perusahaan Atau pun Meleset diiringi oleh segala Perusahaan. menerangkan perkara ini. Penulis ulangi lagi yang perkara   -- S.M. Dalal, Pegawai bekerja-bekerjasama
MG Mar 1934: 105-108Persatuan Kemajuan Kampung.   -- A.B.K. Pahang.
MG Mar 1934: 107-110Ibu Melayu dengan Kemerdekaannya Yang Terpelajar.   -- Muhammad Arif bin Abdul Rahman.
MG Mar 1934: 108-111Sekolah Melayu dan Faedahnya   -- "Putera Timur".
MG Apr 1934: 129-142Orang Melayu dengan Suratkhabarnya. bertulis Jawi itulah yang telah menyampaikan sabdanya sendiri: "Majlis", yang keluar di Kuala Lumpur, "Bumiputera"
MG May 1934: 132-136Agama Islam dan Kemajuan.   -- Hassan Mannan.
MG May 1934: 180-182Membuka Jalan Kemajuan Kampung.   -- A.B.K. Pahang.
MG May 1934: 188-193Australia mengambil berat di atas perkara negeri-negeri yang berhampiran dengannya.
MG Jun 1934: 211-214Surat Terbuka Kepada Guru-Guru yang telah mengajar saya.   -- Murid Tua.
MG Jun 1934: 224Perniagaan dengan Iklan dan Pelekat-Pelekat itu Seperti Manusia dengan Makanan.   -- Pengarang.
MG Jul 1934: 243-246Kepada Segala Pengarang-Pengarang Suratkhabar Melayu.   -- Keris Melayu.
MG Jul 1934: 248-252Kemajuan dan Kebebasan.   -- H. Manan.
MG Jul 1934: 263-266Perniagaan. Guna dan Latihan Memajukannya.   -- Seri Lanang.
MG Aug 1934: 201-204Kaum Perempuan. suatu ketetapan yang akan patut diturut atau dijadikan itu racun kemajuan; dan jika ibu bapa kamu seorang yang   -- Keris Melayu.
MG Sep 1934: 355-357Keadaan Perusahaan di Terengganu dan jalan memajukannya.   -- Abang "Mas Muda" Terengganu.
MG Sep 1934: 357-358Tuan Haji Said bin Haji Abdul Rahman.
MG Oct 1934: 367-371Bencana Berhutang dan Bagaimana Jalan Menyelamatkannya Terhadap kepada Belia sekarang.   -- Persekutuan Putera-Putera Semenanjung di Kaherah.
MG Nov 1934: 403-404Pemberitahu Wajib diPerhatikan.   -- Majalah Guru.
MG Nov 1934: 418-419Betapa Hendak Memajukan Karangan Anak Negeri.   -- Al-Azhari Terengganu.
MG Nov 1934: 420-423Pujangga Melayu.
MG Dec 1934: 443-445Beberapa Rahsia Perniagaan Tersembunyi dalam Fikiran Orang yang Lebih Maju dalam Berniaga.   -- Keris Melayu.
MG Dec 1934: 446-450Kepada Semua Anak Melayu.   -- ((Abah -- Bakariah))
MG Jan 1935: 17-18Adakah Orang Melayu Maju?   -- Meja Kelang.
MG Jan 1935: 25-26Pengakap-Pengakap Tanah Melayu Belayar ke Australia.
MG Jan 1935: 27-30Majalah Guru.
MG Jan 1935: 31-33Usaha Tekun dan Jimat Cermat.   -- Anak Negeri.
MG Feb 1935: 73-75Idam-Idaman Melayu: Terjemahan dari Warta Malaya.   -- Times of Malaya.
MG Mar 1935: 103Kolej Guru-Guru Perempuan di Melaka.   -- Penulis Baru.
MG Mar 1935: 115Faedah Mempunyai Pelajaran.   -- Kesna.
MG Mar 1935: 33-34Kandungan Majalah Guru.   -- Muhammad Yusuf bin Ahmad.
MG Mar 1935: 35-108Cadangan Kepada Majalah Guru.   -- Guru Muda.
MG Mar 1935: 84-85Persekutuan Guru-Guru Melayu.   -- Rose Affandi, Selangor.
MG Apr 1935: 140-142Cadangan Kepada Majalah Guru Menungkan pada kebiasaan Majalah.
MG Apr 1935: 142-143Untuk Bacaan Murid-Murid Sekolah Melayu.
MG May 1935: 163-166Sekolah-Sekolah Melayu itulah Suluh kepada Kampung-Kampung Melayu.
MG May 1935: 172-173Guru-Guru Melayu Selangor.
MG May 1935: 193-195Sekolah Pengetahuan bagi Anak Negeri dalam Semenanjung.   -- Alias Thani.
MG May 1935: 195-197Perjalanan Majalah Guru dengan Umat-Umat Melayu. Hamas P. Pahang.
MG Jul 1935: 260-262Kemajuan Barat telah sampai ke puncaknya Hendak Balik Ke Dapurkah? Atau Hendak Menerima Timur?   -- Tuan "Arya Putra" dalam Majalah "Penyebar" -- Medan
MG Jul 1935: 263-265Apa Pekerjaan Orang Melayu Kampung?   -- ((Pengembara)).
MG Jul 1935: 265-270Tun Seri Lanang dan Munshi Abdullah.   -- Keris Melayu.
MG Aug 1935: 282-288Kelantan.   -- Anak Negeri.
MG Sep 1935: 331-334Apakah kemajuan perempuan itu ditulis oleh ramai?   -- Siti Maimun.
MG Sep 1935: 357Majalah Oversea Education.
MG Sep 1935: 357-359Kemajuan Puteri dalam Islam.   -- Nasifah S.A.
MG Oct 1935: 372-374Pelajaran Perempuan.   -- Muhammad Yusuf Arshad.
MG Nov 1935: 416-418Tambahlah Pendidikan dengan Perusahaan.   -- ((Takrim, Melaka))
MG Dec 1935: 426-427Kemajuan.
MG Dec 1935: 476-478Ucapan Ahli-Ahli Mesyuarat Kerajaan Selangor.